Pradedama teikti parama inovacijų partnerystės projektams

 (2)
Siekiant skatinti inovacijas, stiprinti žemės ūkio, maisto produktų gamybos ir miškininkystės sektorių ryšius su mokslinius tyrimus atliekančiomis institucijomis, gerinti ūkių ekonominės veiklos rezultatus, nuo šių metų teikiama Europos Sąjungos parama Europos inovacijų partnerystės (EIP) projektams įgyvendinti.
© NMA

Paramos paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos (KPP) priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ Nacionalinė mokėjimo agentūra (NMA) renka iki š. m. lapkričio 30 dienos. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirti 2 mln. 232 tūkst. eurų.

Remiama veikla

Pagal veiklos sritį remiamas EIP projektų įgyvendinimas tvaraus dirvožemio naudojimo, augalų produktyvumo didinimo ir produkcijos nuostolių mažinimo, gyvūnų veislinės vertės ir produktyvumo didinimo bei žinių kaupimo ir perdavimo sistemos plėtros temomis.

Pareiškėju gali būti EIP veiklos grupės, kurios projekto galimybių studija patvirtinta Žemės ūkio ministerijos, narys, jungtinės veiklos sutartimi dėl EIP veiklos grupės sudarymo paskirtas pareiškėju.

Projektą galima įgyvendinti ir kartu su partneriais. Pažymėtina, kad teikiama tik viena paraiška, o finansavimą, skirtą projektui įgyvendinti, gauna tik pareiškėjas, kuris ir atsiskaito su kitais partneriais.

Užtikrinamas finansavimo šaltinis

Teikiant paraišką privalu užtikrinti tinkamą projekto finansavimo šaltinį – nuosavas, skolintas, paramos lėšas. Pareiškėjas turi tvarkyti ir buhalterinę apskaitą, neturėti finansinių sunkumų.

Paraiškoje būtina pateikti bandomojo arba produktų, procesų ir technologijų plėtojimo bei tobulinimo projekto aprašymas, nurodyti numatomus pasiekti rezultatus ir indėlį siekiant įgyvendinti EIP tikslą – didinti našumą ir tvarų išteklių valdymą.

Nekilnojamasis turtas (statinys), į kurį investuojama, paraiškos pateikimo dieną turi priklausyti pareiškėjui ar partneriui. Statiniai ir žemė po esamais ir (arba) numatomais rekonstruoti ar remontuoti statiniais pareiškėjo ar partnerio gali būti nuomojami arba kitaip užtikrinamas teisėtas naudojimasis jais ne trumpiau kaip 10 metų nuo paramos paraiškos pateikimo datos. Jei projekte numatyti statybos darbai, kartu su paramos paraiška pateikiami projektiniai pasiūlymai su rekonstravimo ar kapitalinio remonto vertės skaičiavimu.

Projektui įgyvendinti – iki 3 metų

Pareiškėjas ir partneriai turi įsipareigoti projektą pradėti įgyvendinti per 3 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos. Projekto įgyvendinimo laikotarpis nustatomas paramos sutartyje, bet jis negali būti ilgesnis kaip 36 mėn. nuo paramos sutarties pasirašymo dienos.

Taip pat būtina apdrausti turtą, kuriam įsigyti ar sukurti bus panaudota parama. Šis reikalavimas gali būti netaikomas, jei pareiškėjas arba partneris įrodo, kad apdrausti paramos lėšomis įgytą ar sukurtą turtą nėra galimybių.

Parama – iki 600 tūkst. eurų

Didžiausia paramos suma vienam projektui žemės ūkio srityje siekia iki 600 tūkst. eurų. Paramos intensyvumas, atsižvelgiant į projekto įgyvendinimo išlaidų kategoriją, gali siekti 60 proc., 70 proc. arba 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų (išskyrus atvejus, kai prašoma mažesnio paramos intensyvumo).

Pareiškėjų projektai bus vertinami pagal 5 atrankos kriterijus, už kuriuos suteikiami balai. Privalomas surinkti mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 70 balų. Jeigu bendrai paraiškose prašoma paramos suma viršys skirtąją sumą, bus sudaroma pirmumo gauti paramą eilė, prioritetą teikiant daugiausiai balų surinkusiems projektams.

Daugiau informacijos – www.nma.lt, zum.lrv.lt.

Sužinok naujienas apie paramą pirmas – prisijunk

www.facebook.com/nacionalinemokejimoagentura.

Užsakymo nr.: PT_69224792

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją