ŠAUNIAUSIA GIMINĖ
Pažusiai Kaunas Mūsų šeima turi tradiciją kas 5 metus susiburti. Š.m. rugpjūčio 4 d. įvyko 4 susitikimas. Susirinko dar likę gyvi broliai ir seserys su vaikais, anūkais ir pronūkiais. Aplankėme tėvelių kapus ir smagiai leidomo savaitgalį kurdami vėliavas, varžydamiesi estafetėse, bendraudami ir šokdami naktį lyjant lietui...Įspūdžiai visoms kartoms nepakartojami. Dabar jau vėl pradėsime ruoštis sekančiam šeimos susitikimui.