× Dėmesio, 2016-07-04 buvo atnaujintos taisyklės.
Asociacija "Juodkrantės bendruomenė"
l.Rėzos 32-5, Neringa 8699 53926 juodkrantiskis@gmail.com https://www.facebook.com/juodkrantesbendruomene/
Balsai 210910
Balsuoti Dalintis

Asociacija „Juodkrantės bendruomenė“ susikūrė 2016 m. kovo 30 d. su tikslu gaivinti ir vystyti Juodkrantės gyventojų bendruomeninio gyvenimo tradicijas ir papročius, gilinantis į turtingą Juodkrantės gyvenvietės, visos Kuršių nerijos ir pamario krašto istoriją, puoselėjant tradicijas, kultūrą. Juodkrantiškiams svarbu ugdyti ir saugoti šeimos, tautos dvasines vertybes, kūrybingumą, saviraišką, ir per bendras veiklas, darbus ir šventes dalintis tomis vertybėmis su visa bendruomene. Siekiama visuomeniškai teisingos bei saugios aplinkos kūrimo, palaikymo ir plėtros, o tam būtina telkti Juodkrantės bendruomenės narių pastangas ir jėgas, ieškant tinkamiausių sprendimų gyventojų dvasinei, socialinei ir ekonominei gerovei kelti, viešajam interesui apginti bei skatinti savivaldos plėtrą. Itin palaikomos vietinės gyventojų iniciatyvos švietimo, kultūros, sporto, socialinės paramos, gamtos apsaugos, verslo ir kitose srityse. Asociacija „Juodkrantės bendruomenė“ yra atvira, bendradarbiaujanti su kitomis Neringos savivaldybės ir Lietuvos bendruomenėmis. Ji oriai, motyvuotai, argumentuotai ir, prireikus, – reikliai atstovauja Juodkrantės bendruomenę vietos savivaldoje Neringos mieste, kitose valdžios ir valdymo institucijose. Tikime, kad puoselėdami draugiškus kaimynystės ryšius, ugdydami Juodkrantės gyventojų sąmoningumą, atsakingumą, kūrybingumą pasieksime, kad mūsų bendruomenė taptų stipri ir vieninga.

< Visos bendruomenes