Komitetas norėtų, kad būtų taikomas ne toks ūkininkams palankus gręžinio apibrėžimas, dėl kokio parlamentarai balsavo praėjusią savaitę.

Siūloma nustatyti, kad ūkininkai savo normą (100 kubų vandens per parą) galėtų išgautų tik iš požeminio vandens vandenvietės, o ją sudarytų vienas arba keli gręžiniai. Dėl to antradienį balsuos komitetas, o paskui – Seimas

Praėjusią savaitę Seimas balsavo už ūkininkams palankesnį gręžinio apibrėžimą, kuris leistų visiems žemės ūkio veikla užsiimantiems asmenims per parą gyvulių girdymui, laukų laistymui ar kitoms savo reikmėms sunaudoti 100 kubų vandens iš vieno gręžinio, o ne iš visos vandenvietės, nesvarbu kiek joje gręžinių būtų.

Pagal tas pačias pataisas kiti fiziniai asmenys ir įmonėms šiomis sąlygomis gręžti gręžinius galės tais atvejais, kai per parą išgaus 10 kartų mažiau – iki 10 kubų vandens.

Aplinkos ministras „valstietis“ Kęstutis Mažeika praėjusią savaitę tikino, kad pataisai, kurią siūlė „valstiečiai“ ir kuriai buvo pritarta, įsigaliojus „galėtų kilti piktnaudžiavimo atvejai“.

Per šių pataisų svarstymus Aplinkos apsaugos komitete anksčiau, buvo sutarta, kad tais atvejais, kai gręžiniai yra arti vienas kito, turi hidraulinį ryšį tarpusavyje, su gruntiniu ir kitais vandeningaisiais sluoksniais bei paviršiniu vandeniu, turėtų būti traktuojami kaip telkinys arba vandenvietė, o ne formaliai atskiriami į atskirus gręžinius.

Pažymėti
Dalintis
Nuomonės