Metodika
Atgal / Metodika

Apie projektą

„Lietuvos įtakingiausieji 2016“ – išskirtinis antrus metus DELFI vykdomas projektas, kurio metu renkami šalyje įtakingiausi asmenys. Tai yra tie, kurie turi didžiausios įtakos Lietuvos raidai, visuomenei ir sprendimų priėmėjams.

Septynių dalių ciklas atskleidžia, kas mūsų šalyje yra įtakingiausi politikai, verslininkai/ekonomistai, tarnautojai/teisininkai, žiniasklaidos atstovai, visuomenininkai bei popkultūros/sporto atstovai. Projektą vainikuos bendras Lietuvos įtakingiausiųjų sąrašas.

Šis projektas unikalus tuo, kad Lietuvos elito nuomonė lyginama su tautos balsu. Įtakingiausiųjų sąrašai pateikiami įvairiais pjūviais: pavyzdžiui, atskleidžiama, kuriuos ekonomistus įtakingiausiais laiko politikai, čia pat galima susipažinti, kurie politikai yra įtakingiausi ekonomistų akimis.

2015 m. projektas

2015 m. pirmą kartą pristatytas projektas „Lietuvos įtakingiausieji“ sulaukė didelio visuomenės dėmesio. Įtakingiausiųjų rinkimus DELFI pasiryžęs rengti kasmet.

Partneriai

Žurnalas „Reitingai“
Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų „Spinter tyrmai“
Žurnalas „Reitingai“ aiškinosi elito grupių nuomonę, o „Spinter tyrimai“ atliko visuomenės nuomonės apklausą. Visuomenės nuomonės apklausa atlikta aiškinantis įtakingiausius politikus, verslininkus/ekonomistus bei žiniasklaidos atstovus.

„Reitingų“ atlikto elito tyrimo metodika

Naujienų portalo DELFI užsakymu žurnalas „Reitingai“ Lietuvos elito nuomonės tyrimą atliko gegužės 25 – birželio 15 dienomis. Iš viso atsakymus pateikė 721 asmuo.

Apklausiami asmenys gavo po 6 sąrašus ir kiekviename jų turėjo išskirti (pažymėti) po penkis, jų vertinimu, Lietuvoje įtakingiausius tos srities asmenis.

Iš viso apklausta per 200 politikų (tai yra 55 proc. Seimo narių, vienuolika ministrų, 36 viceministrai, du trečdaliai europarlamentarų, 77 merai ir vicemerai, taip pat kiti politikai, dirbantys užsienyje ar šiuo metu nebeužimantys aukštų pareigų);

Per 140 verslininkų, įmonių vadovų ir ekonomistų (tai yra 20 asocijuotų verslo struktūrų vadovaujančių asmenų, 20 iškilių ekonomistų, 20 TOP vadovų, 20 itin stambių Lietuvos verslininkų, 30 vidutinių Lietuvos įmonių vadovų, taip pat apklausta ir keliolika įvairių su verslu susijusių institutų, žinybų, tarnybų, agentūrų vadovų);

Per 160 tarnautojų, pareigūnų ir teisėjų (tai yra 8 Vyriausybės kanceliarijos, 7 Prezidentūros, 5 Lietuvos banko tarnautojai, 25 departamentų vadovai, 15 inspekcijų vadovai, 35 savivaldybių administracijų vadovai, 15 centrų vadovai, 15 tarnybų vadovai, 15 prokuratūros sistemos, 10 teismų sistemos vadovaujančių asmenų, daugiau nei dešimties skirtingų teisėtvarkos institucijų vadovų ir kt.)

Per 80 žiniasklaidos priemonių vadovų ir atstovų (tai yra daugiau nei 50-ies skirtingų žiniasklaidos priemonių – televizijos, radijo, spaudos ir interneto portalų – vadovų ir atstovų, skirtingų programų vadovų ir prodiuserių bei 20 regioninės žiniasklaidos priemonių vadovų, taip pat kultūrinės žiniasklaidos priemonių redaktorių);

Per 100 visuomenininkų (tai yra 25 mokslo ir švietimo organizacijų vadovų, 10 medicinos įstaigų vadovų, 20 politologų, 10 istorikų, 10 dvasininkų, 10 muzikos, kino ir pramogų pasaulio atstovų, 10 visuomeninių organizacijų vadovų ir kt.);

Per 30 sporto ir popkultūros atstovų (tai yra garsiausi sportininkai, treneriai, muzikantai, prodiuseriai, aktoriai, humoristai ir kt.).

„Spinter tyrimų“ atliktos apklausos metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ naujienų portalo DELFI užsakymu reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą atliko 2016 metų birželio 21-29 dienomis. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kurie šalies politikai, verslininkai/įmonių vadovai/ekonomistai bei žiniasklaidos atstovai laikomi įtakingiausiais, tai yra, turi didžiausios įtakos Lietuvos raidai, visuomenei ir sprendimų priėmėjams.

Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 65 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausti 1002 respondentai.

Apklausa vykdyta standartizuoto tiesioginio interviu būdu naudojant standartizuotą su užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atliko profesionalus apklausėjas.

Respondentams buvo pateikiamas sąrašas pavardžių ir prašoma įvardinti 5, jų nuomone, įtakingiausius asmenis.