ŠAUNIAUSIA GIMINĖ
PRANCKEVIČIAI Lazdijai Dėl savo dydžio į rekordų knygą pretenduojanti giminė. Onos ir Antano Pranckevičių šeimoje gimė 11 vaikų. (Lazdijų raj. Smalininkų km.). Pirmiausiai gimė 6 dukros, o paskui 5 sūnūs. Tėvukai turėjo 23 anūkus ir 19 anūkių. Iš 11 vaikų gyvas sūnus Vytautas Kazimieras Pranckevičius.. (87 m.) Nuo 1983 m. kas penkis metus organizuojami giminės sueigos tėviškėje, kurioje pastatytas akmuo - giminės vienybės, santarvės, stiprybės simbolis. 2016 m. giminės statistiniuose duomenyse iš viso 342 žmonės. Sueigose susirinko apie 150 žmonių. Sudaryta giminės taryba. Jai vadovauja Petras Sventickas (Kauno jungtinio sveikuolių klubo tarybos narys), Kazimieras Sventickas (docentas) ir Virgilijus Pranckevičius( Alytaus raj. administracijos pirmininkės pavaduotojas) Prisiminimais dalijasi rašytojas, literatūros kritikas Valentinas Sventickas. Mūsų giminė skiepija tautiškumą ir perduoda savo vaikaičiams. Laukiame GIMINĖS sueigos!