Galutinis įtakingiausiųjų sąrašas
POLITIKAI
VERSLININKAI / EKONOMISTAI
Visuomenininkai
TEISININKAI
TARNAUTOJAI
Žiniasklaidos atstovai
TARNAUTOJŲ BALSAS
1. Egidijus Kūris
51
2. Dainius Žalimas
38
3. Vytautas Nekrošius
24
4. Jonas Prapiestis
21
5. Rolandas Valiūnas
20
6. Kazimieras Motieka
19
7. Darius Raulušaitis
18
8. Gintaras Kryževičius
18
9. Rasa Svetikaitė
16
10. Rimvydas Norkus
13
11. Rimas Andrikis
13
12. Ramutis Jancevičius
12
13. Tomas Davulis
11
14. Vytautas Sinkevičius
11
15. Linas Pernavas
11
16. Vytautas Sviderskis
9
17. Saulius Urbanavičius
9
18. Saulius Verseckas
8
19. Laima Garnelienė
8
20. Vytautas Greičius
8
21. Darius Jauniškis
7
22. Vytautas Zabiela
5
23. Leonas Virginijus Papirtis
5
24. Egidijus Šileikis
4
25. Vytas Milius
4
26. Raimundas Lideika
4
27. Kęstutis Jucevičius
3
28. Eugenija Sutkienė
3
29. Danutė Jočienė
3
30. Nerijus Meilutis
3
31. Adomas Liutvinskas
2
32. Arūnas Petrauskas
2
33. Egidijus Jarašiūnas
2
34. Vytautas Zelianka
1
35. Jurgita Judickienė
1
36. Gintaras Pukas
0
37. Gediminas Bulotas
0
38. Aloyzas Kruopys
0
39. Laimonas Skibarka
0
40. Darius Valys
0
41. Ričardas Girdziušas
0
42. Irmantas Mikelionis
0
43. Ričardas Piličiauskas
0
44. Simonas Slapšinskas
0
Tyrimo metodika
Naujienų portalo DELFI užsakymu liepos 18 – rugpjūčio 28 d. buvo atliktas Lietuvos elito nuomonės tyrimas. Jo metu apklausti 526 žmonės.

Žurnalas „Reitingai“ apklausė 159 politikus (tai yra, 60 proc. Seimo narių, daugiau nei pusę ministrų, 14 viceministrų, pusę europarlamentarų, du trečdalius merų, taip pat kitus politikus, dirbančius užsienyje ar šiuo metu nebeužimančius aukštų pareigų);

83 tarnautojus (6 inspekcijų vadovus, 23 departamentų vadovus, 14 centrų vadovų, 7 tarnybų vadovus, 6 ministerijų kanclerius, taip pat Prezidentūros, Vyriausybės, Lietuvos banko ir kitų institucijų tarnautojus);

62 teisininkus (po keletą Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, kai kurių apygardų teismų teisėjų, Generalinės prokuratūros ir apygardų prokuratūrų prokurorų, per 20 advokatų, per dešimt teisininkų-mokslininkų, beveik dešimt skirtingų teisėtvarkos institucijų vadovų);

101 verslininką ir ekonomistą (dešimt asocijuotų verslo struktūrų vadovaujančių asmenų, 20 iškilių ekonomistų, 15 TOP vadovų, 15 itin stambių Lietuvos verslininkų, 20 vidutinių Lietuvos įmonių vadovų, taip pat apklausta ir keliolika įvairių su verslu susijusių institutų, žinybų, tarnybų, agentūrų vadovų);

50 žiniasklaidos priemonių vadovų ir atstovų (daugiau nei 30-ies skirtingų žiniasklaidos priemonių – televizijos, radijo, spaudos ir interneto portalų - vadovų ir atstovų, skirtingų programų vadovų ir prodiuserių bei 10 regioninės žiniasklaidos priemonių vadovų);

71 visuomenininką (15 mokslo ir švietimo organizacijų vadovų, 10 medicinos įstaigų vadovų, 10 politologų, 10 istorikų, 5 dvasininkus, 10 muzikos, kino ir pramogų pasaulio atstovų, 10 visuomeninių organizacijų vadovų ir kt.);

Tyrimo metu surinkti rezultatai pateikiami 50 skirtingų pjūvių.

„Spinter tyrimų“ atlikto tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ naujienų portalo DELFI užsakymu reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą atliko 2015 metų rugpjūčio 22-31 dienomis. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kurie šalies politikai laikomi įtakingiausiais.

Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 65 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausta 1013 respondentų.

Apklausa vykdyta standartizuoto betarpiško interviu būdu naudojant standartizuotą su užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atliko profesionalus apklausėjas. Respondentams buvo pateikiamas sąrašas pavardžių ir prašoma įvardinti 5, jų nuomone, įtakingiausius asmenis.
PLAČIAU