Agnė Šimukovičė
Užsienio naujienų redaktorė

Esu užsienio naujienų redaktorė Agnė Šimukovičė. DELFi dirbu dvejus metus, skaitytojus supažindinu su užsienio naujienų aktualijomis ir analizėmis., stengiuosi, kad užsienio politikos naujienos būtų kuo suprantamesnės ir vizualiai patrauklios skaitytojams. Žinias gilinau Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institute ir Tarptautinių santykių ir politikos mokslų insitute.

Parašyti autoriui