Teks kardinaliai keisti strategiją: atlyginimo pakėlimas darbuotoją motyvuoja ne ilgiau nei 3 mėnesius

2021 m. gruodžio 13 d. 05:30
Evelina Laučiūtė, Justė Ancevičiūtė

Žurnalas „Reitingai“ kartu su portalu „Delfi“ atliko didelio masto unikalų tyrimą apie tvariausius Lietuvos verslus. Šį kartą skelbiame bendrą tvariausių Lietuvos įmonių sąrašą. Tyrime, siekiant pateikti situaciją kiekviename Lietuvos regione, tirtos visos 60 šalies savivaldybių.

Tyrimas „Tvari ir darni Lietuva“ – tai „Delfi“ iniciatyvos „Tvari Lietuva“ dalis. Rugsėjo 1–spalio 15 dienomis atliktame tyrime Lietuvos įmonių tvarumas vertintas ekonominiu, visuomeniniu ir aplinkosauginiu aspektais, kurie pačiame tyrime yra pažymėti skirtingais ženkliukais.

Kokios yra darbuotojams draugiškos įmonės?

Socialinių mokslų daktarė, Laimės ekonomikos ambasadorė Viktorija Starkauskienė draugišką darbuotojams įmonę apibrėžia kaip tokią, kuri savo veiksmais atsigręžia į žmogų, į darbuotoją kaip į vertybę, kuriančią jai didžiausią vertę.

Laimės ekonomikos ambasadorė įvardija, ką įmonė gali padaryti, norėdama „susidraugauti“ su savo darbuotojais. Pirmiausia, anot jos, svarbu gerai pažinti darbuotojus, jų stiprybes, talentus ir kurti palankią aplinką jiems atsiskleisti.

„Ar tikrai konkretus darbas leidžia darbuotojui realizuoti ir įprasminti save?, – vieną iš svarbių klausimų pateikia V. Starkauskienė ir dalijasi įžvalgomis, – čia ypatingą vietą užima naujo darbuotojo priėmimo ir įvedimo procesas, vėliau svarbu stebėti, kaip žmogus jaučiasi darbe, kiek jis yra patenkintas darbu ir apskritai laimingas“.

Ji teigia, kad iš pirmojo „išplaukia“ antras svarbus „draugiškos savo darbuotojams įmonės“ požymis, tai – emocinis saugumas ir pagarba darbuotojams.

„Kiek darbuotojai jaučia, kad juos priima tokius, kokie yra? Ar jie gali laisvai dalintis savo idėjomis ir ekspertiškumu? Ar leidžiama kalbėti nepatogiomis temomis, įvardijant tobulintinas sritis? Galiausiai, ar gali darbuotojai klysti ir kaip į tai žiūrima?“ – klausimus, svarbius antrajam „draugiškos darbuotojams įmonės“ požymiui apibrėžti, įvardija Laimės ekonomikos ambasadorė.

Anot V. Starkauskienės, taip kuriami palaikantys santykiai su darbuotojais ir vadovu, kas taip pat leidžia spręsti, kiek įmonė yra draugiška savo darbuotojams, ji sako, kad svarbu klausti „Ar darbas, kuris mus įprasmina, leidžia kurti bei išlaikyti socialinius ryšius ir būti tarp bendraminčių? O kokie yra santykiai su tiesioginiu vadovu?“

Įprastai padidintas darbo užmokestis darbuotojus motyvuoja geriau dirbti ne ilgiau nei tris mėnesius. Vėliau augantys skaičiai tampa tarsi savaime suprantamu dalyku. Tad šalia augančio darbo užmokesčio, svarbu, kad įmonė investuotų į darbuotojų augimą, santykius su jais, padėtų įsivardinti darbo prasmę, ugdytų meistriškumą ir garsiai kalbėtų apie jų atliekamo darbo reikšmingumą.
V. Starkauskienė

Laimės ekonomikos ambasadorė pabrėžia, kad matomas didelis progresas darboviečių kultūros, emocinės būklės, lyčių lygybės srityse. „Psichologinio kapitalo vystymas tampa kaip niekada stipriu įrankiu, siekiant prisitaikyti prie šiandienos iššūkių ir neapibrėžtumo tiek individualiame, tiek organizaciniame lygmenyje“, – įžvalgomis dalijasi ji.

Socialinių mokslų daktarė įsitikinusi, kad kitas šiandien kaip niekada svarbus „darbuotojams draugiškos įmonės“ rodiklis – darbuotojų įgalinimas ir pripažinimas.

„Kiek darbuotojai jaučiasi turintys galimybę patys priimti sprendimus ir būti atsakingi už galutinį rezultatą? Kokia įmonėje yra grįžtamojo ryšio kultūra?, – klausimus svarbius šiam rodikliui įvardija V. Starkauskienė ir paaiškina, – darbuotojams svarbu matyti, kad jų išsakytos mintys turi realų poveikį įmonės priimamiems sprendimams. Tai leidžia darbuotojams jaustis įtrauktiems ir vertinamiems“.

Pinigai nėra pagrindinis tikslas

V. Starkauskienė paaiškina, kad pagal vieną iš Laimės ekonomikos principų, pinigai yra tik priemonė tikslui pasiekti, bet ne pagrindinis tikslas. „Tai veikia ir darbo rinkoje, konkrečiai – įmonėse, organizacijose. Taip, svarbu, kad darbo užmokestis būtų orus ir atitinkamai įvertinantis darbuotojų kuriamą vertę bei nešamą atsakomybę, – mintimis dalijasi ji ir apibendrina, – tačiau tai yra tik viena iš darbuotojų motyvavimo priemonių, deja, veikianti trumpuoju laikotarpiu“.

Laimės ekonomikos ambasadorė paaiškina, kad tie, kurie tikisi, jog pakėlus atlyginimą, automatiškai kils darbuotojų pasitenkinimas darbu ir įsitraukimas, o įmonė taps „draugiškesnė“ savo darbuotojams, netrunka nusivilti.

„Įprastai padidintas darbo užmokestis darbuotojus motyvuoja geriau dirbti ne ilgiau nei tris mėnesius. Vėliau augantys skaičiai tampa tarsi savaime suprantamu dalyku. Tad šalia augančio darbo užmokesčio, svarbu, kad įmonė investuotų į darbuotojų augimą, santykius su jais, padėtų įsivardinti darbo prasmę, ugdytų meistriškumą ir garsiai kalbėtų apie jų atliekamo darbo reikšmingumą – tai, ką daro darbuotojas, svarbu ne tik jam, bet ir kitiems: įmonei, visuomenei, miestui ir valstybei, – tvirtina V. Starkauskienė.

Kas yra gamtai draugiška įmonė?

Aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis teigia, kad tvarumas visuomenėje yra labai skirtingai suprantamas.

„Gamtai draugiška įmonė yra ne tik ta, kuri visuomenei parodo, kad jos pakuotė yra perdirbama ar kitą paviršutinišką dalyką, gamtai draugiška įmonė iš principo yra labai gilus dalykas“, – įsitikinęs jis.

Anot A. Skinulio, tokia įmonė pirmiausia turi rūpintis gyvąja ir negyvąja gamta: negyvąja – gamtos išteklių tausojimu ir saugojimu, kova su klimato kaita, CO2 išmetimu, gyvąja – augalija, gyvūnija, grybais, kitomis gyvosios gamtos dalimis.

Aplinkos apsaugos instituto vadovas tvirtina, kad yra šimtas būdų, kaip rūpintis gyvąja gamta: „Nuo darbuotojų švietimo, kas ta gyvoji gamta, kokią įtaką mūsų gyvenimo ciklams ir gerbūviui ji turi, iki tam tikrų priemonių įgyvendinimo tam tikrose strategijose, įmonės teritorijoje ir kt. Įmonių yra įvairių, bet gyvąja gamta rūpintis jos privalo“.

Gamtai draugiška įmonė yra ne tik ta, kuri visuomenei parodo, kad jos pakuotė yra perdirbama ar kitą paviršutinišką dalyką, gamtai draugiška įmonė iš principo yra labai gilus dalykas.
A. Skinulis

Kalbėdamas apie klimato kaitą jis išskiria du esminius aspektus: energijos gamybą ir vartojimą (tai sudaro apie 70 proc. visos taršos) bei transportą (tai sudaro apie 25 proc. šiltanmio efektą sukeliančių dujų).

„Jeigu įmonė naudoja elektromobilius, žalią transportą, naudojasi transporto dalijimosi sistemomis, tuomet transporto srityje ji yra tvari“ – paaiškina A. Skinulis.

Aptardamas energijos gamybą ir vartojimą jis kelia šioje srityje svarbius klausimus: kiek veiksmingai įmonė naudoja energiją? Švaisto ar nešvaisto, taupo? Tai, anot jo, tiesiogiai susiję su šiltnamio efekto išmetamosiomis dujomis. Taip pat ar naudoja žalią energiją? Ar ją perka? Ar turi saulės elektrines?

„Jeigu įmonė netaupo energijos iš principo dėl pastatų ar apšvietimo neveiksmingumo, tai jau nėra tvaru“ – pabrėžia A. Skinulis.

Įmonės į atliekų tvarkymą turėtų pažiūrėti plačiau

Kalbėdamas apie įmonių draugiškumą gamtai, jis pabrėžia, kad atliekų tvarkymas – kaip įmonė organizuoja visų atliekų tvarkymą ir surinkimą – irgi yra labai svarbus ir vadina jį pasekmių šalinimu.

„Yra gamybinės atliekos, kurios rūšiuojamos, tvarkomos, bet svarbu darbuotojams sudaryti galimybę rūšiuoti ir kitas atliekas. Ar darbuotojai atėję į darbą turi, kur išmesti smulkią elektroniką, baterijas, – klausimą kelia A. Skinulis ir apibendrina, – įmonės į atliekų tvarkymą turėtų pažiūrėti plačiau, koncentruotis ne tik į antrinių žaliavų rūšiavimą savo veikloje ir gamyboje“.

Kitas svarbus dalykas, anot jo, atliekų vengimas: „Jei įmonė įgyvendina tam tikras priemones, kad vengtų atliekų, tai yra labai didelis gamtos išteklių taupymas“.

A. Skinulis įsitikinęs, kad aplinkos galima neteršti tik naudojant švarų transportą, taip pat labai svarbūs yra gamybiniai procesai, pavyzdžiui, tinkamas nuotekų išvalymas. Anot jo, yra ir tam tikros išmetimo normos, bet visuomet galima investuoti ir pasiekti geresnių rezultatų – išmesti mažiau teršalų.

„Turime suprasti, kad gamyba ir žmogaus veikla – neišvengiamai susijusios su poveikiu aplinkai. Dėl to negalime sakyti, kad būsime tvarūs, jei visai neteršime. Žmogus negali neteršti ir nedaryti įtakos aplinkai, nes visas gyvenimas, visa veikla yra daranti įtaką aplinkai, dėl to labai svarbu, kad mūsų tarša būtų kuo mažesnė – išleidžiamos nuotekos, išmetami oro teršalai, kad būtų diegiamos technologijos, tikrinami valymo įrenginiai, įdiegiami papildomi valymo įrenginiai, – teigia Aplinkos apsaugos instituto vadovas.

Turime suprasti, kad gamyba ir žmogaus veikla – neišvengiamai susijusios su poveikiu aplinkai. Dėl to negalime sakyti, kad būsime tvarūs, jei visai neteršime. Žmogus negali neteršti ir nedaryti įtakos aplinkai, nes visas gyvenimas, visa veikla yra daranti įtaką aplinkai, dėl to labai svarbu, kad mūsų tarša būtų kuo mažesnė – išleidžiamos nuotekos, išmetami oro teršalai, kad būtų diegiamos technologijos, tikrinami valymo įrenginiai, įdiegiami papildomi valymo įrenginiai.
A. Skinulis

Ekonomiškai tvari veikla

Anot Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vyr. specialisto Rosvaldo Krušnos, kiekvienas verslas ir kiekviena ekonominė veikla sąveikauja su aplinka, tiek gamtine, tiek socialine prasmėmis. Kiekvienas verslas naudodamas sąnaudas – tiek gamtines, tiek socialines – ir jas transformuodamas, sukuria galutinį produktą. Pašnekovo teigimu, šis procesas aplinkai gali turėti ir teigiamą, ir neigiamą poveikį.

„Paprastai kalbant, tvari ekonominė veikla ar tvarus verslas yra toks, kuris tokioje sąveikoje su aplinka stengiasi minimizuoti neigiamą įtaką, maksimizuodamas teigiamą. Oficialesne prasme, aplinkos atžvilgiu tvarios ekonominės veiklos aprašymas yra pateiktas Europos parlamento ir tarybos reglamente (ES) 2020/852, žinomame taksonomijos reglamento pavadinimu, – teigia R. Krušna ir paaiškina, – ekonominė veikla tvaria aplinkos atžvilgiu laikytina tuomet, kai svariai prisidedama prie vieno ar keleto iš šių tikslų: klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, tausaus vandens bei jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, taršos prevencijos ir kontrolės, biologinės įvairovės bei ekosistemų apsaugos ir atkūrimo. Taip pat, tokia ekonominė veikla turėtų nedaryti reikšmingos žalos nei vienam iš išvardintų tikslų, atitikti minimalius valdysenos kriterijus ir atitikti reglamente nurodytus techninius standartus“.

Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vyr. specialistas įsitikinęs, įmonėms, norinčioms pasiekti ekonominį tvarumą, visų pirma, reikėtų būti sąmoningoms svarstant apie savo aplinką ir ekonominės veiklos įtaką aplinkai.

„Gerinti procesus, taip mažinant neigiamą įtaką aplinkai ir didinant teigiamą, taip pat atsižvelgti į darbuotojų socialinę gerovę ir įtaką kitiems suinteresuotiems asmenims, – įžvalgomis dalijasi jis, – galbūt tai galėtų būti naujų filtrų, mažinančių į atmosferą išmetamų kietųjų dalelių kiekį, įdiegimas, vandens filtravimas ir žiedinis naudojimas ar saulės baterijų įdiegimas ant įmonės stogo. Taip pat, darbuotojų socialinės gerovės užtikrinimas: sąžiningi atlyginimai, laisvė reikštis, galimybė tobulėti ir kita“.

Lietuva tvarumo kontekste Europoje – sąlyginai aukštai

R. Krušna teigia, kad Lietuvos bankas turi ribotą informaciją apie subjektus, nepatenkančius į priežiūros akiratį, tačiau remiantis Lietuvos banko atliktu tyrimu, 82 proc. įmonių, teikiančių investicines paslaugas Lietuvoje, savo kasdienėje aplinkoje atsižvelgia į aplinkosauginius ir socialinius aspektus.

Kaip rodo kitas Lietuvos banko tyrimas, 9-ios iš 21-ies įmonių, kurių vertybiniais popieriais prekiaujama AB Nasdaq Vilnius biržoje, teigė turinčios tvarumo strategiją ir sukūrusios procedūras, kuriomis tvarumas integruojamas į verslą.

„Vis dėlto kol kas tik nedaugelis įmonių susieja tvarumo strategiją su savo verslo modeliu ir atsižvelgia į strategijos rezultatus“, – pabrėžia jis, tačiau priduria, – kitų šalių centriniai bankai ir priežiūros institucijos atliko analogiškus ar panašius tyrimus savo jurisdikcijose. Remiantis rezultatais kitose šalyse, Lietuva Europoje yra sąlyginai aukštai tvarumo kontekste“.

Anot R. Krušnos, tvarumo integravimas į ekonominę veiklą, visų pirma, leidžia pigiau pritraukti kapitalą iš išorinių šaltinių.

„Bankai jau siūlo „žalias“ paskolas, kurios dažnai yra pigesnės nei alternatyvos, taip pat ir kapitalo pritraukimas išleidžiant „žalius“ skolos vertybinius popierius yra potencialiai pigesnis, – teigia jis, – prieinamumas prie pigesnio kapitalo reiškia, kad ir vertinant pačią įmonę būtų naudojami mažesni diskonto koeficientai (diskontas – skolos vertybinių popierių pirkimas su nuolaida prieš skolos padengimo terminą – aut. past.), taip didinant įmonės rinkos vertę“.

Ekonominė veikla tvaria aplinkos atžvilgiu laikytina tuomet, kai svariai prisidedama prie vieno ar keleto iš šių tikslų: klimato kaitos švelninimo, prisitaikymo prie klimato kaitos, tausaus vandens bei jūrų išteklių naudojimo ir apsaugos, perėjimo prie žiedinės ekonomikos, taršos prevencijos ir kontrolės, biologinės įvairovės bei ekosistemų apsaugos ir atkūrimo.
R. Krušna

Antra, Lietuvos banko Investicinių paslaugų ir bendrovių priežiūros skyriaus vyr. specialistas įsitikinęs, tvarumas yra ir tiesiogiai, ir netiesiogiai susijęs su papildomomų išlaidų mažinimu.

„Pavyzdžiui, apyvartinių taršos leidimų anglies dioksido išmetimui kainos nuo 2018 m. padidėjo apie 6 kartus. Todėl įmonės, kurios šiuo laikotarpiu diegė naujas ar alternatyvias technologijas ir mažino išmetamo anglies dioksido kiekį, patyrė gerokai mažesnes išlaidas ir taip didino pelną“, – įžvalgomis dalijasi R. Krušna.

Pasak jo, socialine prasme įmonėje, kurioje darbuotojai yra nepatenkinti ir vyksta didelė jų kaita, įmonė patiria su darbuotojų paieška ir apmokymu susijusias išlaidas, taip pat nematerialią sugebėjimų praradimo kainą.

Taip pat skaitykite: Tvariausios Lietuvos įmonės. Rajonų sąraše – kelios netikėtos staigmenos, dėl Kauno rajono verda arši kova
Tvari ir darni Lietuva. Verslams teks žaisti pagal naujas taisykles, proveržis – net juodais laikomuose sektoriuose

Miestų vertinimas

Visuomenė
Draugiškos savo darbuotojams, bendruomenei ir miestui, kuriame įsikūrusios
Ekonomika
Solidus ekonominis indėlis (mokesčiai, investicijos, sukurtos darbo vietos); nedraugiškumas korupcijai
Aplinkosauga
Draugiškos gamtai
Alytaus miestas
AB „Astra LT“
Metalo apdirbimas;
262 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1979 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „GLASS LT“
Stiklo paketų gamyba;
147 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2629 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
„Marisa grupė“
Statyba, stiklas, logistika;
196 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas - 1424-1857 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lankava“
statybinių medžiagų prekybos centras;
116 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas - 1805 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Alytaus rajonas
UAB „Vita Baltic International“
Porolono gamykla;
212 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2215 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Eurokubas“
Elektronikos komponentai;
39 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1227 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Druskininkų sav.
UAB „Grand SPA Lietuva“
Sanatorinis gydymas;
170 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1108 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Druskininkų sveik. ir poilsio centras AQUA“
Vandens pramogų kompleksas;
397 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1106 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Stikloporas“
Gamina granuliuotą putstiklį iš stiklo atliekų;
25 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1316 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Upa MCT“ UPA MEDICAL SPA
Sveikatinimo ir reabilitacijos centras;
127 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1076 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Dzūkijos Arnika“
Restoranas, svečių namai;
42 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas - 1390 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Sidabrinė kamėja“
Sidabro papuošalų gamintoja;
105 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1038 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Lazdijų rajonas
UAB „Pietų Megrame“
Langų gamyba;
78 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1736 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Paukščių gojus“
Svečių namai;
4 darbuotojai
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB Solarbank / Saulės elektrinė
Saulės elektrinės;
5 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1336 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Varėnos rajonas
UAB „Staginis“
Prekyba;
125 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1125 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Varėnos pienelis“
Pieno produktų gamykla;
140 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas - 1469 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Neptūno vandenys / Coca-Cola HBC Lietuva
Gėrimai;
30 darbuotojų
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Birštono sav.
UAB „Birštono Mineraliniai Vandenys Ir Ko“
Mineralinio vandens gavyba;
63 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1964 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Eglės Sanatorija Birštone
Sanatorija;
visoje „Eglės“ grupėje dirba 526 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1462 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB Birštono sanatorija „Versmė“
Sanatorija;
211 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1099 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Jonavos rajonas
UAB „ABC Nordic“
Aliuminio profilių gamyba;
28 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1525 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lonas“
Čiužinių gamyba;
58 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1888 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Baldai Jums“
Baldų gamyba;
312 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1272 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „TOKĖ LT“
Kempinių, šluosčių gamyba;
42 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1357 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Kaišiadorių rajonas
UAB „Savingė“
Prekyba;
90 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1283 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Gudobelė“
Duonos ir pyrago gaminiai;
186 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1540 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB BHJ Baltic
Farmacija ir ingredientai mėsos perdirbimui;
36 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2721 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Dovaina“
Duonos gaminių įrangos gamintoja;
87 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1718 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Kauno miestas
UAB „Telesoftas“
Informacinių technologijų bendrovė
; 252 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 3508 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Novameta“
Maisto pramonės įrengimų gamyba
; 273 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2208 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Devbridge LT“
Programinės įrangos kūrėja
; 489 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 3888 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Teltonika Networks“
Tinklo įrangos gamintoja
; 326 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 4503 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Orkla Foods Lietuva“
Maisto produktų gamyba
; 26 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2847 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Continental Automotive Lithuania“
Sensorikos gaminių gamykla
; 386 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2425 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Skubios siuntos“ UPS
Siuntų gabenimas
; 162 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1747 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Peikko Lietuva“
Gelžbetonio jungtys
; 335 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2377 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „SBA Grupė“
Baldų gamyba
; 378 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1554 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
UAB „Freda“
Baldų gamyba
; 778 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2812 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Imlitex“
Žaliavos tiekėja
; 89 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1820 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „YIT Lietuva“
Statybos bendrovė
; 707 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2242 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Omniteksas“
Trikotažo gaminių gamintojas
; 192 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1273 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Kauno rajonas
UAB „Elinta“
Elektronikos ir automatikos komponentai;
27 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1879 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Kopa“
Dizaino ir leidybos bendrovė;
113 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1575 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Vilkijos ūkis“
Žemės ūkis;
73 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1818 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Aconitum“
Vaistinių preparatų gamintoja;
97 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2229 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Vetmarket“
Veterinarinių produktų pardavimas;
55 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2168 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Cosmoway“
Kosmetikos ir grožio produktų gamintojas;
34 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1704 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Hegelmann Group
Logistikos įmonė;
šimtai darbuotojų, nes tai įmonių grupė
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Kėdainių rajonas
UAB „Laumetris“
Žemės ūkio technikos gamintojas;
57 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1418 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Daumantai LT“
Pagardų gamyba;
73 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1286 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „LINĖJA transport“
Logistikos bendrovė;
56 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2223 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
LTP Texdan
Baldų gamyba;
573 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1258 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Prienų rajonas
UAB „Ekofrisa“
Kruopų gamintoja;
56 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1643 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Doleta“
Medinių langų gamintoja;
131 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1436 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Raseinių rajonas
UAB „Danspin“
Vilnonių verpalų gamyba;
449 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1601 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Raseinių statyba“
Statybos įmonė;
74 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1763 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB SSF
Metalo gaminiai;
113 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1794 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Klaipėdos miestas
UAB „Vėjo projektai“
Kuria atsinaujinančia energija varomas elektrinio transporto sistemas
; 59 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1798 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Klaipėdos baldai“ / SBA
Baldų gamyba
; 948 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1738 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Vakarų laivų gamykla (BLRT Group)
Laivų statyba ir remontas
; 128 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2346 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
NORTHWAY Klaipėda
Medicinos centrai
; priklauso medicinos centrų tinklui
; vidutinis atlyginimas – 1575 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Klaipėdos konteinerių terminalas“
Konteinerių krova
; 251 darbuotojas
; vidutinis atlyginimas – 2590 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Stemma Group“
Nekilnojamojo turto vystytojas
; 6 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 3937 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Bega“
Jūrų krovos kompanija
; 272 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2340 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Klaipėdos rajonas
SBA gamykla „Laminn“
Baldų komponentų gamykla;
60 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2351 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Mars Lietuva“
Gyvūnų maisto gamintoja;
780 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2145 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Aukštas kiemas“
Viešbutis ir restoranas;
14 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 956 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Mida LT“
Stogo dangų gamintoja;
78 darbuotojai;
vidutinis atlhyginimas – 2657 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Kretingos rajonas
UAB „Terekas“
PET butelių gamyba;
155 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2273 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Scandia Steel Baltic“
Metalinių polių gamyba;
94 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2318 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „P. Varkojis ir kompanija“
Medinių langų ir durų gamyba;
115 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1038 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Neringos sav.
G. Starkuvienės firma kavinė KURŠIS
Maitinimo paslaugos;
32 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 930 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
AB „Jūratė“
Viešbutis;
17 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1049 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Busnex“
Transporto paslaugos;
franšizė
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
UAB „Geras poilsis“
Viešbutis;
18 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 898 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Palangos sav.
UAB „Sveikatos uostas“ GRADIALI
Sanatorija;
141 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1297 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
K. Geco prekybos įmonė
Viešbutis, restoranai;
155 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1625 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Pušų paunksnėje“
Viešbutis;
55 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1713 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Palangos linas“
Viešbutis, sanatorinis gydymas;
136 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1515 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Palangos žuvėdra“
viešbutis, restoranas;
36 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2002 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Skuodo rajonas
UAB „Kuršasta“
Kelių statyba, statybos darbai;
121 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1454 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Žemaičių virvės“
Virvių gamyba;
20 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 966 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Deltrian“
Oro filtrų gamyba;
48 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1085 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Šilutės rajonas
UAB „Stamela“
Statybos ir hidrostatybos veikla;
116 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1099 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Įtampa“
Elektros instaliacijos darbai;
24 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 858 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Šilutės polderiai“
Polderių sistemų eksploatacija;
117 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1232 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Budriko“
Baldų gamyba;
107 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1379 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
AB „Šilutės baldai“
Baldų gamyba;
762 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1372 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Kalvarijos sav.
UAB „Travedus“
Logistikos paslaugos;
44 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1340 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Vazniškių žemės ūkio bendrovė
Žemės ūkis;
53 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1669 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Rimedis“
Medienos perdirbimas;
100 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 960 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
ŽŪB „Šaltekšnis“
Maisto produktų gamyba;
56 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 839 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Kazlų Rūdos sav.
UAB „Jūrės medis“
Medienos konstrukcijų gamintoja;
88 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1700 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Mocevičiaus firma „Ginalas“
Įrankių prakyba ir taisymas;
63 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2346 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Marijampolės sav.
UAB „Mantinga“
Duonos ir užkandžių gamintoja;
1066 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1449 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Dovista“
Langų gamyba;
333 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1744 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Marijampolės pieno konservai“
Pieno perdirbimo bendrovė;
573 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1329 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
ICECO
Žuvies ir šaldytų produktų gamyba;
šimtai darbuotojų, nes šį holdingą sudaro 5 įmonės;
vidutinis atlyginimas – 1300 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Swetrak“
Pabėgių gamyba;
39 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2146 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Statybos ritmas“
Specializuoti statybos darbai;
177 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1407 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Šakių rajonas
UAB „Gulbelė“
Prakyba, kavinės, kepyklėlės;
430 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1029 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“
Gelžbetonio gaminiai;
71 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1405 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lukšių tekstilė“
Tekstilės gaminių gamyba;
37 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1126 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Voniškių žemės ūkio bendrovė
Žemės ūkis;
53 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2020 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Vilkaviškio rajonas
UAB „Art Glacio“
Ledų fabrikas;
107 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1589 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „TRIPLAN LT“
Liejinių gamyba;
71 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1467 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Vilkasta“
Statybos bendrovė;
71 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1016 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Biržų rajonas
UAB „Biržų duona“
Duonos ir konditerijos gaminių gamyba;
389 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1176
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Tyla“
Mediena ir jos gaminiai;
219 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1180 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB Nitator-Slt
Metalo apdirbimas;
34 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1028 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Agaras“
Mėsos gaminių gamyba;
177 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1111 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Kupiškio rajonas
UAB „Slavita“
Baldų gamyba;
179 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1664 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Dailista“
Statybos paslaugos;
46 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1184 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Bočiupis“
Mažmeninė prekyba;
78 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 765 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Panevėžio miestas
AB „Linas Agro“
Prekyba augaline žemės ūkio produkcija ir žaliavomis;
šimtai darbuotojų, nes tai įmonių grupė
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Schmitz Cargobull Baltic“
Priekabų ir puspriekabių gamyba;
812 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1865 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Adax“
Šildymo gaminių gamyba ir prekyba;
253 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1495 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Devold“
Gamyba, siuvimas, medžiagos;
298 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1339 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Harju Elekter“
Elektros dalys ir įranga;
241 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 2094 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Viking Malt“
Salyklo gamintoja;
34 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2658 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Komex“
Apsauginės pakuotės gamintojas;
75 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1527 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „AQ Wiring systems“
Automobilinių kabelių pynių ir elektromechaninių sistemų inžinerija;
666 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1408 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Panevėžio statybos trestas“
Statybos įmonė;
173 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2415 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Panevėžio rajonas
UAB „Dominari“
Baldų, čiužinių, pagalvių, antklodžių gamintoja;
980 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1390 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Langemė“
Durų gamyba, metalo apdirbimas;
66 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1766 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Agrolitpa“
Žemės ūkis, 54 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 3536 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Pasvalio rajonas
UAB „Pasvalio agrodileris“
Prekyba žemės ūkio technika;
37 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1744 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Indritus“
Maisto gamyba, mažmeninė prekyba;
195 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1001 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Filialas „Pasvalio sūrinė“
Pieno produktų gamyba;
310 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1107 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Saimeta“
Duonos ir pyrago gaminių gamyba;
36 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 850 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Rokiškio rajonas
AB „Rokiškio sūris“
Pieno produktų gamyba;
823 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1432 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
AB „Rokiškio mašinų gamykla“
Metalo apdirbimas;
143 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1843 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Rokvesta“
Maisto atliekų tvarkymas;
31 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1073 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Rokauta“
Logistikos paslaugos;
79 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1351 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Akmenės rajonas
Kraujučio įmonė „Aras“
Apželdinimas, aplinkos tvarkymas, melioracija;
40 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1163 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Vaidva“
Griovimas, gręžimas, statyba;
143 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1179 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Eternit Baltic“
Stogų dangų gamyba;
334 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1814 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Avastata“
Statybos paslaugos, baldų gamyba; 33 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – nuo 1204 iki 2063 eur (nes tai kelios įmonės)
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Joniškio rajonas
ŽŪ kooperatyvas „Joniškio Aruodas“
Grūdų supirkimas, elevatoriaus paslaugos;
28 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2474 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Joniškio grūdai“
Kombinuotųjų pašarų ir papildų gamyba ir pardavimas;
101 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1369 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Miltinuko receptas“
Didmeninė prekyba šaldytais maisto produktais;
37 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 831 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Kelmės rajonas
ŽŪB „Kerkasiai“
Augalininkystė, sėklininkystė, gyvulininkystė;
20 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1365 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB Račkausko AGROTECH
Betono gaminiai, statyba, viešbutis, kavinė;
41 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 820 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Kelmės prekyba, vartotojų kooperatyvas
Prekyba, maitinimas, konditerijos gaminių gamyba;
39 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 999 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Pakruojo rajonas
AB „Dolomitas“
Bendrovė išgauna ir apdoroja dolomitą;
211 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2563 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Pakruojo parkai“
Dvaras, turizmas, kavinės, edukacijos;
60 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1302 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Radviliškio rajonas
Sigito Krivicko įmonė FASMA
Kruopų, dribsnių, miltų, trapučių gamyba ir fasavimas;
62 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 759 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Multimeda“
Baldų gamyba;
390 darbuotojų, vidutinis atlyginimas – 1055 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Sulinkiai“
Durpių gamyba ir prekyba;
64 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1485 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Šiaulių miestas
AB „Neaustinių medžiagų fabrikas“
Siuvimas, medžiagos, audiniai, patalynė;
29 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2243 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Ltintus“
Energiją taupančių langų ir durų gamyba;
204 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1955 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Baltik vairas“
Dviračių gamyba;
562 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1679 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Rūta“
Saldainių fabrikas;
269 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1293 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „SALDA“
Vėdinimo įrangos gamintoja;
339 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1709 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Bodesa“
Stiklas ir jo gaminiai;
169 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2227 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „RD Signs“
Dizainas, grafika, reklamos paslaugos;
85 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1831 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Aukstata“
Statyba, aukštalipių paslaugos;
47 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1110 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „AVIATIC MRO“
Orlaivių techninės priežiūros ir remonto bendrovė;
67 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2972 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „BAR Baltic Production“
Automobilinių krovininių liftų gamintoja;
16 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas - 2040 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Laurema“
Šilkografinė spauda;
43 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1498 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Šiaulių rajonas
UAB „Sauduva“
Kartoninės taros gamyba;
57 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1581 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Grafų baldai“
Baldų gamyba;
124 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1527 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Antrocelas“
Antrinės žaliavos, apželdinimas ir aplinkos tvarkymas;
19 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2701 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Kuršėnų konditerija“
Pyrago ir konditerijos gaminių gamyba;
17 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 596 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Jurbarko rajonas
UAB „Manvesta“
Logistikos veikla;
1239 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1396 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Jurmelsta“
Statybos ir melioracijos veikla;
82 darbuotojai;
vidutinis atlgyinimas – 1470 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Scanstatyba“
Skandinaviškų namų gamyba;
35 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1127 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Viešvė“
Medienos gaminių gamyba;
28 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1045 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Pagėgių sav.
AB AB „Vilkyškių pieninė“
Pieno produktų gamyba;
440 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1435 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Šilalės rajonas
UAB „Danrita“
Įmonė specializuojasi šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų ir oro kondicionavimo sistemose;
17 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1154 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
ŽŪK „Šilalės agro“
Žemės ūkio technika, mažmeninė prakyba;
8 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1269 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Šilalės mediena“
Medienos gaminių gamyba ir prekyba;
190 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1370 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Eurobiuras“
Kanceliarijos prekės, sporto ir turizmo reikmenys;
99 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1260 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Tauragės rajonas
UAB „Bremena“
Projektuoja ir montuoja šilumos siurblius, saulės kolektorius;
31 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1064 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Agava, I. Alijošienės prekybinė komercinė firma
Prekyba statybinėmis medžiagomis ir ūkio prekėmis;
87 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1605 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Švytis“ / Tauragės industrinis parkas
Administruoja Tauragės industrinį parką;
10 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1072 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Egersund Net“
Įrangos, skirtos žvejybos pramonei, gamyba;
249 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2151 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
„Vilvi Group“
Pieno produktų gamyba;
193 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1425 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Jupiter Bach Lietuva“
Specializuojamės vėjo jėgainių korpusų gamyboje;
310 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2255 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Šaukštelis“
Maisto produktų gamyba;
19 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1180 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Mažeikių rajonas
UAB „Hotrema“
Įmonė specializuojasi izoliavimo ir pastolių montavimo srityje;
494 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2260 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lyra Group“
Baldų gamyba ir prekyba;
496 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1549 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Western Fabrications“
Metalinės konstrukcijos žemės ūkio technikai;
94 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1894 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Vigesta“
Mėsos perdirbimo įmonė;
114 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1511 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Unilever Lietuva ledų gamyba“
Ledų gamyba;
110 darbuotojų, vidutinis atlyginimas – 1754 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Pavėsinės“
Pavėsinių gamyba;
23 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 921 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Plungės rajonas
UAB „LHM Holding“
Medienos gaminių ir baldų gamyba;
apie pusantro šimto darbuotojų, nes tai kelios įmonės;
vidutinis atlyginimas nuo 1941 iki 2452 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Hovden“
Baldų gamyba ir prekyba;
165 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1519 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Plungės lagūna“
Kelių ir kitų objektų statyba, melioracija;
254 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1482 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Litnaglis“
Metalo apdirbimas, vinių gamyba;
220 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2493 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Rietavo sav.
UAB „Plungės lagūna“
Kelių ir kitų objektų statyba, melioracija;
254 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1482 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Rietuva“
Korinio užpildo gamintoja;
134 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1826 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Reval MBG“
Baldų gamyba ir prekyba;
34 darbuotojai;
vidutinis atlygunimas – 799 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
„Miško rojus“
Turizmas, apgyvendinimas ir poilsis;
tai šeimos verslas
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Telšių rajonas
UAB „Telšių keliai“
Kelių tiesimas, remontas, tiltai, atliekų tvarkymas;
112 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1390 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Rainių statyba“
Statybos, renavavimo ir šiltinimo darbai;
55 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 997 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „2B Pack“
Taros ir pakuočių gamintoja;
175 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas - 768 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
AB „Žemaitijos pienas“
Pieno produktų gamintoja;
1243 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1959 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Anykščių rajonas
UAB „VAJA FARM“
Gyvuliai, paukščiai ir jų veisimas;
11 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 692 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Anykščių kvarcas“
Gamina ir parduoda kvarcinį smėlį;
45 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1931 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Pilnatvė“ / Odorata Gamtos Spa
Natūralios rankų darbo kosmetikos gamintoja, sveikatinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėja;
tai šeimos verslas
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Anšilas“ / SPA VILNIUS Anykščiai
sveikatingumo ir gydomojo SPA centras;
121 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1292 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB ESSPO
Ledo tirpiklių gamyba, naftos teršalų valymas;
12 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 3914 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Ignalinos rajonas
UAB „Resta ES“
Statybos darbai;
22 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 976 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Legra“
Durpių gavyba;
36 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1678 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Romnesa“
Konditerijos gaminių gamyba, kavinės, restoranai;
82 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 854 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „BHK Lietuva“
Baldų komponentų gamyba;
52 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1933 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Molėtų rajonas
UAB „Hoda“
Plastiko detalių gamintoja;
211 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1399 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Gerugnė“
Viešbučiai, kavinės;
15 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 563 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Senoji užeiga“
Viešbučiai, kavinės;
23 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 716 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Langvija“
Medienos apdirbimas, padėklų gamyba;
42 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 819 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Utenos rajonas
AB „Utenos trikotažas“
Medžiagų ir drabužių gamyba;
779 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1224 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Vytrolma“
Plieno gaminių gamyba;
167 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1931 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Utenos vandenys“
Vandens tiekimas, nuotekų valymas;
125 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1542 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Švyturys-Utenos alus“
Gėrimų gamyba;
363 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2637 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Visagino sav.
UAB „Intersurgical“ gamykla Visagine
Vienkartinių medicininių prekių gamyba;
150 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1318 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Visagino linija“
Baldų gamyba;
768 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1444 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Kogus“
Šaldytų maisto produktų gamyba;
134 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1209 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Zarasų rajonas
UAB „Akadas“
Baldų gamyba;
92 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1130 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Šlyninkos vandens malūnas
Turizmas, kavinė, edukacija;
tai šeimos verslas
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Danvita“
Maisto produktų gamyba, kepykla;
98 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1224 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Elektrėnų sav.
UAB „Ekobazė“
Atliekų tvarkymo paslaugos;
198 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1383 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Kietaviškių gausa“
Daržovių auginimas šiltnamiuose;
269 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1588 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Green Genius“
Biodujų ir saulės projektai;
109 darbuotojai.
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Šalčininkų rajonas
UAB „Arbena“
Medinių namelių gamyba;
137 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1666 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Straikas“
Lietuviškų maisto produktų gamyba, sulos surinkimas ir konservavimas;
45 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 955 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Actas“
Acto gamyba;
41 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1621 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Evaldo daržovės“
Žemės ūkis, didmeninė prekyba;
51 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1385 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Polywood“
Medienos apdirbimas;
medienos gaminių gamyba;
242 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1362 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Širvintų rajonas
UAB „Baltic Filter“
Automobilinių oro, kuro ir tepalų filtrų gamyba;
191 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2155 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Kooperatinė bendrovė Grybai LT
konservuotų daržovių, grybų, sriubų gamintoja;
42 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1962 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Dehidra“
Maisto produktų gamyba;
53 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2385 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Riolis“
Siuvinėjimo ir rankdarbių rinkinių gamyba;
17 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1389 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Kaimo turizmo sodyba „Kernavės bajorynė”
Apgyvendinimas, poilsis;
tai šeimos verslas
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Švenčionių rajonas
UAB „Alviva“
Darbo rūbų gamyba;
150 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1087 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Intersurgical“
Vienkartinių medicininių prekių gamyba;
2390 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1335 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Švenčionių vaistažolės“
Vaistažolių apdirbimas;
arbatų gamyba;
125 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1303 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Šilta Šiaurė“
Architektūros ir interjero kūrimas;
6 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1948 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Trakų rajonas
UAB „Grainmore“
Grūdų perdirbimo ir probiotikų gamybos įmonė;
115 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2014 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Karališka kibininė“ (Senoji kibininė)
Kibinų ir maisto produktų gamyba, kavinės;
160 darbuotojų, vidutinis atlyginimas – 1059 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lausna“ (Margis)
Viešbutis, poilsis;
28 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 783 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Altitudė ranga“
Statybos darbai, langų ir durų gamyba;
55 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1053 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Esperanza Resort“
Apgyvendinimo, maitinimo, pramogų paslaugos;
104 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1944 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Ukmergės rajonas
UAB „Likmerė“
Medienos apdirbimas, faneros gamyba;
64 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2102 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB UAB „Narbutas International“
Mažmeninė prekyba, viešasis maitinimas;
183 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1120 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Ukmergės raj. vartotojų kooperatyvas
Baldų gamyba;
1178 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1889 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Stansefabrikken“
Metalo apdirbimas ir metalo gaminių gamyba;
253 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1816 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Vilniaus miestas
UAB „Thermo Fisher Scientific Baltics“
Farmacijos ir biotechnologijų įmonė
; 1721 darbuotojas
; vidutinis atlyginimas – 2227 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „AUGA group“
Žemės ūkis ir maisto produktai
; 86 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2944 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Biotechpharma“
Farmacijos ir biotechnologijų įmonė
; 169 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2217 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Light Conversion“
Lazerių gamyba ir prekyba
; 346 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 3082 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Norfos mažmena“
Mažmeninės prekybos veikla
; 3356 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1440 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
AB AB „Telia Lietuva“
Telekomunikacijų ir ryšių bendrovė
; 2119 darbuotojų
; vidutinis atlyginimas – 2668 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
AB SEB bankas
Bankininkystės paslaugos
; 1475 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2697 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
AB „Swedbank“
Bankininkystės paslaugos
; 1880 darbuotojų
; vidutinis atlyginimas – 2490 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „ARGINTA Group“
Metalo apdirbimas
; šimtai darbuotojų, nes tai įmonių grupė
; vidutinis atlyginimas – 2300-2800 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Eika“
NT vystymo ir statybų bendrovė
; 99 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2907 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Ignitis grupė“
Energetikos bendrovė
; daugiau nei tūkstantis darbuotojų, nes tai įmonių grupė
; vidutinis atlyginimas – 2800-4600 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „RIMI Lietuva“
Mažmeninės prekybos veikla
; 3206 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1129 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Ruptela“
Įmonė kuria integruotus transporto valdymo sprendimus
; 163 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 3342 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „SBA grupė“
Baldų gamyba ir prekyba, nekilnojamasis turtas
; tūkstančiai darbuotojų, nes tai įmonių grupė
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Solitekas LT“
Saulės energijos sprendimų tiekėja
; 21 darbuotojas
; vidutinis atlyginimas – 2533 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Sweco Lietuva“
Inžinerijos, aplinkosaugos ir architektūros bendrovė
; 210 darbuotojų
; vidutinis atlyginimas – 2243 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Teltonika IoT GROUP“
Bendrovė kuria unikalius daiktų interneto sprendimus
; 79 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 7832 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Uoga uoga“
Natūralios kosmetikos gamintoja
; 43 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 1247 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Western Union Processing Lithuania“
Pinigų perlaidų veikla
; 1935 darbuotojai
; vidutinis atlyginimas – 2384 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UADBB „Aon Baltic“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Apsaugos komanda“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Audėjas“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Baltic Master“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Compensa Vienna Insurance Group“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Dermofaktorius“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „DocLogix“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „INHUS Group“

Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Kvapų namai“

Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „MOODY'S Lithuania“

Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Rubineta“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Schenker“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „SKOGRAN“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Somlita“

Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Vilniaus rajonas
UAB „ALTAS komercinis transportas“
Mažųjų autobusų inžinerijos ir gamybos įmonė;
215 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2080 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „PakMarkas“
Taros ir pakuotės gamyba;
210 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2138 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „IVO ir ko“
Baldų ir čiužinių gamyba;
33 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1363 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Dreveks“
Medienos gaminių ir padėklų gamyba;
24 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 816 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė