Galutinis įtakingiausiųjų sąrašas
POLITIKAI
VERSLININKAI / EKONOMISTAI
Visuomenininkai
TEISININKAI
TARNAUTOJAI
Žiniasklaidos atstovai
VERSLININKŲ/EKONOMISTŲ BALSAS
1. Egidijus Kūris
59
2. Rolandas Valiūnas
49
3. Dainius Žalimas
27
4. Vytautas Nekrošius
24
5. Darius Raulušaitis
15
6. Gintaras Kryževičius
15
7. Vytautas Greičius
12
8. Rimas Andrikis
11
9. Rasa Svetikaitė
11
10. Vytautas Sviderskis
11
11. Ramutis Jancevičius
10
12. Darius Jauniškis
8
13. Rimvydas Norkus
7
14. Saulius Verseckas
7
15. Raimundas Lideika
6
16. Kazimieras Motieka
6
17. Leonas Virginijus Papirtis
5
18. Vytautas Zabiela
5
19. Eugenija Sutkienė
5
20. Linas Pernavas
5
21. Vytautas Sinkevičius
5
22. Tomas Davulis
3
23. Jonas Prapiestis
3
24. Kęstutis Jucevičius
2
25. Saulius Urbanavičius
2
26. Darius Valys
2
27. Irmantas Mikelionis
1
28. Arūnas Petrauskas
1
29. Ričardas Girdziušas
1
30. Nerijus Meilutis
1
31. Ričardas Piličiauskas
1
32. Adomas Liutvinskas
1
33. Egidijus Šileikis
1
34. Egidijus Jarašiūnas
1
35. Gediminas Bulotas
0
36. Aloyzas Kruopys
0
37. Vytautas Zelianka
0
38. Gintaras Pukas
0
39. Vytas Milius
0
40. Jurgita Judickienė
0
41. Laimonas Skibarka
0
42. Laima Garnelienė
0
43. Danutė Jočienė
0
44. Simonas Slapšinskas
0
Tyrimo metodika
Naujienų portalo DELFI užsakymu liepos 18 – rugpjūčio 28 d. buvo atliktas Lietuvos elito nuomonės tyrimas. Jo metu apklausti 526 žmonės.

Žurnalas „Reitingai“ apklausė 159 politikus (tai yra, 60 proc. Seimo narių, daugiau nei pusę ministrų, 14 viceministrų, pusę europarlamentarų, du trečdalius merų, taip pat kitus politikus, dirbančius užsienyje ar šiuo metu nebeužimančius aukštų pareigų);

83 tarnautojus (6 inspekcijų vadovus, 23 departamentų vadovus, 14 centrų vadovų, 7 tarnybų vadovus, 6 ministerijų kanclerius, taip pat Prezidentūros, Vyriausybės, Lietuvos banko ir kitų institucijų tarnautojus);

62 teisininkus (po keletą Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, kai kurių apygardų teismų teisėjų, Generalinės prokuratūros ir apygardų prokuratūrų prokurorų, per 20 advokatų, per dešimt teisininkų-mokslininkų, beveik dešimt skirtingų teisėtvarkos institucijų vadovų);

101 verslininką ir ekonomistą (dešimt asocijuotų verslo struktūrų vadovaujančių asmenų, 20 iškilių ekonomistų, 15 TOP vadovų, 15 itin stambių Lietuvos verslininkų, 20 vidutinių Lietuvos įmonių vadovų, taip pat apklausta ir keliolika įvairių su verslu susijusių institutų, žinybų, tarnybų, agentūrų vadovų);

50 žiniasklaidos priemonių vadovų ir atstovų (daugiau nei 30-ies skirtingų žiniasklaidos priemonių – televizijos, radijo, spaudos ir interneto portalų - vadovų ir atstovų, skirtingų programų vadovų ir prodiuserių bei 10 regioninės žiniasklaidos priemonių vadovų);

71 visuomenininką (15 mokslo ir švietimo organizacijų vadovų, 10 medicinos įstaigų vadovų, 10 politologų, 10 istorikų, 5 dvasininkus, 10 muzikos, kino ir pramogų pasaulio atstovų, 10 visuomeninių organizacijų vadovų ir kt.);

Tyrimo metu surinkti rezultatai pateikiami 50 skirtingų pjūvių.

„Spinter tyrimų“ atlikto tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ naujienų portalo DELFI užsakymu reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą atliko 2015 metų rugpjūčio 22-31 dienomis. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kurie šalies politikai laikomi įtakingiausiais.

Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 65 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausta 1013 respondentų.

Apklausa vykdyta standartizuoto betarpiško interviu būdu naudojant standartizuotą su užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atliko profesionalus apklausėjas. Respondentams buvo pateikiamas sąrašas pavardžių ir prašoma įvardinti 5, jų nuomone, įtakingiausius asmenis.
PLAČIAU