Pastaruoju metu vis dažniau girdime apie galimus kartelinius susitarimus Lietuvoje, nors dar neseniai dažniau tekdavo aiškinti, kas tai yra. Žmonėms didesnio aiškumo apie kartelį suteikė tyrimas dėl pienininkų galimo susitarimo branginti pieno produktus. Tarsi burtininkui mostelėjus, pernai šių produktų kainos pašoko visose parduotuvėse, ir tai pajuto kiekvienas pirkėjas.
Skaičiai, verslas
© Corbis/Scanpix
Nors pienininkai dėl kartelio išsisuko, buvo įrodyta, kad jie keitėsi informacija dėl superkamo pieno bei parduodamų pieno produktų kiekių Lietuvos ir užsienio rinkose, kas turėjo įtakos užimamai pieno rinkos daliai, o kartu ir pieno produktų kainų augimui.

Konkurencijos taryba (KT) septynioms pieno bendrovėms skyrė 0,06-0,24 proc. baudas nuo jų apyvartos, o už kartelinį susitarimą joms būtų tekę pakloti baudas iki dešimtadalio metinių pardavimų.

Dabar Seimo narys Algirdas Butkevičius įtaria, kad pienininkai vėl galėjo susitarti - šįkart dėl pieno supirkimo kainų mažinimo. Jis kreipėsi į KT prašydamas ištirti, ar nėra dėl to sudarytas naujas pieno perdirbimo įmonių kartelinis susitarimas.

Kiek kartelinių susitarimų pastaruoju metu tiria KT, kaip jie vyksta ir kas tam trukdo, ar tikimasi išaiškinti klasikinį didelį kartelį? Į šiuos klausimas atsako KT pirmininkas Rimantas Stanikūnas.

- Kasmet Konkurencijos taryba priima keletą sprendimų dėl išaiškintų kartelinių susitarimų, ūkio subjektams skiria baudų. Vieni teigia, kad karteliai Lietuvoje jau egzistuoja ne viename sektoriuje, tačiau jų ištiriama dar mažai, kiti sako, kad priimami sprendimai pernelyg griežti ir labiau naudingi valdžiai, siekiančiai įtikti rinkėjams. KT vienas iš prioritetinių tikslų - kuo efektyviau išaiškinti kartelinius susitarimus išvengiant verslo ir politikos struktūrų įtakos, nes draudžiami susitarimai turi didžiulių neigiamų padarinių vartotojams ir visai ekonomikai. Štai Europos Komisijos (EK) konkurencijos direktoratas, vertindamas kartelių daromą žalą tiek atskirų šalių ekonomikai, tiek bendros ES rinkos vartotojams, skatina nacionalines konkurencijos institucijas išaiškinant kartelinius susitarimus veikti ryžtingiau.

Šiuo metu mūsų institucijos specialistai atlieka septynis tyrimus dėl galimų kartelinių susitarimų. Kol vyksta tyrimas, negaliu pateikti detalesnės informacijos. Galiu tik pasakyti, kad kai kurie tyrimai labai sudėtingi ir užtruks galbūt ne vienus metus. Tačiau tikėtina, kad kai bus surinkti visi įrodymai, baigtos procedūros ir parengtos galutinės išvados, pažeidimu įtariami ūkio subjektai bandys įvairiais būdais ieškoti užtarimo, kaltins KT specialistus kompetencijos stoka, kad tik išvengtų didelių baudų. Tačiau dabar draudžiamų susitarimų dalyviai turi galimybių iš anksto prisipažinti ir išvengti jiems gresiančių sankcijų.

- Tačiau iki šiol KT praktikoje tikriausiai nebuvo atvejo, kad bendrovės iš anksto ir savo noru prisipažintų apie tarpusavio susitarimus. Juk jos pripažįsta padariusios pažeidimus tik tada, kai viskas įrodyta "juodu ant balto". Pavyzdžiui, taip elgėsi ir kai kurie pieno perdirbėjai, nubausti už keitimąsi konfidencialia informacija. Kitos šio sektoriaus įmonės, pavyzdžiui, "Rokiškio sūris", kuriam skirta 824,8 tūkst. litų bauda, dar žada bylinėtis teismuose. O kaip elgiasi kiti, ar pavyzdys nebus užkrečiamas?

- Prieš kurį laiką gavome bendrovės "Pieno žvaigždės" prašymą pratęsti jai terminą dėl 865,9 tūkst. litų baudos sumokėjimo. Mes paprašėme pateikti papildomų argumentų, o įvertinę jų pagrįstumą, prašymą patenkinome. Beje, baigiasi terminas, per kurį KT nutarimas galėjo būti apskųstas teismui. Tik "Rokiškio sūris" viešai pareiškė apskundęs KT sprendimą dėl skirtos baudos dydžio teismui, nors iš esmės bendrovė prisipažino dėl Konkurencijos įstatymo reikalavimų pažeidimo. Jeigu byla bus išnagrinėta teisme, tai bus svarbus precedentas KT ateityje vertinant tiek panašaus pobūdžio pažeidimus, tiek prisipažinimo dėl pažeidimo turinį.

- Kai pradeda brangti kokios nors prekės ar paslaugos, neretai viešai linksniuojama, jog tai vyksta dėl vieno ar kito sektoriaus įmonių slaptų susitarimų. Įtariama, kad tariamasi ne tik dėl kainų, bet ir produkcijos tiekimo sąlygų bei kitokių bendrų veiksmų. Ar KT reaguoja į tokius viešus pareiškimus?

- Tokie vieši samprotavimai mūsų specialistus gal ir galėtų nukreipti teisinga linkme, tačiau karteliniai susitarimai paprastai būna slapti. Norėdami surinkti įrodymų tyrėjai turi veikti konfidencialiai ir netikėtai įtariamiems ūkio subjektams. Juk vieši įtarinėjimai ir svarstymai dažniausiai paskatina pažeidėjus slėpti arba sunaikinti įrodymus. Norint pradėti tyrimą, neužtenka viešų kalbų. Būtina turėti pradinių įrodymų, kuriuos reikia pateikti teismui norint gauti sankciją atlikti tikrinimą ūkio subjekto patalpose. KT negali vadovautis prielaidomis ar sutapimais, kadangi kartelinis susitarimas turi turėti nustatytus požymius. Pavyzdžiui, vis pasigirsta kalbų, kad mažmeninės prekybos degalais sektoriuje pernelyg didelės degalų pardavimo kainos, ir tuo kaltinami skirtingų tinklų degalinių atstovai. Tačiau pamirštama, kokią lemiamą įtaką šalies rinkoje turi dominuojančios "Mažeikių naftos" veiksmai, kurią KT yra nubaudusi net tris kartus - tiek už piktnaudžiavimą dominuojama padėtimi, tiek už draudžiamą susitarimą. Viena iš skirtų baudų siekė 32 mln. litų, tačiau nuo 2006 m. dėl šios baudos tebevykstant teisminiams ginčams, KT nutarimas nėra galutinai įgyvendintas.

- Kadangi KT specialistai nuolat stebi ir analizuoja padėtį rinkose, tai pagal kokius požymius jie gali įtarti jau egzistuojant kartelį?

- Paprastai tose rinkose, kur ūkio subjektai aktyviai konkuruoja, galimybių atsirasti karteliams yra mažiau. O tose rinkose, kur tvyro sąlyginė ramybė, kur praktiškai nekinta ūkio subjektų užimama rinkos dalis, kur stabilūs tarpusavio ryšiai - susitarimų galimybė labiau tikėtina. Kadangi dabar kartelių tyrimai paprastai pradedami KT iniciatyva, dažnai įtarimai pasitvirtina, tačiau ne visuomet pavyksta surinkti įrodymų, kuriuos būtų galima pagrįsti ir kurie būtų nenuginčijami teisme.

- Paskelbta draudžiamų susitarimų dalyvių prisipažinimo ir bendradarbiavimo su KT pareigūnais tvarka, pagal kurią jie gali būti atleisti nuo baudų arba tikėtis mažesnių. Kokie pagrindiniai tokių taisyklių reikalavimai?

- KT šiemet vasario 28-ąją patvirtino taisykles, reglamentuojančias sąlygas, kurioms esant kartelio dalyvis atleidžiamas nuo baudos už šį pažeidimą arba bauda jam sumažinama. Taisyklės taikomos tik draudžiamo susitarimo tarp konkurentų atveju. Vadinasi, tik kartelinio susitarimo atveju jo dalyviai turi galimybę kreiptis į KT dėl atleidimo nuo baudos ar jos sumažinimo.

Tiek tarptautinė praktika, tiek KT patirtis rodo, kad atleidimo nuo baudų ar jų sumažinimo taikymas - veiksmingas būdas susekti ir ištirti draudžiamus susitarimus. Kadangi kartelinių susitarimų neigiamas poveikis vartotojams labai didelis, už šiuos pažeidimus taikomos sankcijos taip pat labai griežtos, galinčios siekti net 10 proc. bendrųjų metinių pajamų. Ūkio subjektas gali tikėtis išvengti tokių piniginių baudų ar gauti mažesnes, jei bendradarbiaus su KT, atskleis susitarimo faktą ir aplinkybes bei išpildys kitas sąlygas.

Ūkio subjektas gali būti visiškai atleistas nuo baudos, jei jis kreipiasi su atitinkamu prašymu į KT jai dar nepradėjus tyrimo dėl galimo draudžiamo susitarimo. Toks prašymas patenkinamas, jei ūkio subjektas pateikia visą jam žinomą informaciją ar įrodymų, kurie suteikia pagrindą KT atlikti tikslinį patikrinimą, jei jis yra pirmasis iš tokio susitarimo dalyvių pateikęs informaciją, be to, jei be išlygų ir nepertraukiamai bendradarbiauja su KT viso tyrimo metu bei nutraukia tolesnį dalyvavimą draudžiamame susitarime. Dar viena sąlyga - jis neturi būti draudžiamo susitarimo iniciatorius ir neskatinti kitų ūkio subjektų dalyvauti jame.

- O kokiais atvejais bendrovės gali tikėtis, jog bauda joms bus sumažinta?

- Bauda gali būti sumažinta, jei jos pateikia informaciją, tačiau neatitinka reikalavimų, kad būtų visiškai atleistos nuo baudos. Jeigu ūkio subjektas yra pirmasis pateikęs informaciją apie draudžiamą susitarimą po to, kai KT jau pradėjo tyrimą, be to, jis nėra įtariamo draudžiamo susitarimo iniciatorius ir nėra skatinęs kitų ūkio subjektų jame dalyvauti. Tokiu atveju bauda gali būti sumažinama nuo 50 iki 75 proc. Jei ūkio subjektas nėra pirmasis pateikęs informaciją po to, kai KT pradėjo tyrimą, jam bauda gali būti sumažinta nuo 20 iki 50 proc. Jei ūkio subjektas yra įtariamo draudžiamo susitarimo iniciatorius ar ūkio subjektas, skatinęs kitus jame dalyvauti, bet pateikia KT informaciją apie draudžiamą susitarimą, kai KT dar nėra pradėjusi tyrimo, jam bauda gali būti sumažinama 50 proc. Tačiau turi būti išpildytos visos taisyklėse numatytos sąlygos.

- Ar negali atsitikti taip, kad ūkio subjektas, pateikęs įrodymus ir informaciją KT pablogins savo padėtį - sulauks dar didesnių sankcijų?

- Taip gali atsitikti, jei ūkio subjektas KT, pradėjusiai tyrimą dėl įtariamo draudžiamo susitarimo, pateiktų papildomos informacijos, įrodančios didesnį pažeidimo pavojingumą ar ilgesnę jo trukmę. Tačiau KT atsižvelgs į šią informaciją nustatant galutinį baudos dydį ją pateikusiam ūkio subjektui, tačiau tik tuo atveju, jei jis ją pateikė pirmasis.

Beje, jei ūkio subjektas dvejoja, ar jam vertėtų pateikti KT prašymą atleisti nuo baudos ar ją sumažinti, jis gali kreiptis anonimiškai į KT Kartelių skyriaus pareigūnus, kurie suteiks bendro pobūdžio informaciją. O išsamiai su taisyklėmis galima susipažinti KT interneto svetainėje.

- Ar tikitės, kad kartelinių susitarimų dalyvių atleidimo nuo baudų sistema mūsų šalyje bus veiksminga?

- Tikiuosi, kad taisyklės, kurios sudaro galimybes ūkio subjektams išvengti jiems gresiančių didelių baudų, anksčiau ar vėliau taps veiksminga priemone tiriant kartelinius susitarimus. Tai rodo šalių, gerokai anksčiau pradėjusių taikyti panašias atleidimo nuo baudų sistemas, patirtis, taip pat EK atliekamų tyrimų rezultatai. Dėl panašios atleidimo nuo baudų sistemos kartelių kaip tik daugiausia ištiriama gavus jų dalyvių prisipažinimus.

ELTA
Kopijuoti, platinti, skelbti agentūros ELTA informacijas ir fotoinformacijas be raštiško agentūros ELTA sutikimo draudžiama.
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

S. Skvernelis: padidinti alkoholio akcizai pasiteisino (119)

Premjeras Saulius Skvernelis sako, jog šiemet drastiškai padidinti alkoholio akcizai pasiteisino -...

Fipronilo skandalas Olandijos paukštininkystės sektoriui kainavo mažiausiai 33 mln. eurų (5)

Europą apėmęs fipronilu užkrėstų kiaušinių skandalas Nyderlandų paukštininkystės sektoriui...

Siekiama sugrąžinti senąjį Nidos švyturio žibintą (7)

Beveik prieš metus užgesinus senąjį švytuoklinį Nidos švyturio žibintą, jo šviesos pasiilgę...

Italijoje tiriant fipronilo skandalą konfiskuota tūkstančiai kiaušinių ir vištų (5)

Italijos policija trečiadienį pranešė, kad konfiskavo daugiau nei 92 tūkst. kiaušinių ir 26...

„New Balance“ dėl prekės ženklo pažeidimų Kinijoje prisiteisė 1,5 mln. JAV dolerių (3)

Kinijos teismas įsakė trims vietos batų gamintojams dėl prekių ženklo pažeidimų sumokėti 1,5...

Top naujienos

V. Laučius. Kauno medžių apokalipsė (4)

Saugoti senus medžius reikia, labai gerai, kad žmonės juos bando ginti, bet stebina viena...

Miestelis Airijoje, kuriame lietuviams net nebereikia anglų kalbos (321)

Dėl lietuvių kiekio Airijos šiaurėje esantis Monachano miestelis jau vadinamas mažąja Lietuva....

Lietuvai – galimybė prisitraukti pinigų iš Lenkijos (123)

Politinis neapibrėžtumas Lenkijoje verčia tenykštį verslą žvalgytis į užsienį, o Lietuva...

Ragina būti atsargius: stiprus vėjas prilaužė medžių (4)

Ugniagesiai ketvirtadienio rytą gavo šešis iškvietimus šalinti nuvirtusių medžių.

S. Skvernelis: padidinti alkoholio akcizai pasiteisino (119)

Premjeras Saulius Skvernelis sako, jog šiemet drastiškai padidinti alkoholio akcizai pasiteisino -...

Nyderlanduose užkirstas kelias potencialiam teroristiniam išpuoliui nutrauktas roko grupės koncertas (84)

Nyderlanduose vienas ispanas buvo sulaikytas netoli roko koncerto vietos vairuojantis dujų balionų...

Sąžiningai pasielgusi vairuotoja liko apgauta „teisininkės“: eismo įvykio nė nebuvo (72)

Darydama automobilio dureles kitos mašinos dureles įbrėžusi klaipėdietė sulaukė netikėtų...

Traumos padariniai: neišvengiami M. Kalniečio viršvalandžiai ir alternatyvos (19)

Tai turėjo būti metai, kai Lietuvos rinktinė pagaliau nebūtų turėjusi bėdų įžaidėjų...

Provincijos turguje vaikinas susikūrė naują įvaizdį ir tai kainavo visai nedaug (32)

DELFI Stilius vėl apsilankė Raseinių turguje ir šį kartą žvalgėsi, kokių drabužių čia...

Pigu ir kokybiška: egzotiškesnės alternatyvos pabodusiai Turkijai (12)

Visame pasaulyje viena iš populiariausių žmones apsėdusių manijų tampa kelionių manija....