Tvariausios Lietuvos įmonės. Rajonų sąraše – kelios netikėtos staigmenos, dėl Kauno rajono verda arši kova

2021 m. lapkričio 21 d. 12:53
Gintarė Bakūnaitė

Žurnalas „Reitingai“ kartu su portalu „Delfi“ atliko didelio masto tyrimą unikalų tyrimą apie tvariausius Lietuvos verslus. Tyrimu buvo siekta atspindėti kiekvieną šalies regioną, tad jis aprėpė absoliučiai visas 60 Lietuvos savivaldybių. Tyrimas bus publikuojamas keliomis dalimis, pradedant nuo rajoninių savivaldybių.

Šis tyrimas – „Delfi“ iniciatyvos „Tvari Lietuva“ dalis. Jis buvo atliktas rugsėjo 1–spalio 15 dienomis. Įmonių tvarumas tyrime vertintas keliais skirtingais aspektais – ekonominiu, visuomeniniu ir aplinkosauginiu, jie pačiame tyrime prie kiekvienos įmonės pažymėti skirtingais ženkliukais.

Visoje Lietuvoje išsiskiria skandinavų įmonės ir keli sektoriai

Kaip matyti iš tyrimo, vienoms įmonėms tvarumą sekasi vystyti visais lygmenimis, kiti verslai labiau susitelkę į kelias konkrečias tvarumo sritis.

„Marga ta Lietuva, bet negaliu pasakyti, kad kažkuriam krašte siaubingas vaizdas. Taip nėra. Lietuva yra vientisiau besivystanti negu kitos valstybės. Jeigu šiaip kalbant apie mūsų šalį įprasta pasakyti, kad egzistuoja dvi ar trys Lietuvos, tai tvarumo kontekste neišeina to pasakyti“, – sako žurnalo „Reitingai“ vyr. redaktorius Gintaras Sarafinas.

Kaip teigia pašnekovas, visoje Lietuvoje, visose savivaldybėse tvarumu išsiskiria tie verslai, kurių dalininkai arba savininkai yra skandinavai.

„Tose įmonėse tvarumas ir darnumas jau yra ne vien tik žodžiai, bet realiai ir filosofija, ir kultūra, ir veiksmai“, – sako G. Sarafinas.

Jis pastebi, kad kaip tvarūs dažniau minėti ir tam tikri sektoriai: „Dažniausiai buvo minimi poilsio ir sveikatinimo sektoriai, taip pat tvarios energetikos – saulės, vėjo – įmonės, ekologiniai žemės ūkiai.“

G. Sarafinas taip pat atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje, kaip esantis tvarus, dažnai išskiriamas IT sektorius.

Marga ta Lietuva, bet negaliu pasakyti, kad kažkuriam krašte yra siaubingas vaizdas. Taip nėra. Lietuva yra vientisiau besivystanti negu kitos valstybės. Jeigu šiaip kalbant apie Lietuvą įprasta pasakyti, kad egzistuoja dvi ar trys Lietuvos, tai tvarumo kontekste neišeina to pasakyti.
G. Sarafinas

Dėl Kauno rajono įmonių įsiplieskė kova, nustebino paribio savivaldybės

Kaip matyti iš tyrimo, kai kurie rajonai išsiskiria tvarių įmonių gausa. Tarp jų – Kauno, Tauragės, Mažeikių rajonai. Pasak G. Sarafino, įmonių gausa tyrime paprastai išsiskyrė miestai, bet tarp kai kurių rajonų skirtumai irgi buvo itin ryškūs.

„Kalbinant merus, verslo atstovus buvo akivaizdu, kad kai kuriuose rajonuose verslo įmonių tiesiog gerokai mažiau nei kituose rajonuose. Ir ne tai, kad dešimtimis, bet kartais“, – teigia jis.

Kaip išskirtiniu tvarumu pasižymintį G. Sarafinas išskyrė Kauno rajoną: „Ten yra amžina kova tarp Kauno miesto ir Kauno rajono savivaldybių, nes vadinamoji Laisvoji ekonominė zona (LEZ) yra Kauno rajone, tad rajonas didžiuojasi ir išskiria tvarias įmones būtent iš ten, bet ir Kaunas nori iš ten išskirti. Tiesa, jeigu žiūrėtume formaliai, tai yra Kauno rajonas. Jis tikrai išsiskiria tvarumu.“

Prie suspindėjusių G. Sarafinas įvardijo ir kai kuriuos Lietuvos kraštuose esančius rajonus.

„Maloniai nustebino Švenčionių, Šalčininkų ir Tauragės rajonų savivaldybės. Prieš skambinant atrodė, kad ten bus taip pat varganai, kaip ir kitose paribio savivaldybėse, bet taip nebuvo. Pavyzdžiui, Šalčininkuose – penkios tvarios įmonės, Tauragėje – dar daugiau“, – akcentavo pašnekovas.

Miestuose yra daugiau progresyviai mąstančių įmonių vadovų, kurie galvoja apie ateitį, galvoja apie savo aplinkosauginį vaidmenį, ką paliks po savęs. Jie galvoja apie tvarumą bendrąja prasme. Regionuose jie mąsto kitaip. Jie nebūtinai mąsto apie tvarumą, jie tiesiog nori būti dori, sąžiningi, neteršti gamtos.
G. Sarafinas

Apskritai tyrimo metu pastebėta, kad rajonuose į tvariųjų sąrašus dažniau pateko smulkesnės įmonės. Tiesa, pagal tyrėjų nustatytus vertinimo kriterijus itin smulkūs verslai, kur dirba mažiau nei 20 žmonių, į šį tvarumo matavimo procesą įtraukti nebuvo.

Pasak G. Sarafino, be įmonių skaičiaus ir dydžio, dar vienas rajonų bei miestų skirtumas – įmonių vadovų požiūris.

„Miestuose yra daugiau progresyviai mąstančių įmonių vadovų, kurie galvoja apie ateitį, apie savo aplinkosauginį vaidmenį, ką paliks po savęs. Jie galvoja apie tvarumą bendrąja prasme. Regionuose mąsto kitaip. Jie nebūtinai mąsto apie tvarumą, jie tiesiog nori būti dori, sąžiningi, siekia neteršti gamtos. Tai galų gale lemia tokį patį rezultatą, bet jie neturi tokio tikslo – būsim tvari įmonė. Jie tiesiog tokie tampa dėl savo sąžiningumo“, – sako G. Sarafinas.

Kas yra tvaru?

Ekonomikos ir inovacijų viceministrė Jovita Neliupšienė teigia, kad tvarumo keliu įmonės pasuka dėl skirtingų priežasčių.

„Verslo supratimą apie tvarumą formuoja keli dalykai. Tai besivystanti konkurencinė aplinka, kai norint išlikti tarptautinėje arenoje reikia nuolat stebėti savo konkurentų progresą. Kitas dalykas – nuolat besikeičiantis ir griežtėjantis teisinis reguliavimas, pagal kurį įmonės turi prisiimti tam tikrus įsipareigojimus ir trečias – kaip geriausiai atliepti visuomenės poreikius“, – teigia J. Neliupšienė.

Tuo tarpu tvarumo temą versle ne vienus metus analizuojanti Vilniaus universiteto (VU) mokslininkė dr. Miglė Eleonora Černikovaitė sako, kad ne antraeilį vaidmenį vaidina ir finansiniai motyvai.

„Aišku, viešoji aplinkosaugos politika paskatina verslą apsispręsti vykdyti žaliąsias iniciatyvas. Taip pat įtaką daro ir finansuojami aplinkosauginiai projektai, kurie, neslėpkime, pagerina įmonių finansinę padėtį. Tačiau ir dabar, ir seniau įmonėms rūpėjo mažinti išlaidas ir didinti efektyvumą, ir, kai jau visos galimybės išnaudotos, atsigręžti į aplinkosaugą. Tai natūralus procesas“, – teigia mokslininkė.

J. Neliupšienė teigia, kad inivacijoms ir tvarumui iki 2027 m. numatyta skirti daugiau kaip 500 mln. eurų.

„Iš jų labai mažų, mažų ir vidutinių įmonių pramonės transformacijai bus skirta 75 mln. eurų, pramonės skaitmeninimui – 105 mln. eurų, iš kurių 45 mln. Eurų skiriami Vidurio ir Vakarų Lietuvos (VVL) regionui, 60 mln. Eurų – sostinės regionui, o trumpose vertės kūrimo grandinėse dalyvaujančių mažų ir vidutinių įmonių verslo procesų modernizavimui VVL regione dar 32 mln. eurų ir t. t.“, – vardija viceministrė.

Kita vertus, sako M. E. Černikovaitė, dalį verslų apie tvarumą priverčia galvoti ekstremalios situacijos.

„Dar kitos įmonės investuoja į ilgalaikius procesus, technologijas, matydamos, kad ateityje kito kelio nebus“, – teigia pašnekovė.

Aišku, viešoji aplinkosaugos politika daro įtaką verslo apsisprendimui vykdyti žaliąsias iniciatyvas. Taip pat įtaką daro ir finansuojami aplinkosauginiai projektai, kurie, neslėpkime, pagerina įmonių finansinę padėtį. Dar kitos įmonės investuoja į ilgalaikius procesus, technologijas, matydami, kad ateityje kito kelio nebus.
Dr. M. E. Černikovaitė

Apskritai tvarumo klausimas tiek Europoje, tiek visame pasaulyje dabar yra itin aktualus ir pagrindinės to priežastys, anot M. E. Černikovaitės, – klimato kaita bei aplinkos blogėjimas. Ir nors pati tvarumo sąvoka atrodo gan nauja, pašnekovė akcentuoja, kad iš tiesų ekonominius, socialinius ir ekologinius aspektus sujungusi tvaraus vystymosi idėja siekia XX a. pabaigą.

„Pirmą kartą šis terminas buvo paminėtas 1987 m. JT World Commission on Environment and Development ataskaitoje „Mūsų bendra ateitis“. Jai tuo metu vadovavo norvegų ministrų pirmininkė Gro Harlem Brundtland. Taigi šioje ataskaitoje komisija pirmoji apibrėžė tvarią plėtrą – tai plėtra, kuri atitinka dabartinės visuomenės poreikius ir kurie negali būti aukštesni už ateinančių kartų poreikius.“ Komisija sėkmingai suvienijo tris svarbiausius principus – ekologinės, ekonominės ir socialinės aplinkos poreikius. Tai ir yra bendras tvarumo apibrėžimas“, – aiškina M. E. Černikovaitė.

Anot G. Sarafino, renkantis kriterijus, pagal kuriuos įmonės buvo vertinamos atliekant tyrimą, taip pat remtasi JT tvarumo principais.

Vertintos pagal 6 pagrindinius kriterijus

Siekiant išsiaiškinti tvariausias Lietuvos įmones buvo apklausta daugiau nei 380 asmenybių – tai yra savivaldos atstovai, verslo atstovai, Pramonės ir amatų rūmų atstovai, aplinkosaugininkai arba ekologai bei žiniasklaidos atstovai.

Papildomai buvo kalbinti ir apklausti Aplinkos ministerijos vadovai, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto vadovai ir dalis narių, Lietuvos pramonininkų konfederacijos vadovybė, šalies universitetų atstovai.

Apklaustų asmenų prašyta įvardyti, jų nuomone, tvariausias įmones toje savivaldybėje, kurioje jie veikia. Visiems apklaustiesiems buvo pateiktas vienodas tvaraus verslo apibrėžimas, kuriuo vadovaujantis įmonės galėjo būti siūlomos į tvariausiųjų sąrašą.

Čia negali būti tokio pusiau nėščio vaidmens. Tarkime, pusiau tvari. Mes tokių nedėjome.
G. Sarafinas

Sąraše atsidūrė tos įmonės, kurios atitinka daugumą šių kriterijų: aukšta įmonės kultūra, darbuotojų gerovė, lygios galimybės bei žmogaus teisių laikymasis, darnus santykis su visuomene bei vietine bendruomene, svarus indėlis į aplinkosaugą, žaliasis kursas, sumokami mokesčiai, investicijos, sukurtos darbo vietos ir skaidrumas.

„Apklausiamieji respondentai stengėsi neminėti kokių nors įtartinų įmonių, nes jiems būdavo pasakyta, kad įmonė turi būti draugiška ir gamtai, ir darbuotojams, ir bendruomenei ar miestui, kuriame veikia, ir nedraugiška korupcijai“, – aiškina G. Sarafinas.

Tiesa, sako jis, kai kurias įmones iš sąrašo teko išbraukti, nes neatitiko vienokių ar kitokių kriterijų. Tokių buvo apie 10.

„Čia negali būti tokio „pusiau nėščia“ vaidmens. Tarkime, pusiau tvari. Mes tokių neįtraukėme. Dėl korupcijos išmetėme tris įmones. Ne dėl to, kad kas nors jas stengėsi prastumti, bet tie paminėję tiesiog nežinojo, kad ten vis dar sukasi vokeliai. Dėl prasto elgesio su darbuotojais išbraukėme maždaug keturias įmones; apie ydingą elgesį jose daugiausia sužinojome iš vietinės žiniasklaidos. Labai gerai, kad kalbinome žiniasklaidos atstovus: jie buvo tarsi filtrai. Ir keturias įmones išbraukėme dėl nedraugiškumo gamtai, – nors politikai ir verslininkai išskyrė, tarsi jos tvarios, darnios ir visokios kokios labai reikšmingos regione, bet aplinkosaugininkai ir žiniasklaidos atstovai sakė skubiai išbraukti, nes, pavyzdžiui, skleidžia kvapą, daug visokių skundų iš gyventojų gaunama dėl kitokios taršos ir yra baustos dėl aplinkosaugos pažeidimų“, – komentuoja G. Sarafinas.

Rajonų įvertinimas

Visuomenė
Draugiškos savo darbuotojams, bendruomenei ir miestui, kuriame įsikūrusios
Ekonomika
Nedraugiškos korupcijai
Aplinkosauga
Draugiškos gamtai
Alytaus rajonas
UAB „Vita Baltic International“
Porolono gamykla;
212 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2215 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Eurokubas“
Elektronikos komponentai;
39 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1227 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Lazdijų rajonas
UAB „Pietų Megrame“
Langų gamyba;
78 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1736 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Paukščių gojus“
Svečių namai;
4 darbuotojai
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB Solarbank / Saulės elektrinė
Saulės elektrinės;
5 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1336 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Varėnos rajonas
UAB „Staginis“
Prekyba;
125 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1125 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Varėnos pienelis“
Pieno produktų gamykla;
140 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas - 1469 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Neptūno vandenys / Coca-Cola HBC Lietuva
Gėrimai;
30 darbuotojų
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Jonavos rajonas
UAB „ABC Nordic“
Aliuminio profilių gamyba;
28 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1525 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lonas“
Čiužinių gamyba;
58 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1888 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Baldai Jums“
Baldų gamyba;
312 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1272 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „TOKĖ LT“
Kempinių, šluosčių gamyba;
42 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1357 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Kaišiadorių rajonas
UAB „Savingė“
Prekyba;
90 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1283 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Gudobelė“
Duonos ir pyrago gaminiai;
186 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1540 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB BHJ Baltic
Farmacija ir ingredientai mėsos perdirbimui;
36 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2721 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Dovaina“
Duonos gaminių įrangos gamintoja;
87 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1718 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Kauno rajonas
UAB „Elinta“
Elektronikos ir automatikos komponentai;
27 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1879 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Kopa“
Dizaino ir leidybos bendrovė;
113 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1575 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Vilkijos ūkis“
Žemės ūkis;
73 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1818 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Aconitum“
Vaistinių preparatų gamintoja;
97 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2229 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Vetmarket“
Veterinarinių produktų pardavimas;
55 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2168 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Cosmoway“
Kosmetikos ir grožio produktų gamintojas;
34 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1704 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Hegelmann Group
Logistikos įmonė;
šimtai darbuotojų, nes tai įmonių grupė
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Kėdainių rajonas
UAB „Laumetris“
Žemės ūkio technikos gamintojas;
57 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1418 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Daumantai LT“
Pagardų gamyba;
73 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1286 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „LINĖJA transport“
Logistikos bendrovė;
56 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2223 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
LTP Texdan
Baldų gamyba;
573 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1258 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Prienų rajonas
UAB „Ekofrisa“
Kruopų gamintoja;
56 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1643 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Doleta“
Medinių langų gamintoja;
131 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1436 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Raseinių rajonas
UAB „Danspin“
Vilnonių verpalų gamyba;
449 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1601 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Raseinių statyba“
Statybos įmonė;
74 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1763 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB SSF
Metalo gaminiai;
113 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1794 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Klaipėdos rajonas
SBA gamykla „Laminn“
Baldų komponentų gamykla;
60 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2351 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Mars Lietuva“
Gyvūnų maisto gamintoja;
780 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2145 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Aukštas kiemas“
Viešbutis ir restoranas;
14 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 956 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Mida LT“
Stogo dangų gamintoja;
78 darbuotojai;
vidutinis atlhyginimas – 2657 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Kretingos rajonas
UAB „Terekas“
PET butelių gamyba;
155 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2273 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Scandia Steel Baltic“
Metalinių polių gamyba;
94 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2318 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „P. Varkojis ir kompanija“
Medinių langų ir durų gamyba;
115 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1038 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Skuodo rajonas
UAB „Kuršasta“
Kelių statyba, statybos darbai;
121 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1454 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Žemaičių virvės“
Virvių gamyba;
20 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 966 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Deltrian“
Oro filtrų gamyba;
48 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1085 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Šilutės rajonas
UAB „Stamela“
Statybos ir hidrostatybos veikla;
116 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1099 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Įtampa“
Elektros instaliacijos darbai;
24 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 858 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Šilutės polderiai“
Polderių sistemų eksploatacija;
117 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1232 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Budriko“
Baldų gamyba;
107 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1379 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
AB „Šilutės baldai“
Baldų gamyba;
762 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1372 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Šakių rajonas
UAB „Gulbelė“
Prakyba, kavinės, kepyklėlės;
430 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1029 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Gelgaudiškio gelžbetonis“
Gelžbetonio gaminiai;
71 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1405 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lukšių tekstilė“
Tekstilės gaminių gamyba;
37 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1126 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Voniškių žemės ūkio bendrovė
Žemės ūkis;
53 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2020 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Vilkaviškio rajonas
UAB „Art Glacio“
Ledų fabrikas;
107 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1589 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „TRIPLAN LT“
Liejinių gamyba;
71 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1467 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Vilkasta“
Statybos bendrovė;
71 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1016 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Biržų rajonas
UAB „Biržų duona“
Duonos ir konditerijos gaminių gamyba;
389 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1176
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Tyla“
Mediena ir jos gaminiai;
219 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1180 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB Nitator-Slt
Metalo apdirbimas;
34 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1028 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Agaras“
Mėsos gaminių gamyba;
177 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1111 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Kupiškio rajonas
UAB „Slavita“
Baldų gamyba;
179 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1664 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Dailista“
Statybos paslaugos;
46 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1184 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Bočiupis“
Mažmeninė prekyba;
78 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 765 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Panevėžio rajonas
UAB „Dominari“
Baldų, čiužinių, pagalvių, antklodžių gamintoja;
980 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1390 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Langemė“
Durų gamyba, metalo apdirbimas;
66 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1766 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Agrolitpa“
Žemės ūkis, 54 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 3536 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Pasvalio rajonas
UAB „Pasvalio agrodileris“
Prekyba žemės ūkio technika;
37 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1744 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Indritus“
Maisto gamyba, mažmeninė prekyba;
195 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1001 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Filialas „Pasvalio sūrinė“
Pieno produktų gamyba;
310 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1107 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Saimeta“
Duonos ir pyrago gaminių gamyba;
36 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 850 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Rokiškio rajonas
AB „Rokiškio sūris“
Pieno produktų gamyba;
823 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1432 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
AB „Rokiškio mašinų gamykla“
Metalo apdirbimas;
143 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1843 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Rokvesta“
Maisto atliekų tvarkymas;
31 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1073 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Rokauta“
Logistikos paslaugos;
79 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1351 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Akmenės rajonas
Kraujučio įmonė „Aras“
Apželdinimas, aplinkos tvarkymas, melioracija;
40 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1163 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Vaidva“
Griovimas, gręžimas, statyba;
143 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1179 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Eternit Baltic“
Stogų dangų gamyba;
334 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1814 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Avastata“
Statybos paslaugos, baldų gamyba; 33 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – nuo 1204 iki 2063 eur (nes tai kelios įmonės)
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Joniškio rajonas
ŽŪ kooperatyvas „Joniškio Aruodas“
Grūdų supirkimas, elevatoriaus paslaugos;
28 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2474 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Joniškio grūdai“
Kombinuotųjų pašarų ir papildų gamyba ir pardavimas;
101 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1369 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Miltinuko receptas“
Didmeninė prekyba šaldytais maisto produktais;
37 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 831 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Kelmės rajonas
ŽŪB „Kerkasiai“
Augalininkystė, sėklininkystė, gyvulininkystė;
20 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1365 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB Račkausko AGROTECH
Betono gaminiai, statyba, viešbutis, kavinė;
41 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 820 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Kelmės prekyba, vartotojų kooperatyvas
Prekyba, maitinimas, konditerijos gaminių gamyba;
39 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 999 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Pakruojo rajonas
AB „Dolomitas“
Bendrovė išgauna ir apdoroja dolomitą;
211 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2563 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Pakruojo parkai“
Dvaras, turizmas, kavinės, edukacijos;
60 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1302 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Radviliškio rajonas
Sigito Krivicko įmonė FASMA
Kruopų, dribsnių, miltų, trapučių gamyba ir fasavimas;
62 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 759 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Multimeda“
Baldų gamyba;
390 darbuotojų, vidutinis atlyginimas – 1055 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Sulinkiai“
Durpių gamyba ir prekyba;
64 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1485 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Šiaulių rajonas
UAB „Sauduva“
Kartoninės taros gamyba;
57 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1581 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Grafų baldai“
Baldų gamyba;
124 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1527 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Antrocelas“
Antrinės žaliavos, apželdinimas ir aplinkos tvarkymas;
19 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2701 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Kuršėnų konditerija“
Pyrago ir konditerijos gaminių gamyba;
17 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 596 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Jurbarko rajonas
UAB „Manvesta“
Logistikos veikla;
1239 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1396 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Jurmelsta“
Statybos ir melioracijos veikla;
82 darbuotojai;
vidutinis atlgyinimas – 1470 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Scanstatyba“
Skandinaviškų namų gamyba;
35 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1127 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Viešvė“
Medienos gaminių gamyba;
28 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1045 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Šilalės rajonas
UAB „Danrita“
Įmonė specializuojasi šildymo, vėdinimo, vandentiekio, nuotekų ir oro kondicionavimo sistemose;
17 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1154 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
ŽŪK „Šilalės agro“
Žemės ūkio technika, mažmeninė prakyba;
8 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1269 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Šilalės mediena“
Medienos gaminių gamyba ir prekyba;
190 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1370 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Eurobiuras“
Kanceliarijos prekės, sporto ir turizmo reikmenys;
99 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1260 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Tauragės rajonas
UAB „Bremena“
Projektuoja ir montuoja šilumos siurblius, saulės kolektorius;
31 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1064 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Agava, I. Alijošienės prekybinė komercinė firma
Prekyba statybinėmis medžiagomis ir ūkio prekėmis;
87 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1605 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Švytis“ / Tauragės industrinis parkas
Administruoja Tauragės industrinį parką;
10 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1072 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Egersund Net“
Įrangos, skirtos žvejybos pramonei, gamyba;
249 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2151 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
„Vilvi Group“
Pieno produktų gamyba;
193 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1425 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Jupiter Bach Lietuva“
Specializuojamės vėjo jėgainių korpusų gamyboje;
310 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2255 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Šaukštelis“
Maisto produktų gamyba;
19 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1180 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Mažeikių rajonas
UAB „Hotrema“
Įmonė specializuojasi izoliavimo ir pastolių montavimo srityje;
494 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2260 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lyra Group“
Baldų gamyba ir prekyba;
496 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1549 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Western Fabrications“
Metalinės konstrukcijos žemės ūkio technikai;
94 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1894 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Vigesta“
Mėsos perdirbimo įmonė;
114 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1511 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Unilever Lietuva ledų gamyba“
Ledų gamyba;
110 darbuotojų, vidutinis atlyginimas – 1754 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Pavėsinės“
Pavėsinių gamyba;
23 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 921 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Plungės rajonas
UAB „LHM Holding“
Medienos gaminių ir baldų gamyba;
apie pusantro šimto darbuotojų, nes tai kelios įmonės;
vidutinis atlyginimas nuo 1941 iki 2452 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Hovden“
Baldų gamyba ir prekyba;
165 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1519 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Plungės lagūna“
Kelių ir kitų objektų statyba, melioracija;
254 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1482 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Litnaglis“
Metalo apdirbimas, vinių gamyba;
220 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2493 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Telšių rajonas
UAB „Telšių keliai“
Kelių tiesimas, remontas, tiltai, atliekų tvarkymas;
112 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1390 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Rainių statyba“
Statybos, renavavimo ir šiltinimo darbai;
55 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 997 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „2B Pack“
Taros ir pakuočių gamintoja;
175 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas - 768 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
AB „Žemaitijos pienas“
Pieno produktų gamintoja;
1243 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1959 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Anykščių rajonas
UAB „VAJA FARM“
Gyvuliai, paukščiai ir jų veisimas;
11 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 692 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Anykščių kvarcas“
Gamina ir parduoda kvarcinį smėlį;
45 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1931 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Pilnatvė“ / Odorata Gamtos Spa
Natūralios rankų darbo kosmetikos gamintoja, sveikatinimo ir apgyvendinimo paslaugų teikėja;
tai šeimos verslas
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Anšilas“ / SPA VILNIUS Anykščiai
sveikatingumo ir gydomojo SPA centras;
121 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1292 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB ESSPO
Ledo tirpiklių gamyba, naftos teršalų valymas;
12 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 3914 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Ignalinos rajonas
UAB „Resta ES“
Statybos darbai;
22 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 976 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Legra“
Durpių gavyba;
36 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1678 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Romnesa“
Konditerijos gaminių gamyba, kavinės, restoranai;
82 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 854 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „BHK Lietuva“
Baldų komponentų gamyba;
52 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1933 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Molėtų rajonas
UAB „Hoda“
Plastiko detalių gamintoja;
211 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1399 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Gerugnė“
Viešbučiai, kavinės;
15 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 563 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Senoji užeiga“
Viešbučiai, kavinės;
23 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 716 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Langvija“
Medienos apdirbimas, padėklų gamyba;
42 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 819 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Utenos rajonas
AB „Utenos trikotažas“
Medžiagų ir drabužių gamyba;
779 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1224 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Vytrolma“
Plieno gaminių gamyba;
167 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1931 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Utenos vandenys“
Vandens tiekimas, nuotekų valymas;
125 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1542 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Švyturys-Utenos alus“
Gėrimų gamyba;
363 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2637 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Zarasų rajonas
UAB „Akadas“
Baldų gamyba;
92 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1130 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Šlyninkos vandens malūnas
Turizmas, kavinė, edukacija;
tai šeimos verslas
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Danvita“
Maisto produktų gamyba, kepykla;
98 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1224 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Šalčininkų rajonas
UAB „Arbena“
Medinių namelių gamyba;
137 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1666 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Straikas“
Lietuviškų maisto produktų gamyba, sulos surinkimas ir konservavimas;
45 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 955 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
AB „Actas“
Acto gamyba;
41 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1621 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Evaldo daržovės“
Žemės ūkis, didmeninė prekyba;
51 darbuotojas;
vidutinis atlyginimas – 1385 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Polywood“
Medienos apdirbimas;
medienos gaminių gamyba;
242 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1362 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Širvintų rajonas
UAB „Baltic Filter“
Automobilinių oro, kuro ir tepalų filtrų gamyba;
191 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2155 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Kooperatinė bendrovė Grybai LT
konservuotų daržovių, grybų, sriubų gamintoja;
42 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1962 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Dehidra“
Maisto produktų gamyba;
53 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2385 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
UAB „Riolis“
Siuvinėjimo ir rankdarbių rinkinių gamyba;
17 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1389 eur
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Kaimo turizmo sodyba „Kernavės bajorynė”
Apgyvendinimas, poilsis;
tai šeimos verslas
Tvarumo įvertinimas
Ekonomika
Aplinkosauga
Švenčionių rajonas
UAB „Alviva“
Darbo rūbų gamyba;
150 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1087 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Intersurgical“
Vienkartinių medicininių prekių gamyba;
2390 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 1335 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
UAB „Švenčionių vaistažolės“
Vaistažolių apdirbimas;
arbatų gamyba;
125 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1303 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Šilta Šiaurė“
Architektūros ir interjero kūrimas;
6 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1948 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Trakų rajonas
UAB „Grainmore“
Grūdų perdirbimo ir probiotikų gamybos įmonė;
115 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2014 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Karališka kibininė“ (Senoji kibininė)
Kibinų ir maisto produktų gamyba, kavinės;
160 darbuotojų, vidutinis atlyginimas – 1059 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Lausna“ (Margis)
Viešbutis, poilsis;
28 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 783 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Altitudė ranga“
Statybos darbai, langų ir durų gamyba;
55 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1053 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Esperanza Resort“
Apgyvendinimo, maitinimo, pramogų paslaugos;
104 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1944 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Aplinkosauga
Ukmergės rajonas
UAB „Likmerė“
Medienos apdirbimas, faneros gamyba;
64 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 2102 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB UAB „Narbutas International“
Mažmeninė prekyba, viešasis maitinimas;
183 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1120 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Ukmergės raj. vartotojų kooperatyvas
Baldų gamyba;
1178 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1889 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Stansefabrikken“
Metalo apdirbimas ir metalo gaminių gamyba;
253 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1816 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
Vilniaus rajonas
UAB „ALTAS komercinis transportas“
Mažųjų autobusų inžinerijos ir gamybos įmonė;
215 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2080 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „PakMarkas“
Taros ir pakuotės gamyba;
210 darbuotojų;
vidutinis atlyginimas – 2138 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „IVO ir ko“
Baldų ir čiužinių gamyba;
33 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 1363 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė
Ekonomika
Aplinkosauga
UAB „Dreveks“
Medienos gaminių ir padėklų gamyba;
24 darbuotojai;
vidutinis atlyginimas – 816 eur
Tvarumo įvertinimas
Visuomenė