× Dėmesio, 2016-07-04 buvo atnaujintos taisyklės.
1. Konkurso pavadinimas: „BENDRUOMENĖS 2018“.
2. Konkurso tikslas - didinti lietuvių bendruomeniškumą, skatinti aktyviai ir įdomiai leisti laisvalaikį, aktyviau prisijungiant prie bendruomeninio gyvenimo. Taip pat didinti veikiančių bendruomenių žinomumą, skatinti jų aktyvią veiklą. DELFI kartu su projekto partneriu UAB „Norfos mažmena“ siekia mažinti regionų atskirtį, parodyti, kaip net mažiausiuose Lietuvos miesteliuose ir kaimuose galima užsiimti įvairia veikla, atrasti savirealizacijos formų. Šiuo tikslu organizuojamas paramos konkursas ir vienai bendruomenei nugalėtojai, turinčiai paramos gavėjos statusą, bus įteikta taisyklių 16 punkte numatyta parama.
3. Konkurso organizatoriai: UAB „DELFI“ ir UAB „Norfos mažmena“.
4. Konkurso dalyviai – Lietuvos bendruomenės (kaimo bendruomenės, kaimų bendruomenės, miestelio bendruomenės, miesto bendruomenės, gyvenvietės bendruomenės, gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės, seniūnijos benduomenės ir kt.), turinčios paramos gavėjos statusą.
5. Konkurso metu DELFI skaitytojai kviečiami registruoti savo BENDRUOMENĘ ir užpildyti anketą, kuri yra www.delfi.lt/bendruomenes
6. Konkurse dalyvauja tik tos bendruomenės, kurios užpildo anketą ir visus joje esančius privalomus laukus bei gauna registracijos konkurse patvirtinimą.
7. Užsiregistravusios bendruomenės bus matomos BENDRUOMENĖS 2018 žemėlapyje ir konkurso svetainėje www.delfi.lt/bendruomenes
8. Už bendruomenę galima balsuoti spaudžiant balsavimo mygtuką. Balsų kiekis yra ribojamas. Iš vieno IP adreso (skirtingų įrenginių, esančių ant vieno IP adreso) leidžiama balsuoti 10 kartų per parą.
9. Į finalą pateks dešimt daugiausiai DELFI skaitytojų balsų surinkusių bendruomenių. Iš jų vieną bendruomenę laimėtoją išrinks projekto Komisija. Komisiją sudaro po 1 UAB „DELFI“ ir UAB „Norfos mažmena“ atstovus, 5 atstovai iš visuomenės nuomonės lyderių, socialinių, bendruomeninių reikalų specialistų tarpo. Komisijos pirmininkas renkamas paprasta balsų dauguma, o jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, tai laimi vyresnis(-ė) amžiumi kandidatas(-ė). Jeigu pirmajame balsavimo rate dėl konkurso nugalėtojo nei viena iš bendruomenių nesurinko daugiau nei pusę Komisijos narių balsų, rengiamas papildomas balsavimas dėl dviejų daugiausiai Komisijos balsų surinkusių bendruomenių. Balsuojant susilaikyti negalima. Jeigu Komisijos narių balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas. Komisijos balsavimai įforminami protokolu. Komisijos išrinkta bendruomenė bus paskelbta paramos laimėtoja. Jai skiriama parama bus įteikta tuo atveju, jei Bendruomenė turės Paramos gavėjo statusą. Komisijos narių sąrašas bus paskelbtas viešai likus ne mažiau kaip 2 savaitėms iki laimėtojo paskelbimo, t.y. 2018 08 30
10. Užsiregistravusių bendruomenių anketos bus peržiūrėtos DELFI redakcijos. Apie įdomiausiai prisistačiusias bendruomenes bus rengiamos publikacijos, kurios pasirodys DELFI portale.
11. Konkurse dalyvaujančių Bendruomenių atstovai, nariai sutinka būti pakalbinti, nufotografuoti, nufilmuoti DELFI komandos. Konkurso dalyviai taip pat sutinka, kad surinkta medžiaga (interviu, nuotraukos, filmuota medžiaga) būtų publikuojama viešai. Publikacijose nepanaudoti Bendruomenių atstovų ir narių duomenys pasibaigus konkursui bus sunaikinti
12. Konkursas „BENDRUOMENĖS 2018“ vyks 2018.06.01-2018.08.29.
13. Konkurse dalyvaujančių bendruomenių registracija vyksta nuo 2018.04.20 iki 2018.08.15.
14. Balsavimas už konkurse dalyvaujančias bendruomenes vyksta nuo 2018.06.01 iki 2018.08.29.
15. Bendruomenė-laimėtoja skelbiama 2018.08.30.
16. Bendruomenei laimėtojai, surinkusiai daugiausiai Komisijos balsų ir turinčiai paramos gavėjos statusą, bus perduotas 1 naujas mikroautobusas Ford Transit Kombi. Mikroautobusas bus perduotas kaip parama, pasirašant dokumentus paramos įforminimui.
17. Bendruomenė – Paramos gavėja įsipareigoja 3 metus naudoti paramą ir neparduoti laimėto mikroautobuso bei nekeisti mikroautobuso išvaizdos (apipavidalinimo), kuris pristato konkurso organizatorius.
18. Bendruomenė apie laimėjimą bus informuota asmeniškai registracijoje nurodytais telefonu ir elektroniniu paštu.
19. Paramą BENDRUOMENĖS 2018 konkurso nugalėtojui skiria UAB „Norfos mažmena”.
20. Bendruomenė, registruodamasi konkurse sutinka, kad dalyvavimo konkurse metu tiesioginės rinkodaros tikslais UAB „Norfos mažmena“ gali naudoti registracijoje nurodytus jų duomenis. Dalyviai sutinka, kad paramos laimėtojo paskelbimo ir paramos įteikimo tikslais jų duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims. Dalyviai supranta, kad aukščiau išvardintų duomenų pateikimas ir jų naudojimas konkurso metu yra būtina dalyvavimo konkurse sąlyga. Paramos laimėtojas sutinka ir suteikia teisę UAB „DELFI“ bei jos nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jų, kaip paramos laimėtojų, pavadinimą, vardus ir pavardes. Informacija gali būti viešai skelbiama internete, spaudoje ir kitose informavimo priemonėse, kuriose tai galima daryti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
21. Konkurso organizatoriai pasilieka teisę keisti konkurso taisykles iš anksto viešai apie tai informavus dalyvius.
22. UAB „DELFI“ ir UAB „Norfos mažmena“ bei su jais susijusių juridinių asmenų darbuotojai, jų šeimų nariai dalyvauti žaidime gali, tačiau nepretenduoja laimėti paramos, nurodytos 16 punkte.

< Pagrindinis