Lietuva
Vilnius
Klaipėda
Klaipėdos rajonas
Panevėžys
Marijampolė
Lazdijų rajonas
Visaginas
Anykščiai
Kėdainių rajonas
Mažeikių rajonas
Šilutės rajonas
SUSKAIČIUOTŲ APYLINKIŲ SKAIČIUS
PARTIJOS/KOMITETAI
MANDATAI
APYLINKIŲ SKAIČIUS