Mūsų protėviai - baltų gentys, prieš kelis tūkstančius metų išplitusios nuo Vyslos vakaruose iki Dniepro baseino pietuose ir Volgos, Okos bei Maskvos upių rytuose. Kaip jos vystėsi ir kokie buvo baltų santykiai su kaimyninėmis tautomis? Į šiuos klausimus mėgina atsakyti archeologai ir istorikai, Lietuvos Mokslo premija įvertinto darbo „Baltai Baltijos jūros erdvėje“ autoriai.