Pasak ministerijos atstovų, rezultatai atskleidė nelabai mielą vaizdą. Be to, pavyzdžiui, dabar neaišku ką daryti su tinkamai neprižiūrimais gyvūnais, nes jie peraugo ir supirkėjai jų nenori – dėl netinkamo šėrimo jos, pasak specialistų, nekondicinės.

Valstybės valdomos įmonės „Kiaulių veislininkystė“ valdyba atleido direktorių Vilių Rekštį po Valstybės maisto ir veterinarijos tarnybos patikrinimo paaiškėjus, kad įmonėje klestėjo šešėlinė prekyba, nebuvo užtikrintos elementarios higienos sąlygos.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) nustatė, jog įmonė vykdė skerdimo veiklą ir gamino mėsos gaminius, nors deklaravo, kad to nedaro. Įmonė tam neturėjo nei leidimo, nei tinkamų sąlygų, tada buvo rašoma pranešime.

Delfi gavo ir ataskaitą, kas dabar vyksta šioje bendrovėje.

Paaiškėjus, kad bendrovėje „Kiaulių veislininkystė“ klestėjo šešėlinė prekyba, nebuvo užtikrintos higienos sąlygos ir dėl to atleidus bendrovės „Kiaulių veislininkystė“ direktorių Vilių Rekštį bei Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko pavedimu atlikus įmonės auditą paaiškėjo, kad įmonė yra ties nemokumo riba.

Įmonės direktorius V. Rekštys, kuris atleistas rugsėjį, kaip Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacijos vadovas, pasirašė Žemės ūkio tarybos raginimą Žemės ūkio ministrui atsistatydinti.

Kiaulių negelbės

„Naujai paskirtas bendrovės vadovas, įvertinęs bendrovės finansinę padėtį, ir nustatęs galimą nemokumo riziką, šią savaitę apie įmonės sunkią mokumo situaciją informavo akcininkus, kurie yra kviečiami į neeilinį visuotinį akcininkų susirinkimą. Bendrovės vadovas taip pat kreipėsi į Žemės ūkio ministeriją, kaip didžiausią bendrovės akcininką, apsvarstyti galimybę finansiškai paremti įmonę siekiant atkurti jos mokumą.

Ministerija galimybių remti ne vienus metus nuostolingai veikiančią ir finansiškai bei ūkiškai nustekentą įmonę nemato“, – rašoma ataskaitoje.

Įmonės veikla buvo laikinai sustabdyta dėl VMVT nustatytų pažeidimų – vienas iš jų nelegalios rūkyklos veikla – šioje įmonėje kiaulės į skerdyklą buvo gabenamos savavališkai ir tinkamai nesuženklintos, o mėsos gaminiai gaminti neužtikrinant būtinų higienos, maisto saugos, atsekamumo, šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo reikalavimų, taip keliant pavojų vartotojams. Įtariama, kad vyko ir šešėlinė prekyba mėsos gaminiais – veikė nelegali rūkykla.

Finansinė situacija:

Paaiškėjo, kad vien per šiuos metus įmonė patyrė 145 tūkst. eurų nuostolių
Įmonės veiklos sąnaudos neproporcingai didelės bendrovės veiklos pajamoms
Skolos tiekėjams 200 801 Eur;

Skola darbuotojams – per 50 000 Eur;

Skolos Sodrai – 30 000 Eur, VMI – 11 000 Eur

Ilgalaikės skolos: 100 000 Eur kredito unijai, 150 000 Eur bendrovei „Genetiniai ištekliai“. Turtas įkeistas.

"Kiaulių veislininkystė"

Šnipuotosios

Įmonėje dabar yra beveik 3000 kiaulių

Dėl lėšų stygiaus stygiaus gyvuliai šeriami tik grūdais, trūksta medikamentų, dėl to jie dažnai krenta.

Gyvulių augimas sutrikęs dėl skurdžių pašarų, realizavimui dauguma gyvulių dėl sustojusio augimo traktuojami kaip nekondiciniai, 6 – 12 mėn. kiaulės turi būti pasiekusios 80 – 120 kg. svorį, bet kelis mėnesius nepriauga ir sveria 30 – 60 kg.

Vienintelis kelias – kuo greičiau realizuoti kiaulieną. Tačiau stambieji perdirbėjai atsisako pirkti tokius gyvūnus.

VMVT nustatyti pažeidimai:

2021 m. rugsėjo 16 d. AB „Kiaulių veislininkystė“ kiaulių laikymo vietoje, Jadvimpolio k., Baisogalos sen., Radviliškio r. sav. atliktas neplaninis patikrinimas, kurio metu nustatyta:

1. Kiaulės į skerdyklą gabenamos netinkamai suženklintos, t.y. kiaules tatuiriuoja į užpakalinę kiaulės šlaunį, tačiau skaičius nurodomas yra ne bandos numerio, o kažkoks lizdo numeris;

2. Kiaulių laikymo patalpose ant atidaromų langų (kai kurie langai patikrinimo metu buvo atviri) ir ventiliacijos angų neįrengti apsauginiai tinkleliai nuo vabzdžių, tvartuose matyti daug musių, skraidančios kregždės, ant lubų ir sienų rasti kregždžių lizdai. Taip pat prie pakeliamų vartų (pro kurias atveža pirktus paršelius), kurie jungia lauką ir pirmą tvartą, yra uždėtas tinklas nuo paukščių, tačiau per jį gali patekti vabzdžiai ir peliniai graužikai (per stambios tinklo akys), patikrinimo metu durys buvo pakeltos ir pirmo tvarto durys atviros;

3. Kiaulių laikymo patalpose yra nesandarių durų, ko pasekoje nėra tinkamos apsaugos nuo graužikų ir vabzdžių patekimo į kiaulių laikymo patalpas;

4. Pašarų sandėlyje laikomas nepaženklintas atviras karutis su kiaulių gaišenomis, nėra duomenų apie šio vežimėlio plovimą ir dezinfekavimą, kokia jo paskirtis;

5. Nėra duomenų apie kiaulių laikymo vietoje naudojamų šalutinių gyvūninių produktų (ŠGP) konteinerių plovimą ir dezinfekavimą, nevedamas plovimo/dezinfekcijos žurnalas;

6. Netinkamai taikoma biologinio saugumo rizikos veiksnių valdymo programa, kurioje yra aprašyti veiksmai kas turi būti daroma, tačiau jų nevykdo (nepildomi gaišenų ir ŠGP konteinerių dezinfekcijos, transporto priemonių dezinfekcijos, patalpų plovimo ir dezinfekcijos žurnalai);

7. Neužtikrinamas pašalinių asmenų patekimas į kiaulių auginimo zoną, nėra atskirto barjero nuo kiaulių auginimo zonos ir skerdyklos teritorijos, transporto priemonių ir ŠGP konteinerių plovimo ir dezinfekavimo vietos;

8. Į kiaulių laikymo vietą įvažiuojančio transporto priemonių keliai kertasi su transporto priemonių keliais, esančiais kiaulių auginimo zonoje;

9. Patekimui į kiaulių auginimo zoną naudojama keletas įvažiavimo kelių (vartų), tačiau jose neatliekamos įvažiuojančio transporto dezinfekavimo procedūros (gaišenų konteinerius gabenančio traktoriaus ir srutovežio judėjimo keliai);

10. Darbuotojai ir lankytojai pvz.: mobilaus pašarų maišymo įrenginio operatorius, skerdyklos darbuotojai ir kiti laikymo vietos lankytojai gali įeiti į kiaulių auginimo zoną ir išeiti iš jos ne tik per tam skirtą įėjimo / išėjimo punktą, kuriame yra įrengtos persirengimo patalpos ir dušai, kai kurie varteliai su spynomis, prie kurių palikti raktai, vienoje vietoje tvora, kuri atskiria praėjimą iš tvarto (laikomos penimos kiaulės) į skerdyklą yra atvira (galimai per čia vedamos kiaulės į skerdyklą);

11. Nėra duomenų apie laikymo vietoje naudojamų biocidinių produktų, naudojamų dezinfekcinių kilimėlių užpildymui, transporto priemonių ir ŠGP konteinerių dezinfekcijai panaudojimą (biocido pavadinimo, koncentracijos, paruošimo ir tinkamumo naudoti laiko);

12. Transporto priemonių, kuriomis į kiaulių laikymo vietą atvežamos ir iš jos išvežamos kiaulės, vairuotojai lankosi kiaulių auginimo zonoje;

13. 2021-07-08, 2021-08-02, 2021-08-12 iš ūkio išgabentos kiaulės skerdimui, tačiau kiaulių siuntoms TRACES sistemoje neužpildyti komerciniai dokumentai;

14. Į kiaulių laikymo vietą buvo atvežti paršeliai 2021-07-13 ir 2021-08-11) iš kitų ūkių, tačiau ūkis nesilaikė karantinavimo taisyklių (30 dienų negalimas joks judėjimas) ir po kiaulių atvežimo ūkyje vyko kiaulių pardavimai į kitas bandas, skerdyklas, parduodama sperma;

15. Kiaulių laikymo vietoje nepildomi kiaulių gaišenų patologinių anatominių tyrimų aktai, objektyviai nenustatomos kiaulių gaišimų priežastys;

16. Kiaulių laikymo vietoje esančiame veterinarinių vaistų laikymui skirtame šaldytuve surasta veterinarinių vaistų su pasibaigusiu galiojimu (Oestrophan, galioja iki 2021-09-03 ir Stresnil, galioja iki 2020-11). Šie vaistai laikomi kartu su tinkamo galiojimo vaistais;

17. Kiaulių laikymo vietoje pastebėta atjunkytų paršelių agresija, kanibalizmas (dalis paršelių turi ausų ir uodegų žaizdų, minkštųjų audinių nekrotinių pakitimų, kai kurie paršeliai iš vis be ausų). Kiaulių laikymo vietoje nėra priemonių kiaulių smalsumo poreikiams tenkinti;

18. Kiaulių laikymo vietoje yra susidariusių nereikalingų daiktų sankaupų;

19. Skerdyklos atliekos metamos į malūną, kur yra sumalamos ir patenka į srutų rezervuarą.
Šie trūkumai iš dalies yra pašalinti ir įmonei VMVT leido iš dalies atnaujinti veiklą.

Ministerijos pozicija:

„Žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko pavedimu, imtasi nuosekliai ir detaliai vertinti visų įmonių, kurių pagrindinis akcininkas yra Žemės ūkio ministerija, situaciją ir imtis neatidėliotinų priemonių, kad situacija jose keistųsi.

Paaiškėjo, kad situacija AB „Kiaulių veislininkystė“ yra gerokai prastesnė, negu tikėtasi ir susiklostė dar iki kiaulienos krizės Europoje. VMVT nustatyti pažeidimai ir bendrovės auditas atskleidė, kad finansinė situacija buvo nekontroliuojama ilgą laiką.

Žemės ūkio ministerijoje sudaryta komisija konstatavo, kad ministerija, kaip pagrindinis įmonės akcininkas, neturi teisinių prielaidų racionaliai ir pagrįstai skirti valstybės biudžeto lėšų bendrovei finansinei padėčiai gerinti. Be to, pagal pagalbos veislininkystei taisykles, genetinių išteklių išsaugojimo programą ir COVID-19 pagalbos priemones bendrovė jau yra gavusi finansavimą.
Dėl pažeidimų ir prastos valdysenos atleistas ir UAB „Šilutės veislininkystė“ vadovas, o dar vienos veislininkystės UAB „Panevėžio veislininkystė“ vadovui nurodytas terminas pašalinti audito metu nustatytus trūkumus.

Tai yra nuosekli žemės ūkio ministro Kęstučio Navicko pozicija dėl įmonių, kurių pagrindinis akcininkas yra valstybė. Piktnaudžiavimas, siaurų interesų tenkinimas, nepotizmas, nekompetencija toleruojami nebus. Žemės ūkio ministerijos valdymo srities valstybės valdomos įmonės turi kurti naudą ir vertę.

Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro vadovui teko trauktis paaiškėjus, kad įmonėje kai kuriems specialistams mokamos algos gerokai lenkė rinkoje siūlomus atlyginimus, taip klestėjo nepotizmas.

Po Žemės ūkio ministerijos inicijuoto AB „Jonavos grūdai“ audito paaiškėjus, kad įmonė taikė išskirtines sąlygas ir kainodarą vienam iš akcininkų – UAB „Agrokoncerno grūdai“, vadovas – atšauktas, kreiptasi į teisėsaugą.

Kilus skandalui dėl UAB „Lietuvos žirgynas“ veiklos teko trauktis šios įmonės vadovui.“

Šaltinis
Temos
Griežtai draudžiama Delfi paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti Delfi kaip šaltinį.
www.DELFI.lt
Prisijungti prie diskusijos Rodyti diskusiją (183)