Tikra istorija. Laiškas mažai širdutei

 (198)
Stebėjau nedidelę juodą dėmelę ultragarso aparato ekrane. „Taip, tikrai laukiatės, - išgirdau patvirtinimą. - Vaisius vienas. Atspausdinsiu nuotraukėlę prisiminimui.“ Išėjau iš klinikos. Temo. Automate nusipirkau kavos ir pamažu pasileidau šlapiomis gatvėmis. Praeiviai zujo aplink – skubėjo moterys, nešinos maisto pirkinių krepšiais, menų mokyklos studentai su instrumentų futliarais ir eskizų aplankais. Brovėsi į stotelėn atsliuogusį autobusą. Skubėjo namo. O aš neturėjau kur skubėti. Svarsčiau, gal jau seniai neturiu namų, tik sienas viename pilkame name miesto pakrašty. Užsukau į knygyną ir, suradusi nėščiosioms skirtą knygą, atsiverčiau ties šeštąja savaite. „Mano širdis priklauso tau, mama! Jau atsirado širdelės dūžiai, ji pradėjo pumpuoti kraują.“
Laiškas
© Corbis/Scanpix

Vėl išėjau į pažliugusią gatvę. Palto kišenėje paslėptoje rankoje mėšlungiškai gniaužiau ir lamdžiau klinikoje gautą juodai baltą popierėlį, kuriame - ta vos gramą tesverianti būtybė, aukštyn kojom apvertusi mano pasaulį.

Grįžau namo, paskubomis sumečiau daiktus į kelioninį krepšį ir prieš vidurnaktį jau rakinau išsinuomoto namelio ant ežero kranto duris. Norėjau pabėgti nuo miesto, triukšmo, minios, skambančių telefonų ir mirgančių kompiuterių ekranų. Pabūti su savimi. Apsispręsti. Sudėlioti savo ateities mozaiką.

Prabudau dar prieš švintant. Gulėjau ir žiūrėjau į juodą gelmę viršum savęs. Mieste niekuomet nebūna tokios tamsos (net pačią juodžiausią nakties valandą), kai negali įžiūrėti jokių kontūrų, jokių siluetų, tarsi būtum aklas. Artinosi rytas. Pripildžiau taurę vynu, įsisupau į vilnonį apklotą ir pro stiklines lodžijos duris basomis išėjau tiesiai ant liepto. Mane pasitiko atšiauri statiška priešaušrio šviesa, be atspindžių ir šešėlių žaismo. Rodės, nenešanti savyje jokio gyvybės prado.

Paukščiai dar nečiulbėjo. Palei kitą krantą visiškoje tyloje plaukė gulbė. Lygiu kaip stiklas ežeru, vos paliestu brėkštančio ryto. Lėtai ir oriai, tarsi didžiuodamasi savo nepaprastu baltumu, kontrastuojančiu su aplinkine niauria pilkuma – plieno spalvos dangumi, plikašakiais medžiais, dumblėtas ir įmirkusias pakrantes nugulusiais pernykščiais balsvais nendrių stagarais.

Sustojau liepto gale. Pėdos tik pusiau rėmėsi į paskutinę, kiek nuskilusią lentą, pusiau – kyšojo ore. Niūniavau mėgstamą vaikystės dainelę, į taktą vos vos linguodama visu kūnu, tarsi balansuodama ant šios ribos ir mėgindama laimę, ar svorio centras netyčia nepasislinks ežero pusėn ir nenublokš į šaltą gelmę.

Mane išgąsdino šnaresys. Atsigręžusi pamačiau vos už kelių metrų nuo liepto pakrantės viksvų pusiau pridengtą valtį ir žvejį – pagyvenusį vyriškį pavargusiu, raukšlių išvagotu veidu. Pasisveikinome.

- Atleiskit. Galvojau, kad namelis tuščias, kitaip nebūčiau taip arti plaukęs. Dažniausiai čia atvažiuoja linksmos triukšmingos kompanijos. Tuomet girdėti net iš tolimiausio ežero pakraščio, - pasakė vyras, kuisdamasis ant valties suolelio išdėliotose dėžutėse ir tvirtindamas masalą. Akimirką stebėjausi, kaip mikliai ir kažkaip keistai juda jo pirštai, kol suvokiau, kad jis turi tik pusę dešinės plaštakos – be nykščio ir rodomojo pirštų.

- Vadinasi, aš netipiška viešnia, - nusišypsojau. – Ieškojau čia tylos ir erdvės apmąstymams.
- Puikus rytas filosofijai.

Abu nusijuokėme.

Ėmėme kalbėtis. Apie žuvis, apie vėlyvą pavasarį, pamėlusias nuo šalčio mano kojas ir daugelį gyvenimo smulkmenų. Staiga man pasirodė, kad kelias paskutines savaites būtent šito žmogaus aš ieškojau – svetimo, nepažįstamo, abejingo mano gyvenimui; žmogaus, kuris negailės ir nemokys. Tik išklausys. Ir niekada daugiau jo nesutiksiu. Ir niekada nesigraušiu, jog pasakiau per daug, ar ne taip... Tuomet, kai jis, įžvelgęs mano žodžiuose ironijos ir nihilizmo gaidas, pasakė: „Nereikia jaunystėje taip pesimistiškai žiūrėti į pasaulį“, aš ryžausi.

- Nedaug gero mačiau paskutiniu metu, - atsakiau. - Išsiskyriau su vyru, kurį labai ilgai mylėjau. O gal vis dar myliu. Nekaltinu jo dėl nieko. Turbūt mes susitikom ne tuo laiku ir ne tomis aplinkybėmis. Gal turėjome per didelių lūkesčių ir neįgyvendinamų vizijų. Ilgai stengėmės išbristi iš jausmų tuštumos, iš abejingumo vienas kitam, vis gailėdamiesi kartu praleistų metų ir vedini šiltų prisiminimų. Bet nepavyko...

Šis žmogus leido man išsikalbėti. Tai užmesdavo, tai suvyniodavo valą. Man rodėsi, jis nė nesiklauso. Bet buvo nesvarbu. Gal net geriau. Norėjau tik pasakyti garsiai viską, kas kaupėsi ilgus mėnesius, nes ištarti žodžiai įgyja kitokią prasmę ir atveria kitokį suvokimą nei sąmonės užkaboriuose įkyriai besisukančios mintys.

Baigiau savo liūdną monologą ir pažvelgiau į vyriškį. Jis irgi žiūrėjo į mane giedru žvilgsniu, kokiu žiūrima į dėl menkniekio pravirkusį vaiką.

- Buvau panašiai jūsų amžiaus, kai padėdamas draugui lentpjūvėje netekau pirštų (turbūt pastebėjote). Tuomet man atrodė – gyvenimas baigtas. Turėjau mesti darbą, baiminausi, kad moterys manęs nebemylės. Bet svarbiausia – aš pats savęs nemylėjau. Pabėgau į kaimą, toliau nuo to gyvenimo, kur per dieną dešimtis kartų sveikindamasis turi paduoti ranką ir kęsti suglumusius žvilgsnius. Jau daug metų aš auginu obelis. Ten mano sodas, - mostelėjo suluošinta ranka kiton ežero pusėn. - Dar mėnuo ir viskas žydės. Per visus metus labiausiai laukiu ne derliaus, o žydėjimo meto.
Kai saulė skverbiasi pro baltas šakas.

Jei būsite čia – ateikite pažiūrėti. Tai gydo sielą. Kartais klausiu savęs – koks ir kur aš būčiau, jei turėčiau visus pirštus. Ar galėčiau štai kaip dabar gerti kavą ir žiūrėti, kaip rūkas palengva traukiasi nuo ežero paviršiaus, kaip pateka saulė, įkelti gandralizdį greta savo namelio, žiūrėti, kaip ant mano obelų mezgasi ir auga vaisiai. Ir atsakau sau – aš laimingas ir nenoriu žinoti, koks būčiau, jei kažkas gyvenime būtų nutikę kitaip. Viskas taip, kaip ir turėjo būti. Tad gal ir jūsų gyvenimo permainos tik į gera. Tikėkite tuo.

- Aš laukiuosi, - pasakiau.

Jis neskubėdamas suvyniojo ritę ir iš naujo užmetė meškerę.

- Tai kodėl geriate? – paklausė.

- Tai pirma taurė, - pasiteisinau. Patylėjau, giliai įkvėpiau šalto ryto oro ir pridūriau: - Be to, nežinau, ar gimdysiu...

Pirmą kartą pasakiau tai garsiai ir viduje tarsi sudiegė kažkas. Pasakiau nepažįstamam, kuris netrukus nuplauks ir pamirš žodžius, kurie štai jau savaitę tūnojo manyje, opėjo tarsi pūliuojanti žaizda, tvinko ir pagaliau išsprūdo lauk.

Pasmerkti negimti ar pasmerkti gyventi be tėvo? Ilgėtis, pavydėti kitiems, galbūt kęsti pašaipas. Dėliojau mintyse negailestingus proto argumentus. Ne to gyvenime norėjau. Sau ir savo vaikui. Norėjau lauktis mylima ir mylinti. Pasakyti vyrui šią žinią ir matyti, kaip jis juokiasi, o gal verkia iš laimės. Būti kartu, kai naujas žmogus atmerks akis pasauliui. Budėti drauge, kai sirgs. Dviese vesti į pirmąją klasę. Ar lengva būti vieniša motina? Mylėti ir kentėti už du?

Ilgai sėdėjome tylėdami. Kiekvienas savo mažame pasaulyje: vyriškis – valtyje, vos siūbuojamoje mažų bangelių, aš – šezlonge susisupusi į pledą, šąlančiomis rankomis sūpuodama vyną savo taurėje. Žiūrėjau, kaip garuoja jo kava aplamdytame aliuminio puodelyje.

- Šįryt nekimba, - vyras suvyniojo valą, atsargiai paguldė meškerę į valties dugną ir nuleido vandenin irklus.

– Parašykite jam laišką, - pridūrė sukdamas valtį pirmagaliu į krantą.

- Vyrui? O ką tas pakeis? Jis jau apsisprendė. O jei ir grįžtų – viskas tebus tik prievarta sulipdytos šukės.

- Ne. Savo vaikui. Parašykite jam laišką prieš apsispręsdama, - pasakė nuplaukdamas. – Ir likite sveika.

Žiūrėjau kaip jis tolo kito kranto link ir galop pradingo pilkose lengvo vėjo šiurenamose viksvose, kur ežeras darė lankstą. Atrodė, kad su juo nuplaukė ir dalis skausmo; man buvo lengviau.

Leidau dieną be tikslo stebeilydamasi į ežerą pro panoraminį lodžijos stiklą, tuštindama vyno butelį, bandydama užsimiršti ir negalvoti, nors būtent apsispręsti čia atvažiavau. Didžiulė varna kažką ilgai krapštinėjo liepto lentų tarpuose. Vakarop ėmė plakti įkyrus lietus. Pamaniau – paauglystėje lyjant mėgdavau rašyti ilgesio ir melancholijos sklidinas eiles įsivaizduojamam mylimajam. Ir tuomet atsiminiau laišką, kurį galėčiau parašyti savo galbūt negimsiančiam vaikui.

Netikusi mintis – pamaniau. Bet visą vakarą ji man nedavė ramybės. Atsiguliau ir vėl atsikėliau iš lovos. Ilgai stovėjau prie lango ir žiūrėjau į vandenį. Galiausiai išsiviriau kavos ir atsisėdau prie virtuvės stalo ryškiai geltonu subraižytu paviršiumi. Nežinojau, kaip pradėti. Piešiau betiksles linijas ir figūras lapo pakraščiuose.

„Labas, mano vaike...

Dar neturi nei akių, nei rankų. Bet jau turi širdį. Ar ne keista? Tai kiek gi ji sveria, toji tavo širdelė? Man būtu lengviau tikėti, kad šiandien tu tesi beformis ląstelių raizginys, kuriame dar nėra nieko žmogiško ir nieko dieviško...

Mąstau, ar jauti, ką noriu padaryti? Sulaužyti pamatinį gamtos dėsnį, kad mirtis ateina tik po gyvenimo. O gal tu jau gyveni kažkur, man nesuvokiamų parametrų erdvėje, laukdamas kūno, kaip materijos savo žemiškajai kelionei? Taip, bijau bausmės... Kad tu kažkada pasitiksi mane tunelio gale, kur nelaukia šviesa, ir paklausi: „Mama, kodėl neleidai man gyventi?“ Bijau, kad, eidama gatvėje pro moterį, stumiančią vaikišką vežimėlį, praleisdama per pėsčiųjų perėją namo skubančius mokyklinukus, galvosiu, kad mano vaikui dabar būtų vieneri, dveji, treji... Ir taip - visą likusį gyvenimą... su širdgėla ir kalte, kurios neišpirksiu“.

Lietus liovėsi. Visiškoje tyloje girdėjau tik savo kvėpavimą. Gal ta tyla buvo duota man išgirsti. Išgirsti tai, ką gali pakuždėti tik širdis, jei leidi jai prabilti – apie kokį troškimą gyventi dunda mažas nepailstantis būgnelis mano įsčiose, apie kokią meilę verkia skaudanti siela...

Dar ilgai rašiau. Kol baigėsi kava, kol vėl pradėjo lyti. Verkdama, kartais juokdamasi. Savaites ir mėnesius. Pats ilgiausias laiškas pasaulyje... Dar nebaigtas. Rašiau ir šiandien:

„Šukavau tau plaukus. Braukiau pirštais per ilgas auksines gijas, plonas lyg voratinklio siūlai (vaikystėje ir aš tokias turėjau). Ir išdavikė ašara nejučiomis nuslydo skruostu. Kokia tu jau didelė, dukra... Man taip norėtųsi sustabdyti laiką ir ilgai ilgai mėgautis šiomis akimirkomis – kol dar pakeliu tave ant rankų, kol dar užmiegi mano glėbyje, klausydama pasakos. Aš niekada nemokėsiu tau paaiškinti, kaip myliu tave. Tu esi man tūkstančiai švyturių ant nematomo kranto.“

Mama

Parašykite mums, kaip širdis Jums padėjo pasirinkti – mylimąjį, darbą ar priimti kitą sprendimą, o gražiausią istoriją apdovanos penkerių metų gimtadienį švenčiantis Ajurvedos centras „Shanti“.

Savo istorijas, parašytas taisyklinga lietuvių kalba (su ą, ę, į, ų ir kt.), iki spalio 27 d. siųskite elektroniniu paštu gyvenimas@delfi.lt, o kitą dieną paskelbsime 3 nugalėtojus - gražiausių istorijų autorius.

Visi DELFI projekto "PAŽINK SAVE: rūpinamės širdimi" straipsniai čia.

www.DELFI.lt
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją
 

Rūpinamės širdimi

5 maisto produktai cholesteroliui sumažinti (7)

2010 lapkričio mėn. 8 d. 11:02
Ar kada matėte žmogų, kertantį trigubą mėsainį, didelį pakelį prancūziškų skrudintų bulvyčių ir siurbčiojantį nemažą stiklinę saldaus limonado? Ar kada pamąstėte, kad įmanoma „girdėti jų arterijas užsikemšant“?

Gydytojas pataria. Kokių vitaminų reikia širdžiai?

2010 lapkričio mėn. 8 d. 00:00
Ar vitaminai iš ties vertingi širdžiai? Kokių vitaminų reikėtų jai stiprinti?

Gydytojas pataria. Kas tas „tirštas kraujas“?

2010 lapkričio mėn. 7 d. 00:00
Nerimauju dėl kraujo spaudimo. Viršutinis būna apie 120-130, o apatinis 90-110. Pulsas apie 80-90. Visus rezultatus fiksuoju. Pavasarį, padarius kraujo tyrimą, gydytoją pasakė, kad yra "tirštas kraujas". Ar man skubiai registruotis pas gydytoją? Ką reiškia tas tirštas kraujas, kuo jis pavojingas gali būti?

Gydytojas pataria. Ar tachikardija - liga? (1)

2010 lapkričio mėn. 6 d. 00:00
Esu girdėjusi, kad tachikardija tai ne liga, o būklė, kai širdis paplaka smarkiau, pvz. išgėrus kavos ar rūkantiems. Bet esant kai kurioms aplinkybėms gali išsivystyti ir nuolatinė tachikardija, kas jau būna liga? Gal galit papasakot, kas ta tachikardija, kada būna ir kada tampa pavojinga?

Depresija gali sudaužyti širdį (6)

2010 lapkričio mėn. 5 d. 00:00
Pastarųjų dviejų dešimtmečių tyrimai parodė, kad depresija ir širdies ligos yra artimi giminaičiai, o blogiausia tai, kad turint vieną būna kur kas lengviau įsitaisyti ir antrąjį. Dabar aiškėja, kad vienas iš pagrindinių širdies ligų veiksnių, kartu su aukštu cholesterolio lygiui ir dideliu kraujospūdžiu, yra depresija.

Gydytojas pataria. Ar „aštrus“ seksas gali pakenkti? (8)

2010 lapkričio mėn. 5 d. 00:00
Bijau net klausti tokio klausimo, bet tai labai neramina. Kai patiriu orgazmą, širdis plaka visu pajėgumu. Būna, kad tą momentą labai suima širdį. Kas čia galėtų būti? Su vyru mėgstam aštrų seksą, gal reikėtų prilaikyti arklius dėl širdies?

Ką kiekviena moteris turėtų žinoti apie širdies ligas (1)

2010 lapkričio mėn. 5 d. 00:00
Ar žinote, kad kas trečia moteris miršta dėl širdies ligų? Deja, tik apie trečdalis moterų žino, kad širdies ligos yra dažniausia išsivysčiusių šalių moterų mirties priežastis. Ir vyrų taip pat. Širdies ligos gali ne tik sukelti mirtį, bet ir tapti neįgalumo ar gerokai suprastėjusios gyvenimo kokybės priežastimi.

Sveikiname konkurso nugalėtojus! (2)

2010 lapkričio mėn. 4 d. 15:53
Dėkojame skaitytojams, pasidalinusiems su mumis savo širdies balso istorijomis ir skelbiame gražiausias, kurioms tenka vertingi penkerių metų gimtadienį švenčiančio Ajurvedos centro „Shanti“ įsteigti prizai.

Pasivaikščiojimai - apsauga nuo infarkto (2)

2010 lapkričio mėn. 4 d. 00:00
Ar eitumėte pasivaikščioti kiekvieną dieną jei žinotumėte, kad tai gali apsaugoti jus nuo infarkto? Mokslinis žurnalas „New England Journal of Medicine“ anksčiau yra skelbęs, kad vaikščiojimo nauda moterų sveikatai palyginama su intensyviu fiziniu krūviu ir sumažina infarktų dažnumą.

Krūtinės skausmai: kada tai pavojinga? (10)

2010 lapkričio mėn. 4 d. 00:00
Nėra daug simptomų, kurie verstų žmones nerimauti labiau, nei krūtinės skausmai. Daugelio žmonių sąmonėje krūtinės skausmai sutapatinami su širdies skausmais. Ir nors yra daug krūtinės skausmo priežasčių, širdies ligos yra tokios dažnos ir tokios pavojingos, jog krūtinės skausmo simptomo niekada negalima nuvertinti kaip nereikšmingo.

Ar žinai, kad... Turime tūkstančius kilometrų kapiliarų (1)

2010 lapkričio mėn. 4 d. 00:00
Žmogaus organizme yra apie 60-90 tūkstančių kilometrų kapiliarų. Daugiausiai - rankose ir kojose. Nuo kapiliarų priklauso kraujo, širdies, kraujagyslių ir viso organizmo būklė.

Širdies nepakankamumo galima išvengti

2010 lapkričio mėn. 3 d. 00:02
Širdies nepakankamumas – tai liga, atsirandanti dėl širdies „nusilpimo”, kai dėl jos nepajėgumo užtikrinti kiekvieno organo deguonimi ir maisto medžiagomis, atsiranda ligos simptomų.

Metabolinis sindromas - apgaulingas (3)

2010 lapkričio mėn. 3 d. 00:00
Metabolinis sindromas – tai širdies ligų rizikos veiksnių grupė, kurios bendra priežastis yra atsparumas insulinui (t.y., organizmo audiniai pradeda nenormaliai reaguoti į insuliną). Žmogui su metaboliniu sindromu žymiai padidėja širdies ligų ir ankstyvos mirties rizika.

Varikozė: tik negražu ar ir pavojinga? (8)

2010 lapkričio mėn. 3 d. 00:00
Varikozė, arba lėtinis venų nepakankamumas, dažnai vadinama tiesiog išsiplėtusiomis venomis. Ši liga vystosi, kai dėl venų vožtuvų nesandarumo kraujui ėmus tekėti atbuline kryptimi, susikaupia pernelyg daug kraujo bei išsiplečia paviršinės kojų venos.

Ar žinai... Kaip plaka tikra širdis? (Video) (1)

2010 lapkričio mėn. 2 d. 17:44
Mūsų širdis kasdien suplaka apie 100 tūkst. kartų. Per 70 gyvenimo metų žmogaus širdis vidutiniškai suplaka daugiau nei 2,5 mlrd. kartų. mes tai žinome, o ar esate matę, kaip plaka žmogaus širdis?

Ar žinai, kad... Nemiga kenkia širdžiai (1)

2010 lapkričio mėn. 2 d. 17:41
Jei žmogui ilgą laiką trūksta miego, gali sutrikti širdies ritmas. Ši būklė vadinama priešlaikiniais skilvelio susitraukimais.

Klastinga aterosklerozė užklumpa netikėtai

2010 lapkričio mėn. 2 d. 17:13
Aterosklerozė – tai lėtinė arterijų sienelės liga; nepastebimai prasidedantis ir tyliai besivystantis arterijų standėjimo bei siaurėjimo procesas. Šio proceso metu arterijose susidaro aterosklerozinės plokštelės (ateromos). Aterosklerozė pažeidžia gyvybiškai svarbias kraujagysles – arterijas, kuriomis kraujas neša organizmo audiniams deguonį ir maisto medžiagas. Dažniausiai aterosklerozinės plokštelės randamos širdies, pakinklio, miego, klubinėse arterijose ir aortoje.

Ar gali nuo širdies ligų apsaugoti kokie nors maisto papildai? (11)

2010 lapkričio mėn. 2 d. 00:00
"Jeigu valgome maistą, prisotintą polinesočiųjų rūgščių, mineralų, vitaminų, viskas gerai. Bet per pastaruosius metus mūsų gyvensena pasikeitė. Mes daug mažiau dirbame fizinio darbo, patiriame daugiau lėtinio streso, valgome daug „greitojo“ maisto", - sako kardiologas doc. Pranas Šerpytis.

Kaip galite gyventi sveikiau? (19)

2010 lapkričio mėn. 1 d. 00:00
Rūpintis savo sveikata visai nesudėtinga, tik reikia noro ir šiek tiek valios. Tad kaip galite gyventi sveikiau?

Gydytojas pataria. Ką reiškia širdies ūžesiukas? (2)

2010 lapkričio mėn. 1 d. 00:00
Ką reiškia širdies ūžesiukas? Ar tai pavojinga? Kas tą ūžesiuką gali sukelti?

Neapdoroti grūdai padeda nepriaugti svorio (4)

2010 spalio mėn. 30 d. 00:00
Jei vis dar valgote baltą duoną ir baltus ryžius, pats laikas keisti savo įpročius! Sveikai besimaitinantys žmonės ir tie, kam svarbu, kokių angliavandenių jie gauna su maistu, renkasi neapdorotus grūdus. Šie grūdai vadinami naujuoju “super maistu”, naujaisiais angliavandeniais. Ir ne be priežasties.

Cholesterolis žmogui - ir draugas, ir priešas (16)

2010 spalio mėn. 29 d. 00:00
Lietuvoje kas antros mirties priežastis – širdies ir kraujagyslių ligos. Šis rodiklis yra vienas didžiausių Europoje. Viena pagrindinių širdies ir kraujagyslių ligų priežasčių – didelis cholesterolio kiekis žmogaus kraujyje. Būtent todėl svarbu suprasti, kaip ir kodėl reikia kontroliuoti cholesterolį kraujyje, žinoti apie jo sukeliamų ligų pavojų ir stengtis kuo ankščiau užbėgti nelaimei už akių.

Tikra istorija. Širdis nesuklydo (1)

2010 spalio mėn. 29 d. 00:00
Kadangi tai tiesa, kad gyvenimas tik vienas, būna tik viena pirmoji meilė, būna pirmasis iškritęs dantukas, būna tik viena tikra svajonė. O kadangi aš esu paprasčiausias žmogus, niekuo neišsiskiriu iš kitų, taip pat turiu pirmąją ir vienintelę meilę. O viskas nutiko nuo to, kai mus supažindino draugai.

Gydytojas pataria. Nėštumas ir hipertenzija (3)

2010 spalio mėn. 29 d. 00:00
Kokia nėštumo įtaka padidėjusiam kraujospūdžiui ir kuo pavojinga arterinė hipertenzija nėštumo metu?

Tikra istorija. Jaučiau, kad jis - mano žmogus (4)

2010 spalio mėn. 28 d. 00:00
Širdis – ne tik raumuo, atliekantis fiziologiškai svarbų darbą... Įdomus teiginys, keletui sekundžių mane atitraukiantis nuo darbo ir priverčiantis susimąstyti. Taip dažnai gyvenime vartojau šį žodį , o tik dabar susimąsčiau, kokią svarbią įtaką mano gyvenime padarė paprastas, tuščiaviduris organas...

Kaip šaltis kenkia širdžiai? (4)

2010 spalio mėn. 28 d. 00:00
Už lango siaučia šaltas vėjas, o jūs sėdite prie spragsinčio židinio, geriate karštą gėrimą ir... mirštate nuo širdies smūgio. Taip gali nutikti, ypač jei sergate širdies liga, dar vadinama vainikinių arterijų liga (VAL) - šalti orai gali būti pavojingi dėl daugelio priežasčių. Šaltis gali paspartinti širdies susitraukimus, padidinti krešulių riziką ir kraujo spaudimą.

Gydytojas pataria. Ar galima nustatyti ligą, kai pacientas susijaudinęs?

2010 spalio mėn. 28 d. 00:00
Lankydamasi pas gydytoją visuomet jaučiu didelį stresą – šokinėja širdis kaip pasiutusi. Įdomu, ar gydytojas apskritai gali nustatyti kokią nors širdies ligą, kai pacientas susijaudinęs, išsigandęs ir jo širdis, atrodo, tuoj išskris iš krūtinės? Kaip toks nerimas vizito metu gali suklaidinti gydytoją?

Pusryčių nevalgantieji rizikuoja nutukti ir susirgti širdies ligomis (1)

2010 spalio mėn. 27 d. 15:41
Naujas tyrimas atskleidė, kad reguliarus pusryčių praleidimas padidina riziką susirgti potencialiai mirtina širdies liga, praneša „Daily Mail“. Studija parodo, jog išėjimas iš namų tuščiu skrandžiu priveda prie nutukimo, didesnių riebalų sluoksnių aplink skrandį ir aukštesnio cholesterolio lygmens. Visa tai yra svarbūs širdies ligų faktoriai.

Tikra istorija. Gyvenimą pakeitė skelbimas pozuoti

2010 spalio mėn. 27 d. 00:00
Lygiai prieš 5 metus buvau nusprendusi nustoti vadovautis jausmais ir klausyti širdies balso. Buvau nustojusi tikėti tikrais santykiais ir viskuo, kas supo mane. Jaučiausi pavargusi nuo netikrų meilių ir nepastovių ryšių mano gyvenime. 2005 metai man buvo labai permainingi ir pilni įvykių. Balandžio pradžioje užmezgiau romaną su vedusiu vyru.

Moterų vainikinių arterijų liga yra kitokia nei vyrų

2010 spalio mėn. 27 d. 00:00
Moterų vainikinių arterijų liga gali gerokai skirtis nuo vyriškos. Kitokie yra moterų ligos simptomai, ligos diagnostikai naudojami tyrimai, taikant juos moterims, taip pat gali pateikti „neteisingą“ atsakymą, gali gerokai skirtis ir ligos priežastys. Visai neseniai paaiškėjo ir dar vienas, galimai reikšmingesnis skirtumas.

Gydytojas pataria. Kokios būna širdies aritmijos, ar jos pavojingos? (1)

2010 spalio mėn. 27 d. 00:00
Norėčiau sužinoti, kokios būna širdies aritmijos, ar jos pavojingos? Kuomet reikėtų susirūpinti?

Ar žinai, kad... Filosofų pamąstymai apie širdį

2010 spalio mėn. 26 d. 18:50
Platonas teigė, kad logika gimsta smegenyse, o jausmai – „karštoje“ širdyje. Žodis „nuoširdus“ atsirado iš Aristotelio pamąstymų, kad jausmai iš periferinių organų kraujagyslėmis nukeliauja į širdį.

Tikra istorija. Kad tik užtektų laiko dar pabūt kartu (11)

2010 spalio mėn. 26 d. 10:26
Pora
Gyvenimas leido sutikti žmogų, kuris pakeitė mintis, jausmus ir svajones. Daug dienų, savaičių ir mėnesių kasdien mus siejo tik šilta šypsena ir gilus žvilgsnis. Ji gyveno savoj šeimoj, aš sukausi savuose darbuose, vienas auginau sūnų. Skaudžių akimirkų, sunkių išgyvenimų metai negailėjo man. Buvo dienų, kai nežinojau, kaip gyvensiu toliau. Tik šalia visad buvo ji. Laikui bėgant ir esant vis daugiau ir daugiau bendrų reikalų, mūsų santykiai pamažu tapo labai šilti.

Stresas sekina širdį (1)

2010 spalio mėn. 26 d. 00:00
Šiais laikais kone kasdien girdime, kaip nervinė įtampa arba stresas žalingai veikia sveikatą, sukelia ligas, netgi tokias rimtas kaip širdies infarktas arba insultas, pasunkina sveikimą. Visi tarsi susitaikėme su tokia aksioma, tačiau ar žinome, KAIP stresas veikia pačią širdį ir kodėl jis jai kenkia? Ar visada stresas yra žalingas?

Kaip pradėti judėti? (1)

2010 spalio mėn. 25 d. 00:00
Daug svarbiau įkalbinti judėti visai fiziškai neaktyvų žmogų, negu padidinti fizinį aktyvumą jau sportuojančiam. Bet koks fizinis aktyvumas, nors ir nedidelis, visuomet geriau, negu nieko. Atminkite, kad niekada nevėlu pradėti.

Gydytojas pataria. Kodėl širdžiai kenkia riebalai ant pilvo? (1)

2010 spalio mėn. 25 d. 17:59
Kodėl sakoma, kad didėjant liemens apimčiai, didėja ir širdies ligų tikimybė? Kuo čia dėti riebaliukai ant pilvo ir širdis? Atsako Baltijos Amerikos klinikos gydytoja Eglė Merkelienė.

Tikra istorija. Tolimesnį gyvenimo maršrutą nustatė kapitonė Širdis (5)

2010 spalio mėn. 25 d. 00:00
Prieš pradėdamas norėčiau paminėti tokią smulkmenėlę - vyrai turi širdį. Ir mums skauda. Keletas kvailų visuomenėje vyrančių stereotipų, kaip „verkiantis vyras – silpnas“ ar „jautrus vyras negali tapti geru vadovu“ atgraso mus nuo jausmų rodymo, širdies atverimo. Pasaulyje vyrauja du žmonių tipai – vyrai ir moterys. Mus jungia koegzistencija pasaulyje. Apmaudu, kad ši, rodos elementari, tiesa ilgainiui taip stipriai iškrypo. Bet mano istorija nėra apie visuomenę – jos ydas, pilką masę joje ar nusistovėjusias taisykles.

Ar žinai, kad... Plaukai praneša apie artėjantį infarktą (12)

2010 spalio mėn. 25 d. 00:00
Patiriate tiek streso, kad norisi nusirauti plaukus? Skubėkite pas gydytoją. Tai gali išgelbėti jums gyvybę. Nauji tyrimai rodo, kad mūsų plaukuose yra kaupiama informacija apie patirtą stresą. Išanalizavus keletą žmogaus plaukų galima nustatyti, ar jam gresia infarktas, teigiama “LiveScience” pranešime.

Fiziniai pratimai naudingi jūsų širdžiai (1)

2010 spalio mėn. 25 d. 00:00
Norint išgauti naudos širdžiai sportuojant, reikia, kad padidėtų jos susitraukimų dažnis, o tokių pratimų yra dešimtys. Pasak medicinos mokslų daktarės ir Amerikos širdies asociacijos atstovės Jennifer Mieres, ar tai būtų tvarkingos pratimų programos dalis, ar kasdieninė veikla, kaip pratimus galima vertinti bet kokį fiziškai aktyvų užsiėmimą. Šių pratimų patarimų galima laikytis ir namie, ir darbe – tai padidins jūsų gyvenimo fizinį aktyvumą, rašo heart.com.

8 pratimai užimtiems žmonėms (1)

2010 spalio mėn. 22 d. 00:00
Fizinio aktyvumo programoje turėtų būti numatyta tokia veikla, kuri priverčia širdį dirbti stipriau, o kraują tekėti greičiau. Aktyvumas padeda į raumenis nugabenti reikiamą deguonį.

Ar žinai, kad... Nejudra pavojinga sveikatai (2)

2010 spalio mėn. 22 d. 00:00
Nejudra - vienas svarbiausių koronarinės širdies ligos rizikos veiksnių. Daugiau nei 70 proc. suaugusių žmonių juda nepakankamai. Technologinis progresas sudarė sąlygas mūsų raumenis „atleisti“ nuo bet kokio darbo. Daugumoje profesijų vyrauja protinis darbas, stresinės situacijos, o fiziniam aktyvumui laiko visai nebelieka. Įrodyta, kad fiziškai neaktyvūs žmonės 2 kartus dažniau serga širdies ligomis, žymiai didesnis jų mirštamumas.

Tikra istorija. Laiškas mažai širdutei (198)

2010 spalio mėn. 22 d. 00:00
Stebėjau nedidelę juodą dėmelę ultragarso aparato ekrane. „Taip, tikrai laukiatės, - išgirdau patvirtinimą. - Vaisius vienas. Atspausdinsiu nuotraukėlę prisiminimui.“ Išėjau iš klinikos. Temo. Automate nusipirkau kavos ir pamažu pasileidau šlapiomis gatvėmis. Praeiviai zujo aplink – skubėjo moterys, nešinos maisto pirkinių krepšiais, menų mokyklos studentai su instrumentų futliarais ir eskizų aplankais. Brovėsi į stotelėn atsliuogusį autobusą. Skubėjo namo. O aš neturėjau kur skubėti. Svarsčiau, gal jau seniai neturiu namų, tik sienas viename pilkame name miesto pakrašty. Užsukau į knygyną ir, suradusi nėščiosioms skirtą knygą, atsiverčiau ties šeštąja savaite. „Mano širdis priklauso tau, mama! Jau atsirado širdelės dūžiai, ji pradėjo pumpuoti kraują.“

Pirmoji pagalba sustojus širdžiai (4)

2010 spalio mėn. 21 d. 15:37
Jei mums stebint kas nors neteko sąmonės, skubame iškviesti greitąją pagalbą. Bet kritinėse situacijose žmogus gali jos ir nesulaukti. Juk jei kalbama apie širdies sustojimą, reanimacijos reikia imtis per dvi pirmąsias minutes. Vadinasi, reikia savarankiškai suteikti pirmąją pagalbą.

Tikra istorija. Aš vėl patikėjau savo širdimi (2)

2010 spalio mėn. 21 d. 16:00
Tai nutiko prieš ketverius metus. Atėjusi į naują darbą, sutikau piktą, negražų, priekabų bendradarbį. Taip tiesiog man tada pasirodė. Ir dabar taip atrodo. Dėl to viskas ir rodosi kaip stebuklas.

Ar žinai, kad... Nuo aterosklerozės komplikacijų miršta daugiausia žmonių (video) (3)

2010 spalio mėn. 21 d. 12:37
Aterosklerozė – dažniausia širdies ir kraujagyslių ligų priežastis. Nuo jos komplikacijų – infarkto ir insulto – pasaulyje ir Lietuvoje miršta daugiausia žmonių. Aterosklerozė pažeidžia gyvybiškai svarbias kraujagysles – arterijas, kuriomis kraujas neša organizmo audiniams deguonį ir maisto medžiagas. Liga prasideda nepastebimai, o požymiai išryškėja vėliau, kai kraujagyslės jau būna stipriau užkalkėjusios.

Tikra istorija. Pakilimai, nuopoliai ir širdies kuždesiai... (3)

2010 spalio mėn. 21 d. 10:00
Skubantis gyvenimas, bėgantys žmonės, karjera, turtai, naujos technologijos, fiziologiniai poreikiai, feminizmas, vaikai, greičiau besivystantys už tėvus, parduotuvės, mašinos ir aš viso to centre. Kas žino, kaip jaunam žmogui nepasimesti aplink supančiam pasaulyje ir išgirsti savo širdį? Išmokti jos klausytis? Kai aplinkui tiek daug „triukšmo“...

Arbūzai mažina kraujo spaudimą

2010 spalio mėn. 21 d. 00:00
Arbūzai yra labai vertingi: jie saldūs, turi mažai kalorijų, daug ląstelienos ir maistingų medžiagų. Bet tai dar ne viskas. Floridos universiteto mokslininkų atlikti tyrimai rodo, kad arbūzai mažina kraujo spaudimą ir gali būti natūralus efektyvus ginklas kovoje su prehipertenzija, širdies ir kraujagyslių ligų pirmtake.

Ar žinai, kad... Rūkymas tikrai žudo (video) (31)

2010 spalio mėn. 20 d. 14:11
Pasaulinės Sveikatos Organizacijos duomenimis, kasmet nuo rūkymo miršta apie 3 milijonus žmonių. Viena iš keturių mirčių pasaulyje įvyksta dėl koronarinės širdies ligos, 20 –30 proc. mirčių nuo šios ligos sukelia rūkymas. Vienoje cigaretėje yra apie 1 mg nikotino. Tokia dozė, suleista į veną, būtų mirtina.

Tikra istorija. Norite pasmerkti? (27)

2010 spalio mėn. 20 d. 00:00
Mano istorija nelabai ilga, nors iš kitos pusės, kaip pažiūrėsi. Ar 5 metai nėra ilgai? Man - ne. Ir viskas dėl tos širdies balso, kuris tąkart buvo toks garsus, kad užgožė bet kokias abejones. Tačiau iki to momento buvo visa didžiulė istorija.

Dėl ko gali svaigti galva? (8)

2010 spalio mėn. 20 d. 00:00
Deja, galva gali svaigti ne tik iš laimės: svaigulio priežastis gali būti rimti sveikatos sutrikimai. Jei svaigulys yra nuolatinis, žmogus netenka galimybės normaliai gyventi ir dirbti. Ar galima atsikratyti šios negalios ir ką apie tai sako medikai?