Šešis milijonus eurų į statybas investuoti ketinantis verslininkas teigia besirūpinantis ekologija, o žaliosiomis idėjomis sudominęs ir Panevėžio rajono vadovą, kuris į bioreaktoriaus statybas pažvelgęs palankiai.

Visgi rajono meras teigia tik dabar iš „Sekundės“ išgirdęs apie planuojamą biodujų gamybą šalia Velželio ir suabejojo, ar toks statinys bei jame planuojama veikla pradžiugins vietos žmones.

Tai būtų jau antroji Panevėžio pašonėje planuojama statyti jėgainė. Dar viena iškils netoli Šilagalio.

Vietoje fermų – jėgainė

Viešai skelbiamas suplanuotų biodujų gamybos statinių adresas – Senasis Vilniaus kelias, Nr. 8, Liūdynės kaimas, Velžio seniūnija.

Tačiau iš tikrųjų ši vieta yra daug arčiau Velželio kaimo nei Liūdynės gyvenvietės. Kitados toje vietoje veikė Sodininkystės tarybinio ūkio karvių fermos.
Biodujų jėgainę ketinama statyti keturių hektarų sklype. Šiuo metu jame stūkso sandėliai, ūkinis pastatas, svėrimo patalpa bei siloso tranšėjos.

Šiuos statinius nugriovus arba perstačius, jų vietoje iškiltų nauji šiuolaikiški pastatai, tarp jų – bioreaktorius, kurio skersmuo 35 metrai, aukštis – 12 metrų, o talpa 4808 kubiniai metrai.
Taip pat būtų statomos sunkiasvorio transporto svarstyklės, filtrato rezervuaras, skirtas srutoms, silosinė, digestato – t. y. rauginto mėšlo stoginė, saulės jėgainė bei kiti gamybai reikalingi pastatai.

Rastųsi ir nauji privažiavimo keliai, vandentiekio, nuotekų šalinimo linijos.

Dešimtys tūkstančių tonų mėšlo

Biojėgainė būtų pasiekiama važiuojant per Velželį Fermų gatve, link jos veda ir kitas kelias nuo senojo Vilniaus kelio. Abu kelius planuojama asfaltuoti.

Tokia biodujų jėgainė per metus pagamintų daugiau nei 63 milijonus kubinių metrų biodujų ir kone 20 tūkstančių tonų rauginto mėšlo – digestato.

Gamybos žaliavomis taptų kietas bei skystas mėšlas, srutos, šiaudai, silosas ir tokios medžiagos kaip grūdų nuovalos.

Gamybai reikalingi šiaudai būtų sandėliuojamai, prieš patekdami į gamybos procesą smulkinami bei drėkinami.

Mėšlo sandėliuoti neplanuojama, atvežtas jis patektų tiesiai į gamybos procesą. Atgabentas skystas mėšlas būtų perpumpuojamas į uždarą rezervuarą ir biodujų gamyba vyktų bioreaktoriuje.

Nupirko fermas

„Suprantu panevėžiečius, kuriuos vien žodžiai „biodujų jėgainė“ gąsdina. Žinau, kad žmonės nepalankiai sutiko žinią apie tokią Šilagalyje planuotą statyti jėgainę. Tačiau tarp Šilagalio ir mūsiškės yra esminis skirtumas, nes anoji planavo dujas išgauti iš maistinių atliekų, mūsų pagrindinė žaliava – šiaudai“, – tikino biojėgainės šalia Velželio potencialus statytojas, kaunietis verslininkas Donatas Jurkonis.

Viešai prieinami duomenys skelbia, kad biodujų jėgainę planuoja statyti prieš tris mėnesius ir 22 dienas įkurta žemės ūkio bendrovė „Ekoternum“, turintį vieną darbuotoją – tą patį D. Jurkonį.

Verslininkas neslėpė šalia Velželio įsigijęs dalį jau nebeveikiančių fermų bei aplink jas esančios žemės, kur ir planuojamos statybos. Jis tikino, kad tokia jėgainė, kurioje pagrindinė žaliava – smulkinti šiaudai, Baltijos šalyse būtų pati pirmoji.

„Tai ekologiška, nemalonių kvapų neskleidžianti gamyba. Štai ūkininkų laukuose palikti pūti šiaudai aplinką tikrai teršia, o mūsiškėje gamyboje jokios taršos nebus“, – tikino D. Jurkonis.
Dokumentai skelbia, kad prie Velželio planuojama statyti biodujų katilinė per metus turėtų sunaudoti 4000 tonų mėšlo, 5300 tonų siloso, o smulkintų šiaudų – 14 000 tonų.

Laukia ekskursijų

D. Jurkonis teigė, jog mėšlas biodujų gamybai reikalingas kaip medžiaga, skatinanti biodujų išsiskyrimą, pasak jo, mėšlas šiam gamybiniam procesui – nelyg maistas skrandžiams, o ir visai virškinimo sistemai. Tad jėgainė pagamins dujas, šildysiančias Panevėžį, bei trąšas ūkininkų laukams.

„Į Velželį turėtų važiuoti ekskursijos pasižiūrėti ekologinio biodujų išgavimo proceso“, – kalbėjo D. Jurkonis.

Verslininkas teigė šiemet ketinantis pastatyti visą požeminę jėgainės dalį, kitais metais statybas tęsti ir baigti iki 2025-ųjų.

Šių dienų kainomis statybų vertė siektų daugiau nei šešis milijonus eurų, iš jų 35 proc. ketinama gauti iš ES finansinių fondų.

Velželio bioreaktorius

Valdžia džiaugsmu netrykšta

D. Jurkonis tikino su Velželyje planuojamomis statybomis supažindinęs Panevėžio rajono merą Povilą Žagunį bei miesto Savivaldybės ekologę Rūtą Taučikienę ir sulaukęs abiejų palankaus požiūrio.

Visgi „Sekundės“ kalbintas P. Žagunis pokalbio su D. Jurkoniu neprisiminė ir teigė apie statybas šalia Velželio tikrai negirdėjęs.

„Gal kas ir tarstelėjo ką apie tą jėgainę, bet tai nebūta rimto pokalbio ir tikrai aš nepasakiau jokio pritariamojo žodžio“, – užtikrino rajono meras.

Jis teigė abejojantis, ar rajono žmonės, o gal ir panevėžiečiai, biodujų jėgainės statybas sutiks palankiai.

Rajono Savivaldybė jau turi patirties ir žino, kiek kovota dėl Šilagalio biodujų jėgainės, kaip nenorima neva modernios srutų duobės šalia Daukniūnų.

Miesto ekologė R. Taučikienė irgi neprisiminė, kad ją būtų pradžiuginusi žinia apie rajone planuojamą dar vieną biodujų jėgainę.

Specialistė pripažino, kad statybose išties būtų naudojamos pačios naujausios technologijos, tačiau ji suabejojo, ar iš jėgainės ateityje tikrai nesklistų ne visai malonūs kvapai.

Velželio bioreaktorius

Naujiena net seniūnui

Kad jo vadovaujamoje seniūnijoje, o tuo labiau – visai šalia Velžio planuojama statyti biodujų jėgainę, naujiena buvo ir Velžio seniūnui Andriui Viržaičiui.

Jis taip pat neatmeta, jog gali kilti gyventojų protestai prieš tokį naują statinį.
O ūkininkas Vaidotas Skumbinas, šalia kurio galvijų ūkio suplanuotos biojėgainės statybos, pabrėžė, jog tai tikrai naujoviškas, reikalingas, daug naudos atnešiantis statinys.

„Jėgainė perdirbs šiaudus ir mėšlą, gamins dujas, turėsim trąšų“, – privalumus vardijo ūkininkas.