Galutinis įtakingiausiųjų sąrašas
POLITIKAI
VERSLININKAI / EKONOMISTAI
Visuomenininkai
TEISININKAI
TARNAUTOJAI
Žiniasklaidos atstovai
VISUOMENININKŲ BALSAS
1. Egidijus Kūris
42
2. Dainius Žalimas
31
3. Gintaras Kryževičius
25
4. Kazimieras Motieka
22
5. Vytautas Nekrošius
18
6. Rolandas Valiūnas
17
7. Jonas Prapiestis
17
8. Vytautas Greičius
16
9. Darius Raulušaitis
11
10. Rimas Andrikis
11
11. Vytautas Sinkevičius
10
12. Egidijus Jarašiūnas
9
13. Rimvydas Norkus
9
14. Vytautas Sviderskis
9
15. Rasa Svetikaitė
8
16. Ramutis Jancevičius
6
17. Darius Valys
5
18. Tomas Davulis
5
19. Eugenija Sutkienė
5
20. Egidijus Šileikis
5
21. Laima Garnelienė
4
22. Leonas Virginijus Papirtis
4
23. Danutė Jočienė
3
24. Vytautas Zabiela
3
25. Saulius Verseckas
3
26. Ričardas Piličiauskas
2
27. Irmantas Mikelionis
1
28. Aloyzas Kruopys
1
29. Kęstutis Jucevičius
1
30. Darius Jauniškis
1
31. Saulius Urbanavičius
1
32. Linas Pernavas
1
33. Raimundas Lideika
1
34. Gintaras Pukas
1
35. Vytautas Zelianka
0
36. Gediminas Bulotas
0
37. Arūnas Petrauskas
0
38. Jurgita Judickienė
0
39. Laimonas Skibarka
0
40. Ričardas Girdziušas
0
41. Vytas Milius
0
42. Nerijus Meilutis
0
43. Adomas Liutvinskas
0
44. Simonas Slapšinskas
0
Tyrimo metodika
Naujienų portalo DELFI užsakymu liepos 18 – rugpjūčio 28 d. buvo atliktas Lietuvos elito nuomonės tyrimas. Jo metu apklausti 526 žmonės.

Žurnalas „Reitingai“ apklausė 159 politikus (tai yra, 60 proc. Seimo narių, daugiau nei pusę ministrų, 14 viceministrų, pusę europarlamentarų, du trečdalius merų, taip pat kitus politikus, dirbančius užsienyje ar šiuo metu nebeužimančius aukštų pareigų);

83 tarnautojus (6 inspekcijų vadovus, 23 departamentų vadovus, 14 centrų vadovų, 7 tarnybų vadovus, 6 ministerijų kanclerius, taip pat Prezidentūros, Vyriausybės, Lietuvos banko ir kitų institucijų tarnautojus);

62 teisininkus (po keletą Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, kai kurių apygardų teismų teisėjų, Generalinės prokuratūros ir apygardų prokuratūrų prokurorų, per 20 advokatų, per dešimt teisininkų-mokslininkų, beveik dešimt skirtingų teisėtvarkos institucijų vadovų);

101 verslininką ir ekonomistą (dešimt asocijuotų verslo struktūrų vadovaujančių asmenų, 20 iškilių ekonomistų, 15 TOP vadovų, 15 itin stambių Lietuvos verslininkų, 20 vidutinių Lietuvos įmonių vadovų, taip pat apklausta ir keliolika įvairių su verslu susijusių institutų, žinybų, tarnybų, agentūrų vadovų);

50 žiniasklaidos priemonių vadovų ir atstovų (daugiau nei 30-ies skirtingų žiniasklaidos priemonių – televizijos, radijo, spaudos ir interneto portalų - vadovų ir atstovų, skirtingų programų vadovų ir prodiuserių bei 10 regioninės žiniasklaidos priemonių vadovų);

71 visuomenininką (15 mokslo ir švietimo organizacijų vadovų, 10 medicinos įstaigų vadovų, 10 politologų, 10 istorikų, 5 dvasininkus, 10 muzikos, kino ir pramogų pasaulio atstovų, 10 visuomeninių organizacijų vadovų ir kt.);

Tyrimo metu surinkti rezultatai pateikiami 50 skirtingų pjūvių.

„Spinter tyrimų“ atlikto tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ naujienų portalo DELFI užsakymu reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą atliko 2015 metų rugpjūčio 22-31 dienomis. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kurie šalies politikai laikomi įtakingiausiais.

Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 65 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausta 1013 respondentų.

Apklausa vykdyta standartizuoto betarpiško interviu būdu naudojant standartizuotą su užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atliko profesionalus apklausėjas. Respondentams buvo pateikiamas sąrašas pavardžių ir prašoma įvardinti 5, jų nuomone, įtakingiausius asmenis.
PLAČIAU