San­tai­kos gat­vė­je pūp­san­tis vie­nas di­džiau­sių pa­sta­tų Aly­tu­je, anks­čiau čia bu­vo įsi­kū­ru­si „Bau­hof“ par­duo­tu­vė, jau ne­tru­kus su­lauks nau­jų šei­mi­nin­kų, tiks­liau, pra­vers du­ris klien­tams.
Bauhof Alytusplius.lt nuotr.

Prieš sep­ty­ne­rius me­tus „Bau­hof“ už­sa­ky­mu pa­sta­ty­tas ir pre­kiau­ti sta­ty­bos bei ap­dai­los me­džiago­mis pri­tai­ky­tas pa­sta­tas dar per­nai ru­de­nį bu­vo par­duo­tas - iš sa­vi­nin­kės ben­dro­vės „Aly­taus val­da“ sta­ti­nį su 2,2 hek­ta­ro že­mės už 11 mi­li­jo­nų li­tų nu­si­pir­ko Vil­niaus ben­dro­vė „SKK val­da“, kuri yra ant­ri­nė ben­dro­vės „Mak­ve­ža“ įmonė, ku­riai pri­klau­so ir čia įsi­kurs pre­ky­bos tin­klas „Mo­ki-ve­ži“.

Kur kas ma­žes­nė­se ir nuo mies­to cen­tro la­biau nu­to­lu­sio­se pa­tal­po­se vei­kęs „Mo­ki-ve­ži“ pre­ky­bos cen­tras į San­tai­kos gat­vę ža­da per­si­kel­ti artimiausiu metu.

Aly­tu­je pre­ky­bos cen­trų ne tik kad ne­trūks­ta, bet kal­ba­ma ir apie nau­jų sta­ty­bą. Sta­ty­bos lei­di­mas Jaz­mi­nų gat­vė­je 32A pre­ky­bos tin­klui „Lidl“ iš­duo­tas dar 2012 me­tų bir­že­lį, ta­čiau sta­ty­bų ne­su­lauk­ta, da­bar kal­ba­ma, kad šios ga­li tuo­jau pra­si­dė­ti. Aly­tu­je pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti mais­to ir kas­die­nio var­to­ji­mo pre­kių par­duo­tu­vę su maž­daug 1200 kvad­ra­ti­nių met­rų pre­ky­bos sa­le.

Aly­taus ra­jo­ne, gre­ta „Sta­te­tos“ de­ga­li­nės, taip pat vyks­ta in­ten­sy­vūs dar­bai: te­ri­to­ri­ja ap­tver­ta, sta­ty­bų aikš­te­lė­je zu­ja dar­bi­nin­kai. Čia pra­dė­tas sta­ty­ti autoserviso ir au­to­mo­bi­lių tech­ni­nės ap­žiū­ros cen­tras su administraciniu pastatu.

To­je pa­čio­je Mik­lu­sė­nų gy­ven­vie­tė­je ne­il­gai tru­kus du­ris pra­vers nau­ja gro­žio stu­di­ja „Ra­mū­nas hair“, ku­rios šei­mi­nin­kas - ži­no­mas plau­kų sti­lis­tas Ra­mū­nas Čiup­lys. Pas­ta­rą­jį kar­tą „Aly­taus nau­jie­no­s“ ra­šė­ apie Ra­mū­no dar­bą Ha­mil­to­ne, ge­riau­sia­me Ber­mu­dos sa­los sa­lo­ne.

Aki­vaiz­džiai kei­čia­si vaiz­das ten, kur ka­dai­se bu­vo ap­leis­ta, - se­no­jo­je Vai­kų po­li­kli­ni­ko­je. Ko­jas ap­šil­ti nau­jo­se pa­tal­po­se jau spė­jo gro­žio sa­lo­nas „Li­na“. Jau­ni­mo gat­vė­je vei­kian­tis sa­lo­nas „Li­na“ pra­plė­tė pa­slau­gų ra­tą ir įkū­rė an­trą sa­lo­ną. 

„Klien­tų Jau­ni­mo gat­vė­je ne­su­ma­žė­jo, nau­jo­se pa­tal­po­se ir­gi ne­trūks­ta, tie­siog dau­giau aly­tiš­kių ga­li nau­do­tis pa­slau­go­mis“, - sa­kė „Li­nos“ dar­buo­to­jos.

Po šiuo sto­gu ne per se­niau­siai įsi­kū­rė ir gy­vū­nų pre­kių par­duo­tu­vė „Do­ra“, taip pat per­si­kė­lu­si į erd­ves­nes pa­tal­pas ir klien­tams siū­lan­ti gau­sų pre­kių asor­ti­men­tą.

Dau­giau­sia kal­bų mies­te sklan­do apie at­gi­mu­sią me­ni­nin­kų ka­vi­nę „Pu­šis“. 

Dau­ge­lį me­tų už­mirš­tą ir ap­leis­tą erd­vę nu­spren­dė at­gai­vin­ti aly­tiš­kė Gin­ta­rė ir pran­cū­zas Si­mo­nas, jau ke­le­tą me­tų gy­ve­nan­tis Dzū­ki­jos sos­ti­nė­je. 

Po­ra ti­ki­si, kad jau­kiai įreng­ta ir iš pa­grin­dų at­nau­jin­ta ka­vi­nė taps ne tik vie­ta sma­giai pa­va­ka­ro­ti, bet ir vie­na įdo­miau­sių kul­tū­ros erd­vių Aly­tu­je. 

„Kol kas gyvename sta­tybomis, tačiau jau matome pabaigą. Nors dar nedirbame, žmonės jau užsuka apsidairyti“, - sako naujieji „Pušies“ savi­ninkai.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Maxima Latvija“ sužeistiems per Zolitudės tragediją išmokės įspūdingą sumą (16)

„Maxima Latvija“ ir draugija „Zolitude 21.11“ pasiekė susitarimą, pagal kurį sužeistiems...

D.Kuprys neatsisako planų teismui skųsti atleidimą iš NŽT vadovų (9)

Daugiau nei metus Nacionalinei žemės tarnybai (NŽT) vadovavęs Danielius Kuprys paliko tarnybą....

Alkoholio akcizai: pajamos auga, pardavimai – ne (38)

Alkoholio akcizų pajamos, kovą smukusios dėl pastebimai išaugusių tarifų, atsigauna ir...

Ekonomistų nuomonės dėl bankų įtakos išsiskyrė (74)

Įtakingiausiais Lietuvoje laikomi ekonomistai sutaria, kad kita didžiulė pasaulinė ekonomikos...

Kauno rajono gyventojams sugrąžintos mokesčių permokos

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (AVMI) pranešė pervedusi visą gyventojų pajamų...

Top naujienos

Orai: pajusime tikrą rudens alsavimą (7)

Iki pat savaitės pabaigos šalyje išsilaikys gaivūs orai , dažnai varvės dangus, įsismarkaus...

Traukinys Maskva-Vladivostokas: lietuviai juo vyko, tikėdamiesi nuotykių ir problemų (202)

Šią vasarą aš – Tadas, ir mano brolis Mantas, atostogoms nusprendėme pasirinkti kiek...

Sezoninį darbą pasirinko dėl neįprastos priežasties: šis įdarbinimas buvo pats svarbiausias (15)

Dauguma jaunuolių sezoninį darbą renkasi dėl paprastų priežasčių, vieni nori užsidirbti...

Eksperimentas: 7 absoliutaus pritarimo vyrui dienos (21)

Kas bus, jei ištisą savaitę pamėginsime pritarti bet kokiam vyro sprendimui? Eksperimentas, kurį...

Tris kartus už nuosavus tvirtesni dantys – per parą (51)

„ Dantys per vieną valandą – dantys vienai valandai“, – anksčiau ironizuodavo...

Rusijos propagandos gniaužtuose atsidūrusios šalies atstovė: žmonės mąsto, emigruoti ar dar palaukti (299)

Jauna moteris, buvusi kandidatė Moldovos prezidento rinkimuose Maia Sandu yra pasiryžusi...

Prasidėjo visiškas Saulės užtemimas: pasigrožėkite vaizdais (28)

Rugpjūčio 21 d. įvyks neeilinis visiškas Saulės užtemimas, kurį galės stebėti tūkstančiai...

Žvaigždžių gretos byra: Europos čempionatas – be būrio elitinių žaidėjų (23)

Savaitgalį vos per 24 valandas iš Europos krepšinio čempionato žaidėjų sąrašo buvo...

Į susišaudymo Vilniuje sūkurį pateko ir S. Stavickis-Stano (114)

Pirmadienio vakarą Vilniuje , Antakalnio gatvėje, aidėjo šūviai. Policijos duomenimis, tarp...

Vilniuje esančioje Antakalnio gatvėje aidėjo šūviai papildyta 20.44 (86)

Šiandien Vilniuje aidėjo šūviai. Antakalnio gatvėje esančioje kavinėje tarp susipykusių...