Galutinis įtakingiausiųjų sąrašas
POLITIKAI
VERSLININKAI / EKONOMISTAI
Visuomenininkai
TEISININKAI
TARNAUTOJAI
Žiniasklaidos atstovai
POLITIKŲ BALSAS
1. Dainoras Bradauskas
73
2. Zenonas Vaigauskas
69
3. Vitas Vasiliauskas
69
4. Edmundas Žilevičius
59
5. Jonas Milius
50
6. Ingrida Šimonytė
48
7. Diana Varnaitė
35
8. Edita Žiobienė
28
9. Dainius Numgaudis
26
10. Gediminas Miškinis
22
11. Diana Vilytė
20
12. Arūnas Dulkys
18
13. Gražina Drėmaitė
18
14. Daiva Ulbinaitė
18
15. Mindaugas Sinkevičius
17
16. Remigijus Baniulis
15
17. Augustinas Normantas
13
18. Teresė Birutė Burauskaitė
12
19. Šarūnas Keserauskas
11
20. Irina Urbonavičiūtė
8
21. Daiva Raudonienė
8
22. Evelina Butkutė-Lazdauskienė
8
23. Gedeminas Aleksonis
7
24. Algirdas Kunčinas
7
25. Dalia Miniataitė
7
26. Algirdas Stončaitis
7
27. Romas Valentukevičius
6
28. Tomas Karpavičius
6
29. Albertas Stanislovaitis
5
30. Kęstutis Sabaliauskas
5
31. Jūratė Raguckienė
5
32. Rimantas Prūsaitis
5
33. Feliksas Petrauskas
5
34. Robertas Klovas
5
35. Danguolė Juozapavičienė
5
36. Gintaras Čepas
5
37. Vidas Šlekaitis
4
38. Deividas Kriaučiūnas
4
39. Daiva Gineikaitė
4
40. Jurgita Kazlauskienė
2
41. Vilija Lapėnienė
2
42. Giedrius Rimša
2
43. Arūnas Kazlauskas
1
Tyrimo metodika
Naujienų portalo DELFI užsakymu liepos 18 – rugpjūčio 28 d. buvo atliktas Lietuvos elito nuomonės tyrimas. Jo metu apklausti 526 žmonės.

Žurnalas „Reitingai“ apklausė 159 politikus (tai yra, 60 proc. Seimo narių, daugiau nei pusę ministrų, 14 viceministrų, pusę europarlamentarų, du trečdalius merų, taip pat kitus politikus, dirbančius užsienyje ar šiuo metu nebeužimančius aukštų pareigų);

83 tarnautojus (6 inspekcijų vadovus, 23 departamentų vadovus, 14 centrų vadovų, 7 tarnybų vadovus, 6 ministerijų kanclerius, taip pat Prezidentūros, Vyriausybės, Lietuvos banko ir kitų institucijų tarnautojus);

62 teisininkus (po keletą Konstitucinio Teismo, Aukščiausiojo Teismo, Apeliacinio teismo, kai kurių apygardų teismų teisėjų, Generalinės prokuratūros ir apygardų prokuratūrų prokurorų, per 20 advokatų, per dešimt teisininkų-mokslininkų, beveik dešimt skirtingų teisėtvarkos institucijų vadovų);

101 verslininką ir ekonomistą (dešimt asocijuotų verslo struktūrų vadovaujančių asmenų, 20 iškilių ekonomistų, 15 TOP vadovų, 15 itin stambių Lietuvos verslininkų, 20 vidutinių Lietuvos įmonių vadovų, taip pat apklausta ir keliolika įvairių su verslu susijusių institutų, žinybų, tarnybų, agentūrų vadovų);

50 žiniasklaidos priemonių vadovų ir atstovų (daugiau nei 30-ies skirtingų žiniasklaidos priemonių – televizijos, radijo, spaudos ir interneto portalų - vadovų ir atstovų, skirtingų programų vadovų ir prodiuserių bei 10 regioninės žiniasklaidos priemonių vadovų);

71 visuomenininką (15 mokslo ir švietimo organizacijų vadovų, 10 medicinos įstaigų vadovų, 10 politologų, 10 istorikų, 5 dvasininkus, 10 muzikos, kino ir pramogų pasaulio atstovų, 10 visuomeninių organizacijų vadovų ir kt.);

Tyrimo metu surinkti rezultatai pateikiami 50 skirtingų pjūvių.

„Spinter tyrimų“ atlikto tyrimo metodika

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“ naujienų portalo DELFI užsakymu reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą atliko 2015 metų rugpjūčio 22-31 dienomis. Tyrimu siekta išsiaiškinti, kurie šalies politikai laikomi įtakingiausiais.

Tyrime dalyvavo gyventojai nuo 18 iki 75 metų. Tyrimas vyko visoje Lietuvos teritorijoje, iš viso 65 atrankiniuose taškuose, išdėstytuose taip, kad reprezentuotų visą šalies teritoriją. Tyrimo metu buvo apklausta 1013 respondentų.

Apklausa vykdyta standartizuoto betarpiško interviu būdu naudojant standartizuotą su užsakovu suderintą klausimyną. Standartizuotą interviu atliko profesionalus apklausėjas. Respondentams buvo pateikiamas sąrašas pavardžių ir prašoma įvardinti 5, jų nuomone, įtakingiausius asmenis.
PLAČIAU