KADA?
KOVO 29 D.
KUR?
VISOJE LIETUVOJE
Atgal
Ką viskis ir fokstrotas turi bendro su NATO?
Ką viskis ir fokstrotas turi bendro su NATO? Kiek sykių gyvenime yra tekę paraidžiui sakyti savo vardą ar kitą informaciją: „N kaip namas, A kaip agurkas, T kaip trobelė, O kaip obuolys“? Ir bene kiekvieną kartą turbūt tekdavo galvoti, koks žodis prasideda reikalinga raide. Dar sudėtingesne užduotis tapdavo, kalbantis ne gimtąja kalba.

Maždaug prieš šimtą metų aktyviai įvairiose gyvenimo srityse pradėjus naudoti radijo ir telefono ryšį, ši problema tapo dar aktualesne. Neretai nuo tiksliai perduotos, išgirstos ir suprastos informacijos priklausė net žmonių gyvybės – įsivaizduokime lėktuvo pilotą, neteisingai supratusį jam radijo ryšiu perduodamas nusileidimo tako koordinates.

Taigi XX amžiaus trečiajame dešimtmetyje naudojimui įvairiose telekomunikacijose buvo susitarta dėl pirmojo žodžių, naudojamų tariant žodžius paraidžiui, sąrašo. Šis sąrašas buvo sudarytas iš miestų ir valstybių pavadinimų, o šiuo metu iš jo naudojami du žodžiai – Lima (L raidė) ir Kvebekas (prancūziškai – Quebec, Q raidė). Antrojo pasaulinio karo metu JAV, D.Britanijos ir Australijos kariai pradėjo naudoti kitą abėcėlę, vadinamą (pagal pirmąsias dvi raides) „Able Baker“. Ši abėcėlė sukurta pasitelkus ir mokslininkus, išnagrinėjusius, kuriuos žodžius lengviausia suprasti, juos perdavus radijo bangomis.

1946 metais šią „Able Baker“ abėcėlę pasiūlyta naudoti ir visai civilinei aviacijai, tačiau Pietų Amerikos valstybės, kuriose kalbama ispaniškai ir portugališkai, pasirinko šių kalbų skambesiui artimesnį variantą – „Ana Brazil“. Vis tik ir toliau intensyviai buvo dirbama, norint surasti žodžius, vienodai gerai skambančius pagrindinėmis aviacijoje naudojamomis kalbomis – anglų, prancūzų, ispanų ir portugalų. Remtasi keliais kriterijais: tai turi būti tikri žodžiai pagrindinėse trijose kalbose (anglų, prancūzų, ispanų), žodžiai turi būti vienodai tariami ir suprantami šiomis kalbomis (nes ta pačia raide žymimas garsas gali būti skirtingas įvairiose kalbose, pvz., „G“ arba „J“), jie turi būti neiškraipomi perduodant radijo bangomis (pavyzdžiui, esant blogam girdimumui, lengva supainioti „M“ ir „N“, „F“ ir „S“, „D“ ir „T“), žodžiai turi prasidėti ta pačia raide, kurią ir žymi, jie turi neturėti neigiamų reikšmių (pvz., po Antrojo Pasaulinio karo H raidei priskirti žodį „Hitleris“, nors ir visiems puikiai žinomą, būtų buvę mažų mažiausiai keista).

1951 metais buvo patvirtinta ir pradėta naudoti patikslinta universali abėcėlė, parengta remiantis tiek angliškąja „Able Baker“ (iš jos paveldėjusi, pvz., Charlie, Mike ir Victor), tiek ispaniškąja „Ana Brazil“ (iš jos – India, Kilo, Whiskey), tiek ir mokslininkų tyrimais (pvz., po jų Fox, angliškai reiškiantis lapę, o ispaniškai – fokstrotą, pakeistas universalesniu Foxtrot). Tiesa, po penkerių metų abėcėlė buvo paskutinįkart patikslinta ir nuo 1956 metų naudojama be pakeitimų – tiek NATO šalių ginkluotųjų pajėgų, tiek viso pasaulio civilinės aviacijos bei laivybos (pastaroji prie šios abėcėlės galutinai perėjo tik 1965 metais).Žodžių, žyminčių abėcėlės (beje, paremtos anglų kalbos 26 raidžių abėcėle) raides, rašyba nesikeitė daugiau nei pusšimtį metų, tačiau skirtingose valstybėse ar skirtinguose sektoriuose (laivyboje, telekomunikacijose) gali būti vos vos besiskiriančių tarimo niuansų (tarkime, kaip tarti W žymintį „Whiskey“) arba skirtingai tariami skaičių pavadinimai.
Atgal
SKAITINIAI
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys:
Projektą globoja:
Partneriai:
Draugai:
Informacinis partneris:
Organizuoja:
KAS?
REGISTRACIJA
KAIP?
TAISYKLĖS
PRATYBOS

NATO70 EGZAMINO TAISYKLĖS

Baltijos pažangių technologijų institutas kviečia laikyti NATO įkūrimo 70-mečiui ir Lietuvos įstojimo į NATO 15-osioms metinėms skirtą egzaminą ir laimėti kelionę į NATO būstinę Briuselyje.

Egzamine gali dalyvauti visi Lietuvos Respublikos piliečiai vienoje iš šių kategorijų: moksleiviai, profesionalai bei plačioji visuomenė. Į egzaminą būtina išankstinė registracija www.nato70.lt.

Egzamino etapai:
I etapas – internetu portale DELFI 2019 m. kovo 29 d. 9-19 val.
II etapas – gyvai Vilniuje 2019 m. rugsėjo 14 d. 11 val., jame dalyvaus 70 pirmajame etape geriausiai pasirodžiusių dalyvių (35 moksleiviai, 10 profesionalų ir 25 visuomenės kategorijoje egzaminą laikantys dalyviai).

Kas gali dalyvauti:
Egzamine gali dalyvauti visi LR piliečiai ir gyventojai šiose grupėse:
Moksleiviai;
Profesionalai;
Visi likę Lietuvos gyventojai.

Geriausiai II etape pasirodę asmenys (4 - moksleiviai, 1 - profesionalas, 2 - visuomenės kategorijoje egzaminą laikę dalyviai) laimės nemokamą kelionę į NATO būstinę Briuselyje. Kelionę į NATO būstinę Briuselyje gali laimėti tik tie asmenys, kuriems II etapo egzamino dieną bus sukakę 16 metų ir daugiau. Geriausiai pasirodę jaunesni nei 16 metų asmenys apdovanojami specialiaisiais prizais.

Profesionalais laikomi šie asmenys:
Istorijos/ pilietiškumo mokytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų dėstytojai,
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų studentai,
Kariai ir kariūnai,
Krašto apsaugos ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Užsienio reikalų ministerijos tarnautojai/pareigūnai,
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos darbuotojai/specialistai,
Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai ir patarėjai,
Seimo Užsienio reikalų komiteto nariai ir patarėjai,
Saugumo/ gynybos ekspertai,
Saugumo/ gynybos temomis rašantys žurnalistai,
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos studentai,
Atlanto sutarties Lietuvos bendrijos (LATA) nariai,
ES institucijų ar jų padalinių Lietuvoje darbuotojai,
Asmenys, dalyvaujantys NATO STO, kitų NATO komisijų ir darbo grupių veikloje.

Kur galima laikyti egzaminą:
Pirmasis egzamino etapas bus laikomas internetu, adresu www.nato70.lt.

Norintys laikyti egzaminą iki numatytos egzamino pradžios kovo 29 dieną privalo užsiregistruoti www.nato70.lt ii ir gauti iš ten registracijos patvirtinimo laišką iš www.nato70.lt.

Užsiregistravę el. paštu gaus pratybas, padėsiančias patogiau ir smagiau pasiruošti egzaminui. Svetainėje bus ir daugiau informacijos bei skaitinių, padėsiančių pasirengti.

Internetu laikyti egzaminą bus galima kovo 29 d., egzamino klausimynas bus atviras nuo 9 iki 19 val. internete, adresu www.egzaminas.nato70.lt.

Skirtingų egzamino grupių dalyviai pasirenka tik šiai grupei skirtą klausimyną.

Nuo egzamino pradžios laiko, jam laikyti skiriamos 45 minutės. Jei klausimyną spręsti baigsite anksčiau - bus skaičiuojamas klausimyno uždarymo metu fiksuotas laikas. Jei užtruksite ilgiau, pasibaigus 45 minučių laikui, klausimynas bus uždaromas ir egzamino laikas fiksuojamas automatiškai.

Egzamino užduotys ir eiga
I etape kovo 29 d. dalyvaus visos grupės.
Visų grupių dalyviams bus pateikta po 30 testo klausimų su keturiais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą. Skirtingų grupių dalyviams parengtos skirtingos užduotys.

Į II etapą bus pakviesti 70 dalyvių, kurie teisingai ir greičiausiai atsakė į I etapo egzamino klausimus. Tarp vienodą balų skaičių surinkusių asmenų pirmenybę įgaus greičiausiai į klausimus atsakęs dalyvis. Tuo atveju, jei dalyvis anketą pildys kelis kartus, bus užskaitoma tik pirmoji egzamino sesija. Jei anketą užpildys iš anksto nesiregistravęs/patvirtinimo negavęs dalyvis, jo egzamino rezultatas bus anuliuojamas.

II etapas vyks Vilniuje. II etapo užduotis sudarys 20 testo klausimų: 17 iš jų bus uždari, su siūlomais atsakymų variantais, iš kurių reikės pasirinkti vieną teisingą, ir 3 atviri klausimai – be atsakymų variantų, atsakymą reikės parašyti pačiam dalyviui. Maksimalus laikas skiriamas egzaminui - 60 min.

Nugalėtojai bus išrinkti pagal teisingų atsakymų skaičių ir laikymui skirtą laiką.

Po II etapo egzamino vertinimo, komisija susumuos rezultatus ir išrinks ne mažiau kaip 7 prizininkus, kurie bus paskelbti 2019 m. rugsėjo 14 dieną Lietuvos Respublikos Krašto apsaugos ministerijoje vyksiančių apdovanojimų metu.

Kita informacija

Egzamine negali dalyvauti organizatoriai, užduočių sudarytojai, partnerių, rėmėjų atstovai, vertinimo komisijos nariai ir visų išvardytų grupių šeimos nariai.
Organizatoriai pasilieka teisę be išankstinio pranešimo keisti šias taisykles.

Egzaminą organizuoja: Baltijos pažangių technologijų institutas
Egzaminą globoja: Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė
Egzamino partneriai: Krašto apsaugos ministerija ir Užsienio reikalų ministerija
Egzamino informaciniai partneriai: naujienų portalas DELFI, LRT radijas ir televizija
Egzamino draugai: kavinių tinklas Caffeine
Projektą finansuoja NATO Viešosios diplomatijos padalinys

Daugiau informacijos el. paštu egzaminas@nato70.lt, www.facebook.com/nato70.lt ir www.instagram.com/nato70.lt paskyrose ir oficialioje egzamino interneto svetainėje www.nato70.lt.