Ne­iš­ven­gė teis­mo dėl smur­to prieš šei­mos na­rį Alo­vės seniū­ni­jos gy­ven­to­jas 37 me­tų Žyd­rū­nas Va­liū­nas. Bau­džia­mą­ją by­lą iš­nag­ri­nė­jo Aly­taus ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja As­ta Ja­ku­čiū­nie­nė.
© Shutterstock nuotr.

Ž.Va­liū­nas ko­vo 5 die­ną apie 15 val. Ka­niū­kų kai­me, sa­vo su­gy­ven­ti­nės kam­ba­ry­je, gir­tas ty­čia karš­tu deš­re­lių nuo­vi­ru ap­lie­jo su­gy­ven­ti­nės ne­pil­na­me­tę duk­rą ir nu­pli­kė nu­ga­rą.

Tą­dien Ž. Va­liū­nas su su­gy­ven­ti­ne nuo ry­to gė­rė vy­ną ir bu­vo smar­kiai ap­gir­tę. Kai na­mo grį­žo mer­gai­tė, pa­tė­vis šil­dė­si val­gy­ti, pra­dė­jo jai prie­kaiš­tau­ti, kad su­val­gė per daug deš­re­lių. Mer­gai­tė ne­igė, nes jas val­gė ma­ža­sis bro­liu­kas. Pa­tė­vis svie­dė į mer­gai­tę pei­lį, bet ne­pa­tai­kė.

Mer­gai­tė iš­ėjo į ki­tą kam­ba­rį, ta­da pa­tė­vis pa­si­ė­mė puo­dą su deš­re­lė­mis ir jų karš­tu nuo­vi­ru ap­lie­jo pa­aug­lę. Nu­ken­tė­ju­sio­ji ver­kė iš skaus­mo, pa­tė­vis su mo­ti­na jai dė­jo šal­to van­dens kom­pre­sus, te­pė alie­ju­mi, bet me­di­kų ne­kvie­tė, pri­sa­kė nie­kam ne­sa­ky­ti apie įvy­kį, ty­lė­ti, nes ki­tu at­ve­ju ją ati­duos į in­ter­na­tą.

Įvy­kus net men­kiau­siam kon­flik­tui, mer­gai­tei bu­vo nuo­lat gra­si­na­ma ją ati­duo­ti į vai­kų glo­bos na­mus, ji nuo­lat ken­tė pa­tė­vio psi­cho­lo­gi­nį smur­tą.

Nu­ken­tė­ju­sio­sios te­ta pa­ste­bė­jo, kad jos mi­ru­sio bro­lio duk­ra ken­čia skaus­mus, yra su­ža­lo­ta ir ta­da krei­pė­si į me­di­kus. Mer­gai­tė bu­vo gy­do­ma li­go­ni­nė­je, Vai­kų chi­rur­gi­jos sky­riu­je.

Ž.Va­liū­nas gai­lė­jo­si dėl sa­vo po­el­gio. Jis gy­ve­na kar­tu su nu­ken­tė­ju­sios mer­gai­tės mo­ti­na, rū­pi­na­si su­gy­ven­ti­nės ma­ža­me­čiais vai­kais. Teis­mas at­si­žvel­gė į tai ir smur­tau­jan­čiam vy­rui re­a­lios lais­vės at­ėmi­mo baus­mės ne­sky­rė.

Ž.Va­liū­nas už smur­tą prieš šei­mos na­rį nu­teis­tas de­vy­nių mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mu. Jam baus­mė taip pat su­ma­žin­ta treč­da­liu, jos vyk­dy­mas ati­dė­tas vie­niems me­tams. Nu­teis­ta­sis įpa­rei­go­tas be lei­di­mo ne­iš­vyk­ti iš gy­ve­na­mo­sios vie­tos, ne­at­ly­gin­ti­nai iš­dirb­ti 60 val. ne­mo­ka­mų dar­bų ir, kol įsi­tei­sės nuosp­ren­dis, gy­ven­ti sky­riu­mi nuo nu­ken­tė­ju­sios mer­gai­tės.

Parašykite savo nuomonę
arba diskutuokite anonimiškai čia
Skelbdami savo nuomonę, Jūs sutinkate su taisyklėmis
Rodyti diskusiją Rodyti diskusiją

Top naujienos

Nematomi žvalgybininkų karai, pinigai ir naujas ginklas – moterys (33)

Mečys Laurinkus – pirmasis Nepriklausomos Lietuvos žvalgybos vadas. Koks šio profesionalo...

Latvijos talentų nesulaikiusi Lietuvos rinktinė kapituliavo Rygoje (834)

Kontrolinėse rungtynėse Rygoje Europos čempionatui besirengianti Lietuvos rinktinė pralaimėjo...

Kaip iš siaubo filmo: Baltimorės monstras pardavinėjo aukų kūnus užkandinėje (23)

Neseniai mirė žudikas maniakas Josephas Roy’us Metheny’is, dažnai vadinamas Baltimorės...

Profesinė liga baigėsi kankinimo prietaisą primenančiame vežimėlyje (74)

Lazdomis varomas invalido vežimėlis . Kai kam jis panašus į kankinimo prietaisą, bet vos...

Atrodo paprasta, bet efektyvu: kaip miestai gelbėjasi nuo nepakeliamos kaitros (1)

Didmiesčiai visame pasaulyje ieško būdų, kaip išgyventi vasarą ir išsaugoti gyvybes. Kovoje su...

Po įgyvendinto plėtros projekto „Mega“ tapo sunkiai atpažįstama (34)

Po metus trukusių plėtros darbų didžiausias prekybos ir laisvalaikio centras vidurio Lietuvoje „...

Danijos vėjo jėgainės gali atsirasti ir prie Lietuvos krantų (26)

Kitąmet šimto penkiasdešimt metų jubiliejų minėsiantis Danijos Esbjergo uostas yra vienas...

Japoniją pribaigė ne atominė bomba, o Stalino sprendimas? (630)

Šiemet buvo minimos 72-osios Hirosimos bombardavimo metinės. JAV branduolinio ginklo panaudojimas...

Nevaldoma kinų kosminė stotis netrukus kris į Žemę (21)

Nevaldoma Kinijos kosminė stotis, kaip teigiama, po mažiau nei vienerių metų sugrįš į Žemės...

Neatsakingas antibiotikų vartojimas sukelia pavojingas infekcijas pražūtingiausia senyvo amžiaus pacientams (2)

Anot medikų, neatsakingas antibiotik ų vartojimas didina pavojingų infekcijų riziką. Jų...