aA
Švieži ir kokybiški maisto produktai tiesiai iš gamintojo rankų – dažno vartotojo, galvojančio apie sveiką mitybą, siekis. Trumposioms maisto tiekimo grandinėms kurti ir populiarinti galima gauti Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) paramą, kuria siekiama sustiprinti gamintojų konkurencingumą vietos rinkoje, ūkio subjektų bendradarbiavimą, o šiemet ypač daug dėmesio skiriama tokio maisto produktų realizavimui ir prekybos vietų steigimui.
Parama trumposioms maisto grandinėms vilioja palengvinimais
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Priemonė finansuojama iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto.

Dar galima suskubti teikti paraiškas pagal KPP priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu“. Jos priimamos nuo kovo 4 iki balandžio 5 d.

Daug naujovių ir palengvinimų

Šiemet numatyta gerų naujovių ir nemažai palengvinimų, kurie suteikia šiai priemonei daugiau patrauklumo ir galimybių pasinaudoti parama.

Pirmiausia, tai yra išplėstas galimų projekto pareiškėjų bei partnerių sąrašas ir numatyta daugiau tinkamų finansuoti išlaidų, taip pat papildyti ir pakeisti projektų atrankos vertinimo kriterijai, patvirtintose naujose šios priemonės 2019 m. įgyvendinimo taisyklėse, įtvirtinti ir kiti pareiškėjams svarbūs pakeitimai.

Tad žemės ūkio produkcijos gamintojai, kurie nori tiesiai vartotojams tiekti sūrius, dešras, daržoves ir kitus savo pagamintus ar perdirbtus žemės ūkio ir maisto produktus ir užkariauti jų pasitikėjimą, turėtų ieškotis partnerių ir siūlyti kuo įvairesnius savo gaminius turgeliuose, stacionariose ar mobiliose prekybos vietose, ir internetinėse parduotuvėse, populiarinti parodose, mugėse ir kt.
Siekiant paramos pagal minėtą priemonę, partnerystė ir bendradarbiavimas būtini. Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) specialistai pabrėžia, kad būtina išskirtinė sąlyga – paraišką teikti ir paramos prašyti turi mažiausiai du ūkio subjektai, kurie yra pasiruošę gautą paramą investuoti į bendrą projekte numatytą veiklą. Beje, kuo daugiau partnerių dalyvauja projekte, tuo daugiau galima gauti atrankos balų.

Parama trumposioms maisto grandinėms vilioja palengvinimais
© DELFI / Rinatas Chairulinas

ŽŪM 2-ojo Europos Sąjungos paramos skyriaus vyriausioji specialistė Nomeda Padvaiskaitė tvirtino, kad pagrindinis šių metų siekis paramą suteikti prekybos vietoms įsteigti ir prekybai vystyti. „Bene geriausias trumposios maisto grandinės pavyzdys – ūkininkų turgeliai, kur tiesiogiai susitinka maisto produktų gamintojai su vartotojais. Remiamas ūkio subjektų bendradarbiavimas, kad būtų užtikrinamas žemės ūkio produktų paklausos augimas, jų populiarinimas ir gamintojų įtraukimas į vietos rinką“, – sakė pašnekovė.

Remiama visa grandinė – nuo gamybos iki prekybos

Kas gali būti projekto pareiškėjai ir partneriai? Tai ūkininkai, privatūs juridiniai asmenys, užsiimantys žemės ūkio ir maisto produktų gamyba, perdirbimu ir (arba) rinkodara. Šiemet dar įtraukti ir privatūs juridiniai asmenys, kurie užsiima šių produktų prekyba.

Naujovė ir tai, kad šios grandinės dalyviu gali būti ir viešasis juridinis asmuo, veikiantis žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse. Verta įsidėmėti, kad viešasis juridinis asmuo negali būti pareiškėju, tik partneriu ar tarpininku.

„Visų šių grupių atstovai gali tarpusavyje bendradarbiauti. Pavyzdžiui, ūkininkas su perdirbėju ir prekybininku ar viešuoju juridiniu asmeniu. Gali būti sudaromos mišrios grupės, gali bendradarbiauti keli ūkininkai. Pageidautina, kad bendradarbiavimas vyktų tarp skirtingų žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo sričių trumpose grandinėse“, – aiškino N. Padvaiskaitė ir pridūrė, kad prieš pradedant įgyvendinti projektą, pareiškėjas su partneriais pasirašo jungtinės veiklos sutartį, kurioje numatomos visos pareigos, atsakomybės, nusprendžiama, kokiomis dalimis bus įsigyjamos investicijos ir kt.

Svarbu, kad fizinis ir juridinis asmuo nebūtų tarpusavyje susiję.

Galima įdarbinti projekto vadovą ir pardavėją

Paramos bendradarbiavimui siekiantiems ūkininkams keliama sąlyga – turėti savo vardu įregistruotą ūkininko ūkį ir valdą, o privatiems juridiniams asmenims – atitikti labai mažai, mažai arba vidutinei įmonei keliamus kriterijus, nurodytus Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme.

Ir vieni, ir kiti turi atitikti ir šiuos reikalavimus – iki paraiškos pateikimo jie turi būti veikę nepertraukiamai ne trumpiau kaip 1 metus, o jų pajamos iš žemės ūkio produktų gamybos ar maisto produktų perdirbimo ir rinkodaros turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų. Ši sąlyga privaloma ir pareiškėjui, ir partneriams.

Paramos gali prašyti ir naujai susikūręs kooperatyvas, tik turi būti išpildyta sąlyga – ne mažiau kaip 50 proc. jo narių veikia ne trumpiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos ir pajamos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų iš žemės ūkio produktų gamybos ir maisto produktų perdirbimo ir rinkodaros.

Viešiesiems juridiniams asmenims svarbu veikti žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros srityse. O tie, kurie užsiima produktų realizavimu, privalo turėti teisę vykdyti prekybos veiklą.

„Grandinėje numatyta vieta ir tarpininkams, tačiau yra viena sąlyga – projekte gali dalyvauti ne daugiau kaip vienas tarpininkas. Kitaip tariant, tai prekybininkas, kuris gali padėti ūkininkams ar perdirbėjams parduoti jų produkciją. Pažymėtina, kad perdirbėjas nelaikomas tarpininku, jeigu jis gamintojui teikia tik produkto perdirbimo paslaugą ir nedalyvauja realizavimo procese“, – dėstė ŽŪM atstovė.

Paranku tai, kad pardavėjo darbo užmokesčio išlaidos gali būti kompensuojamos iš einamųjų projekto įgyvendinimo išlaidų, kuriam yra nustatytas fiksuotasis valandinis darbo užmokesčio įkainis: parduotuvės pardavėjo – 3,03 Eur/val., gatvės ar turgavietės pardavėjo – 1,78 eur/val.

Šių metų taisyklėse įtvirtinta dar viena naujovė – projektui įgyvendinti gali būti įdarbintas ir projekto vadovas.

Parama trumposioms maisto grandinėms vilioja palengvinimais
© DELFI / Rinatas Chairulinas

Parama prekybai skatinti

N. Padvaiskaitė pabrėžė, kad nustatytas naujas projekto priežiūros rodiklis, susijęs su prekyba, – sukurti ne mažiau kaip vieną mažmeninės prekybos vietą ir ją išlaikyti iki projekto kontrolės laikotarpio pabaigos. Projekto kontrolės laikotarpis – 3 metai.

Šiemet nauja tai, kad projekto įgyvendinimo laikotarpis prailgintas – iki KPP įgyvendinimo pabaigos , t.y. 2023 m. birželio 30 d.

Dar vienas įsipareigojimas – įkūrus prekybos vietą reikia vykdyti prekybą ir aptarnauti ne mažiau kaip 3000 pirkėjų per metus stacionariose prekybos vietose ir 1000 pirkėjų – laikinose prekyvietėse.

„Galima prekiauti ūkyje, parduotuvėje, mobiliojoje parduotuvėje, remiamos ir internetinės parduotuvės įkūrimas ir internetinė prekyba, laikina vieta parodose, mugėse. Svarbu turėti įrodymus, kad išpildomas minėtas rodiklis“, – aiškino ŽŪM specialistė.
Remiamas produkcijos populiarinimas

Šių metų paraiškų teikimui skirta apie 2,9 mln. eurų. O didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 120 000 eurų (be PVM). Beje, ši suma nepriklauso nuo partnerių skaičiaus – anksčiau tokio dydžio parama buvo skiriama tik pareiškėjams, turintiems 4 ir daugiau partnerių.

Numatytas paramos intensyvumas – 60 proc. tinkamoms finansuoti verslo plano įgyvendinimo išlaidoms, o 100 proc. intensyvumu galima finansuoti projekto bendrąsias, einamąsias bendradarbiavimo, einamąsias projekto įgyvendinimo ir skatinamosios veiklos išlaidas.
Šių metų naujovė – remiama skatinamoji veikla, susijusi su trumposios tiekimo grandinės plėtra. Kitaip tariant, parama skiriama produkcijai populiarinti ir pardavimams skatinti – interneto svetainės sukūrimo ir palaikymo išlaidos, kurioms taikomas 10,5 euro fiksuotasis mėnesinis įkainis, trumpalaikių renginių organizavimo išlaidos, pavyzdžiui, degustacijų, gamybos proceso pristatymų ir pan.

Balai už produkcijos įvairovę

Nuleista kartelė dėl privalomo mažiausio projektų atrankos balų skaičiaus – šiemet pakanka surinkti 30 balų (pernai buvo 40). Daugiau balų galima gauti, kai paraišką teikia daugiau partnerių (kai 5 ir daugiau – 20 balų, nuo 3 iki 4 – 15 balų).

Net iki 40 balų galima gauti, jeigu bus vykdomi visi trys prekybos būdai – tiesioginis produktų pristatymas vartotojams (15 balų), pardavimai ūkiuose (10 balų), naujų prekybos vietų ne ūkiuose steigimas (15 balų).

Balai skiriami ir siekiant paskatinti, kad grandinės dalyviai tiektų rinkai kuo įvairesnę produkciją iš skirtingų sektorių. „Pavyzdžiui, jei paraišką teikia grūdininkas, pieno produktų gamintojas ir daržininkas ir rinkoje realizuoja 3 skirtingus produktus, gauna 5 balus, jeigu teikiami daugiau kaip 3 produktai, skiriama 10 balų. Bet jei bus realizuojami, pavyzdžiui, trys skirtingi pieno produktai, balai nebus skiriami, nes produktai turi būti iš skirtingų sektorių“, – patikslino N.Padvaiskaitė.

Iki 20 balų galima gauti, jeigu numatoma įkurti prekybos vietų, pritaikytų e-kuponų sistemai. 5 balai suteikiami, jeigu grandinėje dalyvauja žemės ūkio kooperatyvas arba tokio kooperatyvo narys. Beje, šiemet nereikalaujama, kad kooperatyvas būtų pripažintas žemės ūkio kooperatyvas.

Paraiškų priėmimo grafiką rasite čia.

www.DELFI.lt
Griežtai draudžiama DELFI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti DELFI kaip šaltinį.
|Populiariausi straipsniai ir video
Įvertink šį straipsnį
Norėdami tobulėti, suteikiame jums galimybę įvertinti skaitomą DELFI turinį.
(0 žmonių įvertino)
0

Rusniškių šeima nežino, ką daryti: užpuolė invaziniai gyviai (188)

Viena rusniškių šeima prieš savo valią tapo įsukta į kovą su besaikiu invazinių gyvių -...

Svitojus: kai gauname milijardus, tie milijonai labai mažas gabaliukas

Lietuvos ūkininkai tikisi, kad Europos Sąjungos vadovai naujajame bendrijos biudžete lemiamame...

Lietuvos specialistams kelia nerimą afrikinio kiaulių maro protrūkiai Latvijoje (1)

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba šeštadienį perspėjo, kai jai didelį nerimą kelia...

Besibaigiant Kaimo plėtros programai poreikis žemės ūkio technikai išliks (5)

Ant pelningumo ribos balansuojantys smulkieji ūkiai turi ieškoti naujų veiklos efektyvinimo...

Smulkiųjų ūkininkų bendradarbiavimas pramušė ledus (9)

Žemės ūkio ministerijos specialistai pastebi, kad finansinė parama ir geri pavyzdžiai smulkius...

Top naujienos

Be veido kaukės „Maximoje“ siautėjusį recidyvistą prirakino prie turėklų, o paskui – įkalino (178)

Net aštuonis kartus teistas Jonavos gyventojas Marius Kočerovas užpuolė parduotuvės „Maxima“...

Pirmųjų apklausų rezultatai Minkse: Lukašenka švenčia triuškinamą pergalę (369)

Apie pusę devynių vakaro iš Minsko atskriejo pirmųjų apklausų rezultatai. Kaip ir tikėtasi, jie...

Naują versiją dėl COVID-19 plitimo iškėlę mokslininkai: nenorime nieko gąsdinti, bet grėsmė reali (108)

Sausio 24-ąją, Naujųjų metų išvakarėse pagal kinų kalendorių, trys šeimos pietavo prie...

Prieš balsavimo pabaigą prie Baltarusijos ambasados Vilniuje driekiasi rinkėjų eilė papildyta 20.31 (12)

Likus mažiau nei valandai iki Baltarusijos prezidento rinkimų balsavimo pabaigos prie šios...

Antroji viruso banga versle ir ekonomikoje: įvardijo sektorius, kuriems ji kirstų skaudžiausiai (132)

Pasauliui vis garsiau kalbant apie galimą antrąją koronaviruso bangą bei daugėjant susirgimų...

Rinkėjų aktyvumas kai kuriuose balsavimo punktuose Minske viršijo 100 proc., milicija blokuoja Minsko centrą Baltarusijos CRK: skundai neverti svarstymo (191)

Baltarusijoje vykstant prezidento rinkimams, prie daugumos balsavimo punktų Minske nusidriekė...

Transliacija / Kasdienybės herojai. Modelio meilė vyrui iš PAR apkarto: mylimasis grasino pagrobti lietuvės dukrą kita tema: bankrutavusį kavos magnatą išgelbėjo Saudo Arabijos princas  (11)

Meilė vyrui iš Pietų Afrikos Respublikos manekenei Gintarei Vasyliūtei baigėsi skausmingomis...

Vilniaus pakraštyje nuo kelio nulėkė „Mercedes“, kruvinas vairuotojas pabėgo paspirtuku (35)

Sekmadienio pavakarę, apie 18 val., Vilniaus pakraštyje, J. Tiškevičiaus ir E. Pliaterytės...

Mano pramogos veidai. Ieva Narkutė: nesu porcelianinė ir trapi

Tokios ilgos tylos pertraukos, kokią teko dėl karantino patirti šiemet, dainininkės ir kūrėjos...

Išskirtinė vieta Sūduvoje: vienintelis toks Lietuvoje sinagogų kompleksas ir išlikęs dvaras, davęs pradžią miestui (2)

Kai po savaitės darbų norisi atsikvėpti, puiki idėja su visa šeima leistis į smagią išvyką....

|Maža didelių žinių kaina