Sau­sio 4 die­ną sos­ti­nės „Sie­mens” are­no­je bus pa­ro­dy­ta iki tol ša­ly­je ne­re­gė­to miu­zik­lo – po­po­pe­ros vai­kams „Pa­sa­kų me­dis” prem­je­ra. Ne­bū­tų nie­ko įdo­maus ir keis­to, jei ne miu­zik­lo da­ly­viai ir jų įkū­ny­ti per­so­na­žai.
Nijolė Narmontaitė
© DELFI
R.Ci­ci­nas ne­vai­dins

Žinoma ak­to­rė Ni­jo­lė Nar­mon­tai­tė vai­dins Ra­ga­ną, ku­ri vei­kiau pri­mins sko­nin­gai ap­si­ren­gu­sią veik­lią mo­te­rį. N.Nar­mon­tai­tei bus pri­tai­sy­tas tik­rai ra­ga­nai pri­va­lo­mas at­ri­bu­tas – kup­ra.

Ne­di­de­lio ūgio at­li­kė­jas Dei­vis per­si­kū­nys į ma­žą, pik­tą ir tur­tin­gą Kur­mį Tur­čių, ku­ris į žmo­nas paims Co­liu­kę. Ją vai­dins ne­se­niai al­bu­mą iš­lei­du­si dai­ni­nin­kė Ta­ja.

Mu­zi­ki­nio spek­tak­lio su­ma­ny­to­jai Ba­tuo­to Ka­ti­no vaid­me­niui bu­vo iš­si­rin­kę Lie­tu­vos est­ra­dos prin­cu ti­tu­luo­ja­mą Ry­tį Ci­ci­ną. Ta­čiau dėl jo ne­si­bai­gian­čių dar­bų ir sup­la­nuo­tų atos­to­gų, te­ko ieš­ko­ti ki­to at­li­kė­jo. Juo ta­po ak­to­rius Gied­rius Ar­ba­čiaus­kas.

Ro­man­tiš­ka­sis dai­ni­nin­kas Ala­nas Choš­nau vai­dins Vil­ką, o Snie­guo­lę – TV rea­ly­bės šou „Ba­ras” iš­gar­sė­ju­si Ag­nieš­ka Dob­ro­vols­ka.

Be­ne jau­niau­sia Lie­tu­vos sce­no­je po­pu­lia­rė­jan­ti dai­ni­nin­kė Eve­li­na Anu­saus­kai­tė at­liks Mer­gai­tės, o ak­to­rius Vy­tau­tas Rum­šas jau­nes­ny­sis – Prin­co vaid­me­nis. Vaid­me­nų ga­vo ir dau­giau ži­no­mų ša­lies dai­ni­nin­kų. Egi­di­jus Si­pa­vi­čius sce­no­je taps Šla­vė­ju, Vio­le­ta Riau­biš­ky­tė – Auk­si­ne Žu­ve­le, Rū­ta Ščio­go­lo­vai­tė – Pe­le­ne.

Vai­kai sup­ras

Įdo­mu ir tai, kad lib­re­tą šiai po­po­pe­rai pa­ra­šė vie­nos pir­mų­jų Lie­tu­vo­je hu­mo­ris­ti­nių lai­dų „Bents­ki šou” su­ma­ny­to­jas And­rius Ro­žic­kas.

„Yra dvi ka­te­go­ri­jos žmo­nių: tie, ku­rie ne­ti­ki ste­buk­lais, ir tie, ku­rie ti­ki ste­buk­lais bei ra­šo pa­sa­kas ne­ti­kin­tiems. Ra­šy­da­mas šį kū­ri­nį aš da­riau at­virkš­čiai. Ma­ža ne­kal­ta mer­gai­tė ga­li ne­su­dė­tin­gai ne­lai­min­gas pa­bai­gas pa­vers­ti lai­min­go­mis ir ti­kiu, kad mū­sų vai­kai sup­ras, jog ne vis­kas taip blo­gai, kaip sa­ko tė­ve­liai”, – tei­gė teks­to auto­rius.

Po­po­pe­ros re­ži­sie­rius Vy­te­nis Pau­liu­kai­tis ti­ki­no, kad re­gi­nį pa­si­žiū­rė­ti pri­va­lės ir tė­ve­liai – jie čia įž­velgs nū­die­nos ak­tua­li­jų, ras su­si­mąs­ty­ti ver­čian­čių po­teks­čių, o vai­kai vėl iš­vys pa­mėg­tus pa­sa­kų per­so­na­žus.

Į spek­tak­lį – su veid­ro­dė­liais

Be­je, vi­si atei­sian­tys į spek­tak­lį kvie­čia­mi pa­siim­ti veid­ro­dė­lius. Tad vie­ną aki­mir­ką ir žiū­ro­vai ga­lės pa­si­jus­ti po­po­pe­ros da­ly­viais. Mu­zi­kos auto­rius – Lie­tu­vos mu­zi­kos aka­de­mi­jos do­cen­tas, vie­nas ge­riau­sių ša­ly­je džia­zo pia­nis­tų – Ar­tū­ras Anu­saus­kas.

„Ope­rą ra­šau pir­mą kar­tą. Tai bus mu­zi­ka nuo kla­si­kos, džia­zo iki tik­ro pop­so ir lie­tu­viš­ko folk­lo­ro. Bu­vo įdo­mu kur­ti mu­zi­ką, kiek­vie­ną dai­ną kū­riau konk­re­čiam at­li­kė­jui”, – pri­si­pa­ži­no kom­po­zi­to­rius.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Devintasis teatro „Kitas kampas" sezonas kviečia improvizacijos pagalba keisti gyvenimą (1)

Šį rudenį devintąjį sezoną pradedantis vienintelis Lietuvoje profesionalus improvizacijos...

Bardų sostinėje Anykščiuose nusileido „Purpurinis vakaras" (2)

Vakar Anykščių Vyskupo skvere suskambę gitarų akordai paskelbė Nacionalinio bardų festivalio...

Dievo žodį turėtų girdėti visi – Lvove mišios yra laikomos ir gestų kalba (1)

Daugumai kurčiųjų ar silpnai girdinčiųjų pamaldos vyksta spengiančioje tyloje. Dvasininkas iš...

Aktorė N. Varnelytė: kadaise teko išprašyti draugę iš namų...

Profesionalus komedijos teatras „Domino“ pristato karščiausią rudens sezono naujieną –...

Buvusiame žiemgalių kariniame centre Tervetėje - tvirtovės šturmas

Latvijos Tervetės gyvenvietėje vyko didžiausia šalyje atkuriamosios istorijos šventė.

Top naujienos

Pavalgęs A. Užkalnis sako, kad Nidą metas branginti, kol visai užbrangs (51)

Žinau, žinau, šiandien ne toks sekmadienis, kad galima būtų ramiai apie Nidą rašyti: nebėr tų...

Trečdalis menopauzės sulaukusių moterų turi šią „dovaną“: ginekologas paaiškino, kada reikia sunerimti (15)

Daugelis moterų net neįtaria, jog jų gimdoje vystosi miom a. O dažniausiai jas atlikti padeda...

Kaip iš tikrųjų atrodo gyvenimas Rusijos glūdumoje (159)

Švintant saulei Jevdokimovas, kaimas Rusijos glūdumoje, tingiai bunda iš miego ir nyra iš trobas...

Greitai uždirbti iš savo buto gali ne visi: ko labiausiai reikia? (1)

Lietuvoje, ypatingai didmiesčiuose ir kurortuose, populiarėja trumpalaikės nuomos verslas. Jį...

Sąmokslo teorijų karalienė: kas slypi už kalbų apie slapta pasaulį valdančius žmones (387)

Mito apie iliuminatus atsiradimo istorija atskleidžia, kaip šiandien gimsta melagingos žinios, o...

Skaitmeninės legendos: A. Sabonis ir Š. Marčiulionis žais tarp visų laikų NBA geriausiųjų? (4)

Vasarai artėjant prie pabaigos NBA vaizdo žaidimų kūrėjai atskleidžia vis daugiau paslapčių...

„Velomaratono“ dalyviai slysčiojo lietaus išpraustame Vilniuje, bet gerino pernykščius rezultatus (18)

Sekmadienį aštuntą kartą startavo masiškiausias šalyje dviračių sporto renginys...

Sugriuvus automobilių stovėjimo aikštelei, mašinos pakibo ore (17)

Nottinghamo centre, įgriuvus daugiaaukštei automobilių aikštelei, dalis joje stovėjusių mašinų...

Ar kada susimąstėte, kaip iš tiesų dirba „Palangos bobutės“ (145)

300 kvadratinių metrų dydžio butas vasarai Palangoje jau atgyvena, sako „Ober-Haus“ Vakarų...

Naktinis reidas Vilniuje: nepilnametis prie vairo ir nuo dėmesio į krūmus sprukęs doras jaunuolis (44)

Naktinis reidas Vilniuje prasidėjo iškart pričiuptais dviem vairuotojo pažymėjimų...