Daug kas nevertina taikdarių pastangų saugoti taiką karščiausiuose planetos taškuose. Vieni tai prilygina pinigų švaistymui, kiti, vedini pacifistinių idėjų, kariuomenę apskritai ignoruoja. Praleidus bemiegę parą Ruklos Gaižiūnų poligone, keturiasdešimčiai šalies žurnalistų misijos “Žurnalistai į NATO-2004” pabaigoje teko iš paskutiniųjų ieškoti bent dalelės ištvermės.
NATO vėliava
© Reuters/Scanpix
Sutrumpinta parengtis

Visi Lietuvos taikdariai, dalyvaujantys tarptautinėse taikos palaikymo misijose Irake, Balkanuose ir Afganistane, pirmiausia yra apmokomi Rukloje įsikūrusiame Lietuvos Didžiojo kunigaikščio (LDK) Algirdo mechanizuotame pėstininkų batalione.

Žurnalistams surengtas sutrumpintas taikdario parengimo kursas, kuris paprastai tęsiasi mėnesį. “Mes seksime kiekvieną jūsų žingsnį, kurį vertins stebėtojai”, - prieš prasidedant apmokymams kalbėjo bataliono vadas majoras Vilmas Šatas.

Savanoriškai atvykusiuosius į Ruklą instruktavo devyni patyrę instruktoriai, grįžę iš tarptautinių taikos palaikymo misijų. Kai kurie jų šiose misijose dalyvavo ne po vieną kartą.

Vyriausiuoju žurnalistų vadu tapo vyresnysis leitenantas Edmundas Narmontas.

“Po kiekvienos misijos karys turi išlikti gyvas, - sako E.Narmontas. - Jis turi apsaugoti save, kolegas ir vietinius gyventojus”. Tikrieji kariai į misijas nesiunčiami, jei padaro bent vieną rimtą klaidą per apmokymus Rukloje.

Islamo nėra

Visi be išimties misijoms Bosnijoje, Kosove bei Irake rengiami kariai susipažįsta su islamo religija, musulmonų gyvenimo būdu ir papročiais. Žurnalistams apie islamą pasakojęs Egdūnas Račius išaiškino, kad islamo apskritai nėra, nes jis yra tik siekiamybė, kurią realybe nori paversti musulmonai. “Jie negyvena pagal Koraną, nes reikalavimai pagal jį gyventi yra žvėriški, o džihadas viso labo yra tik pastangos gyventi pagal šią šventą knygą”, - dėstė E.Račius.

Pats džihadas, kurį kai kurie musulmonai vadina šventuoju karu, skirstomas į sielos, žodžio, pastangų ir kardo džihadus. “Kardo džihadas skirtas tik gintis, o lemiamas žodis islamo pasaulyje dabar priklauso tiems, kurie turi daugiau pinigų, valdžios ir oratorinių sugebėjimų”, - mano E.Račius. Jo įsitikinimu musulmonai Irake, Irane ir kitose arabų valstybėse yra atitolę nuo religinių centrų Pakistane, Indijoje, Kinijoje ir Bangladeše.

Taikdariais tapusiems žurnalistams E.Račius aiškino, jog nevalia į musulmono namus ateiti su šuniu. “Šuo yra purvinesnis už kiaulę, todėl angelas neįžengs į tuos namus, kur yra šuo, - mokė E.Račius. - Ar prisimenate irakiečių pasipiktinimą, kai Basroje anglai su šunimis įsiverždavo į irakiečių namus”. Buvo paaiškinta, kad nužudytas musulmonas turi būti palaidotas kartu su sukruvintais drabužiais. “Jei kūnas ar jo dalys prieš laidotuves bus nuplautas, Dievas nepažins kankinio, kuriam bilietas į rojų turi būti garantuotas”, - sakė E.Račius.

Pamokymai ir patarimai

Teorinė pasirengimo dalis yra dešimt kartų lengvesnė nei praktinė. Tikras malonumas susipažinti su patruliavimu, stovyklos apsauga, humanitarinės pagalbos teikimu, riaušių malšinimu ar ginkluote. Viso to žurnalistai, kurie buvo suskirstyti į šešis skyrius, paeiliui mokėsi atvykdami į šešis apmokymo punktus.

“Jokiomis sąlygomis nešaudykite į beginklius žmones ir kai kalbatės su jais, niekada nenukreipkite ginklo į juos, net norėdami tik sudrausminti”, - pasakojo instruktoriai. Kalbėta, kad dalijant humanitarinę pagalbą, jos visada pritrūkstama, todėl niekada negalima žadėti, kad jos bus atvežta vėl - tai sukels nepasitikėjimą taikdariais. Šie patarimai po sočių pietų ir sėdint po pušimis, kai šviečia maloni saulutė, labai pravertė. Kol žurnalistai mokėsi teorijos, apie šimtą LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono karių jau persirenginėjo musulmoniškais apdarais.

Gaižiūnų poligone žurnalistams jie rengė situacijas, atsižvelgiant į taikdarių patirtį Balkanuose ir Irake.

Ant pečių - 35 kg

Žurnalistai apsirėdė daline taikdario ekipiruote. Vien neperšaunama liemenė sveria apie 16 kg, apie 2 kg - šalmas, apie 10 kg kuprinė su miegmaišiu. Žurnalistams buvo išdaliyti ir automatai “M-16”, sveriantys apie 2,7 kg ir apkaba mokomųjų šovinių. Ant žurnalisto pečių buvo užkrautas apie 35 kg svoris, bet tai tik maždaug pusė to, kiek neša tikrieji taikdariai Irake ar Bosnijoje.

Gaižiūnų poligono plotas - 5213 ha. Žurnalistai šarvuočiais “M-113” buvo atvežti į plyną smėlio lauką, vadinamą Sachara. Ji priminė tikrą dykumą, nors tolėliau buvo matyti Gaižiūnų poligono miškai. “Irake smėlis kitoks, jo spalva pilka ir primena cementą”, - pastebėjo instruktorius grandinis Deividas Slukinas.

Rūkliandijoje - pilietinio karo grėsmė

“Sacharoje” žurnalistai vykdė Lietuvos Respublikos Vyriausybės sprendimą prisidėti prie tarptautinių taikdariškų pajėgų, siekiant tariamoje Rūkliandijos valstybėje atkurti politinį, ekonominį ir socialinį stabilumą. Čia konfliktavo dvi musulmoniškos religinės bendruomenės - Kuni ir Kia. Į regioną buvo pasiųsti du Lietuvos taikdarių būriai, iš viso šeši skyriai. Užkirtus kontrabandinę prekybą ginklais ir narkotikais, būtų numalšinta teroristinių grupuočių veikla. Taip tikėtasi išvengti pilietinio karo grėsmės Rūkliandijoje.

Pirmasis fiasko

Jau viena pirmųjų užduočių, apie 1 val. nakties įrengti mobilų patikrinimo punktą, per kurį visi pravažiuojantys automobiliai buvo tikrinami, ar nevežami kontrabandiniai ginklai, virto visišku fiasko. Nakties priedangoje į postą atvažiavo musulmonų sunkvežimis. Iš jo išlipę šeši pasipiktinę “gyventojai” reikalavo atiduoti ką tik atimtą iš jų seniūno “Kalašnikov” automatą. Penki “nukauti” taikdariai, keturi “nušauti” vietos gyventojai - tokios buvo kilusio konflikto pasekmės.

“Neturėjote teisės šaudyti į beginklius žmones, be to, šaudėte draugams į nugarą. Kam reikėjo vytis sprunkantį sunkvežimį? Gal arabai norėjo jus įvilioti į pasalą?”, - piktai vardijo klaidas D.Slukinas. Panašiai į situaciją, kuri baigėsi panašiomis pasekmėmis, reagavo ir kitas žurnalistų skyrius. Instruktoriai sakė, jog tikrieji taikdariai į panašias situacijas reaguoja žaibiškai. Jei reikia, prieš besipriešinančius apieškomuosius panaudoja fizinę jėgą, bet ne ginklą. “Ginklas naudojamas tik iškilus realiam pavojui jūsų ar jūsų draugo gyvybei. Jei į jus nukreipiamas ginklas, tik tada nedvejodami šaunate tiesiai į galvą”, - sakė D.Slukinas.

Taikdario darbo nevertina

Trečią valandą nakties, žurnalistai vis dažniau žvilgčiojo į laikrodžius. Bet iki jų misijos Gaižiūnų poligone pabaigos buvo likusios dar penkios valandos. Ne tik miego stoka, bet ir sunki našta ant pečių, vis dažniau priversdavo pagalvoti apie taikdarių dalią.

“Daug kas sako, kad mes nieko neveikiame, neva be reikalo gauname iki 2 tūkst. litų atlyginimą. Bet pabūkite poligone dvi savaites - čia miegokite, valgykite, gerkite šaltą vandenį. Tokia duona nepasirodys labai skalsi”, - pasakojo vienas instruktorių. Jis sakė, kad misijoje Irake arba Balkanuose, taikdariai dažnai jaučia įtampą, nes nepatenkintųjų jų buvimu visada atsiranda.

Supuvę kiaušiniai prikepa

Įtūžusių arabų minia apie 7 val. ryto užpuolė ir žurnalistų-taikdarių saugomą stovyklą. Apie 50 musulmonų susirinko nežinia iš kur, grupelėmis po 5-7 žmones. Iš pradžių jie ėmė sutartinai šūkauti “Lauk iš čia”, bet arabų agresyvumas augo sulig kiekviena minute. Iš stovyklos palapinių netrukus pasirodė apsauginiais skydais nešinas pastiprinimas. Jis padėjo atlaikyti puolimą. “Neišardykite eilės”, - iš nuovargio jau vos bepastovintiems ant kojų žurnalistams šaukė instruktorius.

Minia į taikdarius pradėjo mėtyti kiaušinius, kurių turinys kai kam užlipdė akis ir skydų skylutes. Ilgainiui musulmonų atakos atslūgo, ir jie pasitraukė, žadėdami dar sugrįžti. Viršila Raimundas Taukinaitis prisipažino, jog per pratybas besirengiantieji misijoms kariai būna apmėtomi du tris mėnesius raugintais kiaušiniais, kurių dvokas nepakeliamas. Irake tokie kiaušiniai ant įkaitusių skydų tiesiog prikepa, jie greitai sudžiūna ant odos. “Tad visa tai, ką jūs išbandėte, tik žaidimas”, - sakė jie.

Po pratybų, grįžus į LDK Algirdo mechanizuotojo pėstininkų bataliono kareivines, karštas dušas buvo lyg palaima iš dangaus.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

„Delfi“ savininkė „Ekspress Grupp“ perka likusias „Adnet media“ akcijas (8)

Populiariausią Lietuvos naujienų portalą delfi.lt valdanti Estijos žiniasklaidos grupė...

A. Siaurusevičius: tai turėtų būti vienas įsimintiniausių LRT sezonų (32)

„Esminis dalykas yra tai, kad mums teko garbė, o kartu ir didelė atsakomybė gyventi ir dirbti...

Dviem rusiškiems kanalams Radijo ir televizijos komisija grasina griežtesnėmis sankcijomis (57)

Lietuvos radijo ir televizijos komisija ( LRTK ) pripažino du rusiškus kanalus kursčius karą ir...

Radijo ir televizijos komisijos akiratyje – du rusiški kanalai (245)

Į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos ( LRTK ) akiratį dėl pažeidimų vėl pateko rusų kalba...

Azerbaidžanas įšaldė vienintelės nepriklausomos šalies naujienų agentūros banko sąskaitas (3)

Azerbaidžanas įšaldė vienintelės nepriklausomos šalies naujienų agentūros banko sąskaitas,...

Top naujienos

Orai: paskutinį vasaros savaitgalį – šioks toks pagerėjimas (6)

Antroje savaitės pusėje orai bus vėjuotesni, vieną šalies pusę lietus merks labiau nei kitą....

Liūdna žinia: L. Lekavičius dėl traumos priverstas praleisti Europos čempionatą (89)

Atlikus tyrimus paaiškėjo, kad per rungtynes su Islandija Lukas Lekavičius patyrė sunkesnę...

Individualių statybininkų įkainiai priartėjo prie įmonių tarifų (192)

Būsto rinkos aktyvumas didina statybininkų darbo įkainius. Nors individualiai dirbantys meistrai...

Metė gerai apmokamą darbą Škotijoje ir grįžo į Lietuvą: nežinau, kur žmonės mato tiek negatyvo (197)

Agnė Butautaitė iš emigracijos grįžo pernai ir iškart ėmėsi veikti – Panevėžio centre,...

Atsarginį variantą jau paruošęs D. Adomaitis pyko: taip ir įvyksta kvailos traumos (19)

Sausakimšoje „Šiaulių“ arenoje Lietuvos rinktinė be didesnio vargo 84:62 susitvarkė su...

Be susižeidusio L. Lekavičiaus likusi Lietuvos rinktinė pranoko Islandiją (220)

Europos čempionatui besirengianti Lietuvos krepšinio rinktinė kontrolinėse rungtynėse Šiauliuose...

Jaunasis filosofas įvardijo, ko trūksta šiuolaikinei kartai (32)

Klasikinių mokslų magistro studijas Kembridže ( Jungtinė Karalystė ) su pagyrimu baigęs ir šiuo...

Nustebsite pamatę: dizaineris sukūrė išskirtinius vandens mylėtojų kostiumus (6)

Žmonėms, kuriems vanduo, jūros bangos ir smėlis yra visas gyvenimas, mados dizaineris Thomas...

Įspūdingomis asmenukėmis išgarsėjęs vaikinas visose savo nuotraukose slepia žinutę vienam žmogui (4)

Natūralu, kad tėvai paprastai nerimauja, kai jų vaikams tenka vykti į užsienį. Tad norėdamas...

Šį bruožą turintys žmonės labiau linkę į neištikimybę (21)

Visi, kurie būna neištikimi savo antrajai pusei, turi vieną bendrą bruožą. Tokią išvada...