DELFI ID naudojimosi taisyklės
DELFI ID Paslauga teikiama remiantis šiomis taisyklėmis. Kiekviena kita DELFI paslauga ar produktas gali turėti savo specifines taisykles, su kuriomis reikėtų susipažinti nusprendžiant dalyvauti konkrečiame projekte. Pavyzdžiui, papildomos taisyklės yra taikomos DELFI elektroninio pašto paslaugai.

DELFI teikia įvairialypes paslaugas tame tarpe naujienas, komunikacines priemones, forumus, paieškos paslaugas, personalizuotą turinį. Šios paslaugos gali būti teikiamos įvairiais būdais ir per įvairius įrenginius. DELFI ID Paslauga - Jūsų virtuali tapatybės kortelė DELFI sistemoje, naudojama kitose DELFI paslaugose ar projektuose Jūsų, kaip vartotojo, identifikavimui o taip pat mokėjimams už paslaugas administruoti bei juos atlikti.

Registruodamiesi Paslaugai, Jūs sutinkate, jog pateiksite tikrą ir galiojančią informaciją apie save. DELFI gali sustabdyti ar nutraukti Paslaugos teikimą jei bus pagrindo manyti, jog pateikta neteisinga informacija.

DELFI rūpinasi Jūsų duomenų saugumu ir privatumu. DELFI ID kortelėje esantys jūsų asmens duomenys tvarkomi pagal DELFI privatumo taisykles. Pateikdami savo asmenis duomenis, Jūs sutinkate, jog jie būtų tvarkomi prekių ir (arba) paslaugų užsakymo, DELFI bendravimo su Jumis ir paslaugose apibrėžtų rezultatų teikimo tikslais.

DELFI suteikia Jums DELFI ID prisijungimo vardą ir slaptažodį. Jūs esate atsakingi už šių duomenų konfidencialumą ir saugumą ir veiksmus, kurie bus atlikti naudojantis šiais duomenimis. Jūs privalote tučtuojau informuoti DELFI apie bet kokį neautorizuotą jūsų slaptažodžio ar DELFI ID naudojimą, kitus galimas saugumo pažeidimus. Baigę darbą įsitikinkite, jog atsijungėte nuo DELFI ID.

Jūs suprantate, jog už visą informaciją, duomenis, tekstus, programinę įrangą, muziką, įrašus, nuotraukas, grafinius failus, videofailus, žinutes ar kitą medžiagą ("Turinys"), publikuotus ar asmeniškai persiųstus, atsako asmuo, perdavęs šį turinį. Tai reiškia jog Jūs, ne DELFI, atsakote už visą Turinį, kurį siunčiate, perduodate, publikuojate ar kitaip viešinate Paslaugos pagalba.

Paslauga naudojantis draudžiama:

  • siųsti, perduoti ar publikuoti Turinį, kuris yra neteisėtas, klaidinantis, kenkėjiškas, grasinantis, prieštaraujantis viešajai moralei, įžeidžiantis, šmeižiantis, kitaip žeminantis asmenų garbę ir orumą, pažeidžiantis autorių teises, teises į pramoninę nuosavybę, propaguojantis smurtą ar etninę, rasinę, religinę, socialinę, lyčių neapykantą ar diskriminaciją, kuriuo platinama, propaguojama ar reklamuojama pornografija ir kita nelegali veikla, kitaip prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams;
  • prisistatyti kitu žmogumi ar organizacija neturint tam suteiktų atitinkamų teisių;
  • siųsti ar kitais būdais publikuoti duomenis, kurie gali būti priskiriami neužsakytai reklamai, masinei reklamai, nepageidaujamiems laiškams, šiukšlėms, "laimės laiškams";
  • siųsti, talpinti, perduoti ar kitaip viešinti Turinį, pažeidžiant patentų, registruotų ženklų, autorines teises;
  • trukdyti teikti kitas paslaugas, susijusias su DELFI ID, trikdyti jų veiklą arba nepaklusti tų paslaugų reikalvimams, procedūroms ir taisyklėms;
  • trikdyti kitus paslaugų vartotojus; rinkti ir kaupti vartotojų asmeninę informaciją ar naudoti ją komerciniais tikslais, nesuteikti tokios galimybės trečiosioms šalims.

DELFI gali susipažinti su Jūsų turiniu, kurį norite viešai publikuoti ar publikuojate, pasinaudodami Paslauga, jį atmesti arba perkelti; turinys, prieštaraujantis taisyklėms ar kitaip nepageidaujamas, gali būti panaikintas neatstatomai.

Jūs turite įvertinti ir prisiimti riziką, naudodami su vartotojų sukurtą ar publikuotą Turinį.

Jūs sutinkate, jog DELFI gali susipažinti su Jūsų DELFI ID informacija ir Turiniu, kiek tai neprieštarauja įstatymams, šiais atvejais: vykdant teisėsaugos prašymus; prižiūrint Taisyklių laikymąsi; atsižvelgiant į nusiskundimus ar trečių šalių teisių pažeidimus; atsiliepiant į Jūsų kreipnius į DELFI vartotojų aptarnavimo skyrių; užtikrinant DELFI, vartotojų ir visuomenės teises, nuosavybę ir saugumą.

Jūs suprantate, jog Paslaugos teikimo techniniam procesui o taip pat Jūsų turinio perdavimui ir apdorojimui gali būti naudojami trečiųjų šalių duomenų perdavimo tinklai bei įranga, ir nuo jų ribojimo gali priklausyti kai kurių paslaugų teikimo kokybė ar sąlygos.

Bet koks neteisėtas Turinio, gauto Paslaugos pagalba, kopijavimas, publikavimas, tolesnis platinimas ar viešinimas dalimis ar pilnai yra draudžiamas.

DELFI neatsako už publikuotą trečiųjų šalių produktų ir paslaugų reklamą, jos teisingumą ar produktų ir paslaugų kokybę bei už padarinius, atsirandančius dėl pasinaudojimo ar nepasinaudojimo jų reklama.

DELFI gali Jus informuoti apie šių taisyklių bei paslaugos teikimo pasikeitimus el. paštu, paštu arba pranešimais Paslaugos svetainėje.

DELFI socialinėse medijose