Galutinis įtakingiausiųjų sąrašas
POLITIKAI
VERSLININKAI / EKONOMISTAI
Visuomenininkai
TEISININKAI
TARNAUTOJAI
Žiniasklaidos atstovai
TEISININKŲ BALSAS
1. Vitas Vasiliauskas
48
2. Ingrida Šimonytė
30
3. Dainoras Bradauskas
28
4. Šarūnas Keserauskas
26
5. Zenonas Vaigauskas
21
6. Edita Žiobienė
18
7. Jonas Milius
16
8. Edmundas Žilevičius
13
9. Deividas Kriaučiūnas
12
10. Augustinas Normantas
9
11. Romas Valentukevičius
8
12. Diana Vilytė
7
13. Teresė Birutė Burauskaitė
5
14. Gediminas Miškinis
5
15. Daiva Ulbinaitė
5
16. Gražina Drėmaitė
5
17. Kęstutis Sabaliauskas
5
18. Arūnas Kazlauskas
4
19. Jūratė Raguckienė
4
20. Diana Varnaitė
4
21. Feliksas Petrauskas
3
22. Arūnas Dulkys
3
23. Tomas Karpavičius
1
24. Robertas Klovas
1
25. Gintaras Čepas
1
26. Mindaugas Sinkevičius
1
27. Daiva Gineikaitė
1
28. Irina Urbonavičiūtė
1
29. Vilija Lapėnienė
0
30. Albertas Stanislovaitis
0
31. Vidas Šlekaitis
0
32. Giedrius Rimša
0
33. Jurgita Kazlauskienė
0
34. Dainius Numgaudis
0
35. Evelina Butkutė-Lazdauskienė
0
36. Danguolė Juozapavičienė
0
37. Algirdas Stončaitis
0
38. Dalia Miniataitė
0
39. Algirdas Kunčinas
0
40. Gedeminas Aleksonis
0
41. Remigijus Baniulis
0
42. Daiva Raudonienė
0
43. Rimantas Prūsaitis
0
Tyrimo metodika
Naujienų portalo DELFI užsakymu liepos 18 – rugpjūčio 28 d. buvo atliktas Lietuvos elito nuomonės tyrimas. Jo metu apklausti 526 žmonės.

Žurnalas „Reitingai“ apklausė 159 politikus (tai yra, 60 proc. Seimo narių, daugiau nei pusę ministrų, 14 viceministrų, pusę europarlamentarų, du trečdalius merų, taip pat kitus politikus, dirbančius užsienyje ar šiuo metu nebeužimančius aukštų pareigų);

83 tarnautojus (6 inspekcijų vadovus, 23 departamentų vadovus, 14 centrų vadovų, 7 tarnybų vadovus, 6 ministerijų kanclerius, taip pat Prezidentūros, Vyriausybės, Lietuvos banko ir kitų institucijų tarnautojus);

62 teisininkus (po keletą Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, kai kurių apygardų teismų teisėjų, Generalinės prokuratūros ir apygardų prokuratūrų prokurorų, per 20 advokatų, per dešimt teisininkų-mokslininkų, beveik dešimt skirtingų teisėtvarkos institucijų vadovų);

101 verslininką ir ekonomistą (dešimt asocijuotų verslo struktūrų vadovaujančių asmenų, 20 iškilių ekonomistų, 15 TOP vadovų, 15 itin stambių Lietuvos verslininkų, 20 vidutinių Lietuvos įmonių vadovų, taip pat apklausta ir keliolika įvairių su verslu susijusių institutų, žinybų, tarnybų, agentūrų vadovų);

50 žiniasklaidos priemonių vadovų ir atstovų (daugiau nei 30-ies skirtingų žiniasklaidos priemonių – televizijos, radijo, spaudos ir interneto portalų - vadovų ir atstovų, skirtingų programų vadovų ir prodiuserių bei 10 regioninės žiniasklaidos priemonių vadovų);

71 visuomenininką (15 mokslo ir švietimo organizacijų vadovų, 10 medicinos įstaigų vadovų, 10 politologų, 10 istorikų, 5 dvasininkus, 10 muzikos, kino ir pramogų pasaulio atstovų, 10 visuomeninių organizacijų vadovų ir kt.);

Tyrimo metu surinkti rezultatai pateikiami 50 skirtingų pjūvių.

„Spinter tyrimų“ atlikto tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ naujienų portalo DELFI užsakymu reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą atliko 2015 metų rugpjūčio 22-31 dienomis. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kurie šalies politikai laikomi įtakingiausiais.

Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 65 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausta 1013 respondentų.

Apklausa vykdyta standartizuoto betarpiško interviu būdu naudojant standartizuotą su užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atliko profesionalus apklausėjas. Respondentams buvo pateikiamas sąrašas pavardžių ir prašoma įvardinti 5, jų nuomone, įtakingiausius asmenis.
PLAČIAU