Naujienlaiškių prenumerata
Užsiprenumeruokite patinkančio DELFI kanalo naujienlaiškį ir gaukite aktualiausias savaitės naujienas bei geriausius straipsnius tiesiai į el. paštą.
    Sutinku su Privatumo ir Atsakomybės taisyklėmis
DELFI naujienlaiškis skirtas informuoti skaitytojus apie jų pačių pagal savo poreikius individualiai pasirinktų interneto portalų, leidinių, jų konkrečių rubrikų naujoves, taip pat apie DELFI skelbiamas akcijas, organizuojamus renginius, pristatomas naujas ir atnaujintas paslaugas.
Kiekvienas DELFI naujienlaiškio prenumeratorius turi teisę bet kada pakeisti prenumeratą arba nuo prenumeratos visiškai atsisakyti. Taip pat Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis. Prenumeratoriui atsisakius nuo DELFI naujienlaiškio prenumeratos, DELFI netenka teisės tvarkyti Jūsų asmens duomenis, kuriuos pateikėte užsakydamas DELFI naujienlaiškį.
Užsiprenumeravęs DELFI naujienlaiškį, Jūs sutinkate, kad UAB "DELFI" ir DELFI įmonių grupės įmonės tvarkytų Jūsų pateiktus asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais bei siųstų savo partnerių tiesioginės rinkodaros pasiūlymus.
DELFI įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims duomenų, kuriuos prenumeratorius pateikė užsakydamas DELFI naujienlaiškį. Išskyrus naujienlaiškio siuntimui būtinos informacijos perdavimą įmonei, vykdančiai DELFI naujienlaiškio siuntimą.
Jūsų asmens duomenys bus saugomi pagal Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2008, Nr. 22-804). Jūsų teises taip pat gina Lietuvos Respublikos Vartotojų teisių apsaugos įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2007, Nr. 12-488).
Skaityti visas Privatumo ir Atsakomybės taisykles.
Jūs visuomet galite pakeisti naujienlaiškio nustatymus ar jo atsisakyti paspaudę nuorodą laiško apačioje.
DELFI naujienlaiškiai
Maistas
Gardžios naujienos
Nauji receptai, „skanios“ vietos ir įdomūs pokalbiai su gastronomijos pasaulio geriausiais. Pavyzdys
Siunčiama penktadieniais
Mokslas ir technologijos
Mokslo ir technologijų savaitė
Svarbiausios savaitės mokslo ir technologijų naujienos bei apžvalgos. Pavyzdys
Siunčiama ketvirtadieniais
Gyvenimas
Grožis, sveikata ir receptai
Įpūskite naujų vėjų į savo virtuvę, drabužių spintą ir miegamąjį. Pavyzdys
Siunčiama antradieniais
RU DELFI
Новости из Литвы
Актуально, оперативно и достоверно о том, что происходит в Литве и мире Пример
Рассылка по четвергам