Lietuvai minint valstybės atkūrimo šimtmetį, DELFI pristato projektą „Šimtmečio žmonės“.

Elito ir visuomenės nuomonių apklausos parodė, kas yra reikšmingiausios šimtmečio asmenybės.

120 asmenybių sąrašą sudarė Vilniaus universiteto istorikų grupė, vadovaujama Aurimo Švedo ir Arūno Streikaus, taip pat DELFI redakcija. Tai žmonės, savo darbais labiausiai prisidėję prie nepriklausomos valstybės kūrimo ir stiprinimo. Žurnalas „Reitingai“ atliko elito sociologinį tyrimą, visuomenės nuomonės apklausą atliko bendrovė „Spinter tyrimai“.

Elitas pirmąją vietą skyrė pirmajam „Aušros“ redaktoriui, lietuvių tautos budintojui, Vasario 16 akto signatarui daktarui Jonui Basanavičiui. Nors Vilniuje iki šiol patriarchui nėra paminklo, jis buvo įamžintas ant 50 litų kupiūros, ne viename mieste jo vardu pavadintos gatvės.

Skaityti daugiau


Metodologija
Įtakingiausiųjų balsas
Visuomenės balsas
1

Jonas Basanavičius

pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas
1851 - 1927 m.
1

Antanas Smetona

politikas, LR Prezidentas (1919-1920; 1926-1940)
1874 - 1944 m.
2

Vytautas Landsbergis

pirmasis faktinis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas (1990-1992)
g. 1932 m.
2

Algirdas Brazauskas

politikas, LR Prezidentas
1932 - 2010 m.
3

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

kompozitorius, dailininkas
1875 - 1911 m.
3

Valdas Adamkus

politikas, LR Prezidentas
g. 1926 m.
4

Valdas Adamkus

politikas, LR Prezidentas
g. 1926 m.
4

Jonas Basanavičius

pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas
1851 - 1927 m.
5

Arvydas Sabonis

krepšininkas
g. 1964 m.
5

Arvydas Sabonis

krepšininkas
g. 1964 m.
6

Maironis

kunigas, poetas
1862 - 1932 m.
6

Dalia Grybauskaitė

politikė, LR Prezidentė
g. 1956 m.
7

Antanas Smetona

politikas, LR Prezidentas (1919-1920; 1926-1940)
1874 - 1944 m.
7

Vincas Kudirka

poetas, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų
1858 - 1899 m.
8

Vincas Kudirka

poetas, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų
1858 - 1899 m.
8

Vytautas Landsbergis

pirmasis faktinis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas (1990-1992)
g. 1932 m.
9

Justinas Marcinkevičius

poetas
1930 - 2011 m.
9

Maironis

kunigas, poetas
1862 - 1932 m.
10

Jonas Jablonskis

kalbininkas, lietuvių kalbos normintojas
1860 - 1930 m.
10

Kazys Grinius

politikas, visuomenės ir kultūros veikėjas, LR Prezidentas (1926 m. birželio 7 d. – gruodžio 17 d.)
1866 - 1950 m.
11

Algirdas Brazauskas

politikas, LR Prezidentas
1932 - 2010 m.
11

Simonas Daukantas

Lietuvos istorikas, rašytojas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų
1793 - 1864 m.
12

Leonidas Donskis

filosofas
1962 - 2016 m.
12

Adolfas Ramanauskas – Vanagas

kovotojas už Nepriklausomybę, partizanų vadas
1918 - 1957 m.
13

Vytautas Kernagis

muzikantas
1951 - 2008 m.
13

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

kompozitorius, dailininkas
1875 - 1911 m.
14

Vincentas Sladkevičius

kardinolas
1920 - 2000 m.
14

Motiejus Valančius

švietėjas, rašytojas, blaivybės sąjūdžio organizatorius
1801 - 1875 m.
15

Dalia Grybauskaitė

politikė, LR Prezidentė
g. 1956 m.
15

Aleksandras Stulginskis

Steigiamojo Seimo pirmininkas, ėjęs prezidento pareigas, LR Prezidentas
1885 - 1969 m.
16

Motiejus Valančius

švietėjas, rašytojas, blaivybės sąjūdžio organizatorius
1801 - 1875 m.
16

Vytautas Kernagis

muzikantas
1951 - 2008 m.
17

Adolfas Šapoka

istorikas
1906 - 1961 m.
17

Vincentas Sladkevičius

kardinolas
1920 - 2000 m.
18

Adolfas Ramanauskas – Vanagas

kovotojas už Nepriklausomybę, partizanų vadas
1918 - 1957 m.
18

Juozas Miltinis

teatro režisierius
1907 - 1994 m.
19

Bernardas Brazdžionis

poetas
1907 - 2002 m.
19

Stasys Girėnas

lakūnas, visuomenės veikėjas
1893 - 1933 m.
20

Jonas Žemaitis

Lietuvos karininkas, partizanų vadas, Kovojančios Lietuvos prezidentas
1909 - 1954 m.
20

Steponas Darius

lakūnas, visuomenės veikėjas
1896 - 1933 m.
21

Romas Kalanta

kovotojas už Lietuvos laisvę
1953 - 1972 m.
21

Virgilijus Alekna

disko metikas
g. 1972 m.
22

Simonas Daukantas

Lietuvos istorikas, rašytojas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų
1793 - 1864 m.
22

Adomas Mickevičius

Lietuvos ir Lenkijos poetas
1798 - 1855 m.
23

Palaimintasis Teofilius Matulionis

arkivyskupas, kankinys
1873 - 1962 m.
23

Adolfas Šapoka

istorikas
1906 - 1961 m.
24

Adomas Mickevičius

Lietuvos ir Lenkijos poetas
1798 - 1855 m.
24

Juozas Tumas – Vaižgantas

kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas
1869 - 1933 m.
25

Czesławas Miłoszas

poetas
1911 - 2004 m.
25

Liudas Mažylis

mokslininkas, visuomenės veikėjas
g. 1954 m.
26

Tadas Ivanauskas

gamtininkas, vienas iš Žuvinto rezervato ir Kauno zoologijos sodo kūrėjų
1882 - 1970 m.
26

Audrys Juozas Bačkis

kardinolas
g. 1937 m.
27

Palaimintasis Jurgis Matulevičius – Matulaitis

arkivyskupas, savarankiškos Lietuvos bažnytinės provincijos architektas
1871 - 1927 m.
27

Palaimintasis Teofilius Matulionis

arkivyskupas, kankinys
1873 - 1962 m.
28

Algirdas Julius Greimas

semiotikas
1917 - 1992 m.
28

Vincas Mykolaitis – Putinas

poetas
1893 - 1967 m.
29

Virgilijus Alekna

disko metikas
g. 1972 m.
29

Romas Kalanta

kovotojas už Lietuvos laisvę
1953 - 1972 m.
30

Jonas Mekas

kino kūrėjas, poetas
g. 1922 m.
30

Justinas Marcinkevičius

poetas
1930 - 2011 m.
31

Audrys Juozas Bačkis

kardinolas
g. 1937 m.
31

Leonidas Donskis

filosofas
1962 - 2016 m.
32

Vytautas Jonas Sirvydis

kardiochirurgas
g. 1935 m.
32

Julija Žymantienė Žemaitė

rašytoja
1845 - 1921 m.
33

Tomas Venclova

poetas, kultūros tyrinėtojas
g. 1937 m.
33

Jonas Jablonskis

kalbininkas, lietuvių kalbos normintojas
1860 - 1930 m.
34

Steponas Darius

lakūnas, visuomenės veikėjas
1896 - 1933 m.
34

Steponas Kairys

politikas
1879 - 1964 m.
35

Kazys Grinius

politikas, visuomenės ir kultūros veikėjas, LR Prezidentas (1926 m. birželio 7 d. – gruodžio 17 d.)
1866 - 1950 m.
35

Alfredas Bumblauskas

istorikas
g. 1956 m.
36

Bronislavas Lubys

verslininkas, mecenatas
1938 - 2011 m.
36

Gabrielė Petkevičaitė – Bitė

rašytoja, visuomenės veikėja
1861 - 1943 m.
37

Sigitas Tamkevičius

dvasininkas, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” redaktorius
g. 1938 m.
37

Bernardas Brazdžionis

poetas
1907 - 2002 m.
38

Stasys Lozoraitis vyresnysis

diplomatas
1924 - 1994 m.
38

Jonas Žemaitis

Lietuvos karininkas, partizanų vadas, Kovojančios Lietuvos prezidentas
1909 - 1954 m.
39

Juozas Miltinis

teatro režisierius
1907 - 1994 m.
39

Donatas Banionis

kino aktorius
1924 - 2014 m.
40

Vydūnas (Vilhelmas Storosta)

humanistas, rašytojas
1868 - 1953 m.
40

Loreta Asanavičiūtė

laisvės gynėja
1967 - 1991 m.
41

Antanas Maceina

filosofas
1908 - 1987 m.
41

Palaimintasis Jurgis Matulevičius – Matulaitis

arkivyskupas, savarankiškos Lietuvos bažnytinės provincijos architektas
1871 - 1927 m.
42

Marija Gimbutienė

archeologė ir antropologė
1921 - 1994 m.
42

Vytautas Jonas Sirvydis

kardiochirurgas
g. 1935 m.
43

Petras Vileišis

inžinierius, visuomenės ir politikos veikėjas
1851 - 1926 m.
43

Antanas Terleckas

disidentas
g. 1928 m.
44

Mykolas Römeris

teisėtyrininkas, visuomenės veikėjas
1880 - 1945 m.
44

Stasys Lozoraitis vyresnysis

diplomatas
1924 - 1994 m.
45

Eimuntas Nekrošius

teatro režisierius
g. 1952 m.
45

Augustinas Voldemaras

politikas
1883 - 1942 m.
46

Donatas Banionis

kino aktorius
1924 - 2014 m.
46

Bronislavas Lubys

verslininkas, mecenatas
1938 - 2011 m.
47

Stasys Girėnas

lakūnas, visuomenės veikėjas
1893 - 1933 m.
47

Juozas Tūbelis

politikas
1882 - 1939 m.
48

Vladas Jurgutis

ekonomistas, tarpukario lito „tėvas”
1885 - 1966 m.
48

Vytautas Landsbergis - Žemkalnis

architektas
1893 - 1993 m.
49

Juozas Tumas – Vaižgantas

kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas
1869 - 1933 m.
49

Antanas Gustaitis

Lietuvos karo aviacijos vadas, aviakonstruktorius
1898 - 1941 m.
50

Algirdas Kaušpėdas

roko muzikantas, architektas, visuomenės veikėjas
g. 1953 m
50

Tadas Ivanauskas

gamtininkas, vienas iš Žuvinto rezervato ir Kauno zoologijos sodo kūrėjų
1882 - 1970 m.
51

Meilė Lukšienė

lietuvių literatūros tyrinėtoja, edukologė
1913 - 2009 m.
51

Oskaras Koršunovas

teatro režisierius
g. 1969 m.
52

Jonas Kubilius

matematikas, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius
1921 - 2011 m.
52

Sigitas Tamkevičius

dvasininkas, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” redaktorius
g. 1938 m.
53

Stasys Šalkauskis

filosofas
1886 - 1941 m.
53

Vydūnas (Vilhelmas Storosta)

humanistas, rašytojas
1868 - 1953 m.
54

Mykolas Krupavičius

kunigas, politikas, žemės reformos architektas
1885 - 1970 m.
54

Jonas Kubilius

matematikas, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius
1921 - 2011 m.
55

Antanas Terleckas

disidentas
g. 1928 m.
55

Jonas Mekas

kino kūrėjas, poetas
g. 1922 m.
56

Liudas Mažylis

mokslininkas, visuomenės veikėjas
g. 1954 m.
56

Mykolas Römeris

teisėtyrininkas, visuomenės veikėjas
1880 - 1945 m.
57

Alfredas Bumblauskas

istorikas
g. 1956 m.
57

Algirdas Kaušpėdas

roko muzikantas, architektas, visuomenės veikėjas
g. 1953 m
58

Juozas Lukša – Daumantas

partizanas
1921 - 1951 m.
58

Sigitas Geda

poetas
1943 - 2008 m.
59

Arvydas Šliogeris

filosofas
g. 1944 m.
59

Juozas Lukša – Daumantas

partizanas
1921 - 1951 m.
60

Algis Petras Piskarskas

fizikas, lazerių mokslo Lietuvoje kūrėjas
g. 1942 m.
60

Jonas Šliūpas

gydytojas, lietuvių spaudos ir politinis veikėjas
1861 - 1944 m.
61

Aleksandras Stulginskis

Steigiamojo Seimo pirmininkas, ėjęs prezidento pareigas, LR Prezidentas
1885 - 1969 m.
61

Eimuntas Nekrošius

teatro režisierius
g. 1952 m.
62

Edvardas Gudavičius

istorikas
g. 1929 m.
62

Vytautas Žalakevičius

kino režisierius
1930 - 1996 m.
63

Česlovas Kudaba

geografas
1934 - 1993 m.
63

Cemachas Šabadas

gydytojas, visuomenės veikėjas
1864 - 1935 m.
64

Sigitas Geda

poetas
1943 - 2008 m.
64

Algirdas Antanas Avižienis

informatikos mokslų daktaras, išradėjas, pirmasis atkurto VDU rektorius
g. 1932 m.
65

Vytautas Kavolis

sociologas
1933 - 1996 m.
65

Jonas Jurašas

teatro režisierius
g. 1936 m.
66

Loreta Asanavičiūtė

laisvės gynėja
1967 - 1991 m.
66

Mykolas Krupavičius

kunigas, politikas, žemės reformos architektas
1885 - 1970 m.
67

Vladas Drėma

dailės istorikas, muziejininkas
1910 - 1995 m.
67

Algis Petras Piskarskas

fizikas, lazerių mokslo Lietuvoje kūrėjas
g. 1942 m.
68

Algirdas Antanas Avižienis

informatikos mokslų daktaras, išradėjas, pirmasis atkurto VDU rektorius
g. 1932 m.
68

Kazys Pakštas

geografas, keliautojas
1893 - 1960 m.
69

Jonas Vailokaitis

verslininkas, Vasario 16-osios akto signataras
1866 - 1944 m.
69

Jonas Kalvanas

liuteronų dvasininkas, ilgametis Lietuvos liuteronų Bažnyčios konsistorijos pirmininkas
1914 - 1995 m.
70

Julija Žymantienė Žemaitė

rašytoja
1845 - 1921 m.
70

Kazys Binkis

poetas, rašytojas
1893 - 1942 m.
71

Gabrielė Petkevičaitė – Bitė

rašytoja, visuomenės veikėja
1861 - 1943 m.
71

Antanas Sutkus

fotografas
g. 1939 m.
72

Jurgis Bielinis

knygnešys, publicistas
1846 - 1918 m.
72

Ernestas Galvanauskas

politikas
1882 - 1967 m.
73

Vincas Mykolaitis – Putinas

poetas
1893 - 1967 m.
73

Algirdas Julius Greimas

semiotikas
1917 - 1992 m.
74

Oskaras Koršunovas

teatro režisierius
g. 1969 m.
74

Meilė Lukšienė

lietuvių literatūros tyrinėtoja, edukologė
1913 - 2009 m.
75

Vytautas Žalakevičius

kino režisierius
1930 - 1996 m.
75

Juozas Kazickas

verslininkas, mecenatas
1918 - 2014 m.
76

Juozas Kazickas

verslininkas, mecenatas
1918 - 2014 m.
76

Kipras Petrauskas

operos dainininkas
1885 - 1968 m.
77

Kipras Petrauskas

operos dainininkas
1885 - 1968 m.
77

Algirdas Šocikas

boksininkas
1928 - 2012 m.
78

Augustinas Voldemaras

politikas
1883 - 1942 m.
78

Felicija Bortkevičienė

knygnešė, visuomenės veikėja
1873 - 1945 m.
79

Irena Veisaitė

teatro kritikė, ilgametė Atviros Lietuvos Fondo Valdybos pirmininkė
g. 1928 m.
79

Kazimieras Žoromskis

dalininkas
1913 - 2004 m.
80

Antanas Sutkus

fotografas
g. 1939 m.
80

Audrius Stonys

kino režisierius
g. 1966 m.
81

Vytautas Landsbergis - Žemkalnis

architektas
1893 - 1993 m.
81

Česlovas Kudaba

geografas
1934 - 1993 m.
82

Steponas Kairys

politikas
1879 - 1964 m.
82

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

rašytoja, visuomenės veikėja
1886 - 1958 m.
83

Antanas Gustaitis

Lietuvos karo aviacijos vadas, aviakonstruktorius
1898 - 1941 m.
83

Jurgis Bielinis

knygnešys, publicistas
1846 - 1918 m.
84

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė
g. 1945 m.
84

Marija Gimbutienė

archeologė ir antropologė
1921 - 1994 m.
85

Silvestras Žukauskas

valstybės ir karinis veikėjas, generolas, nepriklausomybės kovų simbolis
1860 - 1937 m.
85

Petras Vileišis

inžinierius, visuomenės ir politikos veikėjas
1851 - 1926 m.
86

Ernestas Galvanauskas

politikas
1882 - 1967 m.
86

Vladas Drėma

dailės istorikas, muziejininkas
1910 - 1995 m.
87

Algirdas Šocikas

boksininkas
1928 - 2012 m.
87

Jasha Heifetzas

smuikininkas
1901 - 1987 m.
88

Jonas Kalvanas

liuteronų dvasininkas, ilgametis Lietuvos liuteronų Bažnyčios konsistorijos pirmininkas
1914 - 1995 m.
88

Marcelė Kubiliūtė

karinė, visuomenės ir spaudos veikėja
1898 - 1963 m.
89

Kazys Pakštas

geografas, keliautojas
1893 - 1960 m.
89

Vytautas Kubilius

literatūrologas
1926 - 2004 m.
90

Juozas Matulis

chemikas, ilgametis Mokslų akademijos vadovas
1899 - 1993 m.
90

Aleksandras Dambrauskas – Jakštas

dvasininkas, katalikiškos intelektualinės kultūros pradininkas
1860 - 1938 m.
91

Jacques’as Lipchitzas

skulptorius
1891 - 1973 m.
91

Silvestras Žukauskas

valstybės ir karinis veikėjas, generolas, nepriklausomybės kovų simbolis
1860 - 1937 m.
92

Cemachas Šabadas

gydytojas, visuomenės veikėjas
1864 - 1935 m.
92

Irena Veisaitė

teatro kritikė, ilgametė Atviros Lietuvos Fondo Valdybos pirmininkė
g. 1928 m.
93

Jasha Heifetzas

smuikininkas
1901 - 1987 m.
93

Antanas Samuolis

tapytojas
1899 - 1942 m.
94

Levas Karsavinas

istorikas, filosofas
1882 - 1952 m.
94

Stasys Šalkauskis

filosofas
1886 - 1941 m.
95

Juozas Keliuotis

redaktorius, kultūros veikėjas
1902 - 1983 m.
95

Edvardas Gudavičius

istorikas
g. 1929 m.
96

Kazys Binkis

poetas, rašytojas
1893 - 1942 m.
96

Arvydas Šliogeris

filosofas
g. 1944 m.
97

Mykolas Sleževičius

teisininkas, politikas
1882 - 1939 m.
97

Alfonsas Nyka – Niliūnas

poetas, literatūros kritikas
1919 - 2015 m.
98

Juozas Zikaras

skulptorius
1881 - 1944 m.
98

Ugnė Karvelis

literatūros kritikė, vertėja, ambasadorė
1935 - 2002 m.
99

Icchokas Meras

rašytojas
1934 - 2014 m.
99

Vytautas Skuodis

geologas, disidentinio sąjūdžio dalyvis
1929 - 2016 m.
100

Sesės Sofija ir Jadvyga Chodakauskaitės

visuomenės veikėjos, A. Smetonos ir J. Tubelio žmonos
1885-1968; 1891-1988
100

Matas Šalčius

rašytojas, keliautojas
1890 - 1940 m.
101

Vytautas Kubilius

literatūrologas
1926 - 2004 m.
101

Tomas Venclova

poetas, kultūros tyrinėtojas
g. 1937 m.
102

Alfonsas Nyka – Niliūnas

poetas, literatūros kritikas
1919 - 2015 m.
102

Juozas Matulis

chemikas, ilgametis Mokslų akademijos vadovas
1899 - 1993 m.
103

Marcelė Kubiliūtė

karinė, visuomenės ir spaudos veikėja
1898 - 1963 m.
103

Sesės Sofija ir Jadvyga Chodakauskaitės

visuomenės veikėjos, A. Smetonos ir J. Tubelio žmonos
1885-1968; 1891-1988
104

Jonas Šliūpas

gydytojas, lietuvių spaudos ir politinis veikėjas
1861 - 1944 m.
104

Czesławas Miłoszas

poetas
1911 - 2004 m.
105

Ugnė Karvelis

literatūros kritikė, vertėja, ambasadorė
1935 - 2002 m.
105

Jonas Vailokaitis

verslininkas, Vasario 16-osios akto signataras
1866 - 1944 m.
106

Neemija Arbitblatas

dailininkas
1908 - 1999 m.
106

Levas Karsavinas

istorikas, filosofas
1882 - 1952 m.
107

Vytautas Skuodis

geologas, disidentinio sąjūdžio dalyvis
1929 - 2016 m.
107

Mykolas Sleževičius

teisininkas, politikas
1882 - 1939 m.
108

Julius Juzeliūnas

kompozitorius
1916 - 2001 m.
108

Juozas Zikaras

skulptorius
1881 - 1944 m.
109

Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė

rašytoja, visuomenės veikėja
1886 - 1958 m.
109

Julius Juzeliūnas

kompozitorius
1916 - 2001 m.
110

Jonas Jurašas

teatro režisierius
g. 1936 m.
110

Zenonas Ivinskis

istorikas
1908 - 1971 m.
111

Aleksandras Dambrauskas – Jakštas

dvasininkas, katalikiškos intelektualinės kultūros pradininkas
1860 - 1938 m.
111

Antanas Maceina

filosofas
1908 - 1987 m.
112

Matas Šalčius

rašytojas, keliautojas
1890 - 1940 m.
112

Vytautas Kavolis

sociologas
1933 - 1996 m.
113

Juozas Tūbelis

politikas
1882 - 1939 m.
113

Icchokas Meras

rašytojas
1934 - 2014 m.
114

Mstislavas Dobužinskis

dailininkas, scenografas
1875 - 1957 m.
114

Viktorija Daujotytė-Pakerienė

Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė
g. 1945 m.
115

Zenonas Ivinskis

istorikas
1908 - 1971 m.
115

Vladas Jurgutis

ekonomistas, tarpukario lito „tėvas”
1885 - 1966 m.
116

Felicija Bortkevičienė

knygnešė, visuomenės veikėja
1873 - 1945 m.
116

Jacques’as Lipchitzas

skulptorius
1891 - 1973 m.
117

Kazimieras Žoromskis

dalininkas
1913 - 2004 m.
117

Juozas Keliuotis

redaktorius, kultūros veikėjas
1902 - 1983 m.
118

Audrius Stonys

kino režisierius
g. 1966 m.
118

Mstislavas Dobužinskis

dailininkas, scenografas
1875 - 1957 m.
119

Antanas Samuolis

tapytojas
1899 - 1942 m.
119

Vincas Kisarauskas

Lietuvos tapytojas, grafikas, scenografas
1934 - 1988 m.
120

Vincas Kisarauskas

Lietuvos tapytojas, grafikas, scenografas
1934 - 1988 m.
120

Neemija Arbitblatas

dailininkas
1908 - 1999 m.
Itakingiausiųjų balsas
Visuomenės balsas
Jonas Basanavičius
pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas
1851 - 1927 m.
Antanas Smetona
politikas, LR Prezidentas (1919-1920; 1926-1940)
1874 - 1944 m.
1
Vytautas Landsbergis
pirmasis faktinis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas (1990-1992)
g. 1932 m.
Algirdas Brazauskas
politikas, LR Prezidentas
1932 - 2010 m.
2
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
kompozitorius, dailininkas
1875 - 1911 m.
Valdas Adamkus
politikas, LR Prezidentas
g. 1926 m.
3
Valdas Adamkus
politikas, LR Prezidentas
g. 1926 m.
Jonas Basanavičius
pirmasis laikraščio „Aušra“ redaktorius, vienas svarbiausių nepriklausomybės siekėjų, mokslininkas, gydytojas
1851 - 1927 m.
4
Arvydas Sabonis
krepšininkas
g. 1964 m.
Arvydas Sabonis
krepšininkas
g. 1964 m.
5
Maironis
kunigas, poetas
1862 - 1932 m.
Dalia Grybauskaitė
politikė, LR Prezidentė
g. 1956 m.
6
Antanas Smetona
politikas, LR Prezidentas (1919-1920; 1926-1940)
1874 - 1944 m.
Vincas Kudirka
poetas, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų
1858 - 1899 m.
7
Vincas Kudirka
poetas, vienas iš lietuvių tautinio sąjūdžio ideologų
1858 - 1899 m.
Vytautas Landsbergis
pirmasis faktinis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos vadovas (1990-1992)
g. 1932 m.
8
Justinas Marcinkevičius
poetas
1930 - 2011 m.
Maironis
kunigas, poetas
1862 - 1932 m.
9
Jonas Jablonskis
kalbininkas, lietuvių kalbos normintojas
1860 - 1930 m.
Kazys Grinius
politikas, visuomenės ir kultūros veikėjas, LR Prezidentas (1926 m. birželio 7 d. – gruodžio 17 d.)
1866 - 1950 m.
10
Algirdas Brazauskas
politikas, LR Prezidentas
1932 - 2010 m.
Simonas Daukantas
Lietuvos istorikas, rašytojas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų
1793 - 1864 m.
11
Leonidas Donskis
filosofas
1962 - 2016 m.
Adolfas Ramanauskas – Vanagas
kovotojas už Nepriklausomybę, partizanų vadas
1918 - 1957 m.
12
Vytautas Kernagis
muzikantas
1951 - 2008 m.
Mikalojus Konstantinas Čiurlionis
kompozitorius, dailininkas
1875 - 1911 m.
13
Vincentas Sladkevičius
kardinolas
1920 - 2000 m.
Motiejus Valančius
švietėjas, rašytojas, blaivybės sąjūdžio organizatorius
1801 - 1875 m.
14
Dalia Grybauskaitė
politikė, LR Prezidentė
g. 1956 m.
Aleksandras Stulginskis
Steigiamojo Seimo pirmininkas, ėjęs prezidento pareigas, LR Prezidentas
1885 - 1969 m.
15
Motiejus Valančius
švietėjas, rašytojas, blaivybės sąjūdžio organizatorius
1801 - 1875 m.
Vytautas Kernagis
muzikantas
1951 - 2008 m.
16
Adolfas Šapoka
istorikas
1906 - 1961 m.
Vincentas Sladkevičius
kardinolas
1920 - 2000 m.
17
Adolfas Ramanauskas – Vanagas
kovotojas už Nepriklausomybę, partizanų vadas
1918 - 1957 m.
Juozas Miltinis
teatro režisierius
1907 - 1994 m.
18
Bernardas Brazdžionis
poetas
1907 - 2002 m.
Stasys Girėnas
lakūnas, visuomenės veikėjas
1893 - 1933 m.
19
Jonas Žemaitis
Lietuvos karininkas, partizanų vadas, Kovojančios Lietuvos prezidentas
1909 - 1954 m.
Steponas Darius
lakūnas, visuomenės veikėjas
1896 - 1933 m.
20
Romas Kalanta
kovotojas už Lietuvos laisvę
1953 - 1972 m.
Virgilijus Alekna
disko metikas
g. 1972 m.
21
Simonas Daukantas
Lietuvos istorikas, rašytojas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų
1793 - 1864 m.
Adomas Mickevičius
Lietuvos ir Lenkijos poetas
1798 - 1855 m.
22
Palaimintasis Teofilius Matulionis
arkivyskupas, kankinys
1873 - 1962 m.
Adolfas Šapoka
istorikas
1906 - 1961 m.
23
Adomas Mickevičius
Lietuvos ir Lenkijos poetas
1798 - 1855 m.
Juozas Tumas – Vaižgantas
kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas
1869 - 1933 m.
24
Czesławas Miłoszas
poetas
1911 - 2004 m.
Liudas Mažylis
mokslininkas, visuomenės veikėjas
g. 1954 m.
25
Tadas Ivanauskas
gamtininkas, vienas iš Žuvinto rezervato ir Kauno zoologijos sodo kūrėjų
1882 - 1970 m.
Audrys Juozas Bačkis
kardinolas
g. 1937 m.
26
Palaimintasis Jurgis Matulevičius – Matulaitis
arkivyskupas, savarankiškos Lietuvos bažnytinės provincijos architektas
1871 - 1927 m.
Palaimintasis Teofilius Matulionis
arkivyskupas, kankinys
1873 - 1962 m.
27
Algirdas Julius Greimas
semiotikas
1917 - 1992 m.
Vincas Mykolaitis – Putinas
poetas
1893 - 1967 m.
28
Virgilijus Alekna
disko metikas
g. 1972 m.
Romas Kalanta
kovotojas už Lietuvos laisvę
1953 - 1972 m.
29
Jonas Mekas
kino kūrėjas, poetas
g. 1922 m.
Justinas Marcinkevičius
poetas
1930 - 2011 m.
30
Audrys Juozas Bačkis
kardinolas
g. 1937 m.
Leonidas Donskis
filosofas
1962 - 2016 m.
31
Vytautas Jonas Sirvydis
kardiochirurgas
g. 1935 m.
Julija Žymantienė Žemaitė
rašytoja
1845 - 1921 m.
32
Tomas Venclova
poetas, kultūros tyrinėtojas
g. 1937 m.
Jonas Jablonskis
kalbininkas, lietuvių kalbos normintojas
1860 - 1930 m.
33
Steponas Darius
lakūnas, visuomenės veikėjas
1896 - 1933 m.
Steponas Kairys
politikas
1879 - 1964 m.
34
Kazys Grinius
politikas, visuomenės ir kultūros veikėjas, LR Prezidentas (1926 m. birželio 7 d. – gruodžio 17 d.)
1866 - 1950 m.
Alfredas Bumblauskas
istorikas
g. 1956 m.
35
Bronislavas Lubys
verslininkas, mecenatas
1938 - 2011 m.
Gabrielė Petkevičaitė – Bitė
rašytoja, visuomenės veikėja
1861 - 1943 m.
36
Sigitas Tamkevičius
dvasininkas, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” redaktorius
g. 1938 m.
Bernardas Brazdžionis
poetas
1907 - 2002 m.
37
Stasys Lozoraitis vyresnysis
diplomatas
1924 - 1994 m.
Jonas Žemaitis
Lietuvos karininkas, partizanų vadas, Kovojančios Lietuvos prezidentas
1909 - 1954 m.
38
Juozas Miltinis
teatro režisierius
1907 - 1994 m.
Donatas Banionis
kino aktorius
1924 - 2014 m.
39
Vydūnas (Vilhelmas Storosta)
humanistas, rašytojas
1868 - 1953 m.
Loreta Asanavičiūtė
laisvės gynėja
1967 - 1991 m.
40
Antanas Maceina
filosofas
1908 - 1987 m.
Palaimintasis Jurgis Matulevičius – Matulaitis
arkivyskupas, savarankiškos Lietuvos bažnytinės provincijos architektas
1871 - 1927 m.
41
Marija Gimbutienė
archeologė ir antropologė
1921 - 1994 m.
Vytautas Jonas Sirvydis
kardiochirurgas
g. 1935 m.
42
Petras Vileišis
inžinierius, visuomenės ir politikos veikėjas
1851 - 1926 m.
Antanas Terleckas
disidentas
g. 1928 m.
43
Mykolas Römeris
teisėtyrininkas, visuomenės veikėjas
1880 - 1945 m.
Stasys Lozoraitis vyresnysis
diplomatas
1924 - 1994 m.
44
Eimuntas Nekrošius
teatro režisierius
g. 1952 m.
Augustinas Voldemaras
politikas
1883 - 1942 m.
45
Donatas Banionis
kino aktorius
1924 - 2014 m.
Bronislavas Lubys
verslininkas, mecenatas
1938 - 2011 m.
46
Stasys Girėnas
lakūnas, visuomenės veikėjas
1893 - 1933 m.
Juozas Tūbelis
politikas
1882 - 1939 m.
47
Vladas Jurgutis
ekonomistas, tarpukario lito „tėvas”
1885 - 1966 m.
Vytautas Landsbergis - Žemkalnis
architektas
1893 - 1993 m.
48
Juozas Tumas – Vaižgantas
kunigas, rašytojas, visuomenės veikėjas
1869 - 1933 m.
Antanas Gustaitis
Lietuvos karo aviacijos vadas, aviakonstruktorius
1898 - 1941 m.
49
Algirdas Kaušpėdas
roko muzikantas, architektas, visuomenės veikėjas
g. 1953 m
Tadas Ivanauskas
gamtininkas, vienas iš Žuvinto rezervato ir Kauno zoologijos sodo kūrėjų
1882 - 1970 m.
50
Meilė Lukšienė
lietuvių literatūros tyrinėtoja, edukologė
1913 - 2009 m.
Oskaras Koršunovas
teatro režisierius
g. 1969 m.
51
Jonas Kubilius
matematikas, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius
1921 - 2011 m.
Sigitas Tamkevičius
dvasininkas, „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos” redaktorius
g. 1938 m.
52
Stasys Šalkauskis
filosofas
1886 - 1941 m.
Vydūnas (Vilhelmas Storosta)
humanistas, rašytojas
1868 - 1953 m.
53
Mykolas Krupavičius
kunigas, politikas, žemės reformos architektas
1885 - 1970 m.
Jonas Kubilius
matematikas, ilgametis Vilniaus universiteto rektorius
1921 - 2011 m.
54
Antanas Terleckas
disidentas
g. 1928 m.
Jonas Mekas
kino kūrėjas, poetas
g. 1922 m.
55
Liudas Mažylis
mokslininkas, visuomenės veikėjas
g. 1954 m.
Mykolas Römeris
teisėtyrininkas, visuomenės veikėjas
1880 - 1945 m.
56
Alfredas Bumblauskas
istorikas
g. 1956 m.
Algirdas Kaušpėdas
roko muzikantas, architektas, visuomenės veikėjas
g. 1953 m
57
Juozas Lukša – Daumantas
partizanas
1921 - 1951 m.
Sigitas Geda
poetas
1943 - 2008 m.
58
Arvydas Šliogeris
filosofas
g. 1944 m.
Juozas Lukša – Daumantas
partizanas
1921 - 1951 m.
59
Algis Petras Piskarskas
fizikas, lazerių mokslo Lietuvoje kūrėjas
g. 1942 m.
Jonas Šliūpas
gydytojas, lietuvių spaudos ir politinis veikėjas
1861 - 1944 m.
60
Aleksandras Stulginskis
Steigiamojo Seimo pirmininkas, ėjęs prezidento pareigas, LR Prezidentas
1885 - 1969 m.
Eimuntas Nekrošius
teatro režisierius
g. 1952 m.
61
Edvardas Gudavičius
istorikas
g. 1929 m.
Vytautas Žalakevičius
kino režisierius
1930 - 1996 m.
62
Česlovas Kudaba
geografas
1934 - 1993 m.
Cemachas Šabadas
gydytojas, visuomenės veikėjas
1864 - 1935 m.
63
Sigitas Geda
poetas
1943 - 2008 m.
Algirdas Antanas Avižienis
informatikos mokslų daktaras, išradėjas, pirmasis atkurto VDU rektorius
g. 1932 m.
64
Vytautas Kavolis
sociologas
1933 - 1996 m.
Jonas Jurašas
teatro režisierius
g. 1936 m.
65
Loreta Asanavičiūtė
laisvės gynėja
1967 - 1991 m.
Mykolas Krupavičius
kunigas, politikas, žemės reformos architektas
1885 - 1970 m.
66
Vladas Drėma
dailės istorikas, muziejininkas
1910 - 1995 m.
Algis Petras Piskarskas
fizikas, lazerių mokslo Lietuvoje kūrėjas
g. 1942 m.
67
Algirdas Antanas Avižienis
informatikos mokslų daktaras, išradėjas, pirmasis atkurto VDU rektorius
g. 1932 m.
Kazys Pakštas
geografas, keliautojas
1893 - 1960 m.
68
Jonas Vailokaitis
verslininkas, Vasario 16-osios akto signataras
1866 - 1944 m.
Jonas Kalvanas
liuteronų dvasininkas, ilgametis Lietuvos liuteronų Bažnyčios konsistorijos pirmininkas
1914 - 1995 m.
69
Julija Žymantienė Žemaitė
rašytoja
1845 - 1921 m.
Kazys Binkis
poetas, rašytojas
1893 - 1942 m.
70
Gabrielė Petkevičaitė – Bitė
rašytoja, visuomenės veikėja
1861 - 1943 m.
Antanas Sutkus
fotografas
g. 1939 m.
71
Jurgis Bielinis
knygnešys, publicistas
1846 - 1918 m.
Ernestas Galvanauskas
politikas
1882 - 1967 m.
72
Vincas Mykolaitis – Putinas
poetas
1893 - 1967 m.
Algirdas Julius Greimas
semiotikas
1917 - 1992 m.
73
Oskaras Koršunovas
teatro režisierius
g. 1969 m.
Meilė Lukšienė
lietuvių literatūros tyrinėtoja, edukologė
1913 - 2009 m.
74
Vytautas Žalakevičius
kino režisierius
1930 - 1996 m.
Juozas Kazickas
verslininkas, mecenatas
1918 - 2014 m.
75
Juozas Kazickas
verslininkas, mecenatas
1918 - 2014 m.
Kipras Petrauskas
operos dainininkas
1885 - 1968 m.
76
Kipras Petrauskas
operos dainininkas
1885 - 1968 m.
Algirdas Šocikas
boksininkas
1928 - 2012 m.
77
Augustinas Voldemaras
politikas
1883 - 1942 m.
Felicija Bortkevičienė
knygnešė, visuomenės veikėja
1873 - 1945 m.
78
Irena Veisaitė
teatro kritikė, ilgametė Atviros Lietuvos Fondo Valdybos pirmininkė
g. 1928 m.
Kazimieras Žoromskis
dalininkas
1913 - 2004 m.
79
Antanas Sutkus
fotografas
g. 1939 m.
Audrius Stonys
kino režisierius
g. 1966 m.
80
Vytautas Landsbergis - Žemkalnis
architektas
1893 - 1993 m.
Česlovas Kudaba
geografas
1934 - 1993 m.
81
Steponas Kairys
politikas
1879 - 1964 m.
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė
rašytoja, visuomenės veikėja
1886 - 1958 m.
82
Antanas Gustaitis
Lietuvos karo aviacijos vadas, aviakonstruktorius
1898 - 1941 m.
Jurgis Bielinis
knygnešys, publicistas
1846 - 1918 m.
83
Viktorija Daujotytė-Pakerienė
Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė
g. 1945 m.
Marija Gimbutienė
archeologė ir antropologė
1921 - 1994 m.
84
Silvestras Žukauskas
valstybės ir karinis veikėjas, generolas, nepriklausomybės kovų simbolis
1860 - 1937 m.
Petras Vileišis
inžinierius, visuomenės ir politikos veikėjas
1851 - 1926 m.
85
Ernestas Galvanauskas
politikas
1882 - 1967 m.
Vladas Drėma
dailės istorikas, muziejininkas
1910 - 1995 m.
86
Algirdas Šocikas
boksininkas
1928 - 2012 m.
Jasha Heifetzas
smuikininkas
1901 - 1987 m.
87
Jonas Kalvanas
liuteronų dvasininkas, ilgametis Lietuvos liuteronų Bažnyčios konsistorijos pirmininkas
1914 - 1995 m.
Marcelė Kubiliūtė
karinė, visuomenės ir spaudos veikėja
1898 - 1963 m.
88
Kazys Pakštas
geografas, keliautojas
1893 - 1960 m.
Vytautas Kubilius
literatūrologas
1926 - 2004 m.
89
Juozas Matulis
chemikas, ilgametis Mokslų akademijos vadovas
1899 - 1993 m.
Aleksandras Dambrauskas – Jakštas
dvasininkas, katalikiškos intelektualinės kultūros pradininkas
1860 - 1938 m.
90
Jacques’as Lipchitzas
skulptorius
1891 - 1973 m.
Silvestras Žukauskas
valstybės ir karinis veikėjas, generolas, nepriklausomybės kovų simbolis
1860 - 1937 m.
91
Cemachas Šabadas
gydytojas, visuomenės veikėjas
1864 - 1935 m.
Irena Veisaitė
teatro kritikė, ilgametė Atviros Lietuvos Fondo Valdybos pirmininkė
g. 1928 m.
92
Jasha Heifetzas
smuikininkas
1901 - 1987 m.
Antanas Samuolis
tapytojas
1899 - 1942 m.
93
Levas Karsavinas
istorikas, filosofas
1882 - 1952 m.
Stasys Šalkauskis
filosofas
1886 - 1941 m.
94
Juozas Keliuotis
redaktorius, kultūros veikėjas
1902 - 1983 m.
Edvardas Gudavičius
istorikas
g. 1929 m.
95
Kazys Binkis
poetas, rašytojas
1893 - 1942 m.
Arvydas Šliogeris
filosofas
g. 1944 m.
96
Mykolas Sleževičius
teisininkas, politikas
1882 - 1939 m.
Alfonsas Nyka – Niliūnas
poetas, literatūros kritikas
1919 - 2015 m.
97
Juozas Zikaras
skulptorius
1881 - 1944 m.
Ugnė Karvelis
literatūros kritikė, vertėja, ambasadorė
1935 - 2002 m.
98
Icchokas Meras
rašytojas
1934 - 2014 m.
Vytautas Skuodis
geologas, disidentinio sąjūdžio dalyvis
1929 - 2016 m.
99
Sesės Sofija ir Jadvyga Chodakauskaitės
visuomenės veikėjos, A. Smetonos ir J. Tubelio žmonos
1885-1968; 1891-1988
Matas Šalčius
rašytojas, keliautojas
1890 - 1940 m.
100
Vytautas Kubilius
literatūrologas
1926 - 2004 m.
Tomas Venclova
poetas, kultūros tyrinėtojas
g. 1937 m.
101
Alfonsas Nyka – Niliūnas
poetas, literatūros kritikas
1919 - 2015 m.
Juozas Matulis
chemikas, ilgametis Mokslų akademijos vadovas
1899 - 1993 m.
102
Marcelė Kubiliūtė
karinė, visuomenės ir spaudos veikėja
1898 - 1963 m.
Sesės Sofija ir Jadvyga Chodakauskaitės
visuomenės veikėjos, A. Smetonos ir J. Tubelio žmonos
1885-1968; 1891-1988
103
Jonas Šliūpas
gydytojas, lietuvių spaudos ir politinis veikėjas
1861 - 1944 m.
Czesławas Miłoszas
poetas
1911 - 2004 m.
104
Ugnė Karvelis
literatūros kritikė, vertėja, ambasadorė
1935 - 2002 m.
Jonas Vailokaitis
verslininkas, Vasario 16-osios akto signataras
1866 - 1944 m.
105
Neemija Arbitblatas
dailininkas
1908 - 1999 m.
Levas Karsavinas
istorikas, filosofas
1882 - 1952 m.
106
Vytautas Skuodis
geologas, disidentinio sąjūdžio dalyvis
1929 - 2016 m.
Mykolas Sleževičius
teisininkas, politikas
1882 - 1939 m.
107
Julius Juzeliūnas
kompozitorius
1916 - 2001 m.
Juozas Zikaras
skulptorius
1881 - 1944 m.
108
Sofija Kymantaitė-Čiurlionienė
rašytoja, visuomenės veikėja
1886 - 1958 m.
Julius Juzeliūnas
kompozitorius
1916 - 2001 m.
109
Jonas Jurašas
teatro režisierius
g. 1936 m.
Zenonas Ivinskis
istorikas
1908 - 1971 m.
110
Aleksandras Dambrauskas – Jakštas
dvasininkas, katalikiškos intelektualinės kultūros pradininkas
1860 - 1938 m.
Antanas Maceina
filosofas
1908 - 1987 m.
111
Matas Šalčius
rašytojas, keliautojas
1890 - 1940 m.
Vytautas Kavolis
sociologas
1933 - 1996 m.
112
Juozas Tūbelis
politikas
1882 - 1939 m.
Icchokas Meras
rašytojas
1934 - 2014 m.
113
Mstislavas Dobužinskis
dailininkas, scenografas
1875 - 1957 m.
Viktorija Daujotytė-Pakerienė
Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė
g. 1945 m.
114
Zenonas Ivinskis
istorikas
1908 - 1971 m.
Vladas Jurgutis
ekonomistas, tarpukario lito „tėvas”
1885 - 1966 m.
115
Felicija Bortkevičienė
knygnešė, visuomenės veikėja
1873 - 1945 m.
Jacques’as Lipchitzas
skulptorius
1891 - 1973 m.
116
Kazimieras Žoromskis
dalininkas
1913 - 2004 m.
Juozas Keliuotis
redaktorius, kultūros veikėjas
1902 - 1983 m.
117
Audrius Stonys
kino režisierius
g. 1966 m.
Mstislavas Dobužinskis
dailininkas, scenografas
1875 - 1957 m.
118
Antanas Samuolis
tapytojas
1899 - 1942 m.
Vincas Kisarauskas
Lietuvos tapytojas, grafikas, scenografas
1934 - 1988 m.
119
Vincas Kisarauskas
Lietuvos tapytojas, grafikas, scenografas
1934 - 1988 m.
Neemija Arbitblatas
dailininkas
1908 - 1999 m.
120