Va­bal­nin­ko slau­gos ir pa­lai­ko­mo­jo gy­dy­mo li­go­ni­nė­je (Bir­žų r.) trečiadienį kru­vi­no­mis aša­ro­mis ver­kė li­go­ti senukai. Juos pri­bloš­kė ži­nia, jog netru­kus teks iš čia iš­sik­raus­ty­ti. Mat vie­tos po­li­ti­kai li­go­ni­nę nusp­ren­dė likvi­duo­ti.
Šiuo­se glo­bos na­muo­se gy­ve­na be­veik 40 se­ny­vų žmo­nių. Dau­ge­lis jų – po ope­ra­ci­jų, ser­gan­tys sun­kio­mis li­go­mis. Daž­nas se­nu­kas ne­tu­ri jo­kių ar­ti­mų­jų.

Žmo­nės bai­mi­na­si, kad ne­be­liks kam jų slau­gy­ti ir ne­ži­no, kaip to­liau gy­vens. Pas­ku­ti­nė jų die­na slau­gos li­go­ni­nė­je – gruo­džio 27-oji.

Pa­gal Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą me­di­ci­nos įs­tai­gų rest­ruk­tū­ri­za­vi­mo pla­ną, Bir­žų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba nusp­ren­dė už­da­ry­ti li­go­ni­nę per­nai. Spren­di­mas bu­vo priim­tas leng­va ran­ka, nes slau­go­mus se­nu­kus pla­nuo­ta per­kel­ti į re­no­vuo­tą bu­vu­sios Bir­žų tu­ber­ku­lio­zi­nės li­go­ni­nės pas­ta­tą. Re­mon­to dar­bams pap­ra­šy­ta mi­li­jo­no li­tų, ta­čiau mi­nis­te­ri­ja nes­ky­rė nė pu­sės ža­dė­tos su­mos.

Bir­žų po­li­ti­kai šie­met lie­pos mė­ne­sį nusp­ren­dė gy­dy­mo įs­tai­gos lik­vi­da­vi­mą ati­dė­ti iki me­tų pa­bai­gos. Įs­tai­gos per­so­na­las apie tai bu­vo in­for­muo­tas iš anks­to, įteik­ti at­lei­di­mo la­pe­liai.

Ta­čiau ne­pai­sant to, slau­gos na­mai ir to­liau prii­mi­nė­jo nau­jus li­go­nius bei apie bū­si­mas per­mai­nas nie­ko ne­sa­kė.

To­dėl ši ži­nia slau­gos na­mų gy­ven­to­jams per­duo­ta tik šio­mis die­no­mis, li­kus ke­lioms die­noms iki Ka­lė­dų.

„Mes pui­kiai sup­ran­ta­me, kad ši pro­ce­dū­ra skaus­min­ga, bet ta­ry­bos spren­di­mai tu­ri bū­ti vyk­do­mi. Li­go­ni­nės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­siel­gė ne­vy­ku­siai, prieš lik­vi­da­vi­mą priė­mu­si ši­tiek li­go­nių”, – kal­ti­nin­kų ieš­ko­jo Bir­žų ra­jo­no vi­ce­me­ras Ri­man­tas Mar­ti­no­nis.

Pa­sak jo, čia jo­kios tra­ge­di­jos nė­ra, nes apie 10 sun­kiau­sių li­go­nių pa­teks į Bir­žų li­go­ni­nę, li­ku­si da­lis – na­mo. Be­je, ta­ry­bos na­riai pra­tęs­ti li­go­ni­nės už­da­ry­mo ter­mi­no ne­la­bai ga­li, nes dar­buo­to­jams jau iš­mo­kė­tos išei­ti­nės kom­pen­sa­ci­jos.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Orai: vasarišką kaitrą vėl vainikuos neramumai (2)

Antroje savaitės pusėje didžiojoje šalies dalyje orai bus karšti, tačiau jau pirmoje...

Pasiūlė, kaip susigrąžinti lietuvių Lenkijoje paliekamus milijonus (104)

Šį pavasarį Lenkijos centrinis statistikos biuras paskelbė, kad lietuviai apsipirkdami pas...

Lietuvio užfiksuoti vaizdai apie jo patirtis Šiaurės ir Pietų Korėjose užkariauja pasaulį: sunku sulaikyti ašaras (186)

Prieš metus DELFI publikuotas keliautojo Jokūbo Laukaičio sukurtas vaizdo reportažas apie...

R. Williamso koncertą perspjauti bus sunku: hitai ir fejerverkai gerbėjams sukėlė euforiją (281)

Trečiadienio vakarą Vilniaus Vingio parke - neeilinis renginys. Savo pasirodymą „The Heavy...

S. Skvernelis: socialdemokratų pasitraukimas nebūtų būtina sąlyga trauktis jų ministrams (24)

„Prognozuojant socialdemokratų tarybos sprendimą trauktis, galbūt frakcija Seime galėtų...

Nesitikėjo, kad gelbėti kačiukus bus taip sudėtinga (2)

Dar būdami 8 savaičių jaunikliais, katinas Astra ir keturi jo broliai buvo palikti dėžėje...

A. Kubilius prabilo apie spąstus, kurie gali sutrukdyti pasivyti ES pragyvenimo vidurkį (560)

Lietuvai pasivyti Europos Sąjungos (ES) pragyvenimo vidurkį gali sukliudyti vidutinių pajamų...

Lietuvos šešiolikmečiai liks be medalių – neperlipo Europos čempionato ketvirtfinalio barjero (54)

Europos jaunučių (iki 16 metų) vaikinų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje trečiadienį...

JAV karo laivo įgulai atsirūgo vizitas Klaipėdoje: sekso vakarėlis baigėsi skandalu (193)

Dar vasario pradžioje į Klaipėdą draugiško vizito užsukęs JAV karo laivas „ USS Hue City...

Prasta vasara smogė ne tik Palangos verslininkams (25)

Lietinga vasara problemų pridarė ne tik nuomojantiems kambarius pajūryje. Paslaugas kaimo turizmo...