Už šį kolektyvą jau balsavote. Atsiprašome, bet Jūsų balsas negali būti užskaitytas. Ačiū!
Atsiskaitydami „Swedbank“ kortele
palaikykite savo krašto dalyvius!
Balsuokite už
mėgstamiausią
kolektyvą,
kuris varžysis dėl
piniginio fondo!
VTDK Sietuva
Galerija