KADA?
KOVO 29 D.
KUR?
VISOJE LIETUVOJE
Atgal
KOKIŲ PAREIGŲ NATO NIEKADA NEIS JAV ATSTOVAS?
Kas priima sprendimus?

1949 m. rugpjūtį įsigaliojus Šiaurės Atlanto sutarčiai, pradėjo veikti ir NATO – šia sutartimi įkurta tarptautinė organizacija. Kiekviena tarptautinė organizacija turi jos steigimo dokumentuose numatytą struktūrą (pvz., Jungtinių Tautų organizacijos svarbiausios institucijos – Generalinė Asamblėja ir Saugumo Taryba, Europos Tarybos – Parlamentinė Asamblėja ir Ministrų Komitetas ir pan.). Vis tik, atidžiai skaitydami Šiaurės Atlanto sutartį, rasime paminėtą tik vieną instituciją – Šiaurės Atlanto Tarybą, kurioje renkasi ir sprendimus priima Aljanso atstovai. Svarbiausius sprendimus priima Taryboje susirinkę ministrai (Krašto apsaugos/gynybos arba Užsienio reikalų – priklausomai nuo to, ar klausimas labiau karinio, ar civilinio pobūdžio). Tuo tarpu kasdien Taryboje diskutuoja valstybių nuolatiniai atstovai (Ambasadoriai) prie NATO. Todėl Taryboje dažniausiai galima sutikti Ambasadorius, o ministrus – tik retkarčiais. NATO remiasi visų valstybių lygybės principu ir atsižvelgia į jų visų interesus vienodai – tiek JAV, tiek, pvz., Islandijos. Tai reiškia, jog Aljanso struktūrose nėra balsuojama – tariamasi ir diskutuojama tol, kol randamas visiems priimtinas sprendimas.
Aukščiausia karinė institucija Aljanse yra Karinis komitetas, kuriame dalyvauja NATO valstybių kariuomenių vadai arba valstybių kariniai atstovai. Karinis komitetas teikia rekomendacijas NATO Strateginiams vadams.

Aukščiausias civilinis pareigūnas

Daugelis yra girdėjęs ir apie NATO Generalinio Sekretoriaus – aukščiausio civilinio NATO atstovo – pareigybę. Tačiau ši pareigybė buvo įsteigta tik 1952 metais, o į ją niekada neskiriamas JAV atstovas (nes JAV atstovas visada eina aukščiausio karinio vadovo pareigas). Šiuo metu NATO Generalinio Sekretoriaus pareigas eina norvegas Jensas Stoltenbergas, o iki jo jas yra ėję Danijos, Nyderlandų, Jungtinės Karalystės, Ispanijos, Belgijos, Vokietijos, Italijos atstovai. Didžiausių NATO reformų laikais – kuomet griuvo Berlyno siena ir prasidėjo Aljanso bendradarbiavimas su buvusiomis priešininkėmis Rytuose – NATO Generaliniu Sekretoriumi buvo M. Worneris, iki šiol likęsne tik vieninteliu vokiečiu ėjusiu šias pareigas, bet ir vieninteliu Generaliniu Sekretoriumi, mirusiu jas einant.

NATO, bet ne NATO

Dar viena dažnai girdima su Aljanso veikla susijusi struktūra – NATO Parlamentinė Asamblėja – iš tiesų oficialiai net nėra NATO dalis. Tai yra savarankiška tarpvyriausybinė organizacija, sutelkianti NATO priklausančių valstybių parlamentų atstovus, svarstanti įvairius Aljanso transformacijos ir transatlantinio bendradarbiavimo klausimus ir glaudžiai bendradarbiaujanti su pačia NATO. Delegacijų dydžiai Asamblėjoje priklauso nuo valstybės dydžio (didžiausia, 36 narių delegacija yra iš JAV, mažiausios, 3 atstovų – iš už Lietuvą šiek tiek mažesnių Estijos ir Islandijos). NATO Parlamentinei Asamblėjai vadovauja prezidentas. Įdomu, jog antrą kartą iš eilės NATO PA Prezidente išrenkama moteris – po 2018 metais pareigas ėjusios Rasos Juknevičienės, dabar Asamblėjai vadovauja britė Madeleine Moon.NATO dalimi oficialiai nėra ir taip vadinami NATO kompetencijos centrai – atskirose NATO valstybėse įsteigiamos savarankiškos organizacijos, oficialiai pripažįstamos (akredituojamos) Aljanso ir atliekančios tyrimus, analizes bei prisidedančios prie NATO kompetencijų ir doktrinų tam tikrose srityse vystymo. Centruose vystomos tos kompetencijos, kuriose stiprios ir jų steigimo valstybės, todėl, pvz., Lietuvoje veikia Energetinio saugumo, Norvegijoje – Operacijų šaltu oru kompetencijos centrai. Iš viso 19 NATO valstybių veikia 25 kompetencijos centrai.

Dabar apie NATO žinote daugiau! Registruokitės dalyvauti NATO egzamine, kuris vyks jau kovo 29 dieną ir laimėkite kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Visa informacija apie egzaminą www.nato70.lt.
Atgal
SKAITINIAI
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys:
Projektą globoja:
Partneriai:
Draugai:
Informacinis partneris:
Organizuoja:
KAS?
REGISTRACIJA
KAIP?
TAISYKLĖS
PRATYBOS

NATO70 EGZAMINO TAISYKLĖS

Baltijos pažangių technologijų institutas kviečia laikyti NATO įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms metinėms skirtą egzaminą ir laimėti kelionę į NATO būstinę Briuselyje.

Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai vienoje iš šių kategorijų: moksleiviai, profesionalai bei plačioji visuomenė. Į egzaminą būtina išankstinė registracija www.nato70.lt.

Egzamino etapai:
I etapas – internetu portale DELFI 2019 m. kovo 29 d. 9-19 val.
II etapas – gyvai Vilniuje 2019 m. rugsėjo 14 d. 11 val., jame dalyvaus 70 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių (35 moksleiviai, 10 profesionalų ir 25 visuomenės kategorijoje egzaminą laikantys dalyviai).

Kas gali dalyvauti:
Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:
Moksleiviai;
Profesionalai;
Visi likę Lietuvos gyventojai.

Geriausiai II etape pasirodę asmenys (4 - moksleiviai, 1 - profesionalas, 2 - visuomenės kategorijoje egzaminą laikę dalyviai) laimės nemokamą kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Kelionę į NATO būstinę Briuselyje gali laimėti tik tie asmenys, kuriems II etapo egzamino dieną bus sukakę 16 metų ir daugiau. Geriausiai pasirodę jaunesni nei 16 metų asmenys apdovanojami specialiaisiais prizais.

Profesionalais laikomi šie asmenys:
Istorijos/ pilietiškumo mokytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai,
Kariai ir kariūnai,
Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Užsienio reikalų ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojai/specialistai,
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai ir patarėjai,
Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai ir patarėjai,
Saugumo/ gynybos ekspertai,
Saugumo/ gynybos temomis rašantys žurnalistai,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) nariai,
ES institucijų ar jų padalinių Lietuvoje darbuotojai,
Asmenys, dalyvaujantys NATO STO, kitų NATO komisijų ir darbo grupių veikloje.

Kur galima laikyti egzaminą:
Pirmasis egzamino etapas bus laikomas internetu, adresu www.nato70.lt.

Norintys laikyti egzaminą iki numatytos egzamino pradžios kovo 29 dieną privalo užsiregistruoti www.nato70.lt ii ir gauti iš ten registracijos patvirtinimo laišką iš www.nato70.lt.

Užsiregistravę el. paštu gaus pratybas, padėsiančias patogiau ir smagiau pasiruošti egzaminui. Svetainėje bus ir daugiau informacijos bei skaitinių, padėsiančių pasirengti.

Internetu laikyti egzaminą bus galima kovo 29 d., egzamino klausimynas bus atviras nuo 9 iki 19 val. internete, adresu www.egzaminas.nato70.lt.

Skirtingų egzamino grupių dalyviai pasirenka tik šiai grupei skirtą klausimyną.

Nuo egzamino pradžios laiko, jam laikyti skiriamos 45 minutės. Jei klausimyną spręsti baigsite anksčiau - bus skaičiuojamas klausimyno uždarymo metu fiksuotas laikas. Jei užtruksite ilgiau, pasibaigus 45 minučių laikui, klausimynas bus uždaromas ir egzamino laikas fiksuojamas automatiškai.

Egzamino užduotys ir eiga
I etape kovo 29 d. dalyvaus visos grupės.
Visų grupių dalyviams bus pateikta po 30 testo klausimų su keturiais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Skirtingų grupių dalyviams parengtos skirtingos užduotys.

Į II etapą bus pakviesti 70 dalyvių, kurie teisingai ir greičiausiai atsakė į I etapo egzamino klausimus. Tarp vienodą balų skaičių surinkusių asmenų pirmenybę įgaus greičiausiai į klausimus atsakęs dalyvis. Tuo atveju, jei dalyvis anketą pildys kelis kartus, bus užskaitoma tik pirmoji egzamino sesija. Jei anketą užpildys iš anksto nesiregistravęs/patvirtinimo negavęs dalyvis, jo egzamino rezultatas bus anuliuojamas.

II etapas vyks Vilniuje. II etapo užduotis sudarys 20 testo klausimų: 17 iš jų bus uždari, su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą, ir 3 atviri klausimai – be atsakymų variantų, atsakymą reikės parašyti pačiam dalyviui. Maksimalus laikas skiriamas egzaminui - 60 min.

Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

Po II etapo egzamino vertinimo, komisija susumuos rezultatus ir išrinks ne mažiau kaip 7 prizininkus, kurie bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 14 dieną Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijoje vyksiančių apdovanojimų metu.

Kita informacija

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.
Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti šias taisykles.

Egzaminą organizuoja: Baltijos pažangių technologijų institutas
Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Egzamino partneriai: Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija
Egzamino informaciniai partneriai: naujienų portalas DELFI, LRT radijas ir televizija
Egzamino draugai: kavinių tinklas Caffeine
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys

Daugiau informacijos el. paštu egzaminas@nato70.lt, www.facebook.com/nato70.lt ir www.instagram.com/nato70.lt paskyrose ir oficialioje egzamino interneto svetainėje www.nato70.lt.