KADA?
KOVO 29 D.
KUR?
VISOJE LIETUVOJE
Atgal
NATO PRADŽIA: UŽKIRSTI KELIĄ KOMUNIZMO IR NACIZMO ŠMĖKLOMS
Aljanso įkūrimas

Antrasis Pasaulinis Karas nusinešė beveik 40 milijonų europiečių gyvybes, daug liko be stogo virš galvos. Bijota, jog daugybėje miestų teberūkstantys griuvėsiai – puiki terpė atgimti nacizmui arba atslinkti kol kas rytuose tyliai sau pypkę rūkančiam komunizmui (ši grėsmė ypač padidėjo po 1948 m. įvykusio komunistinio perversmo Čekoslovakijoje ir Vakarų Berlyno blokados). Jungtinė Karalystė, Prancūzija, Belgija, Nyderlandai ir Liuksemburgas sudarė tarpusavio gynybos sutartį, numačiusią, jog užpuolus bet kurią iš šių šalių kitos privalėtų atskubėti į pagalbą. Tiesa, visų šių nuo karo nukentėjusių šalių gynybos pajėgumai buvo menki ir nebūtų sustabdę sovietų tankų, šiems pajudėjus į Vakarus. Todėl į Europos gynybos sistemą siekta įtraukti ir JAV, įgyvendinusias ekonominę Europos atkūrimo programą (labiau žinomą Maršalo plano vardu).Po derybų ir įtikinėjimų, 1949 metų balandį dvylika valstybių (Belgija, Danija, Islandija, Italija, Jungtinė Karalystė, JAV, Kanada, Liuksemburgas, Nyderlandai, Norvegija ir Portugalija) Vašingtone pasirašė Šiaurės Atlanto sutartį (kartais vadinamą ir Vašingtono sutartimi), kuria ir buvo įkurta Šiaurės Atlanto organizacija (arba NATO). Tų pačių metų rugpjūčio 24 dieną Sutartis, sukurianti kolektyvinės gynybos sistemą – kai vienos iš pasirašiusių valstybių užpuolimas reiškia ir kitų valstybių užpuolimą,– įsigaliojo.

Įtampos su Rytų bloku stiprėjimas

Savaime suprantama, Sovietų Sąjunga buvo nepatenkinta bloko sukūrimu. Dar didesnį jos nepasitenkinimą sukėlė Vakarų Vokietijos (VFR) įtraukimas į Aljansą. Pralaimėjusi II Pasaulinį karą ir nuginkluota, Vokietija tebebuvo svarbi taikai Europoje užtikrinti, ypač dėl savo padėties arti rytų bloko sienų ir dėl potencialiai didelių karinių pajėgų. Taigi Vakarų bloko prižiūrima Vakarų Vokietija 1955 metais prisijungė prie NATO, taip iššaukdama Varšuvos pakto organizacijos įkūrimą Rytų bloke. Tiesa, Vokietijos priėmimu iki galo nebuvo patenkinta ir pastarojo šimtmečio jos priešininkė (o dabar – sąjungininkė Aljanse) Prancūzija, oficialaus Vokietijos vėliavos pakėlimo proga net atsisakiusi groti jos himną (nes pastarasis esą priminė nacių laikus). Kitas Prancūzijos nepasitenkinimo šaltinis buvo JAV ir Jungtinės Karalystės vaidmuo Aljanse, kuris išsyk buvo didesnis nei kitų valstybių.

Prancūzijos pasitraukimas

Nepavykus išsiderėti daugiau galių NATO sprendimų priėmime, 1966 metais Prancūzija pasitraukė iš karinės NATO struktūros (nors civilinėje NATO veikloje ir toliau aktyviai dalyvavo) bei paprašė iš jos teritorijos patraukti viską, kas susiję su šia karine struktūra, įskaitant ir NATO vadavietes. Tikintis, jog prancūzai greitai persigalvos (persigalvojo negreitai – tik 2009 metais), vadavietės perkeltos netoli, į Belgiją: Jungtinių sąjungininkų pajėgų Europoje vadavietė (Supreme Headquarters Allied Powers Europe, SHAPE) iš Rokankūro (Rocquencort) į Monsą, o visos organizacijos būstinė perkelta iš Paryžiaus į Briuselį. Pastarajame įsikūrė greitai suręstuose kareivines primenančiuose pastatuose, iš kurių į naują, kitoje gatvės pusėje esančią būstinę persikraustė tik 2017 metais.

Dabar apie NATO žinote daugiau! Registruokitės dalyvauti NATO egzamine, kuris vyks jau kovo 29 dieną ir laimėkite kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Visa informacija apie egzaminą www.nato70.lt.
Atgal
SKAITINIAI
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys:
Projektą globoja:
Partneriai:
Draugai:
Informacinis partneris:
Organizuoja:
KAS?
REGISTRACIJA
KAIP?
TAISYKLĖS
PRATYBOS

NATO70 EGZAMINO TAISYKLĖS

Baltijos pažangių technologijų institutas kviečia laikyti NATO įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms metinėms skirtą egzaminą ir laimėti kelionę į NATO būstinę Briuselyje.

Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai vienoje iš šių kategorijų: moksleiviai, profesionalai bei plačioji visuomenė. Į egzaminą būtina išankstinė registracija www.nato70.lt.

Egzamino etapai:
I etapas – internetu portale DELFI 2019 m. kovo 29 d. 9-19 val.
II etapas – gyvai Vilniuje 2019 m. rugsėjo 14 d. 11 val., jame dalyvaus 70 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių (35 moksleiviai, 10 profesionalų ir 25 visuomenės kategorijoje egzaminą laikantys dalyviai).

Kas gali dalyvauti:
Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:
Moksleiviai;
Profesionalai;
Visi likę Lietuvos gyventojai.

Geriausiai II etape pasirodę asmenys (4 - moksleiviai, 1 - profesionalas, 2 - visuomenės kategorijoje egzaminą laikę dalyviai) laimės nemokamą kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Kelionę į NATO būstinę Briuselyje gali laimėti tik tie asmenys, kuriems II etapo egzamino dieną bus sukakę 16 metų ir daugiau. Geriausiai pasirodę jaunesni nei 16 metų asmenys apdovanojami specialiaisiais prizais.

Profesionalais laikomi šie asmenys:
Istorijos/ pilietiškumo mokytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai,
Kariai ir kariūnai,
Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Užsienio reikalų ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojai/specialistai,
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai ir patarėjai,
Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai ir patarėjai,
Saugumo/ gynybos ekspertai,
Saugumo/ gynybos temomis rašantys žurnalistai,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) nariai,
ES institucijų ar jų padalinių Lietuvoje darbuotojai,
Asmenys, dalyvaujantys NATO STO, kitų NATO komisijų ir darbo grupių veikloje.

Kur galima laikyti egzaminą:
Pirmasis egzamino etapas bus laikomas internetu, adresu www.nato70.lt.

Norintys laikyti egzaminą iki numatytos egzamino pradžios kovo 29 dieną privalo užsiregistruoti www.nato70.lt ii ir gauti iš ten registracijos patvirtinimo laišką iš www.nato70.lt.

Užsiregistravę el. paštu gaus pratybas, padėsiančias patogiau ir smagiau pasiruošti egzaminui. Svetainėje bus ir daugiau informacijos bei skaitinių, padėsiančių pasirengti.

Internetu laikyti egzaminą bus galima kovo 29 d., egzamino klausimynas bus atviras nuo 9 iki 19 val. internete, adresu www.egzaminas.nato70.lt.

Skirtingų egzamino grupių dalyviai pasirenka tik šiai grupei skirtą klausimyną.

Nuo egzamino pradžios laiko, jam laikyti skiriamos 45 minutės. Jei klausimyną spręsti baigsite anksčiau - bus skaičiuojamas klausimyno uždarymo metu fiksuotas laikas. Jei užtruksite ilgiau, pasibaigus 45 minučių laikui, klausimynas bus uždaromas ir egzamino laikas fiksuojamas automatiškai.

Egzamino užduotys ir eiga
I etape kovo 29 d. dalyvaus visos grupės.
Visų grupių dalyviams bus pateikta po 30 testo klausimų su keturiais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Skirtingų grupių dalyviams parengtos skirtingos užduotys.

Į II etapą bus pakviesti 70 dalyvių, kurie teisingai ir greičiausiai atsakė į I etapo egzamino klausimus. Tarp vienodą balų skaičių surinkusių asmenų pirmenybę įgaus greičiausiai į klausimus atsakęs dalyvis. Tuo atveju, jei dalyvis anketą pildys kelis kartus, bus užskaitoma tik pirmoji egzamino sesija. Jei anketą užpildys iš anksto nesiregistravęs/patvirtinimo negavęs dalyvis, jo egzamino rezultatas bus anuliuojamas.

II etapas vyks Vilniuje. II etapo užduotis sudarys 20 testo klausimų: 17 iš jų bus uždari, su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą, ir 3 atviri klausimai – be atsakymų variantų, atsakymą reikės parašyti pačiam dalyviui. Maksimalus laikas skiriamas egzaminui - 60 min.

Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

Po II etapo egzamino vertinimo, komisija susumuos rezultatus ir išrinks ne mažiau kaip 7 prizininkus, kurie bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 14 dieną Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijoje vyksiančių apdovanojimų metu.

Kita informacija

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.
Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti šias taisykles.

Egzaminą organizuoja: Baltijos pažangių technologijų institutas
Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Egzamino partneriai: Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija
Egzamino informaciniai partneriai: naujienų portalas DELFI, LRT radijas ir televizija
Egzamino draugai: kavinių tinklas Caffeine
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys

Daugiau informacijos el. paštu egzaminas@nato70.lt, www.facebook.com/nato70.lt ir www.instagram.com/nato70.lt paskyrose ir oficialioje egzamino interneto svetainėje www.nato70.lt.