partizanai

Nacionalinė muzika versus muzikinis nacionalizmas: sovietų ideologijos spraga  (5)
2013 m. lapkričio 16 d. 14:32
Sovietmečiu egzistavę leidimai ir draudimai kompozitoriams buvo ne tik neaiškūs, bet dažnai ir dviprasmiški. Viena iš tokių dviprasmybių susijusi su liaudies muzika. Lietuvių muzikos tapatybei XX a. antrojoje pusėje ypač didelę įtaką padarę Bronius Kutavičius ir Feliksas Bajoras, nuo 1970 m. pradėjo kurti muziką, paremtą seniausia lietuvių liaudies muzikos tradicija, sutartinėmis. Kas lėmė, kad liaudies muzika tapo lietuvių šiuolaikinės muzikos pagrindu? Ir kodėl šie kompozitoriai sovietmečiu buvo kritikuojami, nors rėmėsi oficialiai ne tik leidžiama, bet ir pageidautina liaudies muzika?
Jaunimas įsitikinęs - be praeities nebūtų dabarties  (6)
2013 m. lapkričio 13 d. 17:25
Tikras pilietis yra tas, kuris pažįsta ir brangina tėvynę, siekia išsaugoti jos praeitį, pasirūpinti dabartimi ir kurti ateitį. Nedidelio Pandėlio miestelio, įsikūrusio Rokiškio rajone, jaunimas įsitikinęs, kad be praeities nebūtų dabarties, todėl kviečia atsigręžti į savo gimtinės šaknis ir geriau ją pažinti.
Rusijos propagandistų kirtis Baltijos šalims: kaltinimai taikant nacistinius metodus rusams  (1072)
2013 m. lapkričio 8 d. 16:18
Penktadienį Vilniuje pristatytas filmas „Nuslėpta Baltijos šalių istorija“ tėškia purvo Lietuvai , Latvijai ir Estijai . Nors pagal filmo pavadinimą peršasi mintis apie, pavyzdžiui, tarpukarį, tuo juostos autoriai neapsiriboja – pasitelkę dviprasmiškos reputacijos pašnekovus, jie dabartines Baltijos šalių demokratijas kaltina rusų tautinei mažumai taikant kone nacistinius metodus. Filmo kūrėjas – prieštaringai vertinamas Maksimas Revas, neseniai iškeitęs Estijos pilietybę į Rusijos Federacijos.
D. Liekis: patriotizmas neturi nieko bendro su radikaliomis pažiūromis  (38)
2013 m. lapkričio 7 d. 13:55
Mėnesį trukęs „Laisvės kovų anatomijos“ straipsnių ir vaizdo reportažų ciklas šiandien baigiasi. Rengdamas publikacijas turėjau unikalią galimybę iš arti susipažinti su pokario istorija Lietuvoje, pabendrauti su amžininkais ir istorikais. Gautas žinias bei potyrius pateikiau į eterį tikėdamasis prisidėti prie lietuvybės ir mokslo populiarinimo.
Vienas sovietų budelis per naktį galėjo nužudyti iki 45 aukų  (360)
2013 m. lapkričio 6 d. 20:15
Sovietų Sąjunga i antrą kartą okupavus Lietuvą, sovietų saugumo struktūros pradėjo aktyvų partizanų , ryšininkų ir rezistentų persekiojimą, suiminėjimą bei žudymą.
Partizanų nužudymu kaltintas buvęs stribas - išteisintas  (61)
2013 m. lapkričio 5 d. 19:05
Lietuvos apeliacinis teismas paliko galioti išteisinamąjį nuosprendį buvusiam stribui, šiauliečiui 85 metų Ignacui Lauciui, kurį prokurorai kaltino nužudžius keturis Lietuvos partizanus .
Už Lietuvos laisvę kovojęs azerbaidžanietis tardytojams: „kalbėsiu tik lietuviškai“  (267)
2013 m. lapkričio 5 d. 17:54
1945 metais prie Kęstučio apygardos partizanų gretų prisijungė kovotojas iš Azerbaidžano – Šakiras Sadyhovas. Kaukazo regione gimęs, netoli Baku augęs vyras iki antrojo pasaulinio karo buvo mokytoju. Vėliau, su sovietų armija, antrojo pasaulinio karo nublokštas į Rytų Europą. Čia suimtas pateko į nacių nelaisvę. Jo kalinimo vieta ne kartą keitėsi, kol galiausiai Š. Sadyhovas atsidūrė Lietuvoje.
Ar šiandien lietuviai gintų savo šalį ir laisvę partizanų gretose?  (13)
2013 m. lapkričio 3 d. 18:23
Pokario laikotarpiu prie ginkluotosios rezistencijos prisijungę partizanai buvo pasiryžę aukoti savo sveikatą, gyvybę ir laisvę dėl laisvos ir nepriklausomos Lietuvos. Daugelis jų žuvo kovoje ar priešo nelaisvėje. Tačiau ar daug lietuvių šiandien pasiryžę krašto gynybai? Ar nepriklausomos Lietuvos karta prarado vertybes, kurias puoselėjo pokario partizanai?
Pūlingas kaulo uždegimas Lietuvos partizanui – ne kliūtis kautis su priešais  (45)
2013 m. spalio 22 d. 22:56
2010 metų rudenį archeologų grupė tirdama Rietavo dvaro teritoriją, arklidžių vietoje aptiko penkių žmonių palaikus. Šalia rasti daiktai bylojo, kad tai pokario ginkluotosios rezistencijos dalyviai. Palaikai buvo suvarpyti kulkų, dvejose kaukolėse buvo matomos šautinės žymės, kurios bylojo apie galimą savižudybę.
Partizano Daumanto brolio Antano Lukšos-Arūno kovos – tarsi iš veiksmo filmų
2013 m. spalio 21 d. 11:16
1946 metais partizano Juozo Lukšos-Daumanto brolis Antanas Lukša-Arūnas pusryčiaudamas su Tauro apygardos laisvės kovotojais pateko į nuožmios kovos sūkurį, kai sargybą ėjęs Juozas Išganaitis-Dėdė pranešė apie netoliese pasirodžiusį sovietų garnizoną. Vyrams daugiau nieko neliko, kaip slėptis ir tikėtis laimingos kovos baigties. Antano Lukšos-Arūno suėmimo istorija taip pat verta veiksmo filmo juostos. Tuomet partizanas organizavo Tauro apygardos vado Antano Baltūsio-Žvejo ir Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio susitikimą. Tačiau netrukus paaiškėjo, kad šis susitikimas - priešo pajėgų provokacija.
Mitai apie Lietuvos partizanus: žydšaudžiai, plėšikai, girtuokliai  (1344)
2013 m. spalio 18 d. 14:52
Lietuvos pokario partizanai laikėsi griežtos kariškos drausmės ir aiškių garbės principų. Todėl ginkluotosios rezistencijos amžininkai neigia bet kokius kaltinimus susijusius su amoraliu ar nusikalstamu partizanų elgesiu. Partizanai neigia prievartą prieš nekaltus apylinkių gyventojus, antisemitizmą ar nusikalstamą veiklą už įstatymo ribų.
Pokario partizanų kovos principus perėmė Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos  (77)
2013 m. spalio 17 d. 17:38
Lietuvai atgavus nepriklausomybę ir atkūrus Lietuvos kariuomenę, pokario ginkluotosios rezistencijos dalyviai buvo atminti ir pagerbti kaip Lietuvos karinių pajėgų nariai. Jų papročiai, vardai ir kovos metodai įamžinti ir perimti šiuolaikinės Lietuvos kariuomenės .
Partizanas: norėjom nusišaut, bet pavyko prasiveržti pro priešo gretas
2013 m. spalio 16 d. 12:28
Lietuvos ginkluotosios rezistencijos prieš sovietų okupaciją laikotarpiu mūsų šalies giriose virė daug aršių ir negailestingų kovų tarp partizanų ir okupantų pajėgų. Daug jų liks nepapasakotos ir atguls į kapus su nelygioje kovoje žuvusiais krašto gynėjais, kitos primins ateities kartoms turimos laisvės kainą. Vieną nuožmesnių kovų prisimena Algimanto apygardos partizanai Jonas Kadžionis – Bėda ir Anicentas Simanonis – Sigitas.
Lietuvių tremties atgarsiai pravirkdė Briuselį  (20)
2013 m. spalio 16 d. 11:45
Antradienio pavakarę Lietuvos nuolatinė atstovybė prie ES virto tarpukario ir pokario įvykių liudininke. Čia susirinkusieji netvardė ašarų, pasidavė jausmams ir trumpam nusikėlė į savo savo tėvų, senelių ar kitų artimų žmonių jaunystės patyrimus ir dramas. Kas pravirkdė Briuselio lietuvaičius ir sukėlė tokią stiprią jausmų bangą?
Pats baisiausias partizano likimas – tardymo kamera  (474)
2013 m. spalio 15 d. 17:16
Į sovietų saugumo tarnybų nagus patekę rezistentai kęsdavo itin žiaurius kankinimus ir tardymus. Saugumiečiai mėgindavo iškvosti svarbią informaciją susijusią su pogrindžio veikla, partizanų ir ryšininkų vardus, jų buvimo vietas bei planus. Tardymo metu dažnai buvo naudojamos ne tik psichologinės, bet ir fizinės prievartos priemonės.
Partizanas Bėda atstatė bunkerį, kuriame gimė jo sūnus
2013 m. spalio 14 d. 12:03
Šį partizanų bunkerį visai neseniai atkūrė buvęs Algimanto apygardos partizanas Jonas Kadžionis–Bėda. Stovėdamas lygioje miško aikštelėje Kadžionis sako, kad jo atstatytas bunkeris užmaskuotas labai prastai ir sovietų kariai jį nesunkiai aptiktų. Tuomet, pasilenkęs prie žemės jis atkapsto du metalinius žiedus ir truktelėjęs atgal ištraukia miško paklote užmaskuotą liuką. Bunkerio vidus ankštas. Čia sugulti gali vos šeši ar aštuoni žmonės. Jonas Kadžionis sako, kad vasaros metu bunkeryje būna trošku, trūksta oro. Tačiau neretai tai tapdavo vieninteliu prieglobsčiu gelbėjusiu gyvybę nuo priešo rankos.
Kur saugumietis J. Markulis paslėpė Barboros Žagarietės mumiją?  (149)
2013 m. spalio 11 d. 21:46
Pokario laikotarpiu represinės sovietų žinybos aktyviai verbavo įvairius visuomenės veikėjus į savo agentų gretas. Tokie agentai turėjo stebėti savo aplinką ir režimui nepalankius asmenis, juos sekti, kompromituoti ir įduoti. 178 partizanai buvo suimti ir 18 jų nužudyta dėl sovietų saugumo agento Juozo Markulio veiklos.
Buvęs partizanas Kavarsko miškuose atstatė bunkerį, kuriame gimdė jo žmona  (269)
2013 m. spalio 10 d. 17:36
Pokario laikotarpio partizanų kovas ir sovietų karinių pajėgų apsiaustis menantys Kavarsko apylinkių miškai vis dar slepia puikiai užmaskuotą bunkerį. Aptikus ir atkėlus nepriekaištingai miško paklotės pridengtą įėjimo angą būtų galima įsmukti į ankštą požemio erdvę. Šį neeilinį įrengimą visai neseniai atkūrė buvęs Algimanto partizanų apygardos partizanas Jonas Kadžionis–Bėda.
Lietuvos partizanų vadai pakeitė vieno svarbiausių susirinkimų vietą dėl sovietų žvalgybos veiksmų?  (2)
2013 m. spalio 9 d. 09:29
Partizanų ryšininkų Sajų sodyboje kasinėjimus vykdantys archeologai mano, kad jų tyrinėjama vieta galėjo būti visų partizanų vadų susirinkimo tašku, kuriame planuota pasirašyti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio nepriklausomybės deklaraciją. Tyrimus atliekantys archeologai spėja, kad deklaracijos pasirašymo vieta buvo perkelta į netoliese esantį Minaičių kaimą dėl sovietų saugumo tarnybų veiksmų.
Kur partizanų vadai pasirašė nepriklausomybės deklaraciją?  (170)
2013 m. spalio 8 d. 17:28
Partizanų ryšininkų Sajų sodyboje kasinėjimus vykdantys archeologai mano, kad jų tyrinėjama vieta galėjo būti visų partizanų vadų susirinkimo tašku, kuriame planuota pasirašyti Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) nepriklausomybės deklaraciją. Tyrimus atliekantys archeologai spėja, kad deklaracijos pasirašymo vieta buvo perkelta į netoliese esantį Minaičių kaimą dėl sovietų saugumo tarnybų veiksmų.
„Laisvės kovų anatomija“: dar neskelbtos istorijos apie Lietuvos pokario rezistenciją  (5)
2013 m. spalio 7 d. 12:22
Specialiame DELFI projekte „Laisvės kovų anatomija“ skaitytojams bus pateikta, mažai aptarta ar negirdėta lietuvių pokario rezistencijos istorija. Projekto turinyje partizanų ir sovietų režimo aukų mirties aplinkybės bus apžvelgiamos per teismo medicinos ir archeologijos prizmes. Bendradarbiaudamas su šiuolaikinės karybos ekspertais ir Lietuvos kariuomene naujienų portalas DELFI pateiks partizaninio karo XXI-ojo amžiaus Lietuvoje modelį.
Partizano sesuo: anuomet bijodavome prasitarti, kad šeimoje turime partizaną, dabar – didžiuojamės  (24)
2013 m. spalio 1 d. 15:26
„Net devynerius metus Sovietų Sąjunga - supervalstybė, patiesusi nenugalimu laikytą vermachtą, savo dispozicijoje turėjusi keliskart daugiau kariuomenės, nei buvo gyventojų visoje Lietuvoje, turėjusi atominį ginklą, milžinišką represinę sistemą – nesugebėjo nuslopinti lietuvių partizanų. Tai fenomenalu“, - teigia istorikas Simonas Jazavita.
Kauno rajone atnaujinta už Lietuvos laisvę kovojusių partizanų žeminė  (66)
2013 m. rugsėjo 27 d. 08:52
Penktadienio popietę Kuro girininkijos Drapakampio miške (Zapyškio seniūnija, Kauno rajonas ) bus rengiamos Papiškės - Novos partizanų žeminės pašventinimo iškilmės.
Utena: (ne)eilinis pasibastymas po Šiaurės Lietuvą  (6)
2013 m. rugsėjo 25 d. 08:00
Liepos pabaiga, tikra tropinė vasara. Puiki proga aplankyti puošnų kampelį, įsikūrusį Aukštaitijos aukštumose, su daugybe ežerų, tarpusavyje sujungtų upėmis ir upeliais, ir visa tai dar išsidabinę gražuoliais miškais... Ir žmonės čia šneka savotiška tarme, nesumaišysi su kitomis niekaip. Gaila, kad pavyks užgriebti tik menkutę šio krašto Turtų dalį. Viskam sužiūrėti nepakaktų ir mėnesio, per daug prašmatnybių šis regionas turi.
Nuomonė. Neleiskime mūsų vardu skelbti karo Sirijai  (89)
2013 m. rugsėjo 9 d. 16:30
Lietuva šių metų antrąjį pusmetį pirmininkauja Europos Sąjungos ( ES ) Tarybai. Kuo gi pagarsės Lietuva pirmininkavimo metu? Lietuva ir vėl atsidūrė pasaulio dėmesio centre.
Ekspertas: gali būti, kad su cheminiu ginklu turėsime reikalų ir Lietuvoje  (160)
2013 m. rugsėjo 7 d. 20:52
Prieš kelias savaites Sirijoje dėl panaudoto cheminio ginklo žuvus mažiausiai keliems šimtams žmonių, nerimas pasaulyje neslūgsta. „Su cheminiu ginklu turėsime reikalų ir Lietuvoje “ , – įspėja profesorius Valdas Rakutis . Anot jo, būtina grįžti prie sovietinių laikų, kai žmonės buvo mokomi, kaip elgtis masinio naikinimo ginklų panaudojimo metu.
R. Kupčinskas: sovietiniai ideologiniai simboliai turi būti nuimti nuo Žaliojo tilto  (534)
2013 m. rugpjūčio 21 d. 17:18
Seimo nario Ryto Kupčinsko nuomone, sovietiniai ideologiniai simboliai turi būti išbraukti iš Kultūros paveldo registro ir nuimti nuo Žaliojo tilto .
Gyvos istorijos pamokos: gaivinama partizanų rėmėjų sodyba  (143)
2013 m. rugpjūčio 20 d. 19:13
Radviliškio rajone, Balandiškio kaime, antrą vasarą vyksta akademinio jaunimo stovykla „Laisvės kovų atmintis“. Trijų šalies universitetų studentai atlieka archeologinius kasinėjimus partizanų rėmėjų Sajų sodyboje.