© Corbis
Pa­gy­ve­nęs vy­riš­kis Vil­niu­je esan­čio­je An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ko­je lau­kė prie už­ra­kin­to gy­dy­to­jo ka­bi­ne­to. Jį už­kal­bi­no ne­pa­žįs­ta­mas vy­ras. Jis pri­sis­ta­tė dak­ta­ru. Iš­sik­lau­si­nė­jęs, ko­kios bė­dos at­vi­jo į po­lik­li­ni­ką, „gy­dy­to­jas” pa­siū­lė: „Kam jums lauk­ti, kol ateis gy­dy­to­jas? Aš ga­liu ir na­muo­se ap­žiū­rė­ti pa­cien­tą”.

Ne sau, o sa­vo žmo­nai kon­sul­ta­ci­jos pas me­di­ką lau­kęs vy­ras su­si­gun­dė to­kiu pa­siū­ly­mu. Kar­tu su „me­di­ku” jis išė­jo iš po­lik­li­ni­kos.

„Dak­ta­ras”, su­ži­no­jęs vil­nie­čio ad­re­są, pa­siū­lė į na­mus va­žiuo­ti tro­lei­bu­su. Ne­va ne­to­li, tad ne­ver­ta už­ve­di­nė­ti sa­vo auto­mo­bi­lio.

Diag­no­zę nus­ta­tė žai­biš­kai

Nu­vy­kęs į na­mus „dak­ta­ras” net nep­ri­si­lie­tęs prie pa­cien­tės nus­ta­tė diag­no­zę ir čia pat pa­reiš­kė, kad rei­ka­lin­gi tam tik­ri vais­tai – spe­cia­lus te­pa­las ko­joms. Tai su­kė­lė įta­ri­mą su­tuok­ti­niams – mo­te­ris skun­dė­si ne ko­jų li­go­mis.

Ta­čiau graž­by­liau­da­mas suk­čius už­mig­dė bud­ru­mą. Kad at­ro­dy­tų įti­ki­miau, jis pa­reiš­kė, jog vais­tai ga­na bran­gūs ir re­ti, ta­čiau jis ži­no, kaip jų gau­ti. Tuo me­tu jis pas­kam­bi­no mo­bi­liuo­ju te­le­fo­nu ir su kaž­kuo rim­tu vei­du ta­rė­si, kad pa­lik­tų vais­tų „po pre­kys­ta­liu”.

Din­go su pen­si­nin­ko pi­ni­gais

„Dak­ta­ras” pa­si­ro­dė esąs ne tik ma­lo­nus, bet ir pas­lau­gus žmo­gus. Jis pats pa­si­siū­lė nu­va­žiuo­ti iki vais­tų san­dė­lio ir at­vež­ti rei­ka­lin­gų vais­tų.

Kar­tu su vy­ru „dak­ta­ras” nu­vy­ko į ne­to­lie­se vil­nie­čio na­mų esan­čią Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nę An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ką.

Fo­jė lie­pęs luk­te­rė­ti, ne­pa­žįs­ta­ma­sis paė­mė 50 li­tų ir nuė­jo į san­dė­lį at­neš­ti vais­tų. Tiek jį pen­si­nin­kas ir te­ma­tė.

Pa­tys me­di­kai nie­ko ne­ži­no

Vie­šo­sios įs­tai­gos „An­ta­kal­nio po­lik­li­ni­ka” di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja Ge­nė Gri­ke­vi­čie­nė apie šį at­ve­jį jos po­lik­li­ni­ko­je iš­gir­do tik iš „Ekst­ra ži­nių”. „Tik­rai nie­ko ne­gir­dė­jau. Sun­ku pa­ti­kė­ti”, – tei­gė mo­te­ris.

Me­di­kę ste­bi­no, kad suk­čiai taip lais­vai el­gia­si me­di­ci­nos įs­tai­go­je.

Di­rek­to­rės pa­va­duo­to­ja įsi­ti­ki­nu­si, kad jei afe­ris­tas dė­vė­tų bal­tą gy­dy­to­jo cha­la­tą, vie­nas ki­tą pa­žįs­tan­tys me­di­kai iš­kart jį de­mas­kuo­tų.

Pa­ti kar­tą į suk­čių pink­les ban­dy­ta įt­rauk­ti G.Gri­ke­vi­čie­nė sa­kė, kad jei toks at­ve­jis pa­si­tai­ky­tų dar kar­tą, pa­cien­tus po­lik­li­ni­ko­je apie tai įs­pė­tų skel­bi­mai.

Po­li­ci­ja pa­si­ry­žu­si dirb­ti

Sos­ti­nės penk­to­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to va­do­vas Vy­tau­tas Baub­lys įsi­ti­ki­nęs – jei bu­vo toks vie­nas at­ve­jis, pa­si­tai­kys ir dau­giau. Ape­ti­tas auga be­val­gant.

Anot pa­rei­gū­no, nu­ken­tė­ju­sy­sis tu­rė­tų kreip­tis į ko­mi­sa­ria­tą ir po­li­ci­ja im­tų­si ty­ri­mo.

Jei išaiš­kės tik vie­nas toks at­ve­jis, tai bau­džia­mo­sios by­los kel­ti ne­ga­li­ma – pa­da­ry­ta ma­te­ria­li­nė ža­la ne­vir­ši­ja vie­no mi­ni­ma­laus pra­gy­ve­ni­mo ly­gio.

Ta­čiau jei ap­gau­tų žmo­nių bus dau­giau, tai jau bus suk­čia­vi­mas, už ku­rį bau­džia­ma ir lais­vės atė­mi­mu.

Vei­kė la­bai ori­gi­na­liai

Vil­niaus penk­to­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­ko pa­va­duo­to­jas Ja­nas Gri­niu­kas sa­kė, kad maž­daug prieš me­tus bu­vo at­ve­jis, kai afe­ris­tas ap­ga­vo pa­tik­lų pa­cien­tą. Ta­čiau tą­syk veik­ta pap­ras­čiau – žmo­gui bu­vo pa­siū­ly­ta nu­pirk­ti vais­tų pi­giau. Suk­čius paė­mė pi­ni­gus ir din­go.

„Čia ne tik kad įžū­lu, bet ir la­bai įdo­miai su­veik­ta”, – afe­ris­tų ori­gi­na­lu­mu ir žmo­nių pa­tik­lu­mu ste­bė­jo­si J.Gri­niu­kas.

"Ekstra žinios"
Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Orai: vasarišką kaitrą vėl vainikuos neramumai (1)

Antroje savaitės pusėje didžiojoje šalies dalyje orai bus karšti, tačiau jau pirmoje...

Pasiūlė, kaip susigrąžinti lietuvių Lenkijoje paliekamus milijonus (99)

Šį pavasarį Lenkijos centrinis statistikos biuras paskelbė, kad lietuviai apsipirkdami pas...

Lietuvio užfiksuoti vaizdai apie jo patirtis Šiaurės ir Pietų Korėjose užkariauja pasaulį: sunku sulaikyti ašaras (177)

Prieš metus DELFI publikuotas keliautojo Jokūbo Laukaičio sukurtas vaizdo reportažas apie...

R. Williamso koncertą perspjauti bus sunku: hitai ir fejerverkai gerbėjams sukėlė euforiją (271)

Trečiadienio vakarą Vilniaus Vingio parke - neeilinis renginys. Savo pasirodymą „The Heavy...

S. Skvernelis: socialdemokratų pasitraukimas nebūtų būtina sąlyga trauktis jų ministrams (22)

„Prognozuojant socialdemokratų tarybos sprendimą trauktis, galbūt frakcija Seime galėtų...

Nesitikėjo, kad gelbėti kačiukus bus taip sudėtinga (2)

Dar būdami 8 savaičių jaunikliais, katinas Astra ir keturi jo broliai buvo palikti dėžėje...

A. Kubilius prabilo apie spąstus, kurie gali sutrukdyti pasivyti ES pragyvenimo vidurkį (553)

Lietuvai pasivyti Europos Sąjungos (ES) pragyvenimo vidurkį gali sukliudyti vidutinių pajamų...

Lietuvos šešiolikmečiai liks be medalių – neperlipo Europos čempionato ketvirtfinalio barjero (54)

Europos jaunučių (iki 16 metų) vaikinų krepšinio čempionato ketvirtfinalyje trečiadienį...

JAV karo laivo įgulai atsirūgo vizitas Klaipėdoje: sekso vakarėlis baigėsi skandalu (190)

Dar vasario pradžioje į Klaipėdą draugiško vizito užsukęs JAV karo laivas „ USS Hue City...

Prasta vasara smogė ne tik Palangos verslininkams (25)

Lietinga vasara problemų pridarė ne tik nuomojantiems kambarius pajūryje. Paslaugas kaimo turizmo...