ES parama – ūkio atliekų perdirbimui į biodujas

Ūkininkai, labai mažos arba mažos įmonės, vykdančios žemės ūkio veiklą, gali pretenduoti į Europos Sąjungos (ES) ir valstybės teikiamą paramą biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų. Didžiausia paramos suma projektui gali siekti iki 1,6 mln. eurų.
© A. Aleksandravičiaus nuotr.

Parama teikiama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“. Šiam paraiškų rinkimo etapui skirta 15 mln. eurų ES paramos ir valstybės biudžeto lėšų. Paraiškos renkamos nuo rugsėjo 1 d. iki lapkričio 30 d.

Bent pusę biodujų reikia parduoti

Pagal priemonės veiklą remiama biodujų gamyba iš gyvulių, paukščių mėšlo bei kitų biologiškai skaidžių atliekų, biometano gamyba ir suspaudimas, šilumos ir elektros energijos gamyba biodujų gamybos įrenginiuose, degazuotojo substrato gamyba.

Biodujų gamybos žaliavų struktūroje ne mažiau kaip 50 proc. turi sudaryti iš pareiškėjo ūkio ir (arba) pagal ilgalaikes sutartis gaunamas gyvulių, paukščių mėšlas. Be to, ne mažiau kaip pusė per metus pagamintų biodujų, biometano ar elektros energijos turi būti parduodama. Taip pat parduodama ar suvartojama savo reikmėms turi būti ir ne mažiau kaip 50 proc. per metus biodujų gamybos įrenginiuose pagamintos šilumos energijos.

Projektus būtina įgyvendinti kaime

Pareiškėjo ūkis, labai mažos ar mažos įmonės buveinė turi būti įregistruota ir veikti kaimo vietovėje, t.y. vietovėje, kurios gyventojų skaičius neviršija šešių tūkstančių. Projektams, kurių įgyvendinimo vieta yra savivaldybės centras, parama neteikiama. Be to, ne mažiau kaip pusė darbuotojų turi būti kaimo gyventojai.

Ūkininkas arba jo samdomas darbuotojas, bent vienas įmonės darbuotojas privalo turėti ne mažiau kaip vienų metų darbo patirtį biodujų gamybos srityje arba būti įgijęs/ siekti įgyti (šiuo metu studijuoti) išsilavinimą, profesinę kvalifikaciją, arba būti išklausęs švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programą, susijusią su biodujų gamybos technologijomis. Taip pat privalu įsipareigoti kelti kvalifikaciją, t. y. išklausyti specializuotus kursus, susijusius su biodujų gamybos technologijomis.

Finansuojama iki 60 proc. išlaidų

Suteikiamos paramos dydis skaičiuojamas atsižvelgiant į tinkamas finansuoti projekto išlaidas. Didžiausia paramos suma vienam projektui ir KPP veiklai „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ per visą 2014–2020 metų laikotarpį vienam paramos gavėjui negali viršyti 1 mln. 600 tūkst. eurų. Pagal šią veiklą finansuojama iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Tinkamomis finansuoti pripažįstamos išlaidos, patirtos naujai žemės ūkio technikai, technologiniams įrenginiams, transformatorinei ir elektros kabeliams, naujai kompiuterinei ir programinei įrangai, skirtai projekto reikmėms, įsigyti. Taip pat remiamas naujų pastatų ir (arba) statinių statyba ir (arba) rekonstrukcija, infrastruktūros kūrimas, jei tai susiję su biodujų, elektros energijos ir šilumos gamyba ir (arba) paruošimu realizacijai ar skirta paramos gavėjo ūkio reikmėms. Taip pat finansuojamos bendrosios išlaidos.

Būtina surinkti 40 atrankos balų

Pareiškėjai paramai gauti bus atrenkami taikant balus už projektų atitiktį nustatytiems projektų atrankos kriterijams. Pagal KPP veiklą „Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų“ numatyti keturi atrankos kriterijai.

Kad paraiška būtų vertinama toliau, privaloma surinkti mažiausiai 40 balų. Jeigu pareiškėjų paraiškose prašoma paramos suma viršytų skirtąją, būtų sudaryta paraiškų atrankos pirmumo eilė, prioritetą teikiant daugiausia balų surinkusiems projektams.

Užsakymo nr.: PT_68844800

NMA
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją