Australijos miesto Vulongongo priemiesčio Port Kemblos gatvėse susirinko tūkstančiai žmonių, panorusį stebėti, kaip nugriaunamas garsusis 200 metrų aukščio kaminas.

Kaminas buvo pastatytas iš maždaug septynių tonų betono, plieno ir plytų. Vietos žiniasklaida pranešė, kad jis buvo pastatytas 1965 metais ir tarnavo ne tik kaip kaminas, bet ir kaip jūrų navigacijos priemonė bei turistų traukos objektas.

Aplink kaminą buvo padėta beveik tūkstantis sprogstamųjų užtaisų. Saugumo sumetimais atitverta 300 metrų zona. Vietos žiniasklaida pranešė apie 250 gyventojų evakavimą.