KADA?
KOVO 29 D.
KUR?
VISOJE LIETUVOJE
Atgal
NATO NAUJAME TŪKSTANTMETYJE
Ne tik karinis saugumas

Šeštoji NATO Strateginė koncepcija (1999 m.) išplėtė saugumo sąvoką, neapsiribojant vien karine jo dimensija, tačiau pripažįstant ir politinių, socialinių, ekonominių, aplinkos faktorių svarbą. Identifikuotos ir naujos grėsmės: terorizmas, etniniai konfliktai, žmogaus teisių pažeidimai, politinis nestabilumas, ekonominis trapumas, branduolinio, cheminio, biologinio ginklo plėtra.
Iškart po 2001 m. rugsėjo 11 d. atakų įvykdytos kelios esminės pertvarkos, kad karinės struktūros ir pajėgumai būtų pakankami užduotims vykdyti naujoje aplinkoje (pvz., NATO vadovaujama operacija Afganistane ISAF, kuriai leidimą suteikė JT ir kuri išsiplėtė nuo vienos divizijos operacijos pradžioje iki daugiau nei 100 tūkst. karių po dešimtmečio).

Pasirengę reaguoti

Naujausioji, septintoji, Strateginė NATO koncepcija buvo priimta 2010 m. Joje kaip svarbiausios veiklos kryptys įvardijami kolektyvinė gynyba ir atgrasymas, krizių valdymas, plačiai įsitraukiant į visas krizių stadijas (jų išvengiant, valdant, stabilizuojant pokrizines situacijas ir užtikrinant atkūrimą po krizės). Taip pat - bendradarbiavimas su ne NATO šalimis ir tarptautinėmis organizacijomis, užtikrinant saugumą per politinį bendradarbiavimą, nusiginklavimą, kitokio pobūdžio bendrą veiklą. Įgyvendinant šią koncepciją siekiama gerinti veikimo metodus ir užtikrinti, kad finansavimas gynybai būtų kuo efektyvesnis.

Įgyvendinant šią strategiją, įvykdyta nemažai pokyčių NATO struktūrose: sumažintas vadaviečių skaičius (lyginant su Šaltojo karo metais – beveik 5 kartus), įkurti nauji padaliniai. Pavyzdžiui, 2014 įkurtos ypač greito reagavimo pajėgos (papildžiusios 2003 įsteigtas NATO greitojo reagavimo pajėgas, kurioms priklauso ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytenio bendrosios paramos logistikos batalionas), kurios gali būti aktyvuotos viso labo per dvi paras. 2016 metais NATO pripažino, jog naujausiais laikais kariniai veiksmai gali vykti ne tik sausumoje, ore ar vandenyje, tačiau ir kibernetinėje erdvėje, o 2017 metais priimti sprendimai leis dar efektyviau reaguoti į kylančius pavojus: komunikuoti Atlanto vandenyne, greičiau perkelti sausumos pajėgas iš vienos NATO valstybės į kitą, sustiprinti logistinius pajėgumus Europoje, kovoti su grėsmėmis kibernetinėje erdvėje.

Pertvarkytos NATO galimybės atsiskleidžia ir praktikoje. Nuo 2011 metų NATO vadovavo ir 3 naujoms tarptautinėms operacijoms. Didžiausioje jų, operacijoje „Vieningas gynėjas“ (Unified Protector), vykdytoje įgyvendinant JT Saugumo Tarybos mandatą, prie Libijos krantų 2011 metais kartu dalyvavo jūrų ir oro pajėgos (daugiau nei 260 orlaivių ir apie 20 laivų iš 17 NATO ir dviejų Aljansui nepriklausančių šalių).

Dar viena naujosios NATO veiklos kryptis – kuriama priešraketinės gynybos sistema (AEGIS), padėsianti efektyviau gintis nuo artimojo ir vidutinio nuotolio raketų, kurios antžeminės ginkluotės dalys dislokuotos Rumunijoje (tokias planuojama dislokuoti ir Lenkijoje).
Atgal
SKAITINIAI
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys:
Projektą globoja:
Partneriai:
Draugai:
Informacinis partneris:
Organizuoja:
KAS?
REGISTRACIJA
KAIP?
TAISYKLĖS
PRATYBOS

NATO70 EGZAMINO TAISYKLĖS

Baltijos pažangių technologijų institutas kviečia laikyti NATO įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms metinėms skirtą egzaminą ir laimėti kelionę į NATO būstinę Briuselyje.

Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai vienoje iš šių kategorijų: moksleiviai, profesionalai bei plačioji visuomenė. Į egzaminą būtina išankstinė registracija www.nato70.lt.

Egzamino etapai:
I etapas – internetu portale DELFI 2019 m. kovo 29 d. 9-19 val.
II etapas – gyvai Vilniuje 2019 m. rugsėjo 14 d. 11 val., jame dalyvaus 70 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių (35 moksleiviai, 10 profesionalų ir 25 visuomenės kategorijoje egzaminą laikantys dalyviai).

Kas gali dalyvauti:
Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:
Moksleiviai;
Profesionalai;
Visi likę Lietuvos gyventojai.

Geriausiai II etape pasirodę asmenys (4 - moksleiviai, 1 - profesionalas, 2 - visuomenės kategorijoje egzaminą laikę dalyviai) laimės nemokamą kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Kelionę į NATO būstinę Briuselyje gali laimėti tik tie asmenys, kuriems II etapo egzamino dieną bus sukakę 16 metų ir daugiau. Geriausiai pasirodę jaunesni nei 16 metų asmenys apdovanojami specialiaisiais prizais.

Profesionalais laikomi šie asmenys:
Istorijos/ pilietiškumo mokytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai,
Kariai ir kariūnai,
Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Užsienio reikalų ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojai/specialistai,
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai ir patarėjai,
Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai ir patarėjai,
Saugumo/ gynybos ekspertai,
Saugumo/ gynybos temomis rašantys žurnalistai,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) nariai,
ES institucijų ar jų padalinių Lietuvoje darbuotojai,
Asmenys, dalyvaujantys NATO STO, kitų NATO komisijų ir darbo grupių veikloje.

Kur galima laikyti egzaminą:
Pirmasis egzamino etapas bus laikomas internetu, adresu www.nato70.lt.

Norintys laikyti egzaminą iki numatytos egzamino pradžios kovo 29 dieną privalo užsiregistruoti www.nato70.lt ii ir gauti iš ten registracijos patvirtinimo laišką iš www.nato70.lt.

Užsiregistravę el. paštu gaus pratybas, padėsiančias patogiau ir smagiau pasiruošti egzaminui. Svetainėje bus ir daugiau informacijos bei skaitinių, padėsiančių pasirengti.

Internetu laikyti egzaminą bus galima kovo 29 d., egzamino klausimynas bus atviras nuo 9 iki 19 val. internete, adresu www.egzaminas.nato70.lt.

Skirtingų egzamino grupių dalyviai pasirenka tik šiai grupei skirtą klausimyną.

Nuo egzamino pradžios laiko, jam laikyti skiriamos 45 minutės. Jei klausimyną spręsti baigsite anksčiau - bus skaičiuojamas klausimyno uždarymo metu fiksuotas laikas. Jei užtruksite ilgiau, pasibaigus 45 minučių laikui, klausimynas bus uždaromas ir egzamino laikas fiksuojamas automatiškai.

Egzamino užduotys ir eiga
I etape kovo 29 d. dalyvaus visos grupės.
Visų grupių dalyviams bus pateikta po 30 testo klausimų su keturiais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Skirtingų grupių dalyviams parengtos skirtingos užduotys.

Į II etapą bus pakviesti 70 dalyvių, kurie teisingai ir greičiausiai atsakė į I etapo egzamino klausimus. Tarp vienodą balų skaičių surinkusių asmenų pirmenybę įgaus greičiausiai į klausimus atsakęs dalyvis. Tuo atveju, jei dalyvis anketą pildys kelis kartus, bus užskaitoma tik pirmoji egzamino sesija. Jei anketą užpildys iš anksto nesiregistravęs/patvirtinimo negavęs dalyvis, jo egzamino rezultatas bus anuliuojamas.

II etapas vyks Vilniuje. II etapo užduotis sudarys 20 testo klausimų: 17 iš jų bus uždari, su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą, ir 3 atviri klausimai – be atsakymų variantų, atsakymą reikės parašyti pačiam dalyviui. Maksimalus laikas skiriamas egzaminui - 60 min.

Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

Po II etapo egzamino vertinimo, komisija susumuos rezultatus ir išrinks ne mažiau kaip 7 prizininkus, kurie bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 14 dieną Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijoje vyksiančių apdovanojimų metu.

Kita informacija

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.
Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti šias taisykles.

Egzaminą organizuoja: Baltijos pažangių technologijų institutas
Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Egzamino partneriai: Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija
Egzamino informaciniai partneriai: naujienų portalas DELFI, LRT radijas ir televizija
Egzamino draugai: kavinių tinklas Caffeine
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys

Daugiau informacijos el. paštu egzaminas@nato70.lt, www.facebook.com/nato70.lt ir www.instagram.com/nato70.lt paskyrose ir oficialioje egzamino interneto svetainėje www.nato70.lt.