ŠAUNIAUSIA GIMINĖ
Laužininkų Valančiai Vilnius Gausi Valančių giminė. Nuo senelio Antano Valančiaus, kurio šaknys eina nuo Motiejaus Valančiaus senelių gimsta jau šešta karta. Organizuojame giminės suvažiavimus, išleidome knygą "Laužininkų Valančiai", sukūrėme giminės himną, kurį įdainavo Natkiškių kaimo kapela, įrašėme kiekvienam. Mūsų dabar susirenka apie 150-200, gyvų , trečios, ketvirtos, penktos, šeštos kartos yra apie 380.