„Kaip Die­vas duos”, – nuo­lat kar­to­ja ke­tu­ri Vil­niaus be­na­miai, be­sig­lau­džian­tys pa­šiū­rė­je pra­mo­ni­nia­me Vilk­pė­dės ra­jo­ne. Ką veiks Kū­čių va­ka­rą? Kaip Die­vas duos. Ko­kio mais­to bus ant Ka­lė­dų sta­lo? Kaip Die­vas duos. Ar puoš eg­lę, pirks kū­čiu­kų? Kaip Die­vas duos.
Miestas, naktis, gatvė, automobiliai
© DELFI
Aiš­ku vie­na. Ke­tu­riems vy­rams ir vie­nai jų mo­te­riai Ka­lė­das teks švęs­ti pa­šiū­rė­je, pas­ta­ty­to­je ant ši­lu­mos tra­sos dang­čio.

Vi­si gy­ve­no „kras­nuc­ho­je”

Vla­das, Sta­nis­lo­vas, Al­gis ir Bog­da­nas gy­ve­no va­di­na­mo­jo­je „kras­nuc­ho­je” – pras­tos re­pu­ta­ci­jos sos­ti­nės Sa­va­no­rių pros­pek­to ra­jo­ne. „Kras­nu­cha” jis nuo so­vie­ti­nių lai­kų, nes va­di­no­si Rau­do­no­sios ar­mi­jos pros­pek­tu.

Vla­das, Sta­nis­lo­vas, Al­gis ir Bog­da­nas tu­rė­jo bu­tus, dar­bus, žmo­nas. Vi­so to da­bar nė­ra.

So­vie­ti­nė­je ar­mi­jo­je Af­ga­nis­ta­ne tar­na­vęs Vla­das iš ki­še­nės išt­rau­kia rak­tą, pri­riš­tą su­maz­gy­ta vir­ve­le. Jis – nuo bu­to, ku­ria­me kaž­ka­da gy­ve­no. Da­bar ten įsi­kū­ru­si jo mo­te­ris. Kaip, ko­dėl te­ko išei­ti iš nor­ma­laus būs­to, Vla­das ne­no­ri kal­bė­ti.

„Nu­si­bo­do”, – mos­te­li jis ran­ka.

Kar­tą Vla­das bu­vo grį­žęs pas mo­te­rį. Bet il­gai neišt­vė­rė. Ir vėl at­si­dū­rė ant ši­lu­mos tra­sos dang­čio įreng­to­je pa­šiū­rė­je.

Al­gis gy­ve­ni­mo vė­ty­tas ir mė­ty­tas.

„Aš – vo­kie­tis”, – ne­ti­kė­tai pri­si­pa­žįs­ta be­na­mis. Vo­kiš­kai jis ne­mo­ka nė žo­džio.

Po ka­ro su mo­ti­na kla­jo­jo po Ru­si­ją, at­ke­lia­vo į Lie­tu­vą. Čia ir li­ko.

Ki­ti du be­na­miai – bu­vę sta­ty­bi­nin­kai. Ko­dėl pra­ra­do dar­bą, ne­rei­kia nė klaus­ti. Vei­duo­se pa­ra­šy­ta.

Tik mo­te­ris ne­kal­bi. Vi­du­je kal­ban­tis su be­na­miais ji pa­slau­giai iš­len­da iš pa­šiū­rės. Mo­te­ris pri­si­pa­žįs­ta, kad jos duk­tė ne­ži­no, kur ir kaip mo­ti­na gy­ve­na. Da­bar ži­nos.

Vie­nas ki­tam lin­ki svei­ka­tos

Bog­da­nas iš spin­te­lės pa­šiū­rė­je išt­rau­kia pu­sę „Pa­lan­gos” duo­nos ke­pa­lo, ke­le­tą mės­ga­lių po­lie­ti­le­ni­nia­me mai­še­ly­je. Tiek pie­tums už­ten­ka pen­kiems žmo­nėms. Ant pa­šiū­rės po­lie­ti­le­ni­nio sto­go pa­dė­ta viš­ta. Sup­ran­ta­ma, kad šal­dy­tu­vo be­na­mių būs­te nė­ra. Bet jo žie­mą ir ne­rei­kia.

„Kep­si­me viš­tą, gal ko­kių sal­du­my­nų nu­si­pirk­si­me, man­da­ri­nų. Va ir bus mums Ka­lė­dos”, – var­di­jo Sta­nis­lo­vas. Ar bus deg­ti­nės? Be abe­jo.

Viš­tai kep­ti tiks lau­ke pas­ta­ty­ta ap­rū­ku­si kros­ne­lė. Tik ma­ty­ti, kad ji re­tai nau­do­ja­ma – jau daug snie­go ant jos.

Tie­sa, tor­tą be­na­miai val­gė ke­lios die­nos prieš Ka­lė­das. Vi­si ke­tu­ri val­ka­tos tu­ri pa­do­ru­mo ne­kal­bė­ti, iš kur jis. Tor­tas ne­vog­tas, ne­pirk­tas. Jo tru­pi­nių dar li­kę ant ne­di­de­lio sta­lo. Juos Vla­das nub­rau­kia ran­ka.

Pri­si­min­ti Ka­lė­dų iš anks­tes­nio gy­ve­ni­mo be­na­miams nė­ra no­ro. Pak­laus­ti apie tai jie nu­ty­la.

„Kas bu­vo, jau bu­vo, kam ait­rin­ti šir­dį? Da­bar vie­nas ki­tam mes lin­ki­me tik svei­ka­tos. O jei jos ne­bus – et, ša­kų miš­ke daug”, – ste­bė­ti­nai ra­miai ta­ria Al­gis.

Kas­dien – tas pats marš­ru­tas

Ši­lu­mos tra­so­je, virš ku­rios be­na­miai su­si­ren­tę pa­šiū­rę, vien šie­met ras­ti du ne­gy­vė­liai. Jie – bu­vę Vla­do, Sta­nis­lo­vo, Al­gio ir Bog­da­no drau­gai.

Po to įėji­mą į tra­są ši­lu­mos tie­kė­jai už­vi­ri­no. Bet dang­tį nu­kel­ti ga­li­ma. Tuo ir pa­si­nau­do­jo be­na­miai.

Pa­šiū­rės gy­ven­to­jai tik vie­nu da­ly­ku ir gi­ria­si. Įėjus į vi­dų tvoks­te­li ši­lu­ma. Nors pa­šiū­rės sie­nos iš po­lie­ti­le­no ir lent­ga­lių, vi­du­je ga­li­ma vaikš­čio­ti tik su marš­ki­nė­liais.

Mat at­kė­lus dang­tį iš po­že­mių tvoks­te­li ši­lu­mos ban­ga. Net šal­čiau­sią nak­tį be­na­miai ne­šą­la.

„Ki­ti di­džiau­sius pi­ni­gus už ši­lu­mą mo­ka. O mes šil­do­mės ne­mo­ka­mai. Pas mus net tris­de­šimt laips­nių ši­lu­mos bū­na”, – gy­rė­si Bog­da­nas.

Bet kiek­vie­ną ry­tą ten­ka anks­ti ris­tis į lau­ką iš šil­tos pa­šiū­rės.

Kol li­ki­mo drau­gai nes­pė­jo, rei­kia apei­ti šiukš­lių kon­tei­ne­rius, na­mų kie­mus, su­rink­ti me­ta­lo lau­žą, bu­te­lius, ma­ku­la­tū­rą.

Vla­das, Sta­nis­lo­vas, Al­gis ir Bog­da­nas pa­si­da­li­ję marš­ru­tus, ku­rie jau ne vie­nus me­tus ne­si­kei­čia. Bet me­ta­lo vis ma­žė­ja, bu­te­lių – taip pat. To­dėl ten­ki­na ir de­šim­ties li­tų už­dar­bis.

Gal per Ka­lė­das žmo­nės iš­mes dau­giau to, ką ga­li­ma par­duo­ti ar su­var­to­ti? „Ne, tik­rai ne. Kon­tei­ne­riai bū­na pil­ni tik pra­rū­gu­sios miš­rai­nės ir agur­kų”, – ne­links­mai ta­ria Vla­das.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Mama parodė, ką Turkijoje siaučiantis virusas padarė jos vaikui: oda luposi gabalais (19)

Turkij os turizmui – neramios dienos. Nuo liepos vidurio nesiliauja pranešimai apie Koksaki...

1 euras Odesoje – per dideli pinigai: parodė, ką galima nusipirkti uz centus (86)

Pigiau nei Odesoje – sunku surasti. Šiame Ukrainos kurorte už centus galite važinėti viešuoju...

O. Pikul-Jasaitienė – apie susišaudymu įtariamą ir paieškomą brolį: tikiuosi, kad čia nesusipratimas

Pirmadienio vakarą Vilniuje , Antakalnio gatvėje, aidėjo šūviai. Antradienio popietę...

Ministerija nenori tylėti apie 404 eurų algą mokytojams: uždirba kur kas daugiau (309)

Po to, kai DELFI paviešino skaičius, kiek mokytojų Lietuvoje trūksta iki mokslo metų pradžios...

„WikiLeaks“ atsisakė publikuoti slaptą informaciją apie Rusijos valdžią (36)

Pačiame pernykštės JAV prezidento rinkimų kampanijos įkarštyje nutekintą medžiagą...

Atskleistos susišaudymo Vilniuje aplinkybės: paskelbta O. Pikul-Jasaitienės brolio J. Barono paieška (16)

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininkas Saulius Gagas pakomentavo...

Išnarpliojo, ką slepia politikų apranga (3)

Statistinis šiuolaikinio politiko portretas – vidutinio amžiaus vyras, vilkintis kuklų,...

„Oze“ vietoj „Prismos“ įsikurs „Maxima“ (29)

Lietuviškas prekybos tinklas „ Maxima “ laimėjo derybas dėl iš Lietuvos pasitraukusio prekybos...

Niekada nesiskolinusią moterį užgriuvo solidi skola (5)

Viena Raguvėlės miestelio gyventoja gyvena kaip ant adatų. Dar liepos pabaigoje ji gavo...

Bankas įspėja – daliai klientų paslaugų įkainiai didės (126)

Pristatant šiemetinę naujovę – pagrindinių bankinių paslaugų krepšelį – buvo žadama, kad...