KADA?
KOVO 29 D.
KUR?
VISOJE LIETUVOJE
Atgal
KAS PIRMASIS PIKTINOSI NEPAKANKAMU GYNYBOS FINANSAVIMU EUROPOJE? (TAI NEBUVO D. TRUMPAS)
Tiesioginis ir netiesioginis NATO finansavimas

Norint siekti užsibrėžtų tikslų, NATO buvo (ir yra) būtinas finansavimas. Vis tik Aljansas nėra organizacija, turinti nuosavus pajamų šaltinius (pvz., mokesčius, rinkliavas, baudas), taigi visą jo veiklą tiesiogiai ir netiesiogiai finansuoja valstybės narės.
Tiesiogiai yra finansuojama bendra organizacijos veikla – civilinės struktūros ir karinės vadovybės išlaikymas, visų NATO valstybių interesus tenkinančių veiklų finansavimas (pvz., NATO oro gynybos sistema). Toks tiesioginis civilinės veiklos finansavimas sudaro apie ketvirtį milijardo eurų per metus, o karinis biudžetas yra maždaug 5 kartus didesnis. Tiesioginis finansavimas yra atliekamas valstybėms skiriant dalį savo gynybos biudžeto ir proporcingai valstybės pajamoms.
Kur kas didesnis yra netiesioginio finansavimo mastas, kuomet valstybės finansuoja savo pačių veiklą, prisidedančią prie kolektyvinės gynybos. Kitaip tariant, prie NATO veiklos valstybės prisideda ne finansuodamos kitų valstybių ginkluotąsias pajėgas, o skirdamos finansavimą savo gynybai ir prie kolektyvinės gynybos (pvz., operacijų) prisidėdamos savo pajėgumais, kariniu personalu ir pan. Kad būtų sąžininga mažųjų NATO valstybių atžvilgiu, valstybės susitarė ne dėl absoliučių gynybai skiriamų sumų, o dėl procento nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). 2006 metais buvo patvirtintos gairės, nurodančios, kad valstybės turėtų gynybai skirti ne mažiau 2 proc. nuo BVP.

Ar JAV tikrai išleidžia daugiau?

Tačiau visais laikais JAV buvo nepatenkintos tuo, kad Europos valstybės kiek atsainiau žiūri į savo gynybą. Dar 1963 metais JAV Prezidentas Džonas Kenedis piktinosi tuo, kad europiečiai neskiria pakankamai finansavimo savo pačių saugumui užtikrinti, o esą gyvena iš amerikiečių dosnumo.
Šaltojo karo metais, kuomet NATO biudžetas siekė beveik 3 proc. nuo jos narių BVP, JAV gynybai skirdavo daugiau nei 5 proc. nuo BVP. Dabar, net ir sumažėjus JAV gynybai skiriamai BVP daliai iki 3,6 proc. (2017 m.), tai vis tiek sudaro daugmaž dvigubai didesnę BVP dalį gynybai, lyginant su likusiomis NATO valstybėmis, o skaičiuojant absoliučiais skaičiais, JAV indėlis yra daugiau nei dvigubai didesnis nei likusių NATO narių kartu sudėjus (be JAV indėlio, NATO vidurkis būtų ne 2,4 proc. kaip yra dabar, o tik 1,5 procento nuo BVP). Apskritai, pastaraisiais metais 2 proc. ribą pasiekia tik 5 NATO valstybės (JAV, Graikija, Estija, Jungtinė Karalystė, Latvija), dar trys (Lietuva, Lenkija, Rumunija) yra labai netoli šios ribos.
Atgal
SKAITINIAI
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys:
Projektą globoja:
Partneriai:
Draugai:
Informacinis partneris:
Organizuoja:
KAS?
REGISTRACIJA
KAIP?
TAISYKLĖS
PRATYBOS

NATO70 EGZAMINO TAISYKLĖS

Baltijos pažangių technologijų institutas kviečia laikyti NATO įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms metinėms skirtą egzaminą ir laimėti kelionę į NATO būstinę Briuselyje.

Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai vienoje iš šių kategorijų: moksleiviai, profesionalai bei plačioji visuomenė. Į egzaminą būtina išankstinė registracija www.nato70.lt.

Egzamino etapai:
I etapas – internetu portale DELFI 2019 m. kovo 29 d. 9-19 val.
II etapas – gyvai Vilniuje 2019 m. rugsėjo 14 d. 11 val., jame dalyvaus 70 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių (35 moksleiviai, 10 profesionalų ir 25 visuomenės kategorijoje egzaminą laikantys dalyviai).

Kas gali dalyvauti:
Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:
Moksleiviai;
Profesionalai;
Visi likę Lietuvos gyventojai.

Geriausiai II etape pasirodę asmenys (4 - moksleiviai, 1 - profesionalas, 2 - visuomenės kategorijoje egzaminą laikę dalyviai) laimės nemokamą kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Kelionę į NATO būstinę Briuselyje gali laimėti tik tie asmenys, kuriems II etapo egzamino dieną bus sukakę 16 metų ir daugiau. Geriausiai pasirodę jaunesni nei 16 metų asmenys apdovanojami specialiaisiais prizais.

Profesionalais laikomi šie asmenys:
Istorijos/ pilietiškumo mokytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai,
Kariai ir kariūnai,
Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Užsienio reikalų ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojai/specialistai,
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai ir patarėjai,
Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai ir patarėjai,
Saugumo/ gynybos ekspertai,
Saugumo/ gynybos temomis rašantys žurnalistai,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) nariai,
ES institucijų ar jų padalinių Lietuvoje darbuotojai,
Asmenys, dalyvaujantys NATO STO, kitų NATO komisijų ir darbo grupių veikloje.

Kur galima laikyti egzaminą:
Pirmasis egzamino etapas bus laikomas internetu, adresu www.nato70.lt.

Norintys laikyti egzaminą iki numatytos egzamino pradžios kovo 29 dieną privalo užsiregistruoti www.nato70.lt ii ir gauti iš ten registracijos patvirtinimo laišką iš www.nato70.lt.

Užsiregistravę el. paštu gaus pratybas, padėsiančias patogiau ir smagiau pasiruošti egzaminui. Svetainėje bus ir daugiau informacijos bei skaitinių, padėsiančių pasirengti.

Internetu laikyti egzaminą bus galima kovo 29 d., egzamino klausimynas bus atviras nuo 9 iki 19 val. internete, adresu www.egzaminas.nato70.lt.

Skirtingų egzamino grupių dalyviai pasirenka tik šiai grupei skirtą klausimyną.

Nuo egzamino pradžios laiko, jam laikyti skiriamos 45 minutės. Jei klausimyną spręsti baigsite anksčiau - bus skaičiuojamas klausimyno uždarymo metu fiksuotas laikas. Jei užtruksite ilgiau, pasibaigus 45 minučių laikui, klausimynas bus uždaromas ir egzamino laikas fiksuojamas automatiškai.

Egzamino užduotys ir eiga
I etape kovo 29 d. dalyvaus visos grupės.
Visų grupių dalyviams bus pateikta po 30 testo klausimų su keturiais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Skirtingų grupių dalyviams parengtos skirtingos užduotys.

Į II etapą bus pakviesti 70 dalyvių, kurie teisingai ir greičiausiai atsakė į I etapo egzamino klausimus. Tarp vienodą balų skaičių surinkusių asmenų pirmenybę įgaus greičiausiai į klausimus atsakęs dalyvis. Tuo atveju, jei dalyvis anketą pildys kelis kartus, bus užskaitoma tik pirmoji egzamino sesija. Jei anketą užpildys iš anksto nesiregistravęs/patvirtinimo negavęs dalyvis, jo egzamino rezultatas bus anuliuojamas.

II etapas vyks Vilniuje. II etapo užduotis sudarys 20 testo klausimų: 17 iš jų bus uždari, su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą, ir 3 atviri klausimai – be atsakymų variantų, atsakymą reikės parašyti pačiam dalyviui. Maksimalus laikas skiriamas egzaminui - 60 min.

Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

Po II etapo egzamino vertinimo, komisija susumuos rezultatus ir išrinks ne mažiau kaip 7 prizininkus, kurie bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 14 dieną Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijoje vyksiančių apdovanojimų metu.

Kita informacija

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.
Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti šias taisykles.

Egzaminą organizuoja: Baltijos pažangių technologijų institutas
Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Egzamino partneriai: Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija
Egzamino informaciniai partneriai: naujienų portalas DELFI, LRT radijas ir televizija
Egzamino draugai: kavinių tinklas Caffeine
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys

Daugiau informacijos el. paštu egzaminas@nato70.lt, www.facebook.com/nato70.lt ir www.instagram.com/nato70.lt paskyrose ir oficialioje egzamino interneto svetainėje www.nato70.lt.