Na­cio­na­li­nė te­le­vi­zi­ja LTV sa­vo žiū­ro­vams šeš­ta­die­nį pa­tei­kė akibrokštą – tie­sio­gi­nė­je lai­do­je „Lie­tu­vos dai­nų de­šim­tu­kas” kon­cer­ta­vu­sios gru­pės „Iš­junk švie­są” šo­kė­ja prieš nepilnamečius žiūrovus iš­si­ren­gė iki kel­nai­čių. Skan­da­lin­ga va­di­na­ma gru­pė tą va­ka­rą at­li­ko dai­ną „Nu­si­renk”, bet per re­pe­ti­ci­ją ti­ki­no, kad nuo­gybių scenoje nebus.
Televizija, televizorius
© Corbis/Scanpix
Bu­vo pla­nuo­ja­ma, kad gru­pės šo­kė­ja tik sek­sua­liai pa­si­ran­gys, bet tik­rai ne­nu­si­ren­gi­nės.

Ta­čiau trans­lia­ci­jos me­tu at­si­ti­ko vi­sai prie­šin­gai – mer­gi­na nu­siė­mė marš­ki­nė­lius, si­jo­ną ir li­ko tik su kel­nai­tė­mis bei lie­me­nė­le. Vė­liau ati­den­gė ir nuo­gą krū­ti­nę. LTV ope­ra­to­riai kruopš­čiai fik­sa­vo ro­do­mus vaiz­dus ir ka­me­rų ne­nu­su­ko.

Be­veik 22.20 val. įvy­ku­sį „šou” stu­di­jo­je dau­giau­sia ste­bė­jo 10–12 me­tų vai­kai.

Mat jie ir yra di­džiau­si šios lai­dos ger­bė­jai bei nuo­lat da­ly­vau­ja fil­ma­vi­muo­se.

Ne­ge­rai, kad ma­tė vai­kai

Kaip „Ekst­ra ži­nioms” sa­kė Vai­ko tei­sių ap­sau­gos kont­ro­lie­rė Ra­min­ta Ša­la­še­vi­čiū­tė, por­nog­ra­fi­nių vaiz­dų ne­ga­li­ma ro­dy­ti iki 22 va­lan­dos.

„Aš pa­ti tos lai­dos ne­ma­čiau, to­dėl spręs­ti, ar ne­pil­na­me­čių ap­sau­gos nuo nei­gia­mos in­for­ma­ci­jos įs­ta­ty­mas pa­žeis­tas, ne­ga­liu. Ta­čiau, ži­no­ma, la­bai ne­ge­rai, kad to­kius vaiz­dus ma­tė stu­di­jo­je bu­vę vai­kai. Ypač, jei jų ten bu­vo dau­gu­ma”, – kal­bė­jo R.Ša­la­še­vi­čiū­tė.

Kont­ro­lie­rė ti­ki­no, kad toks LTV el­ge­sys bus ap­tar­tas ir bus nusp­ręs­ta, ar rei­kia to­kius da­ly­kus pa­teik­ti žur­na­lis­tų eti­kos ins­pek­to­riaus ver­ti­ni­mui.

Ne­ma­to nie­ko blo­go

Gru­pės „Iš­junk švie­są” va­dy­bi­nin­kas Auš­rys Kriš­čiū­nas Tyn­ta ti­ki­no, kad nu­si­ren­gi­mo idė­ja gi­mė ne­ti­kė­tai.

„Tie­siog spon­ta­niš­kai nusp­ren­dė­me, kad sce­no­je ga­li nu­si­reng­ti šo­kė­ja”, – aiš­ki­no Tyn­ta. Anot jo, sce­no­je ap­si­nuo­gi­nu­si mer­gi­na yra strip­ti­zo šo­kė­ja. Iš lai­dos or­ga­ni­za­to­rių gru­pė dar ne­su­lau­kė jo­kių nu­sis­kun­di­mų.

A.Kriš­čiū­no ma­ny­mu, pa­si­ro­dy­mas bu­vo es­te­tiš­kas ir gra­žus, be jo­kios por­nog­ra­fi­jos.

Dėl to, kad pa­da­rė nei­gia­mą po­vei­kį vai­kams, gru­pės va­dy­bi­nin­kas ne­su­ka sau gal­vos.

„Ma­no vai­kai to­kiu me­tu jau mie­ga. Tai yra tė­vų prob­le­ma, kad lei­džia vai­kams žiū­rė­ti te­le­vi­zo­rių ar da­ly­vau­ti lai­do­je to­kiu me­tu”, – griež­tai dės­tė Tyn­ta.

Kas kal­tas – ne­ži­nia

Lai­dos „Lie­tu­vos dai­nų de­šim­tu­kas” pro­diu­se­ris Jo­nas Vi­li­mas va­kar ne­no­riai ko­men­ta­vo šeš­ta­die­nio in­ci­den­tą.

„Šiuo me­tu ir aiš­ki­na­mės, kas kal­tas, kad ne­bu­vo ro­do­mi ki­ti vaiz­dai, kai sce­no­je dė­jo­si to­kie da­ly­kai”, – pra­si­ta­rė J.Vi­li­mas.

Pak­lau­sus, ar lai­dos kar­to­ji­me mer­gi­nos strip­ti­zas bus iš­kirp­tas, pro­diu­se­ris at­šo­vė, kad dar neaiš­ku, ar lai­da iš vi­so bus kar­to­ja­ma.

Ža­da griež­tas bau­das

Da­ly­vau­da­mos lai­do­je gru­pės nep­ri­va­lo pa­si­ra­šy­ti jo­kių su­tar­čių, kur bū­tų nu­ma­ty­tas etiš­kas el­ge­sys tie­sio­gi­nia­me ete­ry­je.

J.Vi­li­mas ti­ki­no, kad nuo­bau­dos bus skir­tos ne tik dar­buo­to­jams, bet ir gru­pei. Ta­čiau kaip jie bus nu­baus­ti, jei nė­ra jo­kių su­tar­čių, ne­ži­nia.

Griež­tes­nis bu­vo LRT ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Pet­raus­kis. Jis „Ekst­ra ži­nioms” aiš­ki­no, kad la­biau­siai nu­ken­tės „Lie­tu­vos dai­nų de­šim­tu­ko” ren­gė­jai.

„Bus la­bai griež­tos nuo­bau­dos ir pro­diu­se­riui, ir re­ži­sie­riams. De­ja, gru­pės na­riams mes nie­ko ne­ga­li­me pa­da­ry­ti, nors ir el­gė­si chu­li­ga­niš­kai", - aiškino K.Petrauskis.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

G. Griniūtė ir A. Rožickas kviečia išrinkti 100-mečio dainą (14)

LRT televizija pradeda muzikinį projektą „Dainuoju Lietuvą", kuriame dalyvaus ryškiausi,...

Paaiškėjo, kam atiteko pagrindinis serialo „Meilė gydo“ vaidmuo (4)

Naujajame LNK sezone startuosiančio serialo „ Meilė gydo“ filmavimams Vilniuje buvo...

Kūdikio laukimu gyvenanti „Moterys meluoja geriau“ žvaigždė J. Žiogaitė-Butkienė: atsisakiau ne vieno projekto (3)

Dešimtą sezoną skaičiuojanti „ Moterys meluoja geriau “ istorija pateiks ne vieną staigmeną....

TV seriale debiutuojančiam V. Baumilai patikėtas intriguojantis vaidmuo (17)

Jau rudenį į televizijos ekranus sugrįžta bene linksmiausias TV3 nuotykių ir humoro serialas...

„2 Barus“ palikęs Žygis prisipažino, ką su Gabija veikė duše: mums galima, nes esame pora (32)

Po vakar įvykusios TV3 vasaros realybės šou „2 Barai" išlikimo kovos projektą paliko net du...

Top naujienos

Sąmokslo teorijų karalienė: kas slypi už kalbų apie slapta pasaulį valdančius žmones (123)

Mito apie iliuminatus atsiradimo istorija atskleidžia, kaip šiandien gimsta melagingos žinios, o...

Kaip iš tikrųjų atrodo gyvenimas Rusijos glūdumoje (132)

Švintant saulei Jevdokimovas, kaimas Rusijos glūdumoje, tingiai bunda iš miego ir nyra iš trobas...

Ar kada susimąstėte, kaip iš tiesų dirba „Palangos bobutės“ (135)

300 kvadratinių metrų dydžio butas vasarai Palangoje jau atgyvena, sako „Ober-Haus“ Vakarų...

Batelių paieška pajūryje: ar įmanoma rasti nebrangių ir įspūdingų batų? (9)

Kad Palangoje galima atrasti stilingų apdarų, DELFI Stilius jau įsitikino. Todėl šį kartą...

Pasipiktinę graikai įtaria NBA atstovus konspiracija

Medicininiai tyrimai tolimoje Kinijoje, nekonkreti diagnozė, bendravimas per socialinius tinklus....

Pirštelius apsilaižysite: traški vištiena amerikietiškai (1)

Šios traškios vištienos nėra net ko lyginti su greito maisto užkandinių patiekalu – skonis...

Sugriuvus automobilių stovėjimo aikštelei, mašinos pakibo ore (4)

Nottinghamo centre, įgriuvus daugiaaukštei automobilių aikštelei, dalis joje stovėjusių mašinų...

Naktinis reidas Vilniuje: nepilnametis prie vairo ir nuo dėmesio į krūmus sprukęs doras jaunuolis (33)

Naktinis reidas Vilniuje prasidėjo iškart pričiuptais dviem vairuotojo pažymėjimų...

Priežastys, kodėl apsilankius tualete vargina nemalonūs pojūčiai (28)

Deginimo pojūtis šlapinimosi metu yra vienas nemaloniausių dalykų. Štai kodėl svetainė...

Pridarytas klaidas išvardijęs D. Adomaitis pasiūlė priprasti prie tokio L. Lekavičiaus žibėjimo specialiai Krepšinis.lt iš Rygos (232)

Lietuvos krepšininkai galėjo savo kailiu patirti, kokį potencialą turi ši „auksine karta“...