Vilniaus istorijos

Apie Vilniaus istoriją LDK laikotarpiu nuotaikingai, šmaikščiai ir įdomiai. Naujos istorijos kiekvieną pirmadienį.

Naujas!
Užgavėnės – proga Vilniaus merui pasiautėti
Kaip seniau linksminosi vilniečiai ir miesto svečiai? Nuo ko per 1673 m. Užgavėnes nukentėjo žydų bendruomenė ir kaip su tuo susiję italai?
Naujas!
Velykų turbacija Vilniuje
Skirtingų tikėjimų žmonės konfliktavo visais laikais. Ne išimtis ir Vilniuje gyvenę katalikai bei protestantai. Kuo ypatingos tarp jų per 1599-ųjų Velykas įvykusios riaušės? Kaip šį konfliktą sprendė Abiejų Tautų Respublikos valdovas Zigmantas Vaza?
Naujas!
Nevalgai mėsos? Atsisveikink su galva!
Senojoje Lietuvoje valdovų puotos buvo neatsiejamos nuo mėsos. Kas priversdavo jos atsisakyti? Kas grėsė tiems, kurie nepaklusdavo valdovo valiai ir atsisakydavo valgyti mėsą?
Naujas!
Totorių gatvė be totorių
Kada Vilniuje apsigyveno totoriai? Kaip atrodė jų kasdienybė? Kur jie įsikūrė ir kodėl Totorių gatvės pavadinimas buvo suteiktas tai sostinės daliai, kurioje totoriai negyveno?
Naujas!
Švedijos karaliaus dienoraštis ‒ 1-oji serija
Švedijos karalius Erikas XIV-asis Vaza buvo vienas labiausiai išsilavinusių renesanso laikotarpio valdovų, tačiau antroje gyvenimo pusėje išprotėjo. Kokius keisčiausius karaliaus poelgius liudijo jo dienoraštis? Kaip jis pateko į kalėjimą?
Naujas!
Švedijos karaliaus dienoraštis ‒ 2-oji serija
Kieno rankomis keliavo dešimtis savininkų turėjęs Švedijos karaliaus Eriko XIV-ojo dienoraštis? Kaip jis susijęs su senuoju Vilniumi. Kas jį išgelbėjo nuo sunaikinimo ir kaip jis vėl atsidūrė tėvynėje Švedijoje?
Naujas!
Lietuvos Metrika
Kodėl raštininkų darbas buvo taip gerai apmokamas ir dėl ko pasiturintiems bajorams prireikdavo jų paslaugų? Kas sudarė Lietuvos metriką ir kaip buvo saugomi įvairūs archyviniai dokumentai?
Naujas!
Apie mirties bausmę
Kokioje žinomoje, dabar sostinės turistų gausiai lankomoje vietoje, buvo vykdoma mirties bausmė? Už kokius nusikaltimus ji grėsė XVI a. Lietuvoje ir kaip bajorui Stanislovui Butkaičiui pavyko jos išvengti?
Naujas!
Legendos apie Aušros Vartų Švč. Mergelės Marijos stebuklus
Kokie mitai ir legendos gaubia žymiuosius Aušros Vartus? Kaip jie buvo vadinami anksčiau? Ką iš tiesų žinome apie juose kabantį Švč. Mergelės Marijos paveikslą?
Naujas!
Trirankis Šventasis Kazimieras Vilniaus arkikatedroje
Kodėl Šventasis Kazimieras Vilniaus arkikatedroje esančiame paveiksle vaizduojamas su trimis rankomis? Ar tai – dailininko klaida, ar išties unikali idėja? Kaip šį neįprastą šventojo globėjo vaizdavimą aiškina menotyrininkai ir mokslininkai?
Naujas!
Kaip vienuolis iš vienuolyno bėgo
Kaip XVIII a. vienuoliu tapęs jaunuolis Kazimieras nusižengė tarnystei ir į kokius nemalonumus įsivėlė? Koks elgesys nebuvo toleruojamas griežtos vienuolyno tvarkos sergėtojų?
Naujas!
Vaikystė Našlaičių gatvėje
Našlaičių gatvė Vilniuje turi unikalią istoriją. Kaip Vilniuje atsirado pirmieji našlaičių namai ir kas juos įkūrė? Ko šiuose namuose buvo mokomi berniukai ir mergaitės, kad galėtų sėkmingiau prisitaikyti suaugusiųjų pasaulyje?
Naujas!
Pirmieji Vilniaus archeologai
Ką istorikai laiko pirmaisiais Vilniaus archeologais? Kodėl jie nusprendė pradėti kasinėjimus ir kodėl netrukus turėjo juos nutraukti?
Naujas!
Pranciškonai Vilniuje
Kodėl buvo įkurtas Prancičkonų ordinas ir kaip bėgant metams jis keitėsi? Kaip pranciškonai sukaupė turtus gotikinės bažnyčios, sužavėjusios net iš Romos atvykusius vienuolius, statyboms? Kas kunigaikščių paramą turėjusiems vienuoliams užtraukė nemalonę?
Naujas!
Didžiausias valdovo priešas
Senosios Lietuvos valdovams tikrai negrėsė finansinis nepriteklius ir badas, tačiau niekas nebuvo apsaugotas nuo sveikatos problemų. Kokiais keistais būdais bei preparatais buvo gydomas Lenkijos karalius ir Lietuvos Didydis kunigaikštis Aleksandras Jogailaitis?
Naujas!
Vengrų gvardijos vadas, palaidotas Vilniuje, ant savo kalno
Tikri vilniečiai žino, kad sostinės centre yra Bekešo kalnas. Kodėl jis buvo pavadintas vengrų karvedžio Kasparo Bekešo vardu? Kokiomis legendomis apipinta jo mirtis?
Naujas!
Vilnius naktį
Kodėl vilniečiams buvo įprasta daryti miego pertraukas? Kaip miestas atrodydavo naktį ir kodėl sutemus namus buvo galima palikti tik su žibintu ir dėl itin svarbių priežasčių?
Naujas!
Kaip Vytautas Didysis kartu su Europos riteriais Vilnių puolė
Kodėl Kunigaikštis Vytautas kartu su kitais garbingais riteriais puolė Vilnių? Kas paaukojo galvą Vilniaus gynyboje? Kaip šį įvykį vėliau aprašė skirtingų šalių metraštininkai?
Naujas!
Vilniaus miesto teatras monopolisto pinklėse
Nors šiandien teatralai Vilnių garsina visame pasaulyje, teatro sostinėje galėjo ir nebūti. Kaip vienam aferistui pavyko monopolizuoti visą sostinės teatrą? Kokiomis aferomis, trukdančiomis teatro veiklai, jis užsiėmė? Kam pavyko prikelti teatrą ir padėti jam atrasti vietą pasaulio žemėlapyje?
Naujas!
Pokylis Vilniuje
Kaip LDK laikais atrodė Vilniaus elito rengiamos puotos? Kokioje šiandien vilniečiams puikiai pažįstamoje vietoje vykdavo itin prašmatnūs pokyliai? Kokias progas mėgo minėti didikai ir kokiais įmantriais patiekalais jie stebindavo savo svečius?
Vilnietiška kava
Kelios valandos kavinėje su puodeliu kavos – įprasta šiandien, tačiau taip vilniečiai laiką leido ir prieš 200 metų. Kur veikė seniausia Vilniaus kavinė ir kiek joje kainavo kavos puodelis? Kokia kavos gėrimo kultūra buvo susiformavusi tuometinėje Lietuvoje?
Ponas Rupertas Finkas, jo alembikas ir Vilniaus vaistinės
Rupertas Finkas šiandien žinomas kaip žymiausias XVI a. Vilniaus vaistininkas, kuris garsėjo savo turtais ir žiniomis. Koks neįprastas pasaulis slėpėsi už to meto vaistinių durų? Kokius vaistus kūrė vaistininkai ir kokius keisčiausius ingredientus jiems naudojo?
Viešieji egzaminai
XVIII a. Vilniaus universiteto studentai laikė visai kitokius egzaminus nei šiandien. Vienas iš jų – viešasis egzaminas žodžiu šv. Jonų bažnyčioje, kuriame dalyvavo ir dvasininkai. Kiek studentų per metus baigdavo Vilniaus universitetą ir kuo išsiskyrė 1773-ųjų laida? Kaip laikyti egzaminą sekėsi Vilniaus Katedros ir Rotušės architektui Laurynui Gucevičiui?
Oršos mūšis ir pergalės paminklai Vilniuje
Oršos mūšis garsėja ne tik sumania lietuvių taktika, kurią panaudojus pavyko įveikti gerokai gausesnę priešų kariuomenę. Koks kariuomenės vado Konstantino Ostrogiškio vado elgesys taip pat prisidėjo prie mūšio pergalės? Ką jis pažadėjo (ir ištesėjo) pastatyti Vilniuje, jeigu mūšis būsiąs sėkmingas?
Zigmanto Vazos triumfo eisena Vilniuje
Po pergalių mūšiuose į Vilnių grįžęs Zigmantas Vaza miestiečių buvo pasitiktas išties audringai – iškilminga triumfo eisenos ceremonija truko visą dieną. Kokiais išskirtiniais būdais vilniečiai vienas kitą sveikino su pergale?
Vilniaus klestėjimas Vladislovo Vazos vizito metu
1636 metai sostinės istorijoje buvo išskirtiniai - net pusei metų į Vilnių atvyko karalius Vladislovas Vaza. Ką LDK sostinėje veikė karalius? Kas turėjo priimti gausią jo palydą? Kokio išskirtinio kūrinio premjeroje dalyvavo Vladislovas Vaza?
Apie Pankratą ir jį pražudžiusį žalią vašką
LDK laikais sukčiai sulaukdavo pačių griežčiausių bausmių. Vienas iš jų – pirklys Pankratas, kuris buvo sudegintas ant laužo. Kodėl jis nusprendė padirbti karališkąjį raštą? Kaip jį išdavė Lietuvos valdovo Žygimanto Senojo antspaudas?
Svajonių darbas, kurio niekas nenorėjo
Didžiulis atlyginimas, priedai ir komandiruotės – skamba kaip svajonių darbas, tiesa? Deja, tai tik dalis budelio kasdienybės. Kaip atrodė tamsioji šio darbo pusė? Kokiais įrankiais ir kitais atributais naudojosi Vilniaus budelis? Ką jis veikdavo po darbo?
Kruvinasis teatras Rotušės aikštėje
Teatro scena Vilniaus Rotušėje XVIII a. viduryje buvo sukalama tikrai ne klasikiniams spektakliams rodyti. Kodėl nusikaltę vilniečiai buvo rišami prie gėdos stulpo ir už kokius nusikaltimus grėsė mirties bausmė?
Europos mokslo žvaigždė Vilniuje
Žydas Jozefas Salomonas Delmedigo – Europos mokslo žvaigždė, kuri XVII a. spindėjo Vilniuje. Kodėl šiandien istorikai šį išminčių vadina viena garsiausių to meto Europos asmenybių? Kaip atrodė jo prašmatnus ir išskirtinis gyvenimas LDK?
Pranciškus Skorina
Susipažinkite su garsiuoju Vilniaus spaustuvininku Pranciškumi Skorina, kuris išleido pirmąją LDK spausdintą knygą. Kokia tai knyga? Kuo įdomi jos leidėjo biografija ir kodėl jį galima vadinti vienu pirmųjų Vilniuje gyvenusių Europos piliečių?
Petras Skarga
Jėzuitas Petras Skarga neatsiejamas nuo Vilniaus universiteto įkūrimo. Iš kur kilęs pirmasis Vilniaus universiteto rektorius? Su kuo Vilniuje aktyviai polemizavo Petras Skarga? Kokias reikšmingas knygas jis parašė?
LDK Vyriausiojo Tribunolo griūtis ir klimakteriniai metai
Anot astrologų, 63-ieji metai žmogui patys nesaugiausi, nes ištinka mirtis arba didelės nelaimės. Kokią nesėkmę XVII amžiuje teko išgyventi jų sulaukusiam Motiejui Vorbekui Letovui, kuris buvo vienas garsiausių to meto vilniečių?
Kazimiero Jono Sapiegos ekskomunika
Noras prieš visus pirmauti lydėjo ir XVII a. gyvenusius žmones. Vienas iš jų – Kazimieras Jonas Sapiega, kuris dėl to buvo ekskomunikuotas. Kodėl tarp jo ir Vilniaus vyskupo įsiplieskė konfliktas, kurį teko spręsti pačiam Popiežiui?
Morštinų familija
Šiandien retai minima Morštinų giminė XVI a. Vilniuje buvo labai gerai žinoma. Kuo išskirtinė ši šeima ir jos narys Andrius Morštinas? Kodėl jis užsitraukė katalikų kunigų nemalonę?
Gaivinančios kibirkštys ‒ profesorius Mickevičius gydo elektra
Kaip LDK mokslininkai susidomėjo elektros taikymu medicinoje? Kokiomis elektros gydomosiomis galiomis buvo tikima? Kokius „modernius“ gydymo metodus taikė fizikas ir kunigas Juozapas Mickevičius?
Juokdariai
Juokdariai – etatiniai rūmų darbuotojai ir tikri intelektualai. Kodėl Lietuvos ir Lenkijos valdovo Žygimanto Senojo dvarui priklausančio juokdario Stanislovo Stančiko garbei buvo statomi paminklai ir tapomi paveikslai? Kaip hipsteriai susiję su XVI a. juokdariais?
Nenuilstantis Vilniaus svajotojas Vincentas Ignacas Marevičius
Kaip nesėkmingi XVIII a. rašytojo Vincento Ignaco Marevičiaus bandymai užkariauti mylimos merginos širdį jam padėjo sulaukti pripažinimo? Kaip neturtingas bajoras įstengė nusipirkti namą prie Lukiškių, kuris buvo naudingas Tado Kosčiuskos sukilimo metu?
Vilniaus Gaonas
Ar esate girdėję apie LDK laikų genijų – Vilniaus žydą Gaoną? Kuo garsus šis išminčius ir kaip jam pavyko išleisti 70 knygų nė vienos iš jų neparašius? Kaip atrodė jo gyvenimas Vilniuje?
Vilniaus Gaonas ir jį supančios legendos, gandai ir stebuklai
Garsųjį Vilniaus žydą Gaoną gaubia daug paslapčių. Kaip iš tikrųjų jis atrodė? Kaip jis išgelbėjo Vilniaus Didžiąją Sinagogą nuo sprogmens? Kas nutiko Stiklių g. rūsyje?
Simonas Kerelis ir LDK Melagienos
Melagienos nėra naujas reiškinys – jos plito dar LDK laikais. Tiesa, tuomet jos dažniausiai buvo susijusios su religinėmis apeigomis. Kokią šventą melagieną liudija vilniečio Simono Kerelio istorija?
Petras I-asis Vilniuje
Kaip atrodė Rusijos caro Petro I-ojo viešnagė Vilniuje? Kokiais būdais jis mėgo demonstruoti savo galią? Kas tuo metu labiausiai gąsdino vilniečius?
Vilniaus gynyba 1794 metais
1794 m. birželis vilniečiams buvo karštas ir kupinas iššūkių – artinosi Rusijos imperijos kariuomenė. Kaip keturis kartus mažesnė lietuvių kariuomenė įstengė apginti Vilnių ir kokiais neįprastais ginklais ji kovojo?
Vilniaus okupacija Tvano metu
1655 m. prasidėjusi miesto okupacija – ne vienintelis to meto iššūkis vilniečiams. Kokie Vilniaus pastatai jos metu buvo labiausiai nuniokoti? Kodėl po okupacijos kelionėms už Vilniaus ribų reikėjo įkaitų ir kokia siaubinga epidemija užklupo Lietuvą?
Mitai apie Šv. Onos bažnyčią
Kodėl legenda apie Napoleono norą Šv. Onos bažnyčią perkelti į Paryžių yra tik populiarus mitas? Kokios kitos pramanytos istorijos ir šiandien supa garsiąją Vilniaus bažnyčią?
Valentinas Potockis, kuris tapo Abraomu ir sudegė ant laužo
Kaip Valentinas Potockis nusprendė iš kataliko atsiversti į žydą? Kodėl religijos keitimas LDK laikais reiškė tikrų tikriausią skandalą? Kokios buvo to pasekmės?
Vilniaus gynybinės sienos vartai, kurių neturėjo būti
Kur LDK laikais stovėjo Šlapieji Vilniaus vartai ir kuo ypatinga jų legenda? Kokiomis vilniečiams pažįstamomis senamiesčio gatvėmis ilgą laiką tekėjo Vilnelės upė?
Kornelijaus ir Kotrynos meilės istorija Pilies gatvėje
Kuo išskirtinė vilniečių Kornelijaus ir Kotrynos meilės istorija? Kodėl LDK laikais net labiausiai svaiginančios meilės istorijos iš tiesų nebuvo tokios romantiškos?
Vilniečio Štrunko meilės istorija
Kaip prieš 300 metų Trakuose apsilankę vokiečių turistai tapo įkaitais? Kodėl kapitono Samuelio de Štrunko pavydas dėl mylimosios Onos vos nesukėlė riaušių ir koks įstatymas saugojo netekėjusias Vilniaus merginas?
Elenos pagrobimas
Kas nutiko, kai Maskvos didžiojo kunigaikščio dukra Elena tapo Lietuvos valdovo Aleksandro Jogailaičio žmona? Kodėl lietuviai norėjo ją pagrobti ir kam galiausiai atiteko didžiuliai Elenos sukaupti turtai?
Gedimino laiškai ir realpolitik Viduramžių Lietuvoje
Kas sieja Lietuvos didįjį kunigaikštį Gediminą ir šiuolaikinius politikus? Kaip žymieji Gedimino laiškai, pasklidę po visą Europą, suklaidino patį Popiežių?
Vilniaus universiteto biblioteka
Ar žinojote, kad visos Vilniaus universiteto bibliotekos knygos kadaise tilpo į Pranciškaus Smuglevičiaus salę? Kodėl jos buvo prirakinamos prie skaityklų stalų ir netgi prakeikiamos? Kokią mistišką knygą atrado tuometinis universiteto rektorius?
Maras
Kas Lietuvoje siaučiant marui iš Vilniaus pabėgo pirmieji? Kokių priemonių pandemijai suvaldyti ėmėsi miestas ir kodėl tuo metu Vilniaus budelis dirbo daugiau nei bet kada anksčiau?
Rotušės bokšto istorija
Kas sieja Vilniaus Rotušės ir Pizos bokštą? Kokios konspiracijos teorijos neatsiejamos nuo Rotušės bokšto statybų?
Žaliojo tilto statyba
Kaip Vilniaus Žaliasis tiltas XVII amžiuje turėjo tapti 8-uoju Pasaulio stebuklu? Kodėl šis planas nepavyko ir kas dėl to kaltas?
Uostas Lukiškėse
Ar patikėtumėte, kad dabartinėje Lietuvos Respublikos Seimo vietoje beveik 400 metų veikė uostas? Kodėl tais laikais kroviniai buvo gabenami upėmis ir kokiais iš Lietuvos pristatytais produktais mėgavosi užsienio šalių didikai?
Nori jaustis visuomenės gyvenimo dalimi – stok už prekystalio!
Kur LDK laikais buvo moters vieta, kai ilgus metus visuomenėje dominavo vyrai? Kuo išskirtinės buvo moterys – prekybininkės?
Šinkorkos, karčemos ir makabriškas marketingas
Kokią reikšmę LDK laikais turėjo karčemomis vadintos aludės? Ką jose dažniausiai veikdavo lankytojai ir kuo jų savininkų gyvenimas priminė veiksmo filmą?
Pirklių namai Vilniuje
Kur veikė pirmasis Vilniaus prekybos ir pramogų centras? Kokių prekių jame buvo galima įsigyti? Kokie tuo metu galioję prekybos įstatymai šiandien verslininkams atrodytų absurdiški?
Karališkos vestuvės
Kodėl įtakingiausi XVI a. didikai taip troško Kotrynos Jogailaitės rankos? Kokius konfliktus tais laikais sprendė vedybos ir kodėl jaunavedžiams kartais tekdavo nerimauti dėl savo gyvybių?
Top 10 Karališkųjų šunų
Sidabru dengti antakaliai, išskirtinė priežiūra ir vieta valdovų menėje – taip atrodė Karališkųjų rūmų šunų kasdienybė. Kokių veislių šunis augino Bona Sforca, Steponas Batoras, Žygimantas Senasis ir kiti didikai?  
Ką valgė garsiausia LDK moteris
Kaip atrodė Valdovų Rūmų ponų valgiaraštis? Kodėl ant didikų stalų mėsos kartais nebūdavo net pusmetį? Koks buvo mėgstamiausias Barboros Radvilaitės patiekalas?
Stebuklingas Vilniaus berniukas
Siamo dvyniai, albinosai, gigantai ir nykštukai – šios ir kitos  keistenybės itin traukė LDK visuomenės dėmesį, tačiau vienas berniukas nustebino net ir visko mačiusius. Kuo išskirtiniai buvo jo dantys ir kas grėsė mėginusiems tai atkartoti ir iš to pasipelnyti?
Auksakalių cechas
Kaip su auksu, sidabru ir brangakmeniais dirbęs amatininkų elitas monopolizavo LDK rinką? Kodėl auksakaliai buvo taip vertinami ir kokias išskirtines privilegijas turėjo to meto visuomenėje?
Stiklo gamyba Vilniuje
Kada Lietuvoje atsirado pirmieji įstiklinti langai? Kuo ypatinga parduotuvė veikė Stiklių gatvėje ir ko šiuolaikiniai verslininkai pavydėtų LDK laikų stikliams?