Galutinis įtakingiausiųjų sąrašas
POLITIKAI
VERSLININKAI / EKONOMISTAI
Visuomenininkai
TEISININKAI
TARNAUTOJAI
Žiniasklaidos atstovai
TEISININKŲ BALSAS
1. Egidijus Kūris
34
2. Dainius Žalimas
33
3. Rimvydas Norkus
29
4. Vytautas Nekrošius
29
5. Jonas Prapiestis
20
6. Rolandas Valiūnas
19
7. Tomas Davulis
17
8. Rasa Svetikaitė
15
9. Darius Raulušaitis
8
10. Egidijus Jarašiūnas
7
11. Vytautas Sinkevičius
7
12. Rimas Andrikis
7
13. Egidijus Šileikis
5
14. Saulius Urbanavičius
4
15. Vytas Milius
4
16. Danutė Jočienė
4
17. Vytautas Zelianka
4
18. Irmantas Mikelionis
4
19. Adomas Liutvinskas
3
20. Ričardas Piličiauskas
3
21. Aloyzas Kruopys
3
22. Gediminas Bulotas
3
23. Jurgita Judickienė
3
24. Eugenija Sutkienė
3
25. Gintaras Kryževičius
3
26. Leonas Virginijus Papirtis
3
27. Darius Jauniškis
3
28. Vytautas Sviderskis
3
29. Kazimieras Motieka
3
30. Vytautas Greičius
3
31. Raimundas Lideika
2
32. Arūnas Petrauskas
1
33. Laimonas Skibarka
1
34. Ramutis Jancevičius
1
35. Nerijus Meilutis
1
36. Darius Valys
1
37. Gintaras Pukas
0
38. Laima Garnelienė
0
39. Linas Pernavas
0
40. Kęstutis Jucevičius
0
41. Ričardas Girdziušas
0
42. Saulius Verseckas
0
43. Vytautas Zabiela
0
44. Simonas Slapšinskas
0
Tyrimo metodika
Naujienų portalo DELFI užsakymu liepos 18 – rugpjūčio 28 d. buvo atliktas Lietuvos elito nuomonės tyrimas. Jo metu apklausti 526 žmonės.

Žurnalas „Reitingai“ apklausė 159 politikus (tai yra, 60 proc. Seimo narių, daugiau nei pusę ministrų, 14 viceministrų, pusę europarlamentarų, du trečdalius merų, taip pat kitus politikus, dirbančius užsienyje ar šiuo metu nebeužimančius aukštų pareigų);

83 tarnautojus (6 inspekcijų vadovus, 23 departamentų vadovus, 14 centrų vadovų, 7 tarnybų vadovus, 6 ministerijų kanclerius, taip pat Prezidentūros, Vyriausybės, Lietuvos banko ir kitų institucijų tarnautojus);

62 teisininkus (po keletą Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, kai kurių apygardų teismų teisėjų, Generalinės prokuratūros ir apygardų prokuratūrų prokurorų, per 20 advokatų, per dešimt teisininkų-mokslininkų, beveik dešimt skirtingų teisėtvarkos institucijų vadovų);

101 verslininką ir ekonomistą (dešimt asocijuotų verslo struktūrų vadovaujančių asmenų, 20 iškilių ekonomistų, 15 TOP vadovų, 15 itin stambių Lietuvos verslininkų, 20 vidutinių Lietuvos įmonių vadovų, taip pat apklausta ir keliolika įvairių su verslu susijusių institutų, žinybų, tarnybų, agentūrų vadovų);

50 žiniasklaidos priemonių vadovų ir atstovų (daugiau nei 30-ies skirtingų žiniasklaidos priemonių – televizijos, radijo, spaudos ir interneto portalų - vadovų ir atstovų, skirtingų programų vadovų ir prodiuserių bei 10 regioninės žiniasklaidos priemonių vadovų);

71 visuomenininką (15 mokslo ir švietimo organizacijų vadovų, 10 medicinos įstaigų vadovų, 10 politologų, 10 istorikų, 5 dvasininkus, 10 muzikos, kino ir pramogų pasaulio atstovų, 10 visuomeninių organizacijų vadovų ir kt.);

Tyrimo metu surinkti rezultatai pateikiami 50 skirtingų pjūvių.

„Spinter tyrimų“ atlikto tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ naujienų portalo DELFI užsakymu reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą atliko 2015 metų rugpjūčio 22-31 dienomis. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kurie šalies politikai laikomi įtakingiausiais.

Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 65 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausta 1013 respondentų.

Apklausa vykdyta standartizuoto betarpiško interviu būdu naudojant standartizuotą su užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atliko profesionalus apklausėjas. Respondentams buvo pateikiamas sąrašas pavardžių ir prašoma įvardinti 5, jų nuomone, įtakingiausius asmenis.
PLAČIAU