Po 299 li­tus už še­šis mė­ne­sius. To­kį at­ly­gi­ni­mą dai­ni­nin­kė Si­gu­tė Tri­ma­kai­tė mė­gi­na pri­si­teis­ti iš darb­da­vio – Lie­tu­vos na­cio­na­li­nės fil­har­mo­ni­jos. Už pra­vaikš­tas iš šios įs­tai­gos at­leis­ta me­ni­nin­kė per teis­mus su­ge­bė­jo grįž­ti į dar­bą, o da­bar ban­do at­gau­ti ir ne­su­mo­kė­tą at­ly­gi­ni­mą.
© Corbis
Konf­lik­tas tarp S.Tri­ma­kai­tės ir Fil­har­mo­ni­jos pra­si­dė­jo dar 1998-aisiais. Mat pask­li­do gan­dai, kad iš­vy­ku­si į gast­ro­les dai­ni­nin­kė at­lik­da­vo ma­žiau prog­ra­mų nei nu­ro­dy­da­vo. Ta­čiau to nie­kas neį­ro­dė.

Ma­no­ma, kad dėl to S.Tri­ma­kai­tei bu­vo užd­raus­ta reng­ti kon­cer­tus. Po to Fil­har­mo­ni­jos dar­buo­to­jai ėmė dai­ni­nin­kei žy­mė­ti pra­vaikš­tas. Ta­čiau teis­muo­se taip ir ne­paaiš­kė­jo, kur ir ka­da S.Tri­ma­kai­tė tu­rė­jo atei­ti į dar­bą. Mat dai­ni­nin­kės veik­la – itin spe­ci­fi­nė.

Vis dėl­to Fil­har­mo­ni­jos ry­šių su vi­suo­me­ne sky­riaus vir­ši­nin­kė Ieva Ta­mu­ty­tė tvir­ti­no, kad S.Tri­ma­kai­tė dar­be ne­si­ro­dė pus­me­tį.

„Ji ne tik neat­vyk­da­vo į dar­bą, bet ir ne­da­ly­va­vo perk­lau­so­je bei ates­ta­ci­jo­je. O mus pa­siek­da­vo in­for­ma­ci­ja, kad tuo me­tu dai­ni­nin­kė kaž­kur kon­cer­tuo­ja. To­dėl už pra­vaikš­tas ji ir bu­vo at­leis­ta iš dar­bo”, – tvir­ti­no I.Ta­mu­ty­tė.

Dar­bo Fil­har­mo­ni­jo­je S.Tri­ma­kai­tė ne­te­ko praė­ju­sių me­tų lapk­ri­čio pa­bai­go­je. Iki tol, anot I.Ta­mu­ty­tės, dai­ni­nin­kę ne kar­tą mė­gin­ta įs­pė­ti apie pa­žei­di­mus, bet ji siun­čia­mų raš­tų nep­riim­da­vo. O po at­lei­di­mo pa­si­py­lė dai­ni­nin­kės skun­dai Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jai, dar­bo ins­pek­ci­jai ir ki­toms ins­ti­tu­ci­joms.

Teis­mas jau pri­pa­ži­no, kad S.Tri­ma­kai­tė iš dar­bo bu­vo at­leis­ta ne­tei­sė­tai. Ta­čiau va­kar ne­si­ry­žo nusp­ręs­ti – mo­kė­ti S.Tri­ma­kai­tei at­ly­gi­ni­mą ar ne. Mat tei­sė­jų ko­le­gi­ja pri­pa­ži­no, kad ši darb­da­vio ir dar­buo­to­jo by­la – itin su­dė­tin­ga.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Taikinyje atsidūrusioje Lietuvos darbo biržoje vyksta tikrai keisti dalykai (102)

Lietuvos darbo biržoje vyksta keisti dalykai. Ši svarbi institucija, turinti rūpintis šalies...

Nors mirk iš juoko: lietuvė surinko absurdiškiausius darbo pasiūlymus (183)

Minimalus atlyginimas už pilną darbo dieną penkerių metų darbo patirtį turinčiam buhalteriui,...

Prokurorai nesnaudžia: po šaudynių pasislėpusiam J. Baronui paruošta „staigmena“ nauja O.Pikul-Jasaitienės reakcija (55)

Aiškėja naujos detalės šaudynių sostinės Antakalnio mikrorajone byloje – vos tragiškai...

Lyg filme: lietuvis asmens sargybinis iš degančio autobuso Londone išgelbėjo keleivius (15)

Asmens sargybiniu Londone dirbantis 27-erių Marius Asteika per akimirksnį tapo miesto didvyriu,...

D. Trumpas žengė pirmą žingsnį prekybos konflikto su Kinija link (2)

JAV administracija tiek įtikinėja, tiek spaudžia Kiniją bendradarbiauti dėl Šiaurės Korėjos,...

A. Vaišnys. Tarp rugpjūčio vardų ir ženklų – apie dramą, kuri nestatoma (4)

„ Kultūros ministerija skelbia Dalios Tamulevičiūtės lietuvių autorių scenos meno kūrinių...

Bet kuri infekcija gali komplikuotis sepsiu – kaip jo išvengti

Sepsis yra gerai žinomas medikams, bet mažokai girdėtas ir suprantamas su sveikatos problemomis...

Studija: nervingi žmonės gyvena ilgiau už atsipalaidavusius (4)

Jei ištisomis dienomis nervingai bumbate kaip Woody Allenas , graužiate savo nagus ir nuolat...

Didmiesčiuose, išskyrus Kauną, butų pardavimai stabtelėjo (17)

2017 metų antrojo ketvirčio butų sandorių kiekis, palyginti su praėjusiais metais, iš trijų...

Kaip dėvėti midi sijoną ir atrodyti stilingai? (2)

Prisižiūrėjusi podiumo ar gatvės mados nuotraukų aš visada iš karto įsivaizduoju, kaip tai...