Skundai

Dėl Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatų pažeidimo portale Delfi galima kreiptis į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą. Dėl Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodekso nuostatų pažeidimo portale Delfi galima kreiptis į Visuomenės informavimo etikos komisiją.