Restauruotame Švedijos karo laivyno pasididžiavimu vadinto laivo „Vaza“ korpuso skyriuje sėkmingai iššauta 24 svarų svorio sviediniais šaudanti patranka.

Šis pabūklo modelis ir jo bandymas – dalis mokslininkų vykdymo projekto, kurio tikslas yra parodyti, kaip XVII amžiaus pradžioje jūrose vyko mūšiai, koks vaidmuo jų metu atitekdavo to meto ginkluotei.

Projektas, kurį finansuoja „Vazos muziejaus bičiulių“ paramos asociacija, skirtas išsiaiškinti, kaip tais laikais buvo parenkami taikiniai bei kokią žalą priešų laivams padarydavo įvairių rūšių pabūklai.

Mokslininkai taip pat nori sužinoti, kokiomis sąlygomis teko kovoti už pabūklus atsakingai įgulai – juk jiems tekdavo atlaikyti sprogimo bangas, triukšmą ir dūmus, nešioti sunkius daiktus nestabiliame laive.

Kaip teigia „Vazos muziejaus bičiulių“ atstovai, bandomasis šūvis buvo tikrai sėkmingas, jis parodė, kad Vazos laivo turėtos patrankos buvo labai galingos, o sviediniai gana tiksliai pasiekdavę vidutiniu atstumu nutolusios taikinius.