KADA?
KOVO 29 D.
KUR?
VISOJE LIETUVOJE
Atgal
4 SVARBIAUSI NATO DOKUMENTAI XX AMŽIUJE
Svarbiausias dokumentas – Strateginė koncepcija

Ką, kaip ir kodėl atskirais savo veiklos laikotarpiais veikia NATO, nustato Aljanso Strateginės koncepcijos – svarbiausi organizacijos dokumentai, apibrėžiantys pagrindinius Aljansui kylančius iššūkius, jo tikslus ir veiklos kryptis. Šios koncepcijos atnaujinamos, atsižvelgiant į pokyčius Pasaulyje ir paties Aljanso pasirengimą reaguoti į tuos pokyčius.
NATO istorijoje ir koncepcijų kūrime galima išskirti tris pagrindinius etapus: Šaltąjį karą, laikotarpį po Berlyno sienos griūties ir laikotarpį po 2001 metų rugsėjo 11 d. teroristinių aktų.

Šaltasis karas

Šaltojo karo laikotarpio NATO veiklą lėmė priešprieša tarp Vakarų ir Rytų, būtinybė apginti Aljanso nares nuo Rytų bloko ir atgrasyti pastarąjį nuo karo. Tik įsikūrus NATO, politiniam bendradarbiavimui vietos nebuvo – pirmosiose dviejose Strateginėse koncepcijose (1949 m. ir 1952 m.) rašyta apie tai, kaip NATO ginklu (esminį dėmesį skiriant JAV branduoliniams pajėgumams) gintų savo nares nuo SSRS (o dar geriau – įtikintų ją, kad pulti Aljanso tiesiog neapsimoka). Taip pat, stiprinant Aljanso narių gynybinius pajėgumus, pripažinta standartizavimo (pvz., šaudmenų standartai, fonetinė abėcėlė ir pan.) būtinybė ir tai, kad valstybių indėlis į bendrą gynybą gali būti skirtingas ir proporcingas jų pajėgumams.
Trečiojoje Strateginėje koncepcijoje (1957 m.) atsirado pirmosios užuominos apie politinį bendradarbiavimą su priešininkais, nors tebebuvo laikomasi pozicijos, jog Aljansas, jei būtų užpultas, turėtų imtis visuotinio atsako, įskaitant ir branduolinio ginklo panaudojimą.
Tuo metu tik JAV turėjo branduolinį ginklą (šiuo metu – ir Jungtinė Karalystė bei Prancūzija), todėl siekiant užtikrinti galimybę greitai jį panaudoti Aljanso narių gynybai, dalis buvo perkelta į Europą. Šiuo metu taip vadinamoje branduolinio ginklo dalijimosi programoje dalyvauja ir savo teritorijoje dalį JAV branduolinio ginklo laiko Belgija, Italija, Nyderlandai, Turkija, Vokietija.
Branduolinio ginklo svarba sumažėjo ketvirtojoje Strateginėje koncepcijoje (1968 m.), kurioje pradėta kalbėti apie lankstų atsaką į užpuolimą, neleidžiant priešui numatyti, kaip NATO reaguos. Kitaip tariant, tikėtasi, jog priešas nepuls, jei jaus grėsmę, kad branduolinis ginklas vis tik gali būti panaudotas. Tuo pačiu padidėjo politinio dialogo siekiant abipusio nusiginklavimo vaidmuo.

Po Berlyno sienos griūties – viso regiono saugumas

Po Berlyno sienos griūties, nebelikus pagrindinio priešo, keitėsi ir NATO veiklos kryptys. Penktoji Strateginė koncepcija (1991 m.) yra pirmasis tokio pobūdžio neįslaptintas dokumentas. Narių saugumui išliekant pagrindiniu tikslu, NATO siekia didinti visos Europos saugumą, mezgant partnerystę su buvusiais priešininkais ir mažinant branduolinio ginklo naudojimą. Šiuo laikotarpiu prasidėjo ir Lietuvos kelias į NATO. Kita vertus, NATO teko ir pirmieji išbandymai palaikant taiką regione. Jugoslavijos griūtis lėmė ilgų ir žiaurių teritorinių konfliktų pradžią, ir NATO šalių pajėgos, vykdydamos oro operacijas, 1995 metais padėjo Jungtinėms Tautoms pasiekti taiką Bosnijos kare, o 1999 metais – Kosovo kare. Pastarajame, pradėjus taikos palaikymo misijos dalį sausumoje, vos nekilo atviras NATO ir Rusijos konfliktas, kuomet Prištinos oro uostą, NATO pajėgų nusivylimui, pirmieji užėmė Rusijos kariai. Juos NATO Vyriausiasis pajėgų vadas W. Clarkas siūlė išstumti jėga. Vis tik britai, kurių tarpe tarnavo ir žymus dainininkas J. Bluntas, nepritarė tokiam žingsniui, po kurio būtų galėjęs kilti ir trečiasis pasaulinis karas.
Atgal
SKAITINIAI
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys:
Projektą globoja:
Partneriai:
Draugai:
Informacinis partneris:
Organizuoja:
KAS?
REGISTRACIJA
KAIP?
TAISYKLĖS
PRATYBOS

NATO70 EGZAMINO TAISYKLĖS

Baltijos pažangių technologijų institutas kviečia laikyti NATO įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms metinėms skirtą egzaminą ir laimėti kelionę į NATO būstinę Briuselyje.

Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai vienoje iš šių kategorijų: moksleiviai, profesionalai bei plačioji visuomenė. Į egzaminą būtina išankstinė registracija www.nato70.lt.

Egzamino etapai:
I etapas – internetu portale DELFI 2019 m. kovo 29 d. 9-19 val.
II etapas – gyvai Vilniuje 2019 m. rugsėjo 14 d. 11 val., jame dalyvaus 70 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių (35 moksleiviai, 10 profesionalų ir 25 visuomenės kategorijoje egzaminą laikantys dalyviai).

Kas gali dalyvauti:
Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:
Moksleiviai;
Profesionalai;
Visi likę Lietuvos gyventojai.

Geriausiai II etape pasirodę asmenys (4 - moksleiviai, 1 - profesionalas, 2 - visuomenės kategorijoje egzaminą laikę dalyviai) laimės nemokamą kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Kelionę į NATO būstinę Briuselyje gali laimėti tik tie asmenys, kuriems II etapo egzamino dieną bus sukakę 16 metų ir daugiau. Geriausiai pasirodę jaunesni nei 16 metų asmenys apdovanojami specialiaisiais prizais.

Profesionalais laikomi šie asmenys:
Istorijos/ pilietiškumo mokytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai,
Kariai ir kariūnai,
Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Užsienio reikalų ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojai/specialistai,
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai ir patarėjai,
Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai ir patarėjai,
Saugumo/ gynybos ekspertai,
Saugumo/ gynybos temomis rašantys žurnalistai,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) nariai,
ES institucijų ar jų padalinių Lietuvoje darbuotojai,
Asmenys, dalyvaujantys NATO STO, kitų NATO komisijų ir darbo grupių veikloje.

Kur galima laikyti egzaminą:
Pirmasis egzamino etapas bus laikomas internetu, adresu www.nato70.lt.

Norintys laikyti egzaminą iki numatytos egzamino pradžios kovo 29 dieną privalo užsiregistruoti www.nato70.lt ii ir gauti iš ten registracijos patvirtinimo laišką iš www.nato70.lt.

Užsiregistravę el. paštu gaus pratybas, padėsiančias patogiau ir smagiau pasiruošti egzaminui. Svetainėje bus ir daugiau informacijos bei skaitinių, padėsiančių pasirengti.

Internetu laikyti egzaminą bus galima kovo 29 d., egzamino klausimynas bus atviras nuo 9 iki 19 val. internete, adresu www.egzaminas.nato70.lt.

Skirtingų egzamino grupių dalyviai pasirenka tik šiai grupei skirtą klausimyną.

Nuo egzamino pradžios laiko, jam laikyti skiriamos 45 minutės. Jei klausimyną spręsti baigsite anksčiau - bus skaičiuojamas klausimyno uždarymo metu fiksuotas laikas. Jei užtruksite ilgiau, pasibaigus 45 minučių laikui, klausimynas bus uždaromas ir egzamino laikas fiksuojamas automatiškai.

Egzamino užduotys ir eiga
I etape kovo 29 d. dalyvaus visos grupės.
Visų grupių dalyviams bus pateikta po 30 testo klausimų su keturiais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Skirtingų grupių dalyviams parengtos skirtingos užduotys.

Į II etapą bus pakviesti 70 dalyvių, kurie teisingai ir greičiausiai atsakė į I etapo egzamino klausimus. Tarp vienodą balų skaičių surinkusių asmenų pirmenybę įgaus greičiausiai į klausimus atsakęs dalyvis. Tuo atveju, jei dalyvis anketą pildys kelis kartus, bus užskaitoma tik pirmoji egzamino sesija. Jei anketą užpildys iš anksto nesiregistravęs/patvirtinimo negavęs dalyvis, jo egzamino rezultatas bus anuliuojamas.

II etapas vyks Vilniuje. II etapo užduotis sudarys 20 testo klausimų: 17 iš jų bus uždari, su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą, ir 3 atviri klausimai – be atsakymų variantų, atsakymą reikės parašyti pačiam dalyviui. Maksimalus laikas skiriamas egzaminui - 60 min.

Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

Po II etapo egzamino vertinimo, komisija susumuos rezultatus ir išrinks ne mažiau kaip 7 prizininkus, kurie bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 14 dieną Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijoje vyksiančių apdovanojimų metu.

Kita informacija

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.
Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti šias taisykles.

Egzaminą organizuoja: Baltijos pažangių technologijų institutas
Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Egzamino partneriai: Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija
Egzamino informaciniai partneriai: naujienų portalas DELFI, LRT radijas ir televizija
Egzamino draugai: kavinių tinklas Caffeine
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys

Daugiau informacijos el. paštu egzaminas@nato70.lt, www.facebook.com/nato70.lt ir www.instagram.com/nato70.lt paskyrose ir oficialioje egzamino interneto svetainėje www.nato70.lt.