KADA?
KOVO 29 D.
KUR?
VISOJE LIETUVOJE
Atgal
AR EUROPOS SĄJUNGA GALI PAKEISTI NATO?
Valstybių suverenitetas – aukščiau

Pasibaigus II Pasauliniam karui ir siekiant, kad pasaulyje neįsigalėtų nei viena valstybė, 1945 metais buvo įkurta Jungtinių Tautų Organizacija, atvira visoms pasaulio valstybėms. Vieni pagrindinių šios organizacijos puoselėjamų valstybių tarpusavio sugyvenimo principų: valstybių suverenios lygybės ir taikaus ginčų sprendimo principai.
Valstybės šiuos principus įgyvendina arba tiesiogiai, užmegzdamos ir palaikydamos santykius su kitomis valstybėmis, arba sujungdamos savo jėgas ir pastangas ir sukurdamos tarptautines organizacijas. Iškart po JTO įsikūrimo, pradėjo kurtis ir kitos platų valstybių ratą apimančios organizacijos: politiniam bendradarbiavimui Europoje skatinti įsikūrė Europos Taryba (nepainiokite su Europos Sąjunga!), ekonominiam – Europos anglių ir plieno bendrija ir Europos ekonominė bendrija (šios tapo Europos Sąjunga), o bendradarbiavimui karinėje ir gynybos srityse – NATO.

NATO ir Konstitucija

Nepaisant daugybės organizacijų, pagrindiniais tarptautinių santykių dalyviais išliko ir tebelieka valstybės. Vienas valstybės požymių yra suverenitetas, t. y., nepriklausomybė sprendžiant vidaus ir išorės klausimus. Net ir dalyvaudamos tarptautinių organizacijų veikloje, valstybės jo nepraranda (tam tikrais labai retais atvejais, kaip ES, kai kurias suvereniteto dalis valstybės tik „paskolina“ organizacijai, bet tai nėra amžina, ką gerai iliustruoja Brexit pavyzdys). Taigi, jei valstybės ką nors susitaria tarpusavyje, toks susitarimas neturi prieštarauti valstybių Konstitucijoms ir kitiems teisės aktams: kodeksams, įstatymams ir pan.Lietuvai 1992 m. priėmus Konstituciją (o tuo metu iš Lietuvos dar nebuvo pasitraukę visi Rusijos Federacijos kariniai daliniai), šioje įrašyta ir nuostata, kad Lietuvos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių. Prieš stojant į NATO, buvo iškilusi rimta diskusija, ar tokia nuostata neužkerta kelio kitoms valstybėms ginti Lietuvą karinėms priemonėms. Tačiau teisininkai išaiškino, jog kitų NATO valstybių kariai atvyksta į Lietuvą tik laikinai ir nekuria savo bazių, taigi Konstitucija šiuo atveju nėra pažeidžiama.

Karinių pajėgų buvimas kitoje valstybėje

Vienas iš valstybių suvereniteto elementų yra ir tai, kad vienos valstybės karinės pajėgos neturi teisės būti kitoje valstybėje be jos sutikimo – dauguma Europos valstybių, patyrusių karų ir okupacijų, ypač jautriai žiūri į šį klausimą.
Įkūrus NATO ir susitarus teikti viena kitai karinę pagalbą, iškilo būtinybė nustatyti, kokiomis sąlygomis vienos valstybės karinės pajėgos gali būti pakviečiamos padėti gintis kitai valstybei ir laikinai būti jos teritorijoje. Nepaisant draugiškų santykių tarp NATO valstybių, tokias sąlygas reikėjo surašyti ir teisiškai, nustatant, kaip ir prieš ką atsakys pakviesti kitų valstybių kariai, jei svečiuose pridarys žalos, pvz., gatvėje sukels avariją arba ištryps kieno nors gėles. Tokie susitarimai dėl karinių pajėgų statuso (angl. Status of Forces Agreement, SOFA) nėra vien NATO ypatumas, tačiau NATO valstybės būtinai sudaro tokius susitarimus.

NATO vs Europos Sąjunga?

Didelė dalis NATO valstybių kartu yra ir Europos Sąjungos narėmis. Vis dažniau pasigirstant kalbų apie bendrų ES karinių pajėgumų kūrimą, kyla ir klausimų, ar tai nedubliuos (ir nesusilpnins) NATO. Tačiau ES yra visų pirma ekonominė valstybių sąjunga, gynyba nėra jos veiklos sritis. Net pačioje ES sutartyje aiškiai įrašyta, jog net jei Europos Sąjungoje ir gimtų kokios nors naujos iniciatyvos karinėje ir gynybos srityje, valstybių įsipareigojimai pagal NATO sutartį bus viršesni už ES reikalavimus.
Atgal
SKAITINIAI
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys:
Projektą globoja:
Partneriai:
Draugai:
Informacinis partneris:
Organizuoja:
KAS?
REGISTRACIJA
KAIP?
TAISYKLĖS
PRATYBOS

NATO70 EGZAMINO TAISYKLĖS

Baltijos pažangių technologijų institutas kviečia laikyti NATO įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms metinėms skirtą egzaminą ir laimėti kelionę į NATO būstinę Briuselyje.

Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai vienoje iš šių kategorijų: moksleiviai, profesionalai bei plačioji visuomenė. Į egzaminą būtina išankstinė registracija www.nato70.lt.

Egzamino etapai:
I etapas – internetu portale DELFI 2019 m. kovo 29 d. 9-19 val.
II etapas – gyvai Vilniuje 2019 m. rugsėjo 14 d. 11 val., jame dalyvaus 70 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių (35 moksleiviai, 10 profesionalų ir 25 visuomenės kategorijoje egzaminą laikantys dalyviai).

Kas gali dalyvauti:
Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:
Moksleiviai;
Profesionalai;
Visi likę Lietuvos gyventojai.

Geriausiai II etape pasirodę asmenys (4 - moksleiviai, 1 - profesionalas, 2 - visuomenės kategorijoje egzaminą laikę dalyviai) laimės nemokamą kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Kelionę į NATO būstinę Briuselyje gali laimėti tik tie asmenys, kuriems II etapo egzamino dieną bus sukakę 16 metų ir daugiau. Geriausiai pasirodę jaunesni nei 16 metų asmenys apdovanojami specialiaisiais prizais.

Profesionalais laikomi šie asmenys:
Istorijos/ pilietiškumo mokytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai,
Kariai ir kariūnai,
Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Užsienio reikalų ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojai/specialistai,
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai ir patarėjai,
Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai ir patarėjai,
Saugumo/ gynybos ekspertai,
Saugumo/ gynybos temomis rašantys žurnalistai,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) nariai,
ES institucijų ar jų padalinių Lietuvoje darbuotojai,
Asmenys, dalyvaujantys NATO STO, kitų NATO komisijų ir darbo grupių veikloje.

Kur galima laikyti egzaminą:
Pirmasis egzamino etapas bus laikomas internetu, adresu www.nato70.lt.

Norintys laikyti egzaminą iki numatytos egzamino pradžios kovo 29 dieną privalo užsiregistruoti www.nato70.lt ii ir gauti iš ten registracijos patvirtinimo laišką iš www.nato70.lt.

Užsiregistravę el. paštu gaus pratybas, padėsiančias patogiau ir smagiau pasiruošti egzaminui. Svetainėje bus ir daugiau informacijos bei skaitinių, padėsiančių pasirengti.

Internetu laikyti egzaminą bus galima kovo 29 d., egzamino klausimynas bus atviras nuo 9 iki 19 val. internete, adresu www.egzaminas.nato70.lt.

Skirtingų egzamino grupių dalyviai pasirenka tik šiai grupei skirtą klausimyną.

Nuo egzamino pradžios laiko, jam laikyti skiriamos 45 minutės. Jei klausimyną spręsti baigsite anksčiau - bus skaičiuojamas klausimyno uždarymo metu fiksuotas laikas. Jei užtruksite ilgiau, pasibaigus 45 minučių laikui, klausimynas bus uždaromas ir egzamino laikas fiksuojamas automatiškai.

Egzamino užduotys ir eiga
I etape kovo 29 d. dalyvaus visos grupės.
Visų grupių dalyviams bus pateikta po 30 testo klausimų su keturiais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Skirtingų grupių dalyviams parengtos skirtingos užduotys.

Į II etapą bus pakviesti 70 dalyvių, kurie teisingai ir greičiausiai atsakė į I etapo egzamino klausimus. Tarp vienodą balų skaičių surinkusių asmenų pirmenybę įgaus greičiausiai į klausimus atsakęs dalyvis. Tuo atveju, jei dalyvis anketą pildys kelis kartus, bus užskaitoma tik pirmoji egzamino sesija. Jei anketą užpildys iš anksto nesiregistravęs/patvirtinimo negavęs dalyvis, jo egzamino rezultatas bus anuliuojamas.

II etapas vyks Vilniuje. II etapo užduotis sudarys 20 testo klausimų: 17 iš jų bus uždari, su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą, ir 3 atviri klausimai – be atsakymų variantų, atsakymą reikės parašyti pačiam dalyviui. Maksimalus laikas skiriamas egzaminui - 60 min.

Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

Po II etapo egzamino vertinimo, komisija susumuos rezultatus ir išrinks ne mažiau kaip 7 prizininkus, kurie bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 14 dieną Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijoje vyksiančių apdovanojimų metu.

Kita informacija

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.
Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti šias taisykles.

Egzaminą organizuoja: Baltijos pažangių technologijų institutas
Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Egzamino partneriai: Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija
Egzamino informaciniai partneriai: naujienų portalas DELFI, LRT radijas ir televizija
Egzamino draugai: kavinių tinklas Caffeine
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys

Daugiau informacijos el. paštu egzaminas@nato70.lt, www.facebook.com/nato70.lt ir www.instagram.com/nato70.lt paskyrose ir oficialioje egzamino interneto svetainėje www.nato70.lt.